Loading...

Tehokkaat toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmät sosiaalihuoltoon

Fastroin toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmät lisäävät sosiaalihuollon tiedonkulkua sekä vapauttavat hoivahenkilöstön aikaa rutiineista asiakastyöhön. Siihen, joka todella merkitsee.

Hilkka™ – Toiminnantäyteistä arkea tukemassa sosiaalihuollossa

Hilkka™-toiminnanohjausjärjestelmällä lisäät arjen sujuvuutta erityisesti yksityisten organisaatioiden ja kuntien kotihoidossa ja asumispalveluissa.
Tutustu Hilkkaan

Nappula™ – Enemmän aikaa kohtaamiseen

Nappula™-asiakastietojärjestelmä on helppo ja luotettava ohjelmisto kirjaamiseen ja raportointiin erityisesti lastensuojelussa ja vammaispalveluissa.
Tutustu Nappulaan

Ohjelmistoja kotihoitoon ja asumispalveluihin

Fastroin tarina sai alkunsa yhden perustajamme toimiessa omaishoitajana – syntyi ajatus ohjelmistosta, joka parantaisi hoivatyön tiedonkulkua. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa, mutta henkilöstön ja resurssien määrä ei kasva samassa suhteessa. Samalla inhimillisyyden ja tuen merkitys korostuu entisestään.

Luomamme ratkaisut ja palvelut helpottavat hoito-, hoiva- ja sosiaalityön arkea sekä resurssien hallintaa niin kentällä kuin toimistollakin. Ratkaisumme tehostavat tiedonvälitystä sekä vapauttavat hoivahenkilöstön aikaa rutiineista aitoihin kohtaamisiin ja asiakastyöhön. Fastroi on olemassa helpottaakseen hoivatyön tekemistä.  Välittäminen ja toisten tukeminen ohjaavat kaikkea toimintaamme. Ne näkyvät yrityksen arvoissa, tiimien päivittäisessä työssä sekä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Tästä syntyy työmme merkityksellisyys.

Hilkka™-toiminnanohjausjärjestelmää käytetään pääasiassa kotihoidossa ja asumispalveluissa. Laajennus- ja integraatiomahdollisuuksineen Hilkka™ on erittäin laaja ja mukautuva järjestelmä. Nappula™-asiakastietojärjestelmä on puolestaan kehitetty erityisesti lastensuojelun ja vammaispalvelujen tarpeisiin. Uusi tuotteemme, Real-Time Care™ on otettu ensimmäiseksi käyttöön Isossa-Britanniassa. Järjestelmämme sopivat monen kokoisille yksityisille organisaatioille ja kunnille, ne ovat räätälöitävissä kunkin organisaation tarpeiden mukaan.

Merkityksellistä ohjelmistokehitystä – asiakastietojärjestelmiä sote-alalle

Me Fastroilla haluamme auttaa juuri sote-alan ammattilaisia tekemällä intohimoisesti sitä, mitä me parhaiten täällä osaamme – esimerkiksi koodata, testata, kouluttaa, markkinoida, johtaa, myydä, suunnitella käyttöliittymien ulkoasuja tai palvella asiakkaita. Koemme työmme merkityksellisenä ja saamme aitoa iloa aina kun kuulemme kuinka tuotteemme on helpottanut jonkun arkea – tuloksina on ollut vähentyneitä virheitä, stressittömämpää arkea ja parempaa ajanhallintaa.

Meillä arvostetaan sosiaali- ja terveysalan osaajia ja kokemusta ja kehitämme järjestelmiämme yhdessä alalla toimivien sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa. Olemme toimittaneet järjestelmäratkaisuja niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille yli kahdeksantoista vuoden ajan. Toimimme Suomessa kahdella eri paikkakunnalla, Joensuussa ja Tamperella, sekä Isossa-Britanniassa, jonne toimitamme Real-Time Care™-järjestelmää. Fastroi on osa myneva Group GmbH -konsernia. Tutustu lisää meihin yrityksenä ja työnantajana.

Muihin kokeilemiimme asiakastietojärjestelmiin verrattuna Nappulan käyttö tuntui kotoisalta ja käyttöönotto oli helppoa.”

– Teija Tuuliainen, Limingan koulutuskeskuksen johtaja valtion koulukodit logo

Meidän molempien intresseissä on palvella asiakkaitamme mahdollisimman joustavasti. Yhteistyömme on sujuvaa ja se perustuu avoimeen vuorovaikutukseen sekä haluun toimia asiakkaidemme parhaaksi.”

– Kati Penttilä-Kokko, Kuntien Tiera Oy Tiera logo

Nappula on todennäköisesti ainoa ohjelmisto, joka palvelee lastensuojelun dokumentointia kokonaisvaltaisesti.”

– Essi Loukkola-Kajander, Villa Kukkumäki villa kukkumäki logo