Fastroille ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti

Sertifikaatti todistaa, että Fastroin tietoturvan johtamisjärjestelmä täyttää kaikki ISO 27001 -standardin vaatimukset. Sertifikaatti on myös valmistautumista kansainvälisille markkinoille, jotka vaativat tietoturvalta paljon.

ISO 27001 on merkittävä kansainvälinen tietoturvallisuuden standardi. Se määrittelee pääpiirteet oleellisille tietoturvan prosesseille sekä hallinta- ja lähestymistavoille. Yrityksen tulee huomioida ja hallita ne käsitelläkseen ja hallitakseen tietoturvariskejä käytännössä järkevillä sekä asianmukaisilla tavoilla.

“Tietoturvasertifikaatti ei ole todellakaan pelkkä taulu yrityksen seinällä. Se todistaa, että koko henkilöstö on osallistunut tietoturvan parissa käytyihin keskusteluihin ja koulutuksiin. Ymmärrys tietoturvaan liittyvissä asioissa on yrityksessämme nyt lisääntynyt. Samalla tuotteiden sekä palvelujen tietoturva on noussut vielä aikaisempaa korkeammalle tasolle”, Fastroin toimitusjohtaja Risto Jalovaara sanoo.

Erityistä hyötyä sertifikaatista on Fastroin kansainvälistymisessä. Yhtiö laajeni vuonna 2018 Iso-Britanniaan ja on solminut siellä jo ensimmäiset kauppansa.

“Projektin yhteydessä tekemämme tietoturvatyö on samalla myös kansainvälisille markkinoille valmistautumista. Vaatimustaso siellä on vielä kotimarkkinoitakin korkeampi, myös tietoturvan osalta”, Jalovaara sanoo.

Fastroilla on entuudestaan käytössä ISO 9001 – ja ISO 14001 -johtamisjärjestelmät. Ne toimivat osoituksena yrityksen toiminnan kustannustehokkuudesta, hyvästä riskienhallinnasta sekä ympäristövaikutukset huomioivasta toiminnasta. Nyt ansaittu ISO 27001 -sertifikaatti on harmonisoitu näiden johtamisjärjestelmästandardien kanssa.

Lisätietoja:
Risto Jalovaara
toimitusjohtaja, Fastroi Oy
+358 50 60 357
risto.jalovaara(at)fastroi.com

Fastroi Oy
Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen järjestelmätoimittaja. HILKKA™- ja Nappula-järjestelmämme tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa rutiineista tärkeämpiin tehtäviin. Teemme asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen, kotihoidon ja lastensuojelun ammattilaisille. Olemme palvelleet sekä yksityistä että julkista sektoria jo yli viisitoista vuotta. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella, Vantaalla ja Skelmersdalessa (UK). Lisätietoja www.fastroi.com.

hilkka avohilmo ja hilmo-uudistukset

Hilmo-uudistukset ja Avohilmo

Mikä on Hilmo

Hilmo on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä, joka koostuu kolmesta eri osiosta: sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteristä (sosiaali-Hilmo), terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteristä (terveys-Hilmo) ja perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteristä (Avohilmo). Rekisterin tietoja käytetään mm. kansalliseen seurantaan ja ohjaukseen. THL kerää tiedot sosiaali- ja terveydenhuoltoa järjestäviltä julkisilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisätietoja Hilmo-järjestelmästä löytyy THL:n Hilmo-sivustolta ja Hilmo-oppaasta.

Mitä tietoja Hilmoon kerätään

Sosiaali- ja terveydenhuollon osasto- ja laitoshoidon osalta kerätään hoitojaksojen, päiväkirurgian ja julkisen erikoissairaanhoidon tietoja (sosiaali-Hilmo ja terveys-Hilmo). Lisäksi suoritetaan ns. asiakaslaskenta, jossa ilmoitetaan vuoden viimeisen päivän asiakastilanne. Näiden tietojen osalta vuoden 2019 Hilmossa on tehty vain vähäisiä tarkistuksia. Sosiaali- ja terveys-Hilmo-tiedot muodostetaan Hilkka-järjestelmästä siirtotiedostoiksi, ja ne toimitetaan THL:n sähköisen toimita-palvelun kautta.

Kotihoidon osalta Hilmo-tietojen keruu uudistui kokonaan 2019. Aiemmin kotihoidossa ilmoitettiin kunkin vuoden tammikuun 15. päivään mennessä edellisen vuoden 30.11. asiakastilanne. Tätä ilmoitusta ei enää tehty vuodesta 2019 alkaen. Kotihoidon tiedot ilmoitetaan päivittäin käyttäen automaattista Avohilmoa-tiedonsiirtoa. Tiedot kerätään toteutuneista kotihoidon asiakaskäynneistä, ja ne lähetetään automaattisesti THL:n Avohilmo-palveluun.

Kotihoidon Avohilmon käyttöönotto Hilkka-järjestelmässä

Kotihoidon Avohilmo -tilastointi on ollut otettavissa käyttöön Hilkka-järjestelmän versiosta 3.30 alkaen (oman Hilkka-ympäristösi version näet kirjautumissivulta Kirjaudu-painikkeen alapuolelta). Rajapinta on maksullinen ja sen voi tilata organisaation tilausvaltuudet omaava henkilö. Voit kysyä lisätietoja Avohilmon hinnasta ja kytkennästä tällä lomakkeella.

Käyttöönoton yhteydessä asiakkaalle lähetetään ohjeet toimenpiteistä, jotka tulee tehdä ennen kuin Fastroi kytkee rajapinnan käyttöön. Tämän jälkeen tiedot tilastoituvat automaattisesti käyttöönottoajankohdasta lähtien. Avohilmo-tietoja ei tarvitse lähettää takautuvasti käyttöönottoa edeltävältä ajalta vuodelta 2019.

Fastroi on Joensuun Vuoden Yrittäjä 2019

”Fastroin toiminta on ollut vakaata ja kannattavaa useamman vuoden ajan. Kasvua on tullut myös yritysostoilla. Lisäksi Fastroi on synnyttänyt toisenkin kannattavaa liiketoimintaa tekevän yrityksen”, Joensuun Yrittäjien puheenjohtaja Joona Kotilainen kertoo valintaperusteista.

Vuonna 2015 Fastroi osti tamperelaisen Necora Systems Oy:n ja jakautui kahdeksi yritykseksi. Infran ja kiinteistöjen rakentamista sekä kunnossapitoa palveleva liiketoiminta siirtyi silloin nykyiseen Fluent Progress -yhtiöön.

Yrittäjien valintaperusteissa Fastroi mainitaan joensuulaislähtöisenä yrityksenä, joka on määrätietoisesti kehittänyt omia tuotteitaan ja kasvanut niiden myötä.

”Fastroi on viime vuosina hakenut myös kansainvälistä myyntiä ja onnistunut laajenemaan Isoon-Britanniaan”, Joona Kotilainen sanoo. Vuonna 2018 perustettu Ison-Britannian maayhtiö on jo tehnyt ensimmäisen kauppansa ja toimittaa Leedsin kaupungille töiden suunnittelun ja seurannan sähköisen mobiiliratkaisun.

Fastroin toimitusjohtaja Risto Jalovaara kiittää Joensuun Yrittäjiä tunnustuksesta. Hän painottaa, että menestys on monien eri tahojen uurastuksen ansiota.

”Haluan kiittää yrityksemme henkilöstöä, pohjoiskarjalaisia hoivayrittäjiä sekä kolmannen sektorin organisaatioita jouhevasta yhteistyöstä”, Jalovaara sanoo. ”Onnistuminen edellyttää saumatonta yhteispeliä kaikkien osapuolten välillä.”

Vuoden Yrittäjä -palkinto myönnetään vuosittain yritykselle, joka on osoittanut toiminnassaan jatkuvuutta ja joka rakentaa toimintaansa vankalle pohjalle. Yrittäjien palkintokriteerit muun muassa edellyttävät, että palkinnon saaja kehittää toimintaansa aktiivisesti, on merkittävä työllistäjä ja tunnetaan hyvänä työnantajana.

Lisätietoja:
Joona Kotilainen
puheenjohtaja (31.12.2019 asti), Joensuun Yrittäjät
+358 50 569 0586
joona(a)tovari.fi

Risto Jalovaara
toimitusjohtaja, Fastroi Oy
+358 50 60 357
risto.jalovaara(at)fastroi.com

Fastroi Oy
Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen järjestelmätoimittaja. HILKKA™- ja Nappula-järjestelmämme tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa rutiineista tärkeämpiin tehtäviin. Teemme asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen, kotihoidon ja lastensuojelun ammattilaisille. Olemme palvelleet sekä yksityistä että julkista sektoria jo yli viisitoista vuotta. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella, Vantaalla ja Skelmersdalessa (UK). Lisätietoja www.fastroi.com.

Fastroi messuilla

Merkityksellistä työtä ohjelmistoyrityksessä

Hoitotyö on ollut viime aikoina isosti otsikoissa. Jokainen on varmaan kuullut ja lukenut monenlaisia uutisia, kannanottoja sekä mielipiteitä hoitotyöstä. Olen 42-vuotias neljän lapsen isä ja työskentelen Fastroin myynnissä. Nuorin lapseni, 6-vuotias poikani, Matias, on erittäin vakavasti sairas ja kehitysvammainen lapsi. Kuuden vuoden aikana olen saanut oman oppini sairaan lapsen hoidosta ja voin sanoa, että se on fyysisesti ja erityisesti henkisesti erittäin raskasta. Voit lukea kokemuksista myös blogistani. Avovaimoni on myös lähihoitaja ja olen saanut sivusta seurata, miten tunteella tuota työtä tehdään. Samalla olen myös havainnut, kuinka kuormittavaa hoitotyö voi olla.

Ohjelmisto auttaa päivittäisessä työssä

Työssäni näen tietysti vain pintapuolisesti sitä hoitotyötä mitä Fastroin asiakkaat tekevät, mutta joka kerta aistin ja konkreettisesti näen aidon välittämisen, huolenpidon ja sen antaumuksen hoitotyötä kohtaan. Se herättää valtavaa kunnioitusta sekä arvostusta hoitotyötä ja hoitotyöntekijöitä kohtaan. Tästäkin syystä oma työ tuntuu merkitykselliseltä.

Me Fastroilla tarjoamme asiakkaillemme asiakastietojärjestelmää, joka vapauttaa aikaa siihen varsinaiseen hoitotyöhön. On hienoa huomata, kuinka paljon meidän järjestelmä auttaa asiakkaita siinä päivittäisessä työssä. Asumispalveluyksiköissä asukkaiden tiedot ovat aina perustiedoista lääkitys- ja terveystietoihin Hilkka-järjestelmässä ja kaikki päivittäiset kirjaukset saadaan tehtyä helposti ja nopeasti. Kotiin annettavissa palveluissa töiden hallinta tehdään Hilkka-järjestelmässä ja työntekijät saavat tehtyä kaiken olennaisen Hilkka-mobiilisovelluksella.

Fastroi asiakaspäivät

Yhteistyö asiakkaiden kanssa tuo merkitystä päivittäiseen työhön

Se mikä tästä kokonaisuudesta tekee merkityksellisen on yhteistyö. Uusien asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa huomaa sen, miten iso tarve asiakastietojärjestelmälle on ja sen miten hyvin sen ominaisuudet otetaan vastaan. Nykyisten asiakkaiden kanssa taas keskustellaan monesti ohjelmiston lisäosien käyttöönotosta tai mietitään yhdessä vielä parempia ja monipuolisempia tapoja hyödyntää Hilkka-ohjelmistoa. Fastroin asiakkaat toteuttavat tärkeää hoitotyötä ja minä sekä koko yrityksemme pyrkii tarjoamaan työkalun, jolla kaikki tiedot ovat yhdessä paikassa, tieto on nopeasti tallennettavissa ja helposti myöhemmin löydettävissä.

Ja vaikka itse työskentelen myynnissä ja järjestelmät eivät tietenkään ole ilmaisia, niin silti parhaan hyödyn hakeminen asiakkaalle, asiakassuhteen kehittäminen ja asiakaspalvelu ovat asioita, jotka menevät aina eurojen edelle. Ihmisistähän tällä alalla on kyse.

Toivotankin koko Fastroin puolesta kaikille asiakkaillemme sekä hoitotyössä työskenteleville oikein rauhaisaa joulun odotusta sekä hyvää välittämisen vuotta 2020. Iso kiitos myös kaikille omille asiakkailleni monista hyvistä keskusteluista, tapaamisista ja erittäin hyvästä yhteistyöstä. Soitan ja tulen tapaamaan teitä myös ensi vuonna. ?

“Kahta vain joululahjaa, kahta vain mä toivoisin – vain pientä hetken hengähdystä ja mielenrauhaa tietenkin”.