Nappula-ohjelmisto on käytössä lastensuojelussa

Nappula on helppokäyttöinen asiakastietojärjestelmä sosiaalihuollon työntekijöille

Nappulan toimintoja ja sisältöjä on mahdollista räätälöidä organisaation tarpeita vastaaviksi. Räätälöitävyys ja helppokäyttöisyys mahdollistavat järjestelmän käytön esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollossa ja avopalveluissa, vammaispalveluissa, päihdekuntoutuksessa, mielenterveyskuntoutuksessa, perhekuntoutuksessa ja erilaisissa asumispalveluissa.

Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä

Keväällä 2019 kartoitettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti sosiaalialan ammattilaisten käyttäjäkokemuksia asiakastietojärjestelmistä ja tulokset julkaistiin 6. maaliskuuta 2020. Seitsemästä tutkitusta sosiaalialan asiakastietojärjestelmästä Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon 7,7 (71 vastaajaa) kaikkien järjestelmien keskiarvon ollessa 6,7. Vastaajista  91,5 %:n mielestä rutiinitehtävien suorittaminen on suoraviivaista ja asiakastietojen kirjaaminen on näppärää ja sujuvaa Nappula-järjestelmällä. Lisäksi 88,7 %:n mielestä Nappula on tekniseltä toimivuudeltaan vakaa ja ohjelmistosta saa ajantasaisen sekä luotettavan käsityksen asiakkaan tilanteesta.

Asiakastietojärjestelmä auttaa päivittäisessä kirjaamisessa ja raportoinnissa sosiaalihuollossa

Sosiaalialan asiakastyöhön liittyy paljon kirjaamista, erilaisten lomakkeiden käsittelyä ja tietojen tarkastelua. Järjestelmästä löytyvät lomake- ja raportointipohjat ovat helposti muokattavissa organisaation tarpeiden mukaisesti. Nappulan avulla päivittäinen raportointi on helppoa ja nopeaa. Hakutoiminto mahdollistaa aiempien asiakaskirjausten etsinnän erilaisia hakuehtoja hyödyntäen sekä kirjausten koostamisen yhdelle raportille valitulta ajanjaksolta.

Nappula tukee asiakkuuden hallintaa sekä huomioi eri asiakasryhmien erilaiset tarpeet raportoinnissa ja tiedonkeruussa. Ohjelmiston avulla on mahdollista huomioida jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet, hoidon ja huolenpidon tavoitteet ja lisäksi Nappulassa löytyy niiden seurantaan erilaisia vaihtoehtoja.

Palveluna tarjottava ohjelmisto (SaaS) takaa asiakastiedon viiveettömän ja tietoturvallisen käsittelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Nappula-ohjelmistosta saa ajantasaisen sekä luotettavan käsityksen asiakkaan tilanteesta, mikä antaa henkilöstölle enemmän aikaa keskittyä asiakkaiden kohtaamiseen.

Rajoituspäätökset kirjataan lakien mukaisesti ja tietoturvallisesti

Nappula pitää sisällään lastensuojeluun tai vammaispalveluihin liittyvää lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi valmiit lomakkeet rajoitustoimenpiteiden kirjaamiselle. Järjestelmän avulla rajoitukset kirjataan aina lastensuojelu- tai erityishuoltolain vaatimusten mukaisesti ja tietoturvallisesti. Oikein kirjatut päätökset takaavat myös työntekijän oikeusturvan. Lainsäädännön vaatimat muutokset tuodaan järjestelmään automaattisesti. Voit tarkistaa rajoitukset suoraan järjestelmästä, mikä nopeuttaa ja helpottaa käytännön työtä.

Helpottaa laskutusta ja puitesopimuksen hallintaa

Nappula auttaa myös laskutus- ja puitesopimuksien hallinnassa. Nappulaan voi kirjata asiakkaan läsnä- ja poissaolot sekä asiakkaalle tarjottavat erilaiset palvelut, joiden pohjalta voidaan koostaa aineistoa laskutusta ja tilastointia varten.

Nappula-ohjelmisto tukee kuntoutustyötä

Helppokäyttöinen Nappula tukee laadukasta kuntoutustyötä esimerkiksi päihde- ja mielenterveystyössä, vammaispalveluissa sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä. Päivittäinen kuntoutustyö ja sen raportointi helpottuu Nappulan avulla. Nappulaan on mahdollista tehdä yksilöllinen kuntouttava hoitosuunnitelma asiakkaan tarpeet ja tavoitteet huomioiden sekä seurata hoitosuunnitelman toteutusta erilaisten tehtävien ja/tai mittareiden avulla. Järjestelmän avulla on mahdollista toteuttaa lääkehoidon ja siihen mahdollisesti liittyvien mittausten seuranta kuten esimerkiksi verenpaine-, INR- tai klotsapiinimittaukset. Nappulassa on myös mahdollista täyttää sosiaalihuollon hoitoilmoitukset (HILMO).

Nappula-ohjelmiston käyttöliittymä

Nappula-asiakastietojärjestelmän ominaisuudet tiivistettynä:

 • Päivittäinen raportointi
 • Lomake-editori asiakassuunnitelmille ja kausikoosteille
 • Lääkitysten seuranta
 • Rajoitustoimenpiteet
 • Puitesopimus- ja laskutustietojen hallinta
 • Viestivihko helpottaa sisäistä viestintää ja tieto kulkee kätevästi työntekijältä toiselle
 • Nappula Väylä mm. asiakaspalautteen ja vaikuttavuuden arviointiin (lisämaksullinen ominaisuus)
 • Paikkakyselyt, jonka avulla voi hallinnoida organisaatioon tulevia kyselyjä vapaista asiakaspaikoista sekä seurata moniko niistä johtaa asiakkuuteen (maksuton lisätoiminto)
 • Sijais-/tukiperheet, jonka avulla voi ylläpitää tietoja perheistä, perheille tarjottavasta tuesta sekä perhehoitajien palkkioista (lisämaksullinen ominaisuus)

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Olemme aloittaneet Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston valmistelut. Fastroi on mukana Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston II-vaiheessa, jolloin mm. ostopalveluissa käytössä oleva rekisterinkäyttöoikeus on kansallisesti saatavilla. Tiedotamme Nappula-järjestelmän valmiudesta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon tulevissa nettisivuillamme vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoa myynnistämme, löydät yhteystiedot kotisivuiltamme.

Kotihoito ja kotipalvelut

Fastroin varautuminen koronavirukseen ja palvelutasomme varmistaminen

Koronavirus leviää nopeasti myös Suomessa ja iso osa asiakkaistamme toimii koronaviruksen riskiryhmien eli iäkkäiden ja/tai jonkin perussairauden omaavien parissa. Suomen hallituksen 12.3.2020 ja 16.3.2020 pitämien tiedotustilaisuuksien toivomusten ja valmisteilla olevan valmiuslain mukaisesti olemme tässä hyvin tarkkoja, emme halua vaarantaa asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa terveyttä.

Varmistaaksemme asiakkaidemme, henkilöstömme, sidosryhmiemme ja yhteistyökumppaniemme terveyden ja turvallisuuden, olemme ryhtyneet alla oleviin toimiin vähentääksemme koronaviruksen leviämisriskiä:

 • Noudatamme THL:n ohjeita koronaviruksen ehkäisyssä toimistoillamme.
 • Noudatamme kahden viikon karanteeniaikaa henkilöillä, jotka ovat matkustaneet ulkomailla.
 • Fastroilla etätyö on ollut mahdollista jo useita vuosia. Kannustamme työntekijöitämme etätyöhön erityisesti tässä tilanteessa.
 • Rajoitamme henkilöstön työhön liittyvää matkustamista. Pyrimme hoitamaan kaikki asiakastapaamiset ja koulutukset etänä toistaiseksi. Lisäksi matkustamme toistaiseksi ei-julkisilla välineillä.
 • Emme osallistu koti- ja ulkomaan messuille tai erilaisiin tapahtumiin keväällä tai 2020.
 • Rajoitamme vierailuja toimitiloihimme myös yhteistyökumppaneidemme osalta ja pyrimme hoitamaan kokoukset etänä.

Jatkuvat palvelut ja palvelutasomme varmistaminen

Asiakaspalvelumme ja palvelutuotantomme toimii poikkeusoloista huolimatta tällä hetkellä normaalisti. Palveluidemme hallinta, ylläpito ja operointi voidaan toteuttaa etäyhteyksin, joten palveluiden jatkuvuus voidaan turvata tapauksissa, joissa esimerkiksi pääsy fyysisiin tiloihin on estynyt. Jatkuvuussuunnitelmamme kattaa toimintaohjeet liittyen vikatilanteisiin ja muihin liiketoiminnan epäjatkuvuuksiin.

Välitämme – tunti työaikaa viikossa auttamiseen

Me välitämme

Arvojemme mukaisesti me välitämme. Poikkeustilanteen aikana jokainen Fastroin työntekijä voi tarvittaessa käyttää työaikaansa yhden tunnin viikossa apua tarvitsevien auttamiseen. Tällaista apua voi olla vaikkapa kaupassa käynti iäkkäille omaisille, sukulaisille tai naapurille. Poikkeustilanteesta selviämme yhdessä ja vastuullisesti toimien.

Tiedottaminen tilanteesta

Seuraamme tilannetta THL:n, Suomen hallituksen ja terveydenhuollon viranomaisten sivuilta sekä tiedotustilaisuuksista. Tiedotamme ajankohtaisista asioista asiakkaitamme sähköpostilla ja blogissamme aktiivisesti.

Mahdollisissa kysymyksissä, olethan yhteydessä omaan yhteyshenkilöösi Fastroilla. Yhteystietomme löytyvät nettisivuiltamme.

Fastroi Nappula-ohjelmiston käyttöliittymä

Nappula-ohjelmisto pärjäsi parhaiten sosiaalialan asiakastietojärjestelmien tutkimuksessa

 Fastroin asiakastietojärjestelmistä mukana kyselyssä oli Nappula-ohjelmisto, jota käytetään erityisesti lastensuojelussa sekä vammaispalveluissa. Sosiaalialan kyselyn teemoina olivat:

 • tekninen toimivuus
 • käytettävyys
 • tuki asiakastapauksen hahmottamiselle ja oman työn hallinnalle
 • yhteistyö ja tiedonkulku
 • järjestelmien hyödyt ja haitat.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1145 eri palvelutehtävissä työskentelevää sosiaalialan ammattilaista, joista 80 %:a työskenteli kunnissa tai kuntayhtymissä ja 17 %:a yksityisellä sektorilla, järjestöissä tai yhteisöissä. Tutkimuksen toteuttivat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto,  Lapin yliopisto,  Aalto-yliopisto, HUS Tulehduskeskus, ja Helsingin yliopisto.¹

Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä

Seitsemästä tutkitusta sosiaalialan asiakastietojärjestelmästä Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon 7,7 (71 vastaajaa) kaikkien järjestelmien keskiarvon ollessa 6,7. Vastaajista  91,5 %:n mielestä rutiinitehtävien suorittaminen on suoraviivaista ja asiakastietojen kirjaaminen on näppärää ja sujuvaa Nappula-järjestelmällä. Lisäksi 88,7%:n mielestä Nappula on tekniseltä toimivuudeltaan vakaa ja ohjelmistosta saa ajantasaisen sekä luotettavan käsityksen asiakkaan tilanteesta.

sosiaalialan asiakastietojarjestelmien tutkimus 2020 Nappula

Tutkimuksessa ilmeni myös kehitettävää Nappula-ohjelmiston osalta muun muassa yhteistyön ja tiedonkulun osalta erityisesti ammattilaisten ja asiakkaiden välillä sekä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Lisäksi oman työn hallinta määräaikojen noudattamisen ja ajankäytön osalta tulisi olla Nappulassa helpompaa.¹

Kompromisseista käytettävyyteen

Tutkimuksessa todetaan “Sosiaalialan tietojärjestelmien kehittämisen haasteena on alan monimuotoisuus, kuten keskenään erilaiset ja erikoistuneet toimintaympäristöt, -kulttuurit, asiakaskunnat ja työmenetelmät”¹. Palveluna tarjottavan (SaaS) asiakastietojärjestelmän näkökulmasta tämä tarkoittaa usein kompromisseja, joissa erilaisista vaihtoehdoista pyritään löytämään mahdollisimman monia käyttäjiä mahdollisimman hyvin palveleva ratkaisu. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto yhtenäistää omalta osaltaan toimintatapoja ja toivottavasti parantaa esimerkiksi monialaista yhteistyötä ja tiedonkulkua ammattilaisten välillä. Yhtenäiset valtakunnalliset toimintatavat mahdollistavat myös järjestelmäkehityksessä keskittymisen parhaaseen mahdolliseen käyttäjäkokemukseen kompromissien sijaan. Toiveenamme onkin saada käyttäjät mukaan sosiaalihuollon Kanta-palveluiden toteuttamiseen Nappulassa ja lähetämme tästä lisää tietoa asiakasorganisaatioillemme kevään aikana.

Me välitämme

Pyrimme noudattamaan Fastroin arvoa Me välitämme toteuttamalla aktiivisesti eri kanavien kautta käyttäjiltä saamiamme kehitysehdotuksia. Nappulaa kehitetään yhteistyössä sosiaalialan ammattilaisten kanssa ja ohjelmistokehitystämme ohjaa käyttäjiltä saamamme palaute ja ideat. Esimerkiksi sosiaalihuollon asiakkaan osallisuutta tukeva  Nappula Väylä on kehitetty yhdessä Nappulan käyttäjien kanssa.

asiakastyytyvaisyys Nappula ohjelmisto 2019

Kartoitamme myös vuosittaisessa kyselyssä käyttäjien tyytyväisyyttä tuotteisiimme. Vuoden 2019 kyselyn mukaan Nappula-järjestelmää suosittelisi kollegoilleen 96 % vastaajista ja 95 % vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväisiä Nappula-ohjelmistoon (444 vastaajaa, 11/2019). Tavoitteemme on tyytyväiset käyttäjät myös tulevaisuudessa.

Lähde:

¹ Ylönen, K., Salovaara, S., Kaipio, J., Tyllinen, M., Tynkkynen, E., Hautala, S., & Lääveri, T. 2020:  Sosiaalialan asiakastietojärjestelmissä paljon parannettavaa: käyttäjäkokemukset 2019. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 12(1), 30-43. https://doi.org/10.23996/fjhw.88583. Viitattu 12.3.2020.