Palse.fi-portaalin rajapinta on nyt saatavilla Hilkka-järjestelmään.

Palvelusetelit laskutuksessa – palse.fi-portaalin rajapinta on nyt saatavilla Hilkka-järjestelmään

Palveluseteli lisää kuntalaisten valinnanvapautta ja joustavuutta, kun kuntalainen saa itse valita, mistä palvelunsa ostaa. Tämän seurauksena asiakaslähtöisyys parantuu sosiaali- ja terveyspalveluissa, kun palveluita tuotetaan todelliseen tarpeeseen. Palveluseteli on kaikille tasapuolinen, koska omavastuuosuudella voidaan joustaa tulotason mukaan. Tällöin palveluseteli mahdollistaa kaikille samanlaiset mahdollisuudet myös yksityisten palveluiden käyttöön. 

Erilaiset palvelusetelit Hilkka-järjestelmässä

Hilkka-järjestelmässä löytyy erilaisia palvelusetelityyppejä, koska seteleitä voidaan käyttää eri tavoin. Muun muassa kotiin annettaviin palveluihin voidaan asiakkaalle myöntää ns. tuntikohtainen seteli, jota on mahdollista käyttää kotikäynnin toteutuneen minuuttimäärän mukaisesti asiakaskäyntiin tai tapahtumaan. Asiakkaalle voi voidaan myöntää myös kiinteäarvoisia kappaleperustaisia palveluseteleitä joilla voi maksaa palvelua myöntämisajan loppuun saakka. Kertakäyttöisellä palvelusetelillä, esimerkiksi lounassetelillä, voi maksaa vain kerran kullakin setelillä. Arvoperustainen palveluseteli on summaltaan suurempi, jolloin esim. hoitovuorokausiin myönnetään palvelusetelille asiakaskohtainen arvo tietylle ajalle. Setelillä maksettaessa syötetään euromäärä, jonka verran seteliä vähennetään laskutuksessa.

Hilkkaan tallennettuja palveluseteleitä käytetään asiakkaan erilaisten palveluiden maksamiseen. Palveluseteleitä voidaan käyttää läsnäoloperusteisiin, kiinteähintaisiin ja tapahtumaperusteisiin palveluihin, joita ovat mm. palveluasuminen, vuokra ja kotihoito. Hilkka-järjestelmässä palvelusetelien laskuttaminen on helppoa. Asiakkaalta laskutetaan hänen omavastuuosuutensa ja laskutus huomioi palvelusetelin käytölle asetetut rajoitukset. Hilkka-ohjelmiston ominaisuuksien avulla asiakas voi tarkastella jälkikäteen tietoja palvelusetelin käytöstä; mitä tapahtumia setelillä on maksettu ja milloin sekä kuinka paljon seteliä on käytetty.


Sähköisten palvelusetelien käyttö ja manuaalisten vaiheiden vähentäminen palvelusetelitilityksissä Hilkka-järjestelmän rajapintojen avulla

Hilkka-järjestelmässä on valmiina rajapinnat PSOP-palveluseteleille parastapalvelua.fi-järjestelmään ja Palse-seteleille Polycon Effector Palvelusetelit palse.fi-portaaliin. PSOP on valtakunnallinen verkossa toimiva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä, jolla voi hallinnoida palveluseteleinä ja ostopalveluina järjestettäviä palveluita. Palveluntuottajalla on mahdollisuus hakea setelien tiedot Hilkka-järjestelmään rajapinnan avulla, jolloin tiedot saadaa suoraan Hilkkaan ilman manuaalista kirjaamista. Sähköisiä palveluseteleitä käytetään Hilkka-ohjelmistossa asiakkaan erilaisten tapahtumapohjaisten palveluiden maksamiseen tavallisten palvelusetelien tapaan.

Uutena rajapintatoimittajana palveluseteleiden puolelle on tullut Palse eli Polycon Effector ja heidän palse.fi-portaalinsa. Palse.fi-portaali on verkossa toimiva palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöliittymä. Palvelusetelijärjestelmän piiriin hakeutuneiden palveluntuottajat kirjaavat toteutuneet palvelutapahtumat sähköisesti palse.fi-portaaliin. Hilkka-järjestelmässä voimassa olevan palse.fi-portaalin rajapinnan myötä, asiakkaille myönnetyt palvelusetelit on mahdollista hakea rajapinnan avulla Hilkkaan. Palveluntuottajan ei tarvitse myöskään tuplakirjata tapahtumia Hilkka-järjestelmään ja palse.fi-portaaliin, vaan toteutuneet tapahtumat tilitetään Hilkka-järjestelmästä suoraan palse.fi-portaaliin liittymän avulla. Rajapinnan avulla tapahtuva nopea tilitys mahdollistaa reaaliaikaisen palvelusetelin käytön seurannan. 

Asiakkaan omavastuuosuus voidaan laskuttaa asiakkaalta normaalin laskutuksen yhteydessä esim. kerran kuussa. Toteutuneita tapahtumia ei kummankaan palveluseteliliittymän myötä tarvitse siirtää käsin, jolloin työn tekeminen nopeutuu ja kirjausvirheet vähenee.

Palse.fi-portaalin rajapinta on nyt saatavilla Hilkka-järjestelmään. Mikäli asia on ajankohtainen organisaatiossasi tällä hetkellä, olethan yhteydessä Fastroin myyntiin tai sales@fastroi.com.

Fastroille myönnettiin Kauppalehden Menestyjä- ja Kasvaja-serfikaatit

Fastroilla on käytössä ISO 9001 ja ISO 14001 -johtamisjärjestelmät, jotka toimivat takeina toimintamme ja yrityksen kustannustehokkuudesta, hyvästä riskienhallinnasta sekä ympäristövaikutukset huomioivasta toiminnasta. Fastroi Oy on myös  ISO 27001:2013 -sertifioitu ja sertifiointi osoittaa, että Fastroi Oy noudattaa tietoturvaa koskevaa kansainvälistä standardia. Tuotteidemme käyttäjät kaikkialla maailmassa voivat luottaa siihen, että heidän tietojaan käsitellään ja säilytetään turvallisesti.

Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatti

Fastroille on myönnetty uudelleen Menestyjä-sertifikaatti.
Menestyjä-yritys kuuluu joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Taloudellinen menestys rakentuu useista eri osa-alueista:

  • osaavasta yritysjohdosta
  • omistautuneesta henkilökunnasta
  • tehokkaista prosesseista
  • asiakkaan ymmärtämisestä. 1) 

Analyysissä yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuudella eri osa-alueella eli kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Kullakin osa-alueella yritystä verrataan oman kokoluokkansa yrityksiin, kaikkiin yrityksiin Alma Talent Tietopalveluiden yritystietokannassa ja oman toimialansa yrityksiin. 1)

Kauppalehden Kasvaja 2020 -sertifikaatti

Fastroille myönnettiin ensimmäistä kertaa myös Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatti toukokuussa 2020. Kasvaja-sertifikaatti voidaan myöntää yritykselle, joka on harjoittanut liiketoimintaa vähintään neljä vuotta, kasvattanut liikevaihtoaan merkittävästi kolmen viimeisen vuoden aikana sekä tehnyt vähintään 500 000 euron liikevaihdon viimeisimmän vuoden aikana.2)

Merkittävä liikevaihdon kasvu viittaa siihen, että yrityksen liikevaihdon vuotuinen kasvu on ylittänyt alan keskimääräiset kasvulukemat vähintään 10 prosentilla.

Fastroi Oy

Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen järjestelmätoimittaja. Hilkka™- ja Nappula-järjestelmämme tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa rutiineista tärkeämpiin tehtäviin. Teemme asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen, kotihoidon ja lastensuojelun ammattilaisille. Olemme palvelleet sekä yksityistä että julkista sektoria jo yli viisitoista vuotta. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella, Vantaalla ja Skelmersdalessa (UK). Lisätietoja www.fastroi.com

Lähteet (viitattu 30.6.2020)

1) https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/palvelut/yritystietopalvelut/menestyja-sertifikaatti
2) https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/palvelut/yritystietopalvelut/kasvaja-sertifikaatti