Nappulan käyttäjistä 98,2 % on tyytyväisiä ohjelmistoon!

Arvoimme vastaajien kesken tabletin. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea palkinnon voittajalle! Erittäin suuret kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille ja runsaasta avoimesta palautteesta! 

Kaikkien aikojen paras tulos tuotteen tyytyväisyydessä

Saavutimme kaikkien aikojen parhaan tuloksen tyytyväisyydessä tuotteeseen, eli vastanneista 98,2 % on erittäin tai hyvin tyytyväinen Nappula-järjestelmään.  Kyselyn mukaan kokonaistyytyväisyys ohjelmistoon on siis kasvanut vuoden aikana 3,0 prosenttiyksikköä vuoteen 2019 verrattuna. Tämä innostaa tiimiämme kehittämään ohjelmistoa ja palvelujamme edelleen hyvässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 

Kyselyyn vastanneista käyttäjistä 64,6 % työskenteli lastensuojelun sijaishuollossa, 22,9 % lastensuojelun avopalveluissa ja 13,6 % vammaispalveluissa. 

Nappulan käyttäjistä 97,1% suosittelee ohjelmistoa

Kysyimme asiakkailtamme suosittelevatko he tuotetta muille ja vastaajista 97,1 prosenttia suosittelisi erittäin tai hyvin todennäköisesti Nappula-ohjelmistoa. Tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 prosenttiyksikköä. Ohjelmiston helppokäyttöisyyteen oli tyytyväisiä 96,2%, ohjelmiston toimintavarmuuteen 94,5 % ja käyttöönoton helppouteen 98,6 % vastanneista. 

Vastanneista suurin osa koki ohjelmiston parhaiksi puoliksi selkeyden sekä helppokäyttöisyyden. 

Nappula käyttökokemus

Kehitysehdotuksia ja palautetta järjestelmästä ja palveluistamme

Kysyimme asiakkailtamme myös avointa palautetta Nappulasta ja palveluistamme. Saimme useita satoja avoimia palautteita ja Nappula-tiimi on käynyt palautteet läpi. Monet kehitystoiveet otetaan työn alle ensi vuonna. Isoimmista kehityskohteista otamme työn alle paljon toivotun Nappulan käytettävyyden parantamisen mobiililaitteissa sekä työntekijöiden välisen viestinnän kehittämisen. 

Palvelujemme osalta asiakkaamme olivat tyytyväisiä mm. Fastroin asiakastukeen sekä chat-palveluumme nettisivuillamme. Moni vastaajista ei ollut osallistunut Fastroin järjestämää käyttökoulutukseen omassa organisaatiossaan.  Järjestämme useita ilmaisia webinaareja ohjelmiston käytön tehostamiseen vuosittain sekä teemme käyttökoulutuksia asiakkaillemme myös tilauksesta. Kaikki webinaarimme löytyvät Nappulan Info -moduulista, josta jokainen käyttäjä voi tarkastella vinkkejä Nappulan käyttöön sopivana ajankohtana. 

Järjestämme myös vuosittain koulutuspäivät asiakkaillemme, seuraavan kerran Nappula-päivä on marraskuussa 2021. 

Tiedotamme ajankohtaisista asioista ja webinaareistamme asiakaskirjeisssämme sekä Nappulan Info -moduulissa tulevan vuoden aikana.

Asiakkaiden tyytyväisyys Hilkka-ohjelmistoon lisääntynyt – Kiitokset asiakkaillemme!

Kyselymme mukaan asiakastyytyväisyys Hilkka-järjestelmään on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana. Vastaajista 89,2% oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä Hilkka -järjestelmään. Tässä on 3,7% kasvu vuoden takaiseen tulokseen, jonka otamme ilolla vastaan.

Hilkka on helppokäyttöinen ja selkeä järjestelmä

Saamassamme palautteessa Hilkka-ohjelmiston parhaiksi puoliksi nousivat järjestelmän helppokäyttöisyys, yksinkertaisuus ja selkeys, kirjausten tekemisen helppous ja toimintavarmuus. Ohjelmiston käyttöönoton helppouteen oli tyytyväisiä peräti 94,5 %:ia vastaajista. Kyselyn tulokset vahvistavat omaan käsitystämme, että olemme tehneet oikeita asioita kuluneen vuoden aikana ja menemme yhdessä oikeaan suuntaan. Työmme ei luonnollisestikaan pääty, vaan pyrimme parantamaan jatkuvasti omaa tekemistämme, jotta asiakkaidemme arvokkaaseen työhön olisi Hilkasta mahdollisimman suuri apu.

Lähde: Fastroin asiakastyytyväisyyskysely 2020,
436 vastaajaa (2019, 486)

Tuotteen suosittelu kasvanut merkittävästi

Samassa yhteydessä kysyimme myös Hilkan suosittelua kollegoille ja vastaaville yrityksille. Kyselyyn vastanneista 87,8 % suosittelisi Hilkka ehdottomasti tai todennäköisesti myös muille. Suosittelu nousi merkittävästi vuoden takaisesta, peräti 7,7%. Muutoksen olemme huomanneet myös arjessamme, kuulemme entistä enemmän varsin hyvää palautetta Hilkasta.

Saimme erittäin arvokkaita kehitysideoita esimerkiksi navigoinnin selkeyttämiseen, ohjelmiston suorituskyvyn parantamiseen, työvuorosuunnitteluunOmaisviestintään sekä Hilkka-mobiiliin. Saamamme kehityspalaute on käyty läpi tuotetiimissämme ja tulemme ottamaan palautteen perusteella useita toimintoja tuotekehitykseemme työn alle. Lähiaikojen suurimpana kehityskohteena meillä on Hilkan liittäminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, josta voit lukea lisää blogistamme.

Lähde: Fastroin asiakastyytyväisyyskysely 2020,
436 vastaajaa (2019, 486)

Hilkka-ohjelmiston käyttöön järjestetään koulutuksia ja ilmaisia webinaareja

Huomasimme myös, että iso osa kyselyyn vastanneista ei ole käyttänyt tarjoamiamme koulutuspalveluita. Yllättävän monet käyttäjät eivät myöskään ole osallistuneet järjestämäämme käyttöönottokoulutukseen tai pitämiimme webinaareihin.

Webinaarit ovat ilmainen, helppo ja nopea tapa päivittää omat tiedot eri aihealueista ja siten sujuvoittaa Hilkan arkikäyttöä. Webinaareissa käsitellään käytännön tasolla Hilkan käyttöä toivottujen aihepiirien mukaisesti. Webinaaritallenteet löytyvät Hilkan käyttöohjeiden lopusta Webinaarit -kohdasta, josta niitä voi katsoa kukin haluamanaan ajankohtana. Toki koulutamme mielellämme myös organisaatiokohtaisesti Teitä joko etäyhteyksin tai paikan päällä.  

Jatkamme aktiivista tiedottamista tuotepäivityksien pääkohdista asiakaskirjeissämme, tarkemmat versiokuvaukset löytyvät edelleen Hilkan käyttöohjeista.

Arvoimme vastaajien kesken tabletin. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea voittajalle ja erittäin suuret kiitokset Teille kaikille kyselyyn vastanneille! Yhdessä toisistamme välittäen tulemme pärjäämään myös jatkossa.