Alina antoi merkittävän panoksen Hilkka™-järjestelmän kehitystyöhön

Alinan perustajayrittäjät halusivat ehdottomasti siirtyä sähköiseen aikaan 2000-luvun alussa mahdollistaakseen yrityksen ketterän kasvun. Terttu Blomberg tapasi Fastroin edustajat kehittämishankkeen kautta.

Yhteistyö ja Hilkka™-järjestelmän kehittäminen alkoivat samantien. ”Otimme Hilkka™-tuotteen käyttöön heti sen tultua markkinoille”, kertoo ketjujohtaja Satu Jäntti.

“Järjestelmästä tuli mieleinen, sillä olimmehan tuotteen kehitystyössä mukana heti alusta alkaen. Näin pystyimme vaikuttamaan Hilkka™-järjestelmän ominaisuuksiin. Kehittämistyö on ollut sujuvaa Fastroin kanssa. Olemme olleet tyytyväisiä monipuoliseen sekä joustavaan yhteistyöhön”, Jäntti kertoo.

Jäntin mielestä Hilkka™-järjestelmään kannattaa ottaa mukaan myös laskutus- ja työvuorosuunnittelulaajennukset, jotta yritykset saisivat ratkaisusta kokonaisvaltaisen hyödyn irti. Toki julkisella ja yksityisellä puolella on käytön suhteen hyvin erilaisia tarpeita. Varsinkin yksityisellä puolella ketteryys on “avainjuttu”.

”Suosittelen Fastroita ja Hilkka™-järjestelmää aina minulta kysyttäessä.”
– Satu Jäntti, Alina

Alina Hoivatiimi

  • Valtakunnallinen franchising-ketju, johon kuuluu n. 30 yritystä
  • Henkilöstön määrä n.150
  • Kotityö-, sairaanhoito- ja hoivapalvelut, lapsiperheiden kotipalvelut sekä Alina-lääkäripalvelut
  • Asiakkaista valtaosa ikääntyneitä, mutta asiakkaina myös lapsiperheitä, siivouspalveluiden käyttäjiä, vammaisia ja muita apua kotiin tarvitsevia
  • Alina Hoivatiimi Oy:n verkkosivut
alina käyttää Hilkka-ohjelmistoa