Alina antoi merkittävän panoksen Hilkka™-järjestelmän kehitystyöhön

Alinan perustajayrittäjät halusivat ehdottomasti siirtyä sähköiseen aikaan 2000-luvun alussa mahdollistaakseen yrityksen ketterän kasvun. Terttu Blomberg tapasi Fastroin edustajat kehittämishankkeen kautta.

kotihoito

Yhteistyö ja Hilkka™-järjestelmän kehittäminen alkoivat samantien. ”Otimme Hilkka™-tuotteen käyttöön heti sen tultua markkinoille”, kertoo ketjujohtaja Satu Jäntti.

“Järjestelmästä tuli mieleinen, sillä olimmehan tuotteen kehitystyössä mukana heti alusta alkaen. Näin pystyimme vaikuttamaan Hilkka™-järjestelmän ominaisuuksiin. Kehittämistyö on ollut sujuvaa Fastroin kanssa. Olemme olleet tyytyväisiä monipuoliseen sekä joustavaan yhteistyöhön”, Jäntti kertoo.

Jäntin mielestä Hilkka™-järjestelmään kannattaa ottaa mukaan myös laskutus- ja työvuorosuunnittelulaajennukset, jotta yritykset saisivat ratkaisusta kokonaisvaltaisen hyödyn irti. Toki julkisella ja yksityisellä puolella on käytön suhteen hyvin erilaisia tarpeita. Varsinkin yksityisellä puolella ketteryys on “avainjuttu”.

”Suosittelen Fastroita ja HILKKA™-järjestelmää aina minulta kysyttäessä.”
– Satu Jäntti, Alina

Alina

  • Valtakunnallinen franchising-ketju, johon kuuluu n. 30 yritystä
  • Henkilöstön määrä n.150
  • Kotityö-, sairaanhoito- ja hoivapalvelut, lapsiperheiden kotipalvelut sekä Alina-lääkäripalvelut
  • Asiakkaista valtaosa ikääntyneitä, mutta asiakkaina myös lapsiperheitä, siivouspalveluiden käyttäjiä, vammaisia ja muita apua kotiin tarvitsevia

www.alinahoivatiimi.fi

alina käyttää Hilkka-ohjelmistoa

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.