Hilkka™ vastasi Aspa Palvelut Oy:n monipuolisiin tarpeisiin

Aspa Palvelut otti HILKKA™-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönsä vuonna 2012.

Aspa Palveluiden lähtökohtana asiakastietojärjestelmän hankinnalle oli löytää järjestelmä, jolla voitaisiin hallinnoida asiakastietoja ja palvelutoimintaa reaaliaikaisesti, hajautetusti sekä tietoturvallisesti.

“Järjestelmän oli myös integroiduttava kirjanpitoon ja laskutukseen, jonka lisäksi sen avulla oli voitava tuottaa tarvittavat palvelutoiminnan raportit.”, kertoo Aspa Palveluiden kehittämispäällikkö Sirpa Wallendahl.

Ohjelmistoja sekä niiden ominaisuuksia vertailtaessa Hilkka™-järjestelmän todettiin soveltuvan parhaiten kotiin vietävän palvelutoiminnan tarpeisiin. Lisäksi Hilkka tarjosi mahdollisuudet laajempaan toiminnanohjaukseen, jota ei alkuvaiheessa vielä edes suunniteltu. Sittemmin Aspa Palvelut on laajentanut Hilkka-järjestelmän käyttöä.

“Meillä on räätälöity laskutusjärjestelmä, kotihoidon Hilkka-mobiili sekä työvuorosuunnittelu. Rajapintoja on työn alla esimerkiksi henkilöstöhallinnon- sekä asiakaskutsujärjestelmän kanssa. Tänä päivänä toiminnanohjausjärjestelmän avulla koordinoidaan asiakaskäyntejä ja seurataan asiakkaiden hyvinvointia, jonka lisäksi asiakaskäyntien kirjaukset saadaan tehtyä reaaliaikaisesti ja asiakas voi olla mukana niiden tekemisessä.”, Wallendahl kertoo.

Yhteistyö Fastroin kanssa on Wallendahlin mukaan sujunut luontevasti. Kehitystoiveet sekä -tarpeet on otettu huomioon, ja ongelmatilanteissa palvelu on ollut ripeää ja perusteellista. Wallendahlin onkin helppo suositella Hilkka-järjestelmää myös muille.

“Järjestelmää on helppo käyttää ja sen ympärille on kehitetty palvelutuotteita, jotka mahdollistavat laajan toiminnanohjausjärjestelmän”, Wallendahl toteaa.

Aspa palvelut Oy

  • Aspa-säätiön omistama yritys
  • Suomessa n. 41 Aspa-kotia
  • Henkilöstön määrä n. 400
  • Asiakkaita n. 1700
  • Itsenäistä elämää edistäviä asumispalveluita tukea ja apua tarvitseville
  • Aspa palvelut Oy:n verkkosivut