Hoivakehitys vaihtoi Hilkka-järjestelmään

Aiemmin käytössä ollut asiakastietojärjestelmä sai väistyä, kun Hoivakehitys vaihtoi Hilkka-järjestelmään ja sen työvuorosuunnitteluominaisuuksineen helmikuussa 2019. Kokemukset käytöstä ovat olleet myönteisiä.

hoivakehitys asumispalvelu kotihoito

Hoivakehitys Oy tarjoaa mielenterveysasiakkaille monipuolista ja asiakaslähtöistä palveluasumista kuntien luotettavana kumppanina Pieksämäellä. Yrityksen valikoimissa ovat lisäksi sosiaali- ja terveyshuollon kotiin vietävät palvelut yhteistyössä niin kuntien kuin yksityisasiakkaidenkin kanssa. Kotihoidon asiakasryhmään kuuluvat myös lapsiperheet ja ikääntyneet.

Kun Hoivakehitys alkoi suunnitella kotihoitotoiminnan laajentamista, se halusi samalla panostaa myös asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmäänsä.

”Uuden järjestelmän valinnassa erityisen tärkeätä oli palvelun luotettavuus ja jatkuva kehittyminen, tarjoajan tunnettuus ja hyvä maine sekä järjestelmän sujuva toiminta”, Hoivakehityksen henkilöstöjohtaja Johanna Jauhiainen kertoo.

johanna jauhiainen suomen hoivakehitys
Johanna Jauhiainen

Aiemmin käytössä ollut asiakastietojärjestelmä sai väistyä, kun Hoivakehitys otti Hilkka-järjestelmä työvuorosuunnitteluominaisuuksineen käyttöön helmikuussa 2019. Kokemukset käytöstä ovat olleet myönteisiä.

”Hilkka-järjestelmä pystyy monipuolisuutensa ansiosta vastamaan hyvin niin palveluasumisen kuin kotihoidonkin vaatimuksiin ja tarpeisiin”, Jauhiainen sanoo. Lisäksi positiivista on ollut se, että Fastroin työvuorosuunnitteluominaisuus nivoutuu hyvin asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmään.

”Pidämme Hilkka-järjestelmän ja mobiilin toiminnanohjauksen etuna myös valmiita rajapintoja muiden toimijoiden järjestelmien kanssa, esimerkiksi käyttämiemme palkkahallinto- ja laskutussovellusten”, Johanna Jauhiainen sanoo.

Hoivakehitys arvostaa lisäksi Hilkka-järjestelmän korkeaa tietoturvatasoa ja suunnitteilla olevia monipuolisia integraatioita Kanta-palveluiden kanssa. Hoivakehitys tulee Jauhiaisen mukaan varmasti hyödyntämään niitä. Fastroin järjestelmä onkin vastannut hyvin yrityksen tarpeisiin.

”Hilkka-ohjelmiston käyttöönoton myötä töiden kohdistaminen on ollut sujuvaa ja helppoa. Asiakashallinta ja kirjaaminen toimivat mutkattomasti, ja järjestelmästä löytyy monipuolisesti ominaisuuksia eri tarpeisiin”, Jauhiainen sanoo. Mahdollisuus muokata järjestelmää omien tarpeiden mukaiseksi on hänen mukaansa helpottanut työskentelyä. Lisäksi Hilkka-järjestelmän tietoturvallisen viestintäkanavan avulla yksikön sisäinen viestintä on tehostunut merkittävästi.

”Hilkka-ohjelmiston mahdollistama asiakastilastointi on ollut yksinkertaista ja vaivatonta. Asiakastietojen arkistointi hoitojaksojen jälkeen on ollut niin ikään nopeaa”, Jauhiainen sanoo. Järjestelmä on toiminut ajasta ja paikasta riippumatta jouhevasti ilman katkoksia.

”Järjestelmä on ollut kaikin puolin luotettava asiakastietojen hallinnan suhteen.” Hoivakehitys ei tavoitellut kustannussäästöjä vaihtaessaan järjestelmänsä Hilkkaan. Tärkeintä oli Jauhiaisen mukaan palvelun laatu sekä työntekijöiden positiivinen käyttökokemus palvelusta.

Hoivakehitys on ollut tyytyväinen myös saamaansa asiakaspalveluun

”Fastroin henkilökunnasta on jäänyt kokemus, että he arvostavat asiakasta. Heillä on aito halu auttaa asiakasta samaan tarpeitaan vastaavat palvelut. Asiakaspalvelu on reagoinut hyvin tukipyyntöihin. Kohtaamiset ovat olleet lämminhenkisiä ja mukavia”, Jauhiainen sanoo. Hänen mukaansa järjestelmän käyttöönottovaiheessa tukea on ollut hyvin tarjolla. Yhteistyöpalavereja on pidetty viimeksi kuluneen vuoden ajan useampikin.

”Asiakaspalvelijat ovat suhtautuneet esiin tuomiimme kehittämiskohteisiin niiden vaatimalla vakavuudella. Palavereissa on ollut iloinen ja positiivinen tunnelma”, Jauhiainen sanoo. Hän suositteleekin Fastroin palveluita yrityksille, jotka haluavat ”joustavan ja iloisen yhteistyökumppanin.”

Jauhiainen pitää Fastroin toiminnanohjausjärjestelmää kaiken kaikkiaan helppokäyttöisenä ja selkeänä. ”Järjestelmän käyttöön on aina saatavilla tukea ja koulutusta. On mukavaa tehdä yhteistyötä samanhenkisten, positiivisten ja ratkaisukeskeisten Fastroin työntekijöiden kanssa.”

mika lemettinen hoivakehitys oy
Hoivakehitys Oy:n toimitusjohtaja Mika Lemettinen istahtaa asiakkaiden kanssa vähintäänkin joka perjantai kahville kuulemaan mitä asiakkailla on kerrottavana.

”On mukavaa tehdä yhteistyötä samanhenkisten, positiivisten ja ratkaisukeskeisten Fastroin työntekijöiden kanssa.”
–      Johanna Jauhiainen, Hoivakehitys Oy

Hoivakehitys Oy

  • Työllistää 22 sosiaali- ja terveysalan sekä toimitilapalveluiden ammattilaista
  • Liikevaihto noin 1,5 miljoonaa euroa
  • Palveluasumisen yksikössä 37 asiakaspaikkaa
  • Kotihoidossa asiakaspaikkoja joustavasti tarpeen mukaan, asiakkaita tällä hetkellä 25
  • Hoivakehitys Oy:n verkkosivut
hoivakehitys logo

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä