Kuntien Tieralla toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa arkea

Kuntatoimijoiden omistama ICT-palveluyhtiö Tiera tunnisti vuonna 2012 omistaja-asiakkaidensa kanssa tarpeen kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmälle.

Kuntien Tiera Oy

Kuntakentältä puuttui ratkaisu, jolla voitiin tehostaa kotihoidon toiminnan ohjausta ja lisätä sitä kautta ammattilaisten välittömän asiakastyön aikaa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote sekä joukko Etelä-Savon kuntia ryhtyivät kotihoidon toiminnanohjauspalvelun edelläkävijöiksi ja Tiera kilpailutti ratkaisun omistajilleen yhdessä laadittujen vaatimusmäärittelyjen pohjalta. Hankinnan voitti Fastroi Hilkka™ ja Tieran edelläkävijäasiakkaat ottivat Tiera Mobiili kotihoito -palvelun käyttöön vuonna 2013. Nyt kuntatoimijoille valmiiksi kilpailutettu palvelu on jo lähes 90 kuntatoimijan käytössä ja palvelua on kehitetty aktiivisesti yhdessä asiakaskuntien ja Fastroin kanssa.

”Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä järjestelmän toimivuuteen”, Tieran liiketoimintapäällikkö Kati Penttilä-Kokko kertoo. Tieran ja Fastroin asiakastyytyväisyyskyselyn 11/2018 mukaan peräti 83,9% on joko erittäin tai melko tyytyväisiä Tiera Mobiili kotihoito -palveluun. Ohjelmiston osalta erityisesti käyttöönoton helppouteen (96,7% vastaajista) ja ohjelmiston työtehtävien tukemiseen (86,9% vastaajista) ollaan joko erittäin tai melko tyytyväisiä.

Palvelua käyttävien asiakkaiden mukaan toiminnanohjausjärjestelmä on helpottanut merkittävästi heidän arkeaan kotihoidon kenttätyössä ja hallinnossa. Välittömän asiakastyön määrä on noussut 40%:sta jopa 70 %. Kustannussäästöjä on tullut mm. siitä, että sijaisia on tarvittu entistä vähemmän.

”Laskelmiemme mukaan järjestelmän toiminnan tehostumisen vaikuttavuushyödyt ovat vuoden 2018 volyymeillä jopa 126 miljoonaa euroa”, sanoo Kati Penttilä-Kokko.

Penttilä-Kokko vastaa Tieran kotihoidon palveluista ja tekee päivittäistä yhteistyötä Fastroin kanssa. Yhtiöt myös vastaavat yhdessä asiakkaille tarjottavan Tiera Mobiili kotihoito -palvelun kehittämisestä. Palvelua onkin vuosien saatossa laajennettu mm. palvelunohjauksen suunnittelunäkymällä ja omaisviestinnällä.

”Meidän molempien intresseissä on palvella asiakkaitamme mahdollisimman joustavasti. Yhteistyömme on sujuvaa ja se perustuu avoimeen vuorovaikutukseen sekä haluun toimia asiakkaidemme parhaaksi”, Penttilä-Kokko sanoo.

*Tieran ja Fastroin asiakaskysely, vastaajia 61 11/2018.

Kuntien Tiera Oy

  • Kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka kehittää kuntasektorin ICT-palveluja yhteistyössä kuntien sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa.
  • Omistajina yli 300 kuntatoimijaa; 222 kuntaa, 50 kuntayhtymää ja yli 30 kuntaomisteista osakeyhtiötä sekä Suomen Kuntaliitto.
  • Noin 120 työntekijää
  • Liikevaihto 25 miljoonaa euroa vuonna 2017
  • Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys
  • Kuntien Tiera Oy:n verkkosivut
Kuntien Tiera Oy logo

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä