Nappula tuo Limingan koulutuskeskukselle lisää tehokkuutta ja tietoturvaa

Valtion koulukotiyksiköihin kuuluva Limingan koulutuskeskus otti käyttöön Nappula-asiakastietojärjestelmän vuonna 2008. Koulutuskeskus halusi järjestelmän, josta kaikki lasta koskevat tiedot löytyisivät aina keskitetysti.

Nappula tuo Limingan koulutuskeskukselle lisää tehokkuutta

”Lastensuojelulain määrittelemät menettelytavat rajoitustoimenpiteistä ja niiden kirjaamisesta olivat työläitä työvaiheita ennen Nappulan käyttöönottoa”, Limingan koulutuskeskuksen johtaja Teija Tuuliainen kuvailee.

Limingan koulutuskeskus kokeili myös muita asiakastietojärjestelmiä ennen valintaansa.

”Nappulan helppokäyttöisyys ja selkeys teki meihin vaikutuksen. Muihin kokeilemiimme asiakastietojärjestelmiin verrattuna Nappulan käyttö tuntui kotoisalta ja käyttöönotto oli helppoa”, Tuuliainen sanoo. Nappulan valintaa puolsi myös kilpailukykyinen hinnoittelu.

Limingan koulutuskeskuksen Nappulalle asettamat odotukset ovat täyttyneet käytön aikana. Asiakastietojärjestelmän myötä avautui parempi näkymä siihen, kuka lasta koskevat kirjaukset on tehnyt.  Nappulan käyttöönotto kohensi lisäksi tietoturvaa, kun käyttöoikeudet ovat määriteltävissä käyttäjäkohtaisesti.

”Nappula-tiimi on kehittänyt järjestelmää toiveidemme mukaisesti”, Teija Tuuliainen sanoo. Esimerkiksi laissa määriteltyjä rajoitustoimenpiteitä koskevat mallipohjat ovat kehittyneet koulukotiyksikön palautteen perusteella ajan myötä.  Koulutuskeskuksella on myös ehdotuksia järjestelmän jatkokehitykseen muun muassa entistä monipuolisemmista tilastointiominaisuuksista.

Korkea tietoturvataso on Nappula-ohjelmiston tuomista hyödyistä Limingan koulutuskeskukselle kaikkein tärkein. Järjestelmä myös tehostaa toimintaa helppokäyttöisyytensä ansiosta.

”Työaikaa säästyy, kun tiedämme, mitä ja mihin kirjaamme. Asiakastiedot ovat Nappulassa hyvässä järjestyksessä, ja kirjaaminen itsessään on vaivatonta”, Teija Tuuliainen sanoo.

Myös asiakastuki on toiminut Tuuliaisen mukaan hyvin.  ”Ei ole itse asiassa tarvinnut juurikaan soitella, kun järjestelmää on ollut helppo käyttää.”

Myös johtamistyö hyötyy Nappulasta. Se auttaa muun muassa laatutoiminnassa, kun Nappulan tuottamat raportit ovat kirjattavissa koulutuskeskuksen omaan laatujärjestelmään.

”Olemme olleet tyytyväisiä sekä itse järjestelmään että siihen liittyviin tuki- ja muihin palveluihin. Nappula on helppokäyttöinen ja parantaa organisaatiomme tietoturvaa. Voimme suositella Nappulaa muillekin lastensuojelualan toimijoille”, Tuuliainen sanoo.

Muihin kokeilemiimme asiakastietojärjestelmiin verrattuna Nappulan käyttö tuntui kotoisalta ja käyttöönotto oli helppoa.”
– Teija Tuuliainen, Limingan koulutuskeskuksen johtaja

Limingan koulutuskeskus

valtion koulukodit logo