Tukiloma Varamummolassa auttaa perheitä jaksamaan

Lohjalla Vaanilan kylässä toimiva Varamummola Oy tarjoaa lapsille ja nuorille tukilomia sekä niitä tukevia palveluita perheille.  Yrityksen tavoitteena on näin tukea perheiden jaksamista ja yhdessä pysymistä.

Varamummola valitsi asiakastietojärjestelmäkseen Nappulan

Varamummola valitsi asiakastietojärjestelmäkseen Nappulan, koska toimitusjohtaja Riitta Salimo tiesi sen entuudestaan toimivaksi ratkaisuksi lastensuojelussa.

”Me molemmat Varamummola Oy:n yrittäjät olemme työskennelleet aiemmin pitkään lastensuojelun puolella ja tutustuimme Nappula-järjestelmään jo aiemmissa työtehtävissä.  Kokemuksiemme perusteella halusimme sen myös Varamummolan asiakastietojärjestelmäksi. Emme edes kyselleet tarjouksia muilta järjestelmätoimittajilta”, Riitta Salimo sanoo.

Nappulan käyttöönotto on helpottanut erilaisten kausikoosteiden tekemistä. Salimo mainitsee Nappulan etuna myös sen, että mahdollisuus kirjata eri tyyppisiä kirjauksia selkeyttää tiedonhakua jälkikäteen. Esimerkiksi viikonlopun aikana kirjatut tapahtumat on helppo hakea esiin seuraavalla viikolla.”

Varamummola on tällä hetkellä ainoa sosiaalialan toimija, joka on erikoistunut tarjoamaan pelkästään ammatillisia tukilomia.  Asiakaskantaa riittää ja vaihtuvuus Varamummolan tiloissa on kohtuullisen suurta, koska lomat ovat lähtökohtaisesti lyhyitä. Tämä asettaa omat vaatimuksensa asiakastietojärjestelmälle.  Salimo lähettääkin terveisiä Nappulan-tuotekehitykseen, että tukilomalle saapuvan asiakkaan aktivointi järjestelmässä voisi sujua nykyistä nopeamminkin.

Varamummola tarjoaa perheillle tukilomia

”Järjestelmässä on kyllä potentiaalia ja emme vielä tunne sen kaikkia ominaisuuksia”, Salimo sanoo.  Hän kertoo yhteistyön järjestelmää tarjoavan Fastroin kanssa sujuneen hyvin.

”Voin suositella kotimaista Nappulaa muillekin kaltaisillemme toimijoille”, Riitta Salimo sanoo. Nappula-järjestelmälle on tiedossa entistä enemmän käyttöä, kun metsäisessä maalaismaisemassa toimivan Varamummolan asiakastilat kasvavat pian toisen talon myötä.

Varamummola Oy

  • Vuonna 2016 perustettu monitoimitalo, joka tarjoaa perheille lyhyitä tukilomia.
  • Seitsemän työntekijää tuntityöntekijät mukaan lukien.
  • Asiakaspaikkoja seitsemän. Asiakaskäyntejä kuukausittain varaustilanteen mukaan 24–72.
  • Varamummola Oy:n verkkosivut
varamummola logo