Asiakaspalautetta Nappula Väylän avulla

Lastensuojelun sijaishuollon palveluja ja perhekuntoutusta tarjoava Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä otti Nappula-järjestelmän käyttöön jo alkuvuonna 2007 yhteistyökumppaneidensa suositusten perusteella. Nappula Väylän avulla mm. asiakaspalautteen kerääminen on helppoa.

varsinais-suomen lastensuojelukuntayhtymä - Nappula Väylä

”Tätä ennen käytössä ei ollut varsinaista asiakastietojärjestelmää. Nappulan käyttöönotto helpotti tietojen kirjaamista. Kaikki asiakastiedot löytyvät yhdestä paikasta”, lastensuojelukuntayhtymään kuuluvan Halikon perhetukikeskuksen johtaja Noora Niemi sanoo.

Asiakasasiakirjoja siirrettiin Nappulaan sitä mukaa, kun erilaisten lomakkeiden laatiminen Nappulaan helpottui. ”Nappulan käyttöönotto on auttanut myös kirjaamiskäytäntöjen kehittämistä”, Niemi jatkaa. Hän kertoo järjestelmälle asetettujen odotusten täyttyneen.

”Järjestelmä on lastensuojelun tarpeisiin suunniteltu ja helppokäyttöinen. Siinä on paljon hyödyllisiä toimintoja arjen asioiden hoitamiseen”, Noora Niemi kertoo. ”Viimeksi olemme iloinneet Nappula Väylä -toiminnon kehittymisestä. Sen avulla pystymme helposti keräämään asiakaspalautetta samassa Nappula-ympäristössä ja hyödyntämään sitä toiminnassamme”.

Niemi on tyytyväinen yhteistyöhön Fastroin kanssa. ”Asiakastuki vastaa nopeasti ja on valmis auttamaan”, Niemi kertoo. Hän pitää myös Fastroin järjestämiä Nappula-webinaareja hyödyllisinä ja tarpeellisina.

”Nappulan käyttöönotto on auttanut myös kirjaamiskäytäntöjen kehittämistä.”
– Noora Niemi, Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä

Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä

  • Perheyksikössä ja kolmessa perhetukikeskuksessa yhtteensä 44 työntekijää, joista 40 tekee asiakastyötä ja käyttää Nappulaa
  • Asiakaspaikkoja
    • kolmessa perhetukikeskuksessa 28 sijaishuollon laitospaikkaa
    • perheyksikössä 3–4 perhekuntoutuspaikkaa, yksikkö tarjoaa lisäksi perheiden kotiin tapahtuvana työnä lastensuojelun tehostettua perhetyötä ja perhekuntoutusta.
  • Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän verkkosivut
Varsinais-suomen-lastensuojelukuntayhtymä logo