Fastroi kouluttaa asiakkaitaan

Etätyökö on uusi normaalimme?

Lisäksi monille meistä läheisten ikäihmisten tapaaminen fyysisesti ei ole suotavaa tai järkevää ainakaan toistaiseksi. Itsekin olen käynyt tapaamassa viime aikoina anoppia hoivakodissa eri tavalla.  Olemme keskustelleet hänen kanssaan maan tasolla olevan parvekkeen avoimen oven kautta, ollessamme itse noin viiden metrin päässä verkkoaidan takana. Muistisairaan on hankala ajatella näitä korona-kevään asioita tai ymmärtää sitä, miksi emme tule sisään kahville tai huoneeseen käymään, vaikka hän kuinka pyytää. Tärkeintä on kuitenkin se, että läheisiä ei nyt unohdeta, vaan heitä autetaan niillä keinoilla, jotka ovat mahdollisia ja heihin pidetään aktiivisesti yhteyttä tavalla tai toisella.

Fastikset virtuaalikahveilla ja asiakastapaamiset etänä

Tällä hetkellä Fastroin taukotilojen kahvikoneet eivät ole normaalilla päivittäisellä kuormituksella, koska henkilöstömme on siirtynyt lähes kokonaan etätyöhön. Vain muutama henkilö työskentelee toimistoillamme päivittäin tai muutamana päivänä viikossa. Kahvitauot ovat muuttuneet virtuaalisiksi ja tiimimme pitävät keskenään yhteyttä päivittäin joko videoneuvottelutyökaluin tai muilla viestintävälineillä.

Olemme pyrkineet toimimaan myös näinä haasteellisina aikoina arvojemme mukaisesti eli “Välitämme”. Meillä ei ole toistaiseksi ollut lomautuksia tai henkilöstön irtisanomisia. Sen sijaan olemme pyrkineet yhteistyössä henkilöstön kanssa toimimaan joustavasti. Useat työntekijät ovat tehneet sellaisia työtehtäviä, joita he eivät normaalisti omassa työssään päivittäin tee. Olemme näillä järjestelyillä saaneet hoidettua myös ns. rästihommia ajan tasalle mukavasti, koska kasvavasta yrityksestä eivät työt yleensä lopu tai ole vähenemässä. Lisäksi taloudellinen tilanteemme on antanut tähän ainakin toistaiseksi mahdollisuuden. Ja toivon, että asia on niin myös tulevaisuudessa.

Fastikset ovat tiivis työyhteisö

On myös mukava havaita, että asiakaskuntamme alkaa vähitellen aktivoitua tähän uuteen ”normaaliin” muutaman viikon rauhallisemman jakson jälkeen.  Viimeisen kuukauden aikana meille on alkanut jälleen tulla kyselyjä tuotteistamme uusien potentiaalisten asiakkaiden suunnasta sekä nykyisiltä asiakkailta tuotteisiimme liittyvistä lisäpalveluista ja -koulutuksista. Järjestämme asiakastapaamiset sekä käyttöönotto- ja tuotekoulutukset turvallisesti

Pysyvästi etätöihin?

Fastroille tämä kevään aikana syntynyt tilanne saattaa käytännössä merkitä myös sitä, että osa työntekijöistämme saattaa siirtyä pysyvästi kokonaan etätöihin, koska tietotyön tekeminen ei ole tänä päivänä ajasta tai paikasta kiinni. Modernit etätyökalut ja nopeat tietoverkot ovat nykyään erittäin luotettavia sekä toimivia lähes poikkeuksetta. Viime viikkoina henkilöstön kanssa käymieni keskustelujen perusteella ihan kaikki eivät halua töitä kotiin pysyvästi. He haluavat edelleenkin palata töihin toimistolle, heti kun sen on mahdollista riskien hallintapolitiikkamme huomioiden.

Minulla on ainakin jo ikävä työkavereita, vaikka heidän ääntään kuulenkin päivittäin erilaisissa verkkopalavereissa. Minusta on aina tärkeää nähdä myös kehon kieli ja ilmeet, kun asioista keskustellaan tai neuvotellaan. Se antaa monesti paljon lisää tietoa siitä, miten asiat oikeasti ovat. Mielenkiintoinen ja iloinen asia on mielestäni se, että Fastroin työtyytyväisyysmittarit näyttävät tänä etätyön keväänä kaikkien aikojen parhaita lukemiaan, vaikka eivät ne matalalla tasolla ole olleet aikaisemminkaan. Toivotaan tästä huolimatta, että emme ihan kokonaan erakoidu. Luulen, että paluu kohti normaalimpia uusia aikoja sujuu hyvin ja haluamme edelleen tavata toisiamme jatkossakin, tehtiinpä töitä toimistolla tai etänä.

Risto Jalovaara Fastroi

Turvallista kesää kaikille ja pysytään terveinä!

Nappula-ohjelmisto on käytössä lastensuojelussa

Nappula on helppokäyttöinen asiakastietojärjestelmä sosiaalihuollon työntekijöille

Nappulan toimintoja ja sisältöjä on mahdollista räätälöidä organisaation tarpeita vastaaviksi. Räätälöitävyys ja helppokäyttöisyys mahdollistavat järjestelmän käytön esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollossa ja avopalveluissa, vammaispalveluissa, päihdekuntoutuksessa, mielenterveyskuntoutuksessa, perhekuntoutuksessa ja erilaisissa asumispalveluissa.

Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä

Keväällä 2019 kartoitettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti sosiaalialan ammattilaisten käyttäjäkokemuksia asiakastietojärjestelmistä ja tulokset julkaistiin 6. maaliskuuta 2020. Seitsemästä tutkitusta sosiaalialan asiakastietojärjestelmästä Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon 7,7 (71 vastaajaa) kaikkien järjestelmien keskiarvon ollessa 6,7. Vastaajista  91,5 %:n mielestä rutiinitehtävien suorittaminen on suoraviivaista ja asiakastietojen kirjaaminen on näppärää ja sujuvaa Nappula-järjestelmällä. Lisäksi 88,7 %:n mielestä Nappula on tekniseltä toimivuudeltaan vakaa ja ohjelmistosta saa ajantasaisen sekä luotettavan käsityksen asiakkaan tilanteesta.

Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä

Asiakastietojärjestelmä auttaa päivittäisessä kirjaamisessa ja raportoinnissa sosiaalihuollossa

Sosiaalialan asiakastyöhön liittyy paljon kirjaamista, erilaisten lomakkeiden käsittelyä ja tietojen tarkastelua. Järjestelmästä löytyvät lomake- ja raportointipohjat ovat helposti muokattavissa organisaation tarpeiden mukaisesti. Nappulan avulla päivittäinen raportointi on helppoa ja nopeaa. Hakutoiminto mahdollistaa aiempien asiakaskirjausten etsinnän erilaisia hakuehtoja hyödyntäen sekä kirjausten koostamisen yhdelle raportille valitulta ajanjaksolta.

Nappula tukee asiakkuuden hallintaa sekä huomioi eri asiakasryhmien erilaiset tarpeet raportoinnissa ja tiedonkeruussa. Ohjelmiston avulla on mahdollista huomioida jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet, hoidon ja huolenpidon tavoitteet ja lisäksi Nappulassa löytyy niiden seurantaan erilaisia vaihtoehtoja.

Palveluna tarjottava ohjelmisto (SaaS) takaa asiakastiedon viiveettömän ja tietoturvallisen käsittelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Nappula-ohjelmistosta saa ajantasaisen sekä luotettavan käsityksen asiakkaan tilanteesta, mikä antaa henkilöstölle enemmän aikaa keskittyä asiakkaiden kohtaamiseen.

Rajoituspäätökset kirjataan lakien mukaisesti ja tietoturvallisesti

Nappula pitää sisällään lastensuojeluun tai vammaispalveluihin liittyvää lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi valmiit lomakkeet rajoitustoimenpiteiden kirjaamiselle. Järjestelmän avulla rajoitukset kirjataan aina lastensuojelu- tai erityishuoltolain vaatimusten mukaisesti ja tietoturvallisesti. Oikein kirjatut päätökset takaavat myös työntekijän oikeusturvan. Lainsäädännön vaatimat muutokset tuodaan järjestelmään automaattisesti. Voit tarkistaa rajoitukset suoraan järjestelmästä, mikä nopeuttaa ja helpottaa käytännön työtä.

Helpottaa laskutusta ja puitesopimuksen hallintaa

Nappula auttaa myös laskutus- ja puitesopimuksien hallinnassa. Nappulaan voi kirjata asiakkaan läsnä- ja poissaolot sekä asiakkaalle tarjottavat erilaiset palvelut, joiden pohjalta voidaan koostaa aineistoa laskutusta ja tilastointia varten.

Nappula-ohjelmisto tukee kuntoutustyötä

Helppokäyttöinen Nappula tukee laadukasta kuntoutustyötä esimerkiksi päihde- ja mielenterveystyössä, vammaispalveluissa sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä. Päivittäinen kuntoutustyö ja sen raportointi helpottuu Nappulan avulla. Nappulaan on mahdollista tehdä yksilöllinen kuntouttava hoitosuunnitelma asiakkaan tarpeet ja tavoitteet huomioiden sekä seurata hoitosuunnitelman toteutusta erilaisten tehtävien ja/tai mittareiden avulla. Järjestelmän avulla on mahdollista toteuttaa lääkehoidon ja siihen mahdollisesti liittyvien mittausten seuranta kuten esimerkiksi verenpaine-, INR- tai klotsapiinimittaukset. Nappulassa on myös mahdollista täyttää sosiaalihuollon hoitoilmoitukset (HILMO).

Nappula-ohjelmisto tukee kuntoutustyötä

Nappula-asiakastietojärjestelmän ominaisuudet tiivistettynä:

  • Päivittäinen raportointi
  • Lomake-editori asiakassuunnitelmille ja kausikoosteille
  • Lääkitysten seuranta
  • Rajoitustoimenpiteet
  • Puitesopimus- ja laskutustietojen hallinta
  • Viestivihko helpottaa sisäistä viestintää ja tieto kulkee kätevästi työntekijältä toiselle
  • Nappula Väylä mm. asiakaspalautteen ja vaikuttavuuden arviointiin (lisämaksullinen ominaisuus)
  • Paikkakyselyt, jonka avulla voi hallinnoida organisaatioon tulevia kyselyjä vapaista asiakaspaikoista sekä seurata moniko niistä johtaa asiakkuuteen (maksuton lisätoiminto)
  • Sijais-/tukiperheet, jonka avulla voi ylläpitää tietoja perheistä, perheille tarjottavasta tuesta sekä perhehoitajien palkkioista (lisämaksullinen ominaisuus)

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Olemme aloittaneet Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston valmistelut. Fastroi on mukana Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston II-vaiheessa, jolloin mm. ostopalveluissa käytössä oleva rekisterinkäyttöoikeus on kansallisesti saatavilla. Tiedotamme Nappula-järjestelmän valmiudesta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon tulevissa nettisivuillamme vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoa myynnistämme, löydät yhteystiedot kotisivuiltamme.