Blogi - Fastikset matkasivat maailman ympäri

Fastikset matkasivat maailman ympäri vuodessa

Fastikset matkasivat kunnianhimoisesti maailman ympäri vuoden aikana eli 1.2.2020 – 31.1.2021 ajalla. Tavoitteemme oli liikuttaa Fastroilaisia yhteensä 41 172 kilometrin verran, juoksemalla, kävelemällä, pyöräilemällä, soutamalla, uimalla, luistelemalla, hiihtämällä – kaikilla liikuntamuodoilla millä vaan tuli kilometrejä kasaan. Tämä tarkoitti, että meidän piti liikkua vähintään 3333 km kuukaudessa. 

Monilla jäi viime vuoden aikana työmatkaliikunta pois, koska suurin osa siirtyi etätöihin maaliskuun 2020 alusta. Toisaalta etätyö lisäsi meidän vapaa-aikaa ja näin ollen moni liikkui vapaa-ajalla jopa enemmän kuin normaalisti. Varsinkin luonnossa liikkuminen lisääntyi.   

Lahjoitus Suomen luonnonsuojeluliiton ilmastotyöhön

Maailman ympäri matkalla meillä oli liikunnan lisäämisen lisäksi tavoitteena myös päästöjen vähentäminen. Jokainen pystyi osallistumaan samalla ilmastotalkoisiin. Lisäksi olimme sopineet, että lahjoitamme 500 € hyväntekeväisyysjärjestölle, joka tekee merkittävää ilmastotyötä, jos saavutamme tai ylitämme vuositavoitteen. 

Äänestimme kolmen eri järjestön välillä ja Fastikset valitsivat yksimielisesti (78,6% äänistä) Suomen luonnonsuojeluliiton ilmastotyön. Lahjoitimme heille summan ja lisätietoja heidän ilmastyöstä löytyy täältä

Vuoden 2021 liikuntahaaste ja virtuaalitapahtumia 

Tälle vuodelle meidän vapaa-ajan toimikunta, Virkkari, keksi uuden liikuntahaasteen. Tavoitteenamme on kokeilla itsenäisesti vähintään 21 eri urheilulajia. Toivottavasti pääsemme myös sisäliikunnan pariin paremmin vuoden aikana, niin lajien kirjo on helpompi saavuttaa! Toki ulkonakin voi testata useita eri lajeja kaikkina vuoden aikoina. 

Virkkari järjestää henkilöstöllemme joka kuukausi tapahtumia

Virkkari järjestää henkilöstöllemme joka kuukausi tapahtumia, tosin suurin osa on tapahtumista virtuaalisesti tällä hetkellä. Meillä on mm. säännöllinen lounasjooga torstaisin, virtuaaliteatterinäytöksiä ja Tampereen tiimi osallistui ensimmäisenä tiiminä virtuaalisti kokkausiltaan ammattilaiskokin opastuksella. Suunnittelemme myös mm. Fatbiken testailua pienryhmissä talvelle ja virtuaalisia peli-iltoja keväälle. Yhteisöllisyys on tärkeää  meille ja yritetään käyttää luovuutta kokoontua yhteen edes virtuaalisesti tällä hetkellä! 

Mukavaa & aktiivista kevään odotusta!

Fastroi erilainen vuosi 2020

Erilainen vuosi 2020

Helmikuussa maailman uutiskanavat alkoivat pukata eetteriin koronavirukseen liittyviä uutisia aluksi maailmalta ja myöhemmin myös kotimaasta. Huomasimme pian, että koronavirus etenee pandemian muodossa ja myös meidän yrityksemme on syytä käynnistää sairastumiseen liittyvien riskien hallintaan toimenpiteitä. Helmikuun loppupuolella siirryimme varsin kokonaisvaltaisesti etätyöhön. Meillä oli aikaisemminkin tehty jonkin verran etätyötä ja tekniset valmiudet siihen olivat sen vuoksi jo valmiiksi hyvällä tasolla.

Kaikki suoraan asiakasrajapinnassa tehtävä työ, kuten myynti, koulutukset ja projektit muuttuivat etätyökaluilla tehtäväksi kevään aikana. Oli mukava huomata samanaikaisesti, että myös asiakkaiden valmiudet siihen ovat 10-15 vuoden aikana kehittyneet merkittävästi. Siitä voimme yhdessä kiittää  aikaisempaa helppokäyttöisempiä ja teknisesti paremmin toimivia videoneuvottelu-ohjelmistoja. Niihin ei enää entiseen tapaan tarvita monen tonnin laitteita ja kalustoa, vaan jokainen voi sujuvasti liittyä mukaan palaveriin suoraan omalta henkilökohtaiselta työasemalta.

Työhyvinvointikyselyissä parhaat tulokset kautta aikojen

Mielenkiintoinen ilmiö oli se, että vaikka olemme työskennelleet etänä, siitä huolimatta vai juuri siksi, työhyvinvointikyselyt ovat kertoneet meille parhaasta työhyvinvoinnista kautta aikojen. Toisaalta ihan loppuvuoden aikana on alkanut kuulua jo enemmän pientä kaipuuta oman tiimin lähityöskentelyyn. Olemme toki tehneet pienryhmissä kehitystyötä aika ajoin myös toisiamme tavaten kuluneen vuoden aikana. Töitä on tehty kuitenkin normaalia suuremmissa tiloissa ja turvavälejä käyttämällä riskejä halliten. Lisäksi järjestimme myös elokuussa henkilökunnan kanssa yhteisen kehittämispäivän, mihin oli mahdollisuus osallistua etänä sekä isossa salissa työskennellen paikan päällä Joensuussa.

Tänä vuonna on nähty sekin ilmiö, että valtakunnalliset sekä kansainväliset messut ja tapahtumat ovat muuttuneet virtuaalisiksi etäyhteyksin tapahtuviksi. Niidenkin teknisessä toteutuksessa on havaittu vielä olevan paljon kehitettävää. Itse en usko henkilökohtaisesti, että ne tulevat pysyvästi kokonaan korvaamaan paikan päällä tapahtuvia tapahtumia. Henkilökohtainen tapaaminen on kuitenkin aina kokonaisvaltaisempi kokemus, tapahtuipa se messuilla, asiakkaan luona tai meidän toimistolla.

Liikevaihdon kasvua ja asiakastyytyväisyys lisääntyi

Liiketoiminnallisesti alkuvuosi näytti todennäköisesti koronan vuoksi rauhallisemmalta, mitä olimme ennustaneet. Loppuvuoden aikana tilanne on kuitenkin vähitellen palannut normaalille tasolle. Liikevaihtomme tullee kasvamaan hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja uskomme tuloksemme olevan koko vuoden tasolla myös positiivinen. Iloinen asia vuodessa 2020 oli se, että molempien tuotteidemme, sekä Hilkan että Nappulan asiakastyytyväisyys nousi verrattuna edelliseen vuoteen. Lisäksi Nappula menestyi myös valtakunnallisessa sosiaalialan asiakastietojärjestelmien tutkimuksessa, saaden alan ammattilaisilta tutkimuksessa annettujen vastausten parhaan keskiarvon. 

Vuoden 2021 näkymät Suomessa ja Iso-Britanniassa

Tulevana vuonna jatkamme järjestelmiemme ja palveluidemme kehittämistä entiseen tapaan. Hyödynnämme kehityksessä asiakaspalautteita sekä tämän vuoden asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä esiin nousseita kehitysideoita. Lisäksi etenemme ensi vuoden aikana molempien tuotteiden osalta myös valtakunnallisen sosiaalialan arkiston suuntaan ja toivomme, että loppuvuonna pääsisimme ensimmäisten asiakkaiden kanssa testaamaan tietojen hakua ja tallentamista. Tämä vaatii tietysti myös sen, että myös valtakunnan tasolla tapahtuva sosiaalialan arkiston kehitystyö pysyy aikataulussaan ja lisäksi toisetkin järjestelmät pystyvät liittymään tarjolla oleviin rajapintoihin. 

Liiketoimintamme UK:ssa on ollut kuluneen vuoden aikana paikallisen erittäin haastavan koronatilanteen vuoksi aikalisällä. Siellä jo aloitettujen rokotusten myötä olemme saaneet siitä suunnasta aikaisempaa positiivisempia viestejä. Uskomme, että uusi Real-Time CareTM -ohjelmistomme saa siellä ensimmäiset tuotantotason käyttäjänsä alkavan vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Digitaalisille ratkaisuille näyttää olevan nyt tarvetta UK:ssa.

Olemme tänä vuonna lahjoittaneet joulumuistamisiin tarkoitettuja varoja Joensuun, Tampereen ja Vantaan Hope ry:lle. Lahjoitusvaroja käytetään tavarahankintoihin perheille, harrastusten tukemiseen sekä myös pienten elämysten tarjoamiseen Hopen asiakasperheiden lapsille ja nuorille.

Toivotan kaikille asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja henkilöstöllemme tervettä, rauhallista ja rentouttavaa joulua sekä onnellista uutta vuotta 2021!

Tuemme jouluna 2020 Hope ry
Asiakkaiden tyytyväisyys Hilkka-ohjelmistoon lisääntynyt

Asiakkaiden tyytyväisyys Hilkka-ohjelmistoon lisääntynyt – Kiitokset asiakkaillemme!

Kyselymme mukaan asiakastyytyväisyys Hilkka-järjestelmään on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana. Vastaajista 89,2% oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä Hilkka -järjestelmään. Tässä on 3,7% kasvu vuoden takaiseen tulokseen, jonka otamme ilolla vastaan.

Hilkka on helppokäyttöinen ja selkeä järjestelmä

Saamassamme palautteessa Hilkka-ohjelmiston parhaiksi puoliksi nousivat järjestelmän helppokäyttöisyys, yksinkertaisuus ja selkeys, kirjausten tekemisen helppous ja toimintavarmuus. Ohjelmiston käyttöönoton helppouteen oli tyytyväisiä peräti 94,5 %:ia vastaajista. Kyselyn tulokset vahvistavat omaan käsitystämme, että olemme tehneet oikeita asioita kuluneen vuoden aikana ja menemme yhdessä oikeaan suuntaan. Työmme ei luonnollisestikaan pääty, vaan pyrimme parantamaan jatkuvasti omaa tekemistämme, jotta asiakkaidemme arvokkaaseen työhön olisi Hilkasta mahdollisimman suuri apu.

Fastroi Hilkka - käyttöönotto ja käyttökokemus
Lähde: Fastroin asiakastyytyväisyyskysely 2020,
436 vastaajaa (2019, 486)

Tuotteen suosittelu kasvanut merkittävästi

Samassa yhteydessä kysyimme myös Hilkan suosittelua kollegoille ja vastaaville yrityksille. Kyselyyn vastanneista 87,8 % suosittelisi Hilkka ehdottomasti tai todennäköisesti myös muille. Suosittelu nousi merkittävästi vuoden takaisesta, peräti 7,7%. Muutoksen olemme huomanneet myös arjessamme, kuulemme entistä enemmän varsin hyvää palautetta Hilkasta.

Saimme erittäin arvokkaita kehitysideoita esimerkiksi navigoinnin selkeyttämiseen, ohjelmiston suorituskyvyn parantamiseen, työvuorosuunnitteluunOmaisviestintään sekä Hilkka-mobiiliin. Saamamme kehityspalaute on käyty läpi tuotetiimissämme ja tulemme ottamaan palautteen perusteella useita toimintoja tuotekehitykseemme työn alle. Lähiaikojen suurimpana kehityskohteena meillä on Hilkan liittäminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, josta voit lukea lisää blogistamme.

Fastroi Hilkka - suosittelu ja tyytyväisyys
Lähde: Fastroin asiakastyytyväisyyskysely 2020,
436 vastaajaa (2019, 486)

Hilkka-ohjelmiston käyttöön järjestetään koulutuksia ja ilmaisia webinaareja

Huomasimme myös, että iso osa kyselyyn vastanneista ei ole käyttänyt tarjoamiamme koulutuspalveluita. Yllättävän monet käyttäjät eivät myöskään ole osallistuneet järjestämäämme käyttöönottokoulutukseen tai pitämiimme webinaareihin.

Webinaarit ovat ilmainen, helppo ja nopea tapa päivittää omat tiedot eri aihealueista ja siten sujuvoittaa Hilkan arkikäyttöä. Webinaareissa käsitellään käytännön tasolla Hilkan käyttöä toivottujen aihepiirien mukaisesti. Webinaaritallenteet löytyvät Hilkan käyttöohjeiden lopusta Webinaarit -kohdasta, josta niitä voi katsoa kukin haluamanaan ajankohtana. Toki koulutamme mielellämme myös organisaatiokohtaisesti Teitä joko etäyhteyksin tai paikan päällä.  

Jatkamme aktiivista tiedottamista tuotepäivityksien pääkohdista asiakaskirjeissämme, tarkemmat versiokuvaukset löytyvät edelleen Hilkan käyttöohjeista.

Arvoimme vastaajien kesken tabletin. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea voittajalle ja erittäin suuret kiitokset Teille kaikille kyselyyn vastanneille! Yhdessä toisistamme välittäen tulemme pärjäämään myös jatkossa.

Palse.fi-portaalin rajapinta on nyt saatavilla Hilkka-järjestelmään

Palvelusetelit laskutuksessa – palse.fi-portaalin rajapinta on nyt saatavilla Hilkka-järjestelmään

Palveluseteli lisää kuntalaisten valinnanvapautta ja joustavuutta, kun kuntalainen saa itse valita, mistä palvelunsa ostaa. Tämän seurauksena asiakaslähtöisyys parantuu sosiaali- ja terveyspalveluissa, kun palveluita tuotetaan todelliseen tarpeeseen. Palveluseteli on kaikille tasapuolinen, koska omavastuuosuudella voidaan joustaa tulotason mukaan. Tällöin palveluseteli mahdollistaa kaikille samanlaiset mahdollisuudet myös yksityisten palveluiden käyttöön. 

Erilaiset palvelusetelit Hilkka-järjestelmässä

Hilkka-järjestelmässä löytyy erilaisia palvelusetelityyppejä, koska seteleitä voidaan käyttää eri tavoin. Muun muassa kotiin annettaviin palveluihin voidaan asiakkaalle myöntää ns. tuntikohtainen seteli, jota on mahdollista käyttää kotikäynnin toteutuneen minuuttimäärän mukaisesti asiakaskäyntiin tai tapahtumaan. Asiakkaalle voi voidaan myöntää myös kiinteäarvoisia kappaleperustaisia palveluseteleitä joilla voi maksaa palvelua myöntämisajan loppuun saakka. Kertakäyttöisellä palvelusetelillä, esimerkiksi lounassetelillä, voi maksaa vain kerran kullakin setelillä. Arvoperustainen palveluseteli on summaltaan suurempi, jolloin esim. hoitovuorokausiin myönnetään palvelusetelille asiakaskohtainen arvo tietylle ajalle. Setelillä maksettaessa syötetään euromäärä, jonka verran seteliä vähennetään laskutuksessa.

Hilkkaan tallennettuja palveluseteleitä käytetään asiakkaan erilaisten palveluiden maksamiseen. Palveluseteleitä voidaan käyttää läsnäoloperusteisiin, kiinteähintaisiin ja tapahtumaperusteisiin palveluihin, joita ovat mm. palveluasuminen, vuokra ja kotihoito. Hilkka-järjestelmässä palvelusetelien laskuttaminen on helppoa. Asiakkaalta laskutetaan hänen omavastuuosuutensa ja laskutus huomioi palvelusetelin käytölle asetetut rajoitukset. Hilkka-ohjelmiston ominaisuuksien avulla asiakas voi tarkastella jälkikäteen tietoja palvelusetelin käytöstä; mitä tapahtumia setelillä on maksettu ja milloin sekä kuinka paljon seteliä on käytetty.


Sähköisten palvelusetelien käyttö ja manuaalisten vaiheiden vähentäminen palvelusetelitilityksissä Hilkka-järjestelmän rajapintojen avulla

Hilkka-järjestelmässä on valmiina rajapinnat PSOP-palveluseteleille parastapalvelua.fi-järjestelmään ja Palse-seteleille Polycon Effector Palvelusetelit palse.fi-portaaliin. PSOP on valtakunnallinen verkossa toimiva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä, jolla voi hallinnoida palveluseteleinä ja ostopalveluina järjestettäviä palveluita. Palveluntuottajalla on mahdollisuus hakea setelien tiedot Hilkka-järjestelmään rajapinnan avulla, jolloin tiedot saadaa suoraan Hilkkaan ilman manuaalista kirjaamista. Sähköisiä palveluseteleitä käytetään Hilkka-ohjelmistossa asiakkaan erilaisten tapahtumapohjaisten palveluiden maksamiseen tavallisten palvelusetelien tapaan.

Uutena rajapintatoimittajana palveluseteleiden puolelle on tullut Palse eli Polycon Effector ja heidän palse.fi-portaalinsa. Palse.fi-portaali on verkossa toimiva palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöliittymä. Palvelusetelijärjestelmän piiriin hakeutuneiden palveluntuottajat kirjaavat toteutuneet palvelutapahtumat sähköisesti palse.fi-portaaliin. Hilkka-järjestelmässä voimassa olevan palse.fi-portaalin rajapinnan myötä, asiakkaille myönnetyt palvelusetelit on mahdollista hakea rajapinnan avulla Hilkkaan. Palveluntuottajan ei tarvitse myöskään tuplakirjata tapahtumia Hilkka-järjestelmään ja palse.fi-portaaliin, vaan toteutuneet tapahtumat tilitetään Hilkka-järjestelmästä suoraan palse.fi-portaaliin liittymän avulla. Rajapinnan avulla tapahtuva nopea tilitys mahdollistaa reaaliaikaisen palvelusetelin käytön seurannan. 

Asiakkaan omavastuuosuus voidaan laskuttaa asiakkaalta normaalin laskutuksen yhteydessä esim. kerran kuussa. Toteutuneita tapahtumia ei kummankaan palveluseteliliittymän myötä tarvitse siirtää käsin, jolloin työn tekeminen nopeutuu ja kirjausvirheet vähenee.

Palse.fi-portaalin rajapinta on nyt saatavilla Hilkka-järjestelmään. Mikäli asia on ajankohtainen organisaatiossasi tällä hetkellä, olethan yhteydessä Fastroin myyntiin tai sales.fi@myneva.eu.