Fastroi on Joensuun Vuoden Yrittäjä 2019

”Fastroin toiminta on ollut vakaata ja kannattavaa useamman vuoden ajan. Kasvua on tullut myös yritysostoilla. Lisäksi Fastroi on synnyttänyt toisenkin kannattavaa liiketoimintaa tekevän yrityksen”, Joensuun Yrittäjien puheenjohtaja Joona Kotilainen kertoo valintaperusteista.

Vuonna 2015 Fastroi osti tamperelaisen Necora Systems Oy:n ja jakautui kahdeksi yritykseksi. Infran ja kiinteistöjen rakentamista sekä kunnossapitoa palveleva liiketoiminta siirtyi silloin nykyiseen Fluent Progress -yhtiöön.

Yrittäjien valintaperusteissa Fastroi mainitaan joensuulaislähtöisenä yrityksenä, joka on määrätietoisesti kehittänyt omia tuotteitaan ja kasvanut niiden myötä.

”Fastroi on viime vuosina hakenut myös kansainvälistä myyntiä ja onnistunut laajenemaan Isoon-Britanniaan”, Joona Kotilainen sanoo. Vuonna 2018 perustettu Ison-Britannian maayhtiö on jo tehnyt ensimmäisen kauppansa ja toimittaa Leedsin kaupungille töiden suunnittelun ja seurannan sähköisen mobiiliratkaisun.

Fastroin toimitusjohtaja Risto Jalovaara kiittää Joensuun Yrittäjiä tunnustuksesta. Hän painottaa, että menestys on monien eri tahojen uurastuksen ansiota.

”Haluan kiittää yrityksemme henkilöstöä, pohjoiskarjalaisia hoivayrittäjiä sekä kolmannen sektorin organisaatioita jouhevasta yhteistyöstä”, Jalovaara sanoo. ”Onnistuminen edellyttää saumatonta yhteispeliä kaikkien osapuolten välillä.”

Vuoden Yrittäjä -palkinto myönnetään vuosittain yritykselle, joka on osoittanut toiminnassaan jatkuvuutta ja joka rakentaa toimintaansa vankalle pohjalle. Yrittäjien palkintokriteerit muun muassa edellyttävät, että palkinnon saaja kehittää toimintaansa aktiivisesti, on merkittävä työllistäjä ja tunnetaan hyvänä työnantajana.

Lisätietoja:
Joona Kotilainen
puheenjohtaja (31.12.2019 asti), Joensuun Yrittäjät
+358 50 569 0586
joona@tovari.fi

Risto Jalovaara
toimitusjohtaja, Fastroi Oy
+358 50 60 357
risto.jalovaara@myneva.eu

Fastroi Oy
Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen ohjelmistoyritys ja alansa markkinajohtaja Suomessa. Yhtiön kehittämiä asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen järjestelmiä käytetään asumispalveluissa, kotihoidossa ja lastensuojelussa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Hilkka™-, Nappula-™ ja Real-Time Care™ -järjestelmät tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa suoraan asiakastyöhön. Olemme palvelleet sekä yksityistä että julkista sektoria kaksikymmentä vuotta. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella, ja Skelmersdalessa (UK). Lisätietoja www.fastroi.com.

Leeds valitsi Fastroin hoivajärjestelmän

Fastroi toimittaa Leedsin kaupungille sähköisen töiden suunnittelun ja seurannan mobiiliratkaisun. Viisivuotinen sopimus on suomalaisen Fastroin päänavaus Ison-Britannian markkinoilla.

Sopimukseen sisältyy optiona sopimuksen jatkaminen käyttökokemusten perusteella ensimmäisen sopimuskauden jälkeen. Leedsin kaupunki haluaa lisätä hoivapalvelujensa tehokkuutta parantamalla asiakasvaatimusten ja -käyntien kohdentamista käytettävissä oleviin henkilöstöresursseihin.

Sopimus Leedsin kaupungin kanssa on Fastroin päänavaus Ison-Britannian hoivamarkkinoilla. Fastroi perusti maayhtiön Isoon-Britanniaan viime vuonna osana kansainvälistymisstrategiaansa.

”Olemme iloisia siitä, että Leeds valitsi Fastroin järjestelmätoimittajakseen. Tämä on tulosta sekä Suomen- että Ison-Britannian-tiimiemme kahden vuoden kovasta työstä. Sopimus aloittaa uuden luvun Fastroin tarinassa”, Fastroin toimitusjohtaja Risto Jalovaara sanoo. Nyt solmitun sopimuksen myötä järjestelmän käyttöönotto Leedsissä alkaa syksyllä 2019.

Fastroi on Suomessa markkinajohtaja sekä hoiva-alan toiminnanohjausjärjestelmissä että yksityisen sosiaalihuollon tietojärjestelmissä. Fastroi HILKKA™ oli vuonna 2018 käytössä jo yli tuhannessa yksityis- ja julkissektorin toimipisteessä eri puolilla Suomea. Yhtiön toinen tuote, sosiaalialan Nappula-asiakastietojärjestelmä on käytössä 330 yrityksessä ja yhteisössä.

Lisätietoja:
Risto Jalovaara
toimitusjohtaja, Fastroi Oy
+358 50 60 357
risto.jalovaara@myneva.eu

Fastroi Oy
Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen ohjelmistoyritys ja alansa markkinajohtaja Suomessa. Yhtiön kehittämiä asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen järjestelmiä käytetään asumispalveluissa, kotihoidossa ja lastensuojelussa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Hilkka™-, Nappula-™ ja Real-Time Care™ -järjestelmät tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa suoraan asiakastyöhön. Olemme palvelleet sekä yksityistä että julkista sektoria kaksikymmentä vuotta. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella, ja Skelmersdalessa (UK). Lisätietoja www.fastroi.com.

15-vuotias Fastroi laajenee Isoon–Britanniaan

Viisitoista vuotta juuri täyttänyt järjestelmätoimittaja Fastroi on avannut maayhtiön Isoon-Britanniaan. Paikallisen toimiston perustaminen brittimarkkinoille on osa yhtiön pitkäaikaista kansainvälistymisstrategiaa.

”Olemme edenneet Isossa-Britanniassa useissa julkisissa hankinnoissa aivan loppusuoralle asti. Kokemuksemme perusteella niiden voittaminen vaatii paikallisen partnerin lisäksi myös meidän omaa läsnäoloamme. Luonnollisesti odotamme markkinoiden avautuvan meille uuden maayhtiön myötä jo lähitulevaisuudessa”, Fastroin toimitusjohtaja Risto Jalovaara sanoo.

Päätuote täysin uuteen uskoon

Tukeakseen kasvuaan Fastroi on uudistanut päätuotteensa HILKKA™-toiminnanohjausjärjestelmän perinpohjaisesti. Sen koodi on kirjoitettu kokonaan uudelleen käyttökokemuksen ja toiminnallisuuden parantamiseksi entisestään. Jo järjestelmän aiempi versio on tutkitusti alansa käyttäjäystävällisin.

”Pitkän historiamme aikana sekä toimiala itse että tietotekniikka ovat muuttuneet niin, että HILKKA™-järjestelmän perinpohjainen uudistaminen tuli ajankohtaiseksi. Viisitoista vuotta sitten palveluseteleitä ei vielä tunnettu, eikä järjestelmiä käytetty tablettilaitteilta”. Jalovaara mainitsee esimerkkeinä muutoksista.

Päätuotteen uudistaminen on Fastroille noin kahden miljoonan euron investointi. Yhtiön kotihoitoalan asiakkaista ensimmäiset ovat siirtyneet jo uuden version käyttäjiksi.

Integraatiokokemusta myös maakuntatasolta

Fastroin pitkäaikainen kokemus sosiaalialan tietojärjestelmistä ja niiden integrointityöstä on entistäkin merkittävämmässä roolissa sote-uudistuksen edetessä suunnitellusti. Kun sote-palveluiden tuotanto siirtyy kunnista maakuntatasolle, tietojärjestelmien välisen yhteentoimivuuden varmistaminen uudessa ympäristössä on entistäkin tärkeämpää.

”Viidessätoista vuodessa olemme keränneet arvokasta kokemusta sosiaalialan järjestelmien integrointityöstä – myös maakuntatasolla”, Risto Jalovaara sanoo. HILKKA™ on ollut vuosia käytössä muun muassa Kainuun, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon kuntayhtymissä.

Fastroi on 15 vuodessa kasvanut markkinajohtajaksi sekä hoiva-alan toiminnanohjausjärjestelmissä että yksityisen sosiaalihuollon tietojärjestelmissä. Fastroi HILKKA™ oli vuonna 2017 käytössä jo yli tuhannessa yksityis- ja julkissektorin toimipisteessä eri puolilla Suomea. Yhtiön toinen tuote, sosiaalialan Nappula-asiakastietojärjestelmä on käytössä 330 yrityksessä ja yhteisössä.

Lisätietoja:
Risto Jalovaara
toimitusjohtaja, Fastroi Oy
050 603 57
risto.jalovaara@myneva.eu

Fastroi Oy

Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen ohjelmistoyritys ja alansa markkinajohtaja Suomessa. Yhtiön kehittämiä asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen järjestelmiä käytetään asumispalveluissa, kotihoidossa ja lastensuojelussa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Hilkka™-, Nappula-™ ja Real-Time Care™ -järjestelmät tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa suoraan asiakastyöhön. Olemme palvelleet sekä yksityistä että julkista sektoria kaksikymmentä vuotta. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella, ja Skelmersdalessa (UK). Lisätietoja www.fastroi.com.

Alansa käyttäjäystävällisin sote-valmis tietojärjestelmä esittäytyy Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivillä

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät Jyväskylässä 22.–23.5.2018 pureutuu tänä vuonna muun muassa maakuntien sote-uudistukseen sekä tietotekniikan hyödyntämiseen. Fastroin äskettäin alansa käyttäjäystävällisimmäksi tutkitusti todettu Hilkka™-toiminnanohjausjärjestelmä on näiden teemojen ytimessä.

Fastroin järjestelmän käytöstä maakuntatasolla on jo vuosien käyttökokemus maakuntatasolla muun muassa Kainuussa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Se vapauttaa hoitajien aikaa välittömään hoitotyöhön. Nykyisellään hoitajien työajasta jopa puolet menee tietotyöhön, koska järjestelmät ovat usein tehottomia ja vanhanaikaisia.

”Sote- ja maakuntauudistus mahdollistaa maakuntien siirtymän tehokkaisiin tietojärjestelmiin puhtaalta pöydältä. Pitkäaikainen kokemuksemme kuntayhtymien kotihoidon ratkaisutoimittajana varmistaa, että mobiili toiminnanohjauksemme toimii sulavasti myös maakuntamallissa. Hoitajien työajan optimoimisen lisäksi asiakkaamme ovat saavuttaneet järjestelmän avulla jopa 25–30 prosentin kustannussäästöjä hallintotyössä”, Fastroin toimitusjohtaja Risto Jalovaara sanoo.

Fastroi osallistuu tapahtumaan näytteilleasettajana, osastonumero on C.125. Lehdistön edustajat ovat tervetulleita tapaamaan Fastroin edustajia ja tutustumaan tietojärjestelmään, jonka helppokäyttöisyys ja hyödyt myös maakuntatason ratkaisuna on todistettu käytännössä.

Lisätietoja kodinhoidon toiminnanohjauksen edellytyksistä ja niihin tarjolla olevista ratkaisuista löytyy Fastroin äskettäin julkaisemasta oppaasta.

Lisätietoja:
Risto Jalovaara
toimitusjohtaja, Fastroi Oy
050 603 57, risto.jalovaara@fastroi.com

Yhteydenotot tapahtumaan liittyen:
Johanna Tanninen
markkinointi- ja viestintäjohtaja, Fastroi Oy
044 038 6117, johanna.tanninen@fastroi.com

Fastroi Oy
Fastroi on innovatiivinen järjestelmätoimittaja, joka tuottaa asiakastiedon hallinnan sekä toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen sekä kotihoidon toimijoiden käyttöön sosiaali- ja terveystoimialalle. Yrityksen tuotteet edustavat alan kärkiosaamista, jonka perustana on henkilöstön laaja kokemus avoimen lähdekoodin, langattoman teknologian sekä paikkatiedon hyödyntämisestä. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa ja Tampereella. Lisätietoja www.fastroi.com

Hilkka-järjestelmä kotihoitoon

Hilkka™ on sosiaalihuollon ja yksityisen sektorin tutkitusti käyttäjäystävällisin järjestelmä

Vastaajien mukaan Hilkka™ sekä tuki parhaiten hoitotyötä että lisäsi eniten työn mielekkyyttä ja laatua.

”Tutkimuksen tulokset osoittavat, että strateginen päätöksemme panostaa Hilkka™-järjestelmän käyttäjälähtöiseen suunnitteluun on ollut oikea valinta, jonka käytännön toteutus on onnistunut erinomaisesti”, Fastroin toimitusjohtaja Risto Jalovaara sanoo.

Toimiva tietojärjestelmä vapauttaa aikaa asiakastyöhön

Tietojärjestelmien helppokäyttöisyys ja toiminnalliset ratkaisut helpottavat hoitajien työtä ja parantavat toiminnan tehokkuutta sekä laatua. Tämä on tärkeää, sillä on laskettu, että Suomessa jopa puolet hoitohenkilökunnan työajasta menee tietotyöhön. Tietokoneen äärellä vietetty aika on pois välittömästä potilas- ja asiakastyöstä. Jos tietojärjestelmä toimii tehottomasti,siitä kärsii sekä hoitopalvelujen asiakas ja henkilöstön työtyytyväisyys alenee.

Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia potilastietojärjestelmistä on maailmanlaajuisesti kartoitettu vähän, vaikka käyttäjäkokemukset ovat keskeinen osa järjestelmien kehitystä ja arviointia.

Sairaanhoitajien kokemusten valtakunnallinen kartoitus tehtiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Tutkimuksen kohteena olivat työikäiset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt. Kyselyyn vastasi yhteensä 3607 sairaanhoitajaa.

Tutkimuksessa selvitettiin sairaanhoitajien mielipiteitä myös sairaaloiden ja terveyskeskusten tietojärjestelmistä. Hilkka™-kokemuksia näissä ympäristöissä ei selvitetty pienemmän käyttäjämäärän vuoksi. Hilkka™-asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä on suunniteltu erityisesti kotihoidon ja asumispalvelujen tarpeisiin. Lisätietoa aiheesta myös Fastroin blogista.

Lisätietoja:
Risto Jalovaara
Toimitusjohtaja, Fastroi Oy
050 603 57
risto.jalovaara@myneva.eu

Fastroi Oy
Fastroi on innovatiivinen järjestelmätoimittaja, joka tuottaa asiakastiedon hallinnan sekä toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen sekä kotihoidon toimijoiden käyttöön sosiaali- ja terveystoimialalle. Yrityksen tuotteet edustavat alan kärkiosaamista, jonka perustana on henkilöstön laaja kokemus avoimen lähdekoodin, langattoman teknologian sekä paikkatiedon hyödyntämisestä. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa ja Tampereella. Lisätietoja www.fastroi.com

Fastroi ja Necora fuusioituvat

Joensuulainen järjestelmätoimittaja Fastroi ja sen tytäryhtiö Necora sulautuvat yhdeksi yhtiöksi 29. joulukuuta 2017. Yhtiöiden toiminta jatkuu Fastroi Oy:ssä, ja Necora Systems Oy lakkaa yhtiönä. ”Fuusio on luonnollinen jatkumo vuoden 2015 yrityskaupalle, jossa ostimme Necoran koko osakekannan”, Fastroin toimitusjohtaja Risto Jalovaara sanoo.

Sulautumisen myötä Necoran päätuote, Nappula-asiakastietojärjestelmä siirtyy osaksi Fastroin tuoteperhettä. ”Nappula- ja HILKKA-järjestelmien kehitys jatkuu aktiivisesti entistä tiiviimmässä yhteistyössä. Tämä takaa asiakkaillemme jatkossa entistäkin paremman palvelun”, Risto Jalovaara sanoo. Fastroi on yksityisen sosiaalihuollon merkittävin järjestelmätoimittaja.

Fastroin toiminta tehostuu, kun aiemmin erilliset talous-, henkilöstö- ja markkinointiprosessit yhdistyvät. ”Fuusion tuomat synergiaedut ja toiminnan tehostuminen tukevat Fastroin toimintaa kotimaan markkinoilla sekä synnyttävät uusia mahdollisuuksia myös kansainvälistymistä ajatellen”, Jalovaara kertoo.

Fuusiolla ei ole henkilöstövaikutuksia. Necoran henkilökunta siirtyy Fastroille vanhoina työntekijöinä. Sulautumisella ei ole vaikutusta myöskään olemassa oleviin sopimuksiin, vaan ne jatkuvat entisin ehdoin Fastroi Oy:ssä. Yhtiö työllistää nyt yli 50 ohjelmistoalan ammattilaista. Sulautumisen yhteydessä Fastroin talousjohtajaksi on nimitetty Jussi Ahtiainen, joka vastaa myös Nappula-liiketoiminnasta. Fastroi Oy:n liikevaihtoennuste  fuusion jälkeen vuodelle 2017 on yli neljä miljoonaa euroa.

Nappula on monipuolinen sosiaalialan asiakastietojärjestelmä, jota käyttävät pääasiassa lastensuojelualan ammattilaiset. Fastroi HILKKA on hoiva-alan toiminnanohjausjärjestelmien markkinajohtaja Suomessa.

Lisätietoja:

Risto Jalovaara
toimitusjohtaja, Fastroi Oy
+358 50 603 57, risto.jalovaara@myneva.eu

Fastroi Oy
Fastroi on innovatiivinen järjestelmätoimittaja, joka tuottaa asiakastiedon hallinnan sekä toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen sekä kotihoidon toimijoiden käyttöön sosiaali- ja terveystoimialalle. Yrityksen tuotteet edustavat alan kärkiosaamista, jonka perustana on henkilöstön laaja kokemus avoimen lähdekoodin, langattoman teknologian sekä paikkatiedon hyödyntämisestä. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa ja Tampereella. Lisätietoja www.fastroi.com

Digitalisaatio auttaa kotihoidon murroksessa

Kotihoito ja kotiin annettavat palvelut ovat ristipaineessa. Niiden tarve kasvaa väestön ikääntyessä, mutta samanaikaisesti kotihoidon henkilöstömäärä vähenee. Digitalisaatio auttaa tähän pulmaan.

Nykyisellään hoitajien työajasta jopa puolet menee tietotyöhön, koska järjestelmät ovat usein tehottomia ja vanhanaikaisia. Sote- ja maakuntauudistus mahdollistaa siirtymän tehokkaisiin tietojärjestelmiin, jotka samalla tukevat muutosta maakuntamalliin.

Tiera Mobiili kotihoito -toiminnanohjauspalvelu on ollut jo vuosia käytössä maakuntatasolla muun muassa Kainuussa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Palvelun perustana käytettävän HILKKA -järjestelmän toimittaa Fastroi Oy. Järjestelmä vapauttaa henkilökunnan työaikaa rutiinikirjauksista kaikkein tärkeimpään – välittömään hoitotyöhön asiakkaan kanssa.

”Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuonna 2020. Ne voivat valita käyttöönsä parhaiten sopivat järjestelmät jo tänään”, Fastroin toimitusjohtaja Risto Jalovaara sanoo. ”Pitkäaikainen kokemuksemme kuntayhtymien kotihoidon ratkaisutoimittajana varmistaa, että mobiili toiminnanohjauksemme toimii sulavasti myös maakuntamallissa. Asiakkaamme ovat saavuttaneet järjestelmän avulla jopa 25-30 prosentin kustannussäästöjä hallintotyössä.”

Lehdistön edustajat ovat tervetulleita Digisote 2017 -tapahtumaan Clarion Hotel Helsinkiin kuulemaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kokemuksia Fastroin toiminnanohjauksesta.  Essoten toiminnanohjaaja Sari Luukkonen ja Kuntien Tieran sovelluspalvelupäällikkö Ritva Turunen pitävät asiakaspuheenvuoron Tulevaisuuden sote maakunnissa keskiviikkona 8. marraskuuta kello 13.30.

Fastroi julkaisee tapahtumassa myös oppaan kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän valintaan.

Lisätietoja:

Risto Jalovaara
toimitusjohtaja, Fastroi Oy
050 603 57, risto.jalovaara@myneva.eu

Lehdistön ilmoittautumiset tapahtumaan:

Johanna Tanninen
markkinointi- ja viestintäjohtaja, Fastroi Oy
044 038 6117, johanna.tanninen@myneva.eu

Fastroi Oy
Fastroi on innovatiivinen järjestelmätoimittaja, joka tuottaa langattomia tiedonkeruuratkaisuja hoiva-alan ja asumispalvelujen toiminnanohjaukseen. Yrityksen tuotteet edustavat alan kärkiosaamista, jonka perustana on henkilöstön laaja kokemus avoimen lähdekoodin, langattoman teknologian sekä paikkatiedon hyödyntämisestä. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa ja Tampereella. Lisätietoja www.fastroi.com

Fastroi liittyi Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoon

Me välitämme -myös ympäristöstä

Fastroi Oy on määritellyt toiminnalleen ympäristöpolitiikan, joka on sertifioitu ISO 14001 -ympäristösertifikaatilla. Pyrimme vähentämään ympäristön kuormitusta niin omalla toiminnallamme kuin sähköisillä tuotteillammekin. Siten ratkaisujamme käyttävät asiakkaamme eivät ainoastaan tehosta toimintaansa vaan tekevät myös palveluksen luontoäidille.

Fastroi Oy sitoutuu ilmastokumppanuuden myötä noudattamaan toiminnassaan seuraavia toimenpiteitä ja tavoitteita:

  • Henkilökuntaa kannustetaan julkisen liikenteen käyttöön tarjoamalla työaikahyvitystä sekä hankkimalla sarjalippuja junaan
  • Kannustetaan etäpalavereihin ja seurataan niiden määrää
  • Kiinnitetään huomiota paperinkulutukseen
  • Kaikki syntyvä jäte lajitellaan asianmukaisesti
  • Tarjoamme asiakkaillamme järjestelmäratkaisuja, jotka vähentävät asiakkaiden paperinkulutusta ja ajokilometrejä.
  • Henkilökunta tekee työmatkat mahdollisuuksien mukaan pyöräillen tai kävellen

Lisätietoa ympäristöpolitiikistamme myös verkkosivuillamme.

Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkosto

Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkosto kannustaa vähähiilisyyteen konkreettisin keinoin. Ilmastokumppaneihin liittyvät yritykset ja yhteisöt allekirjoittavat ilmastositoumuksen.
Sitoumukseen kirjataan muutama ilmastoteko, jota lähdetään omassa toiminnassa tavoittelemaan. Verkostoon voi liittyä yritykset ja yhteisöt toimialasta ja kokoluokasta riippumatta.

Ilmastokumppanuusverkostoa kehittää ja koordinoi Joensuun kaupungin hallinnoima Ilmastotorihanke. Ilmastokumppaneiden video on katsottavissa Joensuun kaupungin sosiaalisen median kanavilla. Ilmastositoumuksiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa joensuu.fi/ilmastositoumukset.

Lisätietoja:

Risto Jalovaara
Toimitusjohtaja, Fastroi Oy
050 603 57
risto.jalovaara@myneva.eu

Lisätietoja Ilmastotori-hankkeen työntekijöiltä:

Tiina Vikman
Hankekoordinaattori
050 463 3418
tiina.vikman@jns.fi

Saara Pellikka
Hankesuunnittelija
050 431 6702
saara.pellikka@jns.fi

Fastroi Oy
Fastroi on innovatiivinen järjestelmätoimittaja, joka tuottaa langattomia tiedonkeruuratkaisuja hoiva-alan ja asumispalvelujen toiminnanohjaukseen. Yrityksen tuotteet edustavat alan kärkiosaamista, jonka perustana on henkilöstön laaja kokemus avoimen lähdekoodin, langattoman teknologian sekä paikkatiedon hyödyntämisestä. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Joensuussa ja Espoossa. Lisätietoja fastroi.com.