Fastroille jatkosopimus Kuntien Tieran kanssa – asiakkaiksi myös hyvinvointialueita

Fastroin tarjoama ratkaisu huomioi Tieran omistaja-asiakkaiden muuttuvat tarpeet niin kotiin annettavien palveluiden, asumispalveluiden kuin muiden sosiaalipalveluiden osalta. Ratkaisun avulla pystytään myös vastaamaan jatkuvasti kiristyviin sote-tietojärjestelmien vaatimuksiin.

”Fastroille on erittäin merkittävää saada jatkaa ja laajentaa yhteistyötämme Kuntien Tieran kanssa. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä lähes kymmenen vuoden ajan helpottaen satojen sote-organisaatioiden arvokasta asiakastyötä,” sanoo Fastroin toimitusjohtaja Risto Jalovaara.

“Olemme hyvillämme päästessämme jatkamaan hyvää yhteistyötä Fastroin kanssa”, toteaa Tieran Hyvinvointipalveluiden liiketoimintajohtaja Kati Penttilä. “Uuden edessä teemme työtä yhdessä hyvinvointialueiden kanssa, ja tällä ratkaisulla ja palvelukokonaisuudella kykenemme aidosti luomaan lisäarvoa asiakkaillemme.”

Fastroin Hilkka-järjestelmä on nykyään Kuntien Tieran kautta käytössä lähes 100 kunnassa ja kaupungissa Suomessa. Käyttäjämäärän odotetaan kasvavan merkittävästi, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat ensi vuonna toimintansa. Tällöin Kuntien Tieralla on mahdollisuus laajentaa Helmi-palvelun tarjontaa myös kuntien ja kaupunkien asumispalveluihin sekä säätiöille.

”Olemme todella innoissamme voidessamme auttaa yhdessä Tieran kanssa hyvinvointialueiden ja kolmannen sektorin toimijoita heidän tarjoamiensa sote-palvelujen laadun parantamisessa ja kustannusten kasvun hillitsemisessä,” Risto Jalovaara toteaa.

Tiera käynnisti Mobiili kotihoito -palvelun uudelleenkilpailutuksen vuoden 2021 lopussa. Kilpailutuksessa palvelua haluttiin kehittää paremmin uusia hyvinvointialueita palvelevaksi. Samalla ratkaisulle asetettiin muun muassa nykypäivän vaatimuksia vastaavat suorituskyvyn ja toimintavarmuuden kriteerit sekä SLA-kriteerit.

Lisätietoja

Fastroi Oy

Risto Jalovaara, CEO
+358 50 60 357
risto.jalovaara@fastroi.com 

Johanna Tanninen, markkinointi- ja viestintäjohtaja
+358 440 386117
johanna.tanninen@fastroi.com 

Kuntien Tiera Oy

Kati Penttilä, liiketoimintajohtaja, Kuntien Tiera Oy
+358 40 6896088
kati.penttila@tiera.fi

Lehdistökuva vapaaseen julkaisuun: https://fastroi.com/wp-content/uploads/2022/09/Fastroi_Tiera_08092022-1.jpg (Kuva: Kuntien Tiera Oy)

Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen ohjelmistoyritys ja alansa markkinajohtaja Suomessa. Yhtiön kehittämiä asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen järjestelmiä käytetään asumispalveluissa, kotihoidossa ja lastensuojelussa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Hilkka™-, Nappula-™ ja Real-Time Care™ -järjestelmät tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa suoraan asiakastyöhön. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella ja Skelmersdalessa, Isossa-Britanniassa. Yhtiön liikevaihto oli 6,1 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja se työllistää 70 henkilöä. Fastroi on osa eurooppalaista myneva GmbH -konsernia. www.fastroi.com 

Nappula sai hyvät arvosanat sosiaalialan ammattilaisilta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmien käyttäjien palautteen kerääminen ja arvioinnin tarve on on erityisen ajankohtainen tällä hetkellä, koska olemme siirtymässä hyvinvointialueisiin vuonna 2023. Fastroilla tehdään järjestelmien ja palveluiden asiakastyytyväisyystutkimuksia systemaattisesti ja saamme palautetta jatkuvasti asiakkailtamme järjestelmien ja palveluiden kehittämiseen. Otamme myös tulevaisuuden hyvinvointialueiden tarpeita huomioon tuotekehityksessämme. 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattilaisten arviot asiakastietojärjestelmistä 2020

Artikkelissa1) tarkastellaan sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattilaisten arvioita käyttämistään asiakastietojärjestelmistä. Tutkimusaineistona hyödynnettiin STePS 3.0 -hankkeessa syys-lokakuussa 2020 ammattiliittojen kanssa yhteistyössä kerättyä tutkimusaineistoa (n=990), josta tähän artikkeliin valittiin ne vastaajat, joilla oli käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä (n=974).1) 

Fastroin järjestelmistä mukana oli Nappula-järjestelmä. Hilkka-järjestelmä ei saanut tarpeeksi vastauksia kyselyssä. 

 Suurin osa alan korkeakoulutetuista on maisteritutkinnon suorittaneita sosiaalityöntekijöitä ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita sosionomeja. Kyselyyn vastanneista 43,5 %  oli sosiaalityöntekijöitä ja 51,8% sosionomeja. Esihenkilönä/johtavassa asemassa toimi 17,5 % vastaajista, sosiaalityöntekijänä 33,5% ja sosiaaliohjaajana 19,9 %.  Vastaajista 22,2 % toimi lastensuojelussa, 16,5 %  työikäisten palveluissa, 12,9 % lapsiperheiden palveluissa ja 13,4 % vammaispalveluissa. Vastaajista 66 % työskenteli avopalveluissa ja asumis-/laitospalveluissa 15,6 %. 1) 

Artikkelin tutkimuskysymyksenä oli:  Minkälaisia arvioita sosiaalialan korkeakoulutetut ammattilaiset antavat käyttämilleen asiakastietojärjestelmille vuonna 2020 käyttäjäkokemuksiinsa perustuen? 1) 

Tulokset osoittavat, että sosiaalihuollossa käytössä olevien tuotemerkkien välillä on vaihtelua toimivuudessa, käytettävyydessä, työn ja yhteistyön tuessa sekä koetuissa hyödyissä1). Artikkelin1) mukaan tulevaisuudessa tietojärjestelmiä olisi tärkeää kehittää tukemaan sosiaalihuollon työtehtävien ja määräaikojen seurantaa ja hallintaa paremmin, jotta ne tukisivat ammattilaisia suuren työkuorman hallinnassa keventäen muistitaakkaa.

Nappula on vakaa asiakastietojärjestelmä

Kaikkien järjestelmien kouluarvosanojen keskiarvoksi tuli 6,7 (tyydyttävä)1). Tutkimuksen mukaan raportoitavista tuotemerkeistä korkeimman keskiarvon (7,7; hyvä) jakoi Nappula yhdessä toisen järjestelmän kanssa.)1).  Nappula-järjestelmä sai parhaat arviot myös asiakastietojärjestelmän vakaudesta  ja järjestelmän reagoinnista käskyihin (85% vastaajista oli samaa mieltä), muiden järjestelmien jäädessä alle 70 %:iin. Käytettävyyden osalta Nappula oli myös kärkipäässä. Käytettävyyden osalta kysyttiin seuraavia asioita: 

  • Näkymissä kentät ja toiminnot on sijoiteltu loogisesti (83% Nappulan käyttäjistä oli samaa mieltä)
  • Terminologia on selkeää ja ymmärrettävää  (71% Nappulan käyttäjistä oli samaa mieltä)
  • Rutiinitehtävien suorittaminen on suoraviivaista  (98% Nappulan käyttäjistä oli samaa mieltä)
  • Tehtyjen virheiden korjaaminen onnistuu helposti  (60% Nappulan käyttäjistä oli samaa mieltä)

Tutkimuksen perusteella Nappula-järjestelmän käytettävyys mm. erityisesti rutiinitehtävien suorittaminen on siis suoraviivaista ja teknologia on selkeää ja ymmärrettävää. Nappula on erittäin vakaa järjestelmä, mikä auttaa asiakkaitamme kirjaamisessa kiireissä arjessa. 

Asiakastutkimustemme2) mukaan Nappula on helppokäyttöinen ja selkeä järjestelmä, ja asiakkaat arvostavat järjestelmän jatkuvaa kehittämistä. Jopa 98,5 prosenttia vuonna 2021 asiakastyytyväisyyskyselyymme osallistuneista vastaajista suosittelee Nappulaa.

Kehityskohteita tutkimuksen pohjalta

Nappula on erityisesti lastensuojelussa käytettävä ohjelmisto.  Nappulan käyttäjistä 55 % koki, että järjestelmä ei tue monialaista yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla sekä 73 % koki, että järjestelmä ei tue tiedonkulkua sosiaali- ja terveydenhuollon välillä1). Nappulassa ei ole rajapintoja terveydenhuollon potilastietojärjestelmiin, mutta palveluita ostavasta kunnasta riippuen on mahdollista siirtää dokumentteja esim. sosiaalihuollon Effica- tai Lifecare-järjestelmiin. Tulevat Kanta-palveluihin liittyvät toiminnallisuudet (mm. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, luovutusluvat, suostumukset) auttavat osaltaan tiedonkulun parantamisessa, sillä tulevaisuudessa tietojen luovutus on mahdollista myös sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Tämä edellyttää asiakkaalta uudenlaisen suostumuksen antamista. Tietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ja siihen liittyvän suostumuksen antaminen tulee mahdolliseksi 1.1.2024. Kts. lisätietoja ja osoite https://www.kanta.fi/ammattilaiset/asiakas-ja-potilastietojen-luovuttaminen

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toiminnallisuuksien lisäksi Nappulaa kehitetään tänä vuonna erityisesti mobiilikäytettävyyden osalta. Sujuvaan raportointiin liittyy oleellisesti se, että kirjaamista voidaan tehdä helposti asiakkaan luona, jolloin kirjaukset ovat lähes reaaliaikaisesti muiden työntekijöiden saatavilla. Tavoitteenamme on parantaa myös työntekijöiden keskinäistä tiedonkulkua kehittämällä mm. viestivihkon käytettävyyttä, ja osana tätä kehitystä mahdollistetaan esimerkiksi käyttäjien väliset yksityisviestit. 

Viitteet: 

  1. Salovaara S., Ylönen K., Silén M., Viitanen J., Lääveri T. ja Hautala S. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattilaisten arviot asiakastietojärjestelmistä 2020. Julkaistu 9.5.2022.  https://journal.fi/finjehew/article/view/113710 ja https://journal.fi/finjehew/article/view/113710/69801 . Viitattu 25.5.2022.  
  2. Blogi: https://fastroi.com/fi/blogi/tama-nappula-toimii-kuin-unelma-985-prosenttia-suosittelee-nappulaa/ 

Hoiva-alan tietojärjestelmätoimittaja Fastroi Oy osaksi eurooppalaista myneva -konsernia

Fastroin toiminta jatkuu kaikissa sen toimipisteissä Suomessa ja Isossa-Britanniassa, ja se jatkaa tietojärjestelmäkehitystä sekä palvelujen toimitusta asiakkailleen normaalisti.

Myneva Group on johtava sosiaali- ja hoivapalveluiden järjestelmätoimittaja kotimaassaan Saksassa. Lisäksi sillä on toimipisteitä Itävallassa, Sveitsissä sekä Alankomaissa. Hampurissa vuonna 2017 perustetulla myneva -konsernilla on yli 3 000 asiakasta, yli 300 työntekijää kahdeksassa Euroopan maassa. Sen liikevaihto Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Benelux maissa, Suomessa ja Isossa Britanniassa on yhteensä 36 miljoonaa euroa.

Kuvassa vasemmalta: Dr. Hartmut Clausen, toimitusjohtaja, myneva Group GmbH, Risto Jalovaara, toimitusjohtaja, Fastroi ja Michael Robert, varatoimitusjohtaja, myneva Group Gmb.

Yrityskauppa mahdollistaa uusimman järjestelmämme käytön laajenemisen Keski-Euroopan markkinoille, ja reaaliaikaisten ohjelmistojen kehitys tulee vahvistumaan entisestään. Yhtiöt täydentävät toisiaan erinomaisesti sekä henkilöstön osaamisen,  tuotteiden että palveluiden osalta, joten pystymme jatkossa palvelemaan nykyisiä asiakkaitamme entistä paremmin, sanoo Fastroi Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Risto Jalovaara.

Fastroin kansainvälistyminen alkoi Ison-Britannian markkinoilta, missä se on toiminut vuodesta 2018. Uusin brittiasiakas on Pohjois-Yorkshiren maakunnan vanhusten kotihoivapalvelut.

Myneva Groupille kauppa merkitsee maantieteellisen laajentumisen lisäksi yhtiön teknologiaosaamisen kartuttamista. 

Arvostamme Fastroin pitkää kokemusta ohjelmistopalvelujen tuotantoon perustuvasta liiketoiminnasta sekä sen henkilöstön korkeaa teknologiaosaamista. Olemme yrityskaupan myötä paljon lähempänä tavoitettamme olla Euroopan johtava sosiaalialan järjestelmätoimittaja, sanoo myneva Groupin varatoimitusjohtaja Michael Robert. 

Kaupan osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkaista. Risto Jalovaara jatkaa Fastroi Oy:n toimitusjohtajana.  Fastroin kaikki osakkaat jatkavat myös myneva Group GmbH:n omistajina. Yhtiön 70 työntekijää Suomessa ja Isossa-Britanniassa jatkavat Fastroin palveluksessa. 

Lisätietoja

Risto Jalovaara, CEO
+358 50 60 357
risto.jalovaara@fastroi.com 

Johanna Tanninen, markkinointi- ja viestintäjohtaja
+358 440 386117
johanna.tanninen@fastroi.com 

Lehdistökuva vapaaseen julkaisuun: https://fastroi.com/wp-content/uploads/2022/03/C7A0873_Fastroi_Myneva-scaled.jpg

Kuva: Fastroi Oy

Fastroi Oy

Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen järjestelmätoimittaja. Hilkka™- , Nappula™- ja Real-Time Care™-järjestelmämme tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa rutiineista tärkeämpiin tehtäviin. Teemme asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen, kotihoidon ja lastensuojelun ammattilaisille. Olemme palvelleet sekä yksityistä että julkista sektoria jo yli 18 vuotta. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella ja Skelmersdalessa (UK). Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 6,1 miljoonaa euroa ja se työllistää 70 henkilöä. Fastroi on osa myneva GmbH -konsernia. www.fastroi.com  

Fastroin yritysvideo: https://youtu.be/jLo18WQZCfg 

myneva Group GmbH

Myneva -konserni on eurooppalainen sosiaali- ja hoivasektorin järjestelmätoimittaja, jolla on yhtiöissään yhteensä 50 vuoden kokemus alalta. Heti perustamisesta lähtien yhtiön fokus on ollut selkeä: väestönkehityksen tuomat haasteet voidaan ratkaista vain sosiaalisesti vastuullisella tavalla ja digitalisaation avulla. Hoiva-alan haasteet jaetaan eri maissa, ne ovat yhteisiä. Myneva korostaa konsernissaan yhteisen oppimisen ja inspiroitumisen merkitystä. Hampurissa vuonna 2017 perustetulla konsernilla on yli 3 000 asiakasta, yli 300 työntekijää kahdeksassa Euroopan maassa. Sen liikevaihto Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Benelux maissa, Suomessa ja Isossa Britanniassa on yhteensä 36 miljoonaa euroa. www.myneva.eu 

Yksityisen palveluntuottajan tehtävät Sosiaalihuollon Kanta-valmisteluissa

Valmistele ja tee päätös arkiston käyttöönotosta


Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoprosessi etenee vaiheittain ja kestää noin 6 kuukautta organisaation lähtötilanteesta riippuen. Voit tutustua aluksi Kanta-palvelujen käsikirjaan sosiaalihuollon toimijoille. Lisätietoja yksityisen palveluntuottajan liittymisestä arkiston käyttäjäksi löytyy täältä. Kanta.fi-sivustolla on lisäksi katsottavissa käyttöönottojen ohjaustallenteita ja voi ilmoittautua tuleviin ohjaustunteihin

Yksityinen palveluntuottaja tekee valmistelut yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajan, sosiaalihuollon organisaation johdon, tietohallinnon, tietosuojavastaavan, asiakirjahallinnon ja asiakastyötä tekevien ammattilaisten kanssa.

Muistathan ottaa yhteyttä tietojärjestelmätoimittajaan ja tilata käyttöönoton järjestelmätoimittajalta heti valmisteluvaiheessa. Myös Kela ja THL tukevat organisaatioita käyttöönottovalmisteluissa ja tehtäviä käydään läpi mm. yhteisissä valmistelutilaisuuksissa. 

Ilmoittaudu käyttöönottoon

Valmistelujen jälkeen palveluntuottaja ilmoittautuu käyttöönottoon itselleen sopivan aikataulun mukaan.  Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ilmoittautumislomakkeet löytyvät Kanta-palvelujen sivuilla. 

Suunnittele ja ota käyttöön uusia toimintatapoja

Ilmoittautumisen jälkeen alkaa projektin organisointi ja on hyvä määritellä mm. projektin vastuuhenkilöt ja aikataulutus.

Palveluntuottajan kannattaa tarkastella mitä palveluprosesseja ja toimintatapoja on tarve uudistaa. On mietittävä esimerkiksi mitä asiakasasiakirjoja on jatkossa käytössä ja onko tarvetta henkilöstön kirjaamiskoulutukselle. Kannattaa tutustua myös Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä -oppaaseen. Oppaassa käsitellään tarkemmin kirjaamista ja sitä, mitä se pitää sisällään eri palvelutehtävissä.

Palveluntuottajan on määriteltävä järjestelmässä käyttöoikeudet sosiaalihuollon asiakastietoihin kaikille niille työntekijöille, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää asiakastietojen käsittelyä. Työntekijällä on oltava pääsy vain niihin asiakasasiakirjoihin, mitkä on työtehtävien suorittamisen kannalta välttämättömiä. 

Asiakkaille ja sidosryhmille (esim. omaiset tai huoltajat) on informoitava asiakastietojen tallentamisesta Kanta-palveluihin, tietojen käyttötarkoituksesta sekä heidän oikeudestaan tietojen tarkasteluun. Asiakkaiden informoinnista ei vielä löydy tietoa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston osalta Kanta-palvelujen sivuilta, mutta tietoa tullee sivuille lähiaikoina. 

Laadi tietoturvasuunnitelma ja tietosuojaselosteet

THL on julkaissut 3/2021 määräyksen, joka ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita laatimaan tietoturvasuunnitelman. Suunnitelman laatimisesta ja noudattamisesta vastaa sote-organisaation johtaja.  Määräys on osa 1.11.2021 voimaan tulleen asiakastietolain toimeenpanoa. Uudessa asiakastietolaissa aiemman lain tietosuojan ja tietoturvallisuuden sekä tietojärjestelmien käytön omavalvontasuunnitelma on korvautunut tietoturvasuunnitelmalla. Suunnitelma edistää asiakas- ja potilastietojen turvallista käsittelyä sekä sote-toimijoiden tietosuojaa ja tietoturvaa. Huomioitavaa on, että tietoturvasuunnitelma ei ole julkinen asiakirja ja sitä ei tule yhdistää julkisesti saatavilla oleviin omavalvontasuunnitelmiin. THL:n sivuilla on saatavilla tietoturvasuunnitelman mallipohja, mitä organisaatio voi hyödyntää. 

Organisaation on myös suunniteltava asiakirjojen hallinnan käytännöt: asiakastietojen käsittelystä tulee laatia tietosuojaselosteet sekä määritellä paperisten asiakastietojen säilyttäminen jatkossa.

Varmenteiden hankinnat sekä henkilöstön koulutus

Digi- ja väestötietovirasto myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttien varmenteilla tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden luotettava sähköinen tunnistaminen eri järjestelmissä. Lisäksi varmenteilla allekirjoitetaan sähköisesti asiakasasiakirjoja (esim. rajoituspäätökset) ja lääkemääräyksiä.

Henkilöstön kouluttaminen on erityisen tärkeää Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotossa. On hyvä käydä läpi henkilöstön kanssa Kanta-palveluiden ja asiakastiedon arkiston perustiedot, järjestää kirjaamiskoulutuksia sekä ohjeistaa asiakirjojen laadintaan, käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvissä asioissa. Sosiaalihuollon Kanta-koulutuksia löytyy kanta.fi -sivustolla. 

Järjestelmätoimittajan tehtävät Sosiaalihuollon Kannan käyttöönotossa

Kun asiakas on tilannut käyttöönoton järjestelmätoimittajalta, tilaus otetaan käsittelyyn. Sovimme yhdessä asiakkaan kanssa mm. aikatauluista, käyttöönottokokeista ja tuotantokäyttöön lähtemisestä. 

Järjestelmätoimittaja vastaa siitä, että järjestelmä on Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston vaatimusten mukainen. Järjestelmätoimittajana varmistamme, että Hilkka- ja Nappula-ohjelmistoissa on saatavilla tarvittavat asiakirjarakenteet ja muut tarvittavat toiminnot arkiston käyttöönottoa ajatellen.

Järjestelmätoimittaja tarjoaa käyttöönoton tueksi ohjeita ja videoita sekä järjestää koulutuksia. 

Seuraavissa blogeissa käymme läpi mikä on Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tilanne Hilkka- ja Nappula-järjestelmissä. 

“Helppo ja selkeä käyttää” – Asiakkaiden tyytyväisyys Hilkkaan kasvussa

Kyselyyn osallistui 258 vastaajaa. Kysely lähetettiin sähköpostitse asiakkaillemme ja kyselyn linkki oli saatavilla myös Hilkan kirjautumissivulla. Haluamme kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita vastaajia! Saimme jälleen arvokasta palautetta, jonka pohjalta voimme kehittää toimintaamme.

Kyselyyn vastanneista 91,1% on erittäin tai melko tyytyväisiä Hilkkaan ja tyytyväisyys Hilkkaan on kasvanut +3,3 prosenttiyksikköä. Vastaajista 89,1% suosittelee ehdottomasti tai todennäköisesti Hilkka-järjestelmää muille (vuonna 2020 87,8%, kasvua + 1,3%*). Suurin osa kehuista tuli Hilkan helppokäyttöisyydestä ja selkeydestä.

Laaja järjestelmä muokattavissa omiin tarpeisiin

Vastaajista lähes puolet ilmoitti työskentelevänsä hoitajina (45%).  Loput vastaajat olivat hoiva-alan yrittäjiä, ylintä johtoa, tiimin esimiehiä, projektipäälliköitä, tieto- tai taloushallinnon asiantuntijoita, toimistotyöntekijöitä sekä muuta henkilöstöä, kuten sosionomeja ja ohjaajia. 

Kotiin annettavissa palveluissa työskenteli 27 % ja vanhusten asumispalveluissa 32% vastanneista.

Vastauksista esille nousi Hilkka-järjestelmän laajuus, sen hyvä muokattavuus ja monipuolinen hyödynnettävyys  erilaisissa organisaatioissa. Hilkan keskeisten toiminnallisuuksien eli asiakastietojen- ja töiden hallinnan lisäksi monet ominaisuudet kuten esimerkiksi Hilkka-mobiilityövuorosuunnittelu, sopimushallinta ja laskutus sekä Omaisviestintä auttavat asiakkaitamme sosiaalityön arjessa.

Koulutuksilla tehokkuutta Hilkka-järjestelmän käyttöön

Osassa vastauksista kerrottiin että vaativimpien toimintojen käyttöön asiakkaamme haluaisivat lisää koulutusta, koska Hilkkaa ei käytetä organisaatioissa niin monipuolisesti kuin olisi mahdollista. Huomasimme, että vastaajista peräti 60,1% ei ole osallistunut koulutuksiimme. Haluaisimmekin tässä kohtaa muistuttaa ilmaisista kaikille avoimista webinaareista, joissa käymme toiminnot läpi askel askeleelta. Toteutamme myös mielellämme asiakaskohtaisen tarpeen mukaisesti räätälöityjä maksullisia lisäkoulutuksia.

Viime vuonna olemme järjestäneet kymmenkunta  ilmaista webinaaria. Webinaareissa on käsitelty niin peruskäyttöä kuin vaativampiakin toimintoja kuten sopimushallintaa ja laskutusta.  Otamme koko ajan vastaan webinaaritoiveita, joita voit lähettää meille tätä kautta

Webinaareissa on mahdollista esittää kysymyksiä, mikäli jokin kyseisen toiminnon kanssa on epäselvää. Mikä parasta, kolahtaa linkki webinaaritallenteeseen suoraan ilmoittautuneiden henkilöiden sähköpostiin jälkikäteen, joten paikan päällä ei välttämättä tarvitse olla juuri silloin kun webinaari on käynnissä. Webinaarien tallenteet ovat kaikkien Hilkka- käyttäjien nähtävillä myös käyttöohjeen kautta. Tulossa olevista webinaareista ilmoitamme niin ikään kirjeessämme. Myös vuotuisilla koulutuspäivillämme pureudutaan Hilkan käyttöön ja sosiaalialan ajankohtaisiin asioihin kokonaisen päivän ajan. Tervetuloa mukaan!

Rakenteinen kirjaaminen mietitytti

Tulossa oleva sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyvä kirjaaminen on puhuttanut paljon viime vuoden aikana ja tämä tuli esille kyselyssäkin – saimme useita kehittämisehdotuksia kirjaamiseen liittyen mm. kirjaamisen poistoon ja päivitykseen, kategorioihin, valmiisiin vaihtoehtoihin ja tekstin tallennukseen. Tuotetiimiimme käsittelevät kaikki kehitysehdotukset. Muistathan myös, että otamme kehitysehdotuksia jatkuvasti vastaan esimerkiksi tämän lomakkeen  tai helpdeskin kautta.

Tuotepäivitysten pääkohdat kerromme versiopäivityksen yhteydessä lähetettävässä asiakaskirjeessä ja ne löytyvät myös Hilkan käyttöohjeista. Asiakaskirje lähtee Hilkassa olevalle yhteyshenkilö -sähköpostilistalle, ja Hilkassa kannattaakin katsoa nyt alkuvuodesta oman organisaation yhteyshenkilöt ajan tasalle.

Yhteyshenkilö lisätään Hilkka-järjestelmään seuraavasti:

  1. Valitse valikosta Henkilöstöhallinta
  2. Klikkaa työntekijän nimeä ja ruksita kenttä Yhteyshenkilö Fastroihin.
  3. Varmista että täytät työsähköpostiosoitteen kenttiin Sähköp. ja Työsähköp. Huom! Molemmat sähköpostiosoitteeseen viittaavat kentät ovat pakolliset.

Huomaattehan, että organisaatiolla/yksiköllä voi olla useampi yhteyshenkilö. Suosittelemme merkitsemään yhteyshenkilötietoihin henkilökohtaisen työsähköpostiosoitteenne.

Vastaajien kesken arvoimme tabletin, voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea voittajalle ja erittäin isot kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille! Yhteistyöllä voimme kehittää Hilkkaa jouhevasti eteenpäin vuonna 2022!

* Fastroin asiakastyytyväisyystutkimus 10/2020, 460 vastaajaa

Digitalisaatio vaikuttavuuden mittarina

Vanhuspalveluissa hoitoalan ammattilaisten määrä suhteessa palveluiden piirissä oleviin vanhuksiin ja hoitoisuuteen ei kohtaa ja jo perustyön hoitaminen tuo omia haasteitaan esimiehille ja päättäjille. Erilaiset digitaaliset sovellukset ja palvelut tuovat oman haasteensa hoitotyöhön lisääntyvän kirjaamisen ja useiden sovellusten yhtäaikaisen käytön muodossa. Eli dataa on, mutta mitä sillä tehdään?

Yksittäiset tapahtumat esim. hälytykset, käynnit asiakkaan luona, kirjautuvat automaattisesti luoden kuvan esimiehille ja päättäjille siitä miten paljon aikaa hoitoalan ammattilaisella kuluu oman asiakasryhmänsä hoitamiseen. Lääkehoidon suunnittelu ja lääkitysmuutokset tuovat vielä oman lisänsä ja vaativat tarkkaa hallittavuutta sekä seurantaa. Asiakkaan luona tapahtuvat kirjaukset täydentävät kertyvää datamäärää ja kuvaavat sen hetkistä tilannetta asiakkaan voinnista.

Mutta miten asiakas voi?

Asiakkaan luona vietetty aika on rajallinen niin hoitoalan ammattilaisen kuin asiakkaankin näkökulmasta. Asioita kirjataan, dokumentoidaan säännöllisesti ja jotkin toimintatavat ovat juurtuneet niin syvälle käytäntöön vuosien saatossa, että saatavilla oleva data asiakkaasta jää joko osin, tai kokonaan hyödyntämättä käytännössä. Tähän vaikuttaa datan määrä ja laatu, sekä käytössä olevat digitaaliset palvelut. Palveluiden keskiössä on kuitenkin aina asiakas. Oli asiakas kotihoidon, palveluasumisen tai muun palvelun piirissä, kokonaiskuva asiakkaan voinnista ja sen muutoksista saattaa jäädä hyvinkin huomiotta kertyvän tiedon varjoon.

Vaikuttavuutta pitää arvioida asiakkaan näkökulmasta myös digitaalisissa palveluissa. Palvelutarpeen arvioinnissa objektiiviset hyvinvoinnin mittarit jatkuvasta voinnin kehityksestä ja muutoksista lisäävät digitaalisten palveluiden luotettavuutta ja varmuutta siitä, että ammattilaisen asiakkaalle tuottama palvelu on oikeaa, oikea-aikaista ja vaikuttavaa.

Digitaalisten palveluiden kilpailutus vaatii rohkeutta, rohkeutta ennen kaikkea toimintatapojen muutokseen. Objektiivinen, jatkuva digitaalinen mittaus asiakkaan hyvinvoinnista ja sen muutoksista vakuuttaa myös palvelun tilaajan siitä, että tuotettu palvelu on vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä.

Vivago mukana Fastroin koulutuspäivillä 10.-11. marraskuuta

Vivago osallistuu Fastroin kumppanina Hilkka- ja Nappula-koulutuspäiville Tampereen Sokos Hotel Tornissa 10.-11. marraskuuta. Koulutuspäivät järjestetään hybridi-tapahtumana. Vivagon tiimi on paikalla niin lähitapahtumassa kuin virtuaalilalustalla!

Vivago ja Fastroi mahdollistavat yhdessä uuden asiakaslähtöisen toimintatavan, jossa reaaliaikainen hyvinvointitieto on hyödynnettävissä automaattisesti Hilkka-ohjelmistossa asiakkaiden hoito- ja palvelutarpeen arviointiin ja asiakaslähtöisten palveluiden tuottamisessa. Vivagon ja Fastroin yhteisratkaisun avulla hoito- ja palvelusuunnitelma vastaavat aina asiakkaan hyvinvointia ja asiakasta koskevat päätökset on helppo perustaa luotettavan tiedon avulla.

Lisätietoja Vivagon ratkaisusta: myynti@vivago.com tai https://www.vivago.fi/

Pohjois-Yorkshire valitsi Fastroin reaaliaikaisen hoivajärjestelmän

Pohjois-Yorkshiren maakuntahallinto ja Fastroi ovat allekirjoittaneet sopimuksen reaaliaikaisen hoivajärjestelmän toimituksesta vanhusten kotihoidon, hoivakotien sekä erityisen tuen toimipisteiden käyttöön. Järjestelmää tulee käyttämään noin 1200 maakunnan sosiaali- ja terveysalan työntekijää.

Fastroin Real-Time CareTM -järjestelmä tehostaa ajanvarausten aikataulutusta sekä sisäisen tiedonkulun jouhevuutta ja raportointia.

Fastroi on sekä kotihoidon ja asumispalvelujen toiminnanohjausjärjestelmien sekä lastensuojelun asiakastietojärjestelmien markkinajohtaja Suomessa. Sopimus Pohjois-Yorkshiren kanssa on jatkoa yhtiön kasvulle Isossa- Britanniassa, missä Leedsin kaupunki on jo ottanut vastaavan järjestelmän käyttöönsä.

“On hienoa päästä aloittamaan yhteistyö Pohjois-Yorkshiren maakunnan kanssa. Saamme arvokasta lisäkokemusta suurista ulkomaisista palveluntuottajista ja niiden toiminnasta. Samalla tuomme brittiasiakkaillemme 18 vuoden kokemuksemme suomalaisista sosiaalialan järjestelmistä ja niiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä,” kertoo Fastroin tuotejohtaja Mervi Hyvärinen-Saarelainen.

Nyt allekirjoitettu sopimus on tehty kolmeksi vuodeksi kahden lisävuoden jatkomahdollisuudella.

“Tämä on erinomainen mahdollisuus Fastroille, sillä yli 600 000 asukkaan Pohjois-Yorkshire on sekä kooltaan että painoarvoltaan huomattava ja se tuottaa laajoja palvelukokonaisuuksia asukkailleen. Uskomme, että Real-Time CareTM -ohjelmistomme auttaa heitä saamaan aikaan mittavia parannuksia niin työtavoissa kuin tarjoamissaan palveluissa,” iloitsee Fastroin Ison-Britannian myyntipäällikkö Mike Richards.

Lisätietoja:

Mervi Hyvärinen-Saarelainen, tuotejohtaja
+358 40 581 5736
mervi.hyvarinen@fastroi.com 

Johanna Tanninen, markkinointi- ja viestintäjohtaja
+ 358 440 386117
johanna.tanninen@fastroi.com 

Fastroi Oy

Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen järjestelmätoimittaja. Hilkka™- ja Nappula-järjestelmämme tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa rutiineista tärkeämpiin tehtäviin. Teemme asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen, kotihoidon ja lastensuojelun ammattilaisille. Olemme palvelleet sekä yksityistä että julkista sektoria jo yli 18 vuotta. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella ja Skelmersdalessa (UK). www.fastroi.com

North Yorkshire

Pohjois -Yorkshiren piirikunnan terveys- ja aikuispalvelut tarjoaa monenlaisia hoito- ja tukipalveluja alueen asukkaille. Palvelut sisältävät henkilökohtaista hoitoa tietyissä Extra Care -palveluissa, kotihoidossa sekä vanhusten hoivakodeissa. Hoitoa tarjotaan myös rajoitetusti kotiutuspalvelujen kautta, joka hoitaa ja tukee itsenäisyyttä ja palautumista. Lisätietoja https://www.northyorks.gov.uk/ .

Fastroi asiakaspäivät

Hilkka- ja Nappula-koulutuspäivät 10.-11. marraskuuta

Viime tapaamiskerrasta on jo aikaa ja toivomme kovasti, että pääsisimme  marraskuussa tapaamaan asiakkaitamme yhteisen pöydän ääreen. Sinne, missä parhaat ja mieleenpainuvimmat keskustelut yleensä käydään. Kuntapuolen Hilkka-asiakaspäivän puolestaan järjestämme  11.marraskuuta kokonaan etäyhteydellä.

Koulutuspäivien teemana on Yhdessä Kohdaten ja tämä tulee näkymään tapahtuman kaikissa koulutuksissa. Tapahtuma on osallistujille myös hieno tilaisuus verkostoitua alan eri toimijoiden kanssa. 

Lähetämme kutsun ja tarkemman ohjelman päiville syksyn alkupuolella, mutta laitathan päivämäärät jo nyt kalenteriisi!

Yksityisten palveluntarjoajien koulutuspäivässä pureudutaan ajankohtaisiin aiheisiin

Yksityisten palveluntarjoajien Hilkka- ja Nappula-päivät järjestetään hybriditapahtumana  keskiviikkona 10. marraskuuta Solo Sokos Hotel Tornissa. Ennen kaikkea toivomme, että koronatilanne sallisi meidän taas nähdä asiakkaitamme, mutta jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua tapahtumaan maksullisen livestreamin kautta. Livestreamin ansiosta saamme myös muutettua tapahtuman kokonaan virtuaaliseksi, mikäli tilanne niin vaatii.

Ohjelmistojen käyttökoulutukset takaavat, että osallistujat saavat kattavan tietopaketin ohjelmiston käytöstä. Käymme läpi ajankohtaisia asioita kuten Fastroin ja yhteistyökumppaneiden kuulumisia, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston sekä asiakastietolain ajankohtaisia asioita. Koulutuspäivissä varataan aikaa myös keskusteluille ja kysymyksille. Hilkka- ja Nappula-päivän lopuksi järjestämme osallistujille yhteisen illallisen.  Odotamme näihin koulutuspäiviin useita satoja osallistujia tänäkin vuonna! 

Täsmäkoulutuksia asiakastoiveet huomioiden

Hilkan käyttökoulutuksessa kerrataan peruskäytön lisäksi mm. Hilkan uusien ominaisuuksien hyötyjä sekä asiakaskyselyn pohjalta tulleita, tärkeitä ja ajankohtaisia koulutusaiheita. Lisäksi käymme läpi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ajankohtaisia asioita. 

Nappula-koulutuspäivän ohjelmassa on otettu huomioon asiakkaidemme toiveet liittyen sosiaalihuollon Kanta-palveluihin ja niihin valmistautumiseen. Järjestämme myös työpajoja Nappula-järjestelmän käyttäjille. 

Asiakaspäivämme ovat olleet mukavia kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja. Järjestetyissä työpajoissa voimme oppia toisiltamme parhaita käytänteitä ja saada uusia vinkkejä.

Paikalla myös yhteistyökumppanimme

Kahvi- ja ruokatauoilla on tuote-esittelypisteillä mahdollisuus tutustua esimerkiksi Nappula-järjestelmään, Hilkka-järjestelmään ja sen Omaisviestintä- ja Hilkka-mobiilisovellukseen sekä yhteistyökumppaneidemme ratkaisuihin. Yhteistyökumppanimme ovat mukana myös koulutuspäivien ajan mm. esittelypisteillä. 

Kuntapuolen Hilkka-päivä virtuaalitapahtumana

Järjestämme yhteistyökumppanimme Kuntien Tiera Oy:n kanssa yhteisen Hilkka Mobiili kotihoito -koulutuspäivän torstaina 11. marraskuuta. Maksulliseen virtuaalitapahtumaan ovat tervetulleita kaikki Hilkka-järjestelmää käyttävät kunta-asiakkaat. Koulutuksessa on tarjolla mm. paneelikeskusteluja, asiakaskokemuksia, luentoja ajankohtaisista asioista sekä kertausta Hilkan käytöstä eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. 

Katso tunnelmia asiakaspäiviltä vuodelta 2019

Aurinkoista kesää asiakkaillemme! 


Lisätietoja tapahtumasta:

Jos sinulla on kysyttävää tapahtumasta jo nyt tai haluat esittää toivomuksia koulutuspäivien sisältöön, niin otathan yhteyttä Fastroin Katariina Kamppuriin. Ilmoitathan koulutustoiveesi Katariinalle viimeistään elokuun alussa.

katariina.kamppuri@fastroi.com
050 476 5818

Fastroi pyöräetu

Fastikset saavat pyöräedun käyttöön

Välitämme työntekijöistä arvojemme mukaisesti. Pyöräetu-mahdollisuuden tullessa voimaan, halusimme ottaa sen käyttöön työntekijöillemme mahdollisimman pian. 

Fastroi haluaa kannustaa työntekijöitään pyöräilyyn työmatkoilla ja vapaa-ajalla. Pyöräily auttaa voimaan paremmin sekä tarjoaa hyvää vastapainoa näyttöpäätteellä tehtävälle työlle. Jokainen voi hankkia itselleen sopivan pyörän vaikkapa maasto-, maantie- tai kaupunkiajoon. Samalla pyöräily säästää luontoa ja pienentää hiilijalanjälkeämme. 

Mikä on pyöräetu työntekijälle?

Verottoman työsuhdepyörän (vuositasolla 1200 euroon saakka) voi hankkia jokainen työntekijä, jonka työnantaja sallii edun hyödyntämisen. Työnantaja voi tarjota pyöräedun työntekijöilleen eri tavoin. Etu voidaan tarjota osana palkkaa tai palkanlisänä, taikka työnantaja voi hankkia pyörät omakseen tai solmia leasing-puitesopimuksen.

Fastroilla päädyttiin ottamaan pyörät leasing-yhtiön puitesopimuksen kautta, jotta työsuhdepyörien hallinnointi on sekä yritykselle että työntekijälle vaivattominta. Lisäksi työntekijä voi valita pyörän haluamastaan liikkeestä ja mikä parasta, pyöräetuun kuuluvat myös kohtuulliset tai toteutuneet pyöränhuoltokulut.

Lisätietoja ja ohjeita voit katsoa esimerkiksi verottajan sivuilta tai eri polkupyöriä tarjoavien leasing-yhtiöiden kotisivuilta.

Fastikset nauttivat useita työsuhde-etuja

Perinteiset työntekijäedut kuten liikunta- ja kulttuuriedut ovat meillä suosittuja. Yrityksessämme huolehditaan laajasti työntekijöiden hyvinvoinnista ja meillä on mm. laajat terveys-, matka- ja tapaturmavakuutukset. Varsinkin laajat terveysvakuutukset mahdollistavat työntekijän kokonaishyvinvoinnin  näkökulmasta paljon; pääset nopeasti lääkäriin ja tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin esimerkiksi leikkauksiin.

Lisäksi henkilöstölle on otettu käyttöön tulospalkkiojärjestelmä. Yrityksen ja tiimien tavoitteet asetetaan vuosittain ja niiden saavuttamisesta palkitaan tulospalkkion muodossa. 

Palkitsemme työntekijöitä myös työvuosista, kuten 5, 10 ja 15 vuoden työurista, matkalahjakortin ja palkallisten lisälomapäivien muodossa.

Fastroi työsuhde-edut

Yrityksemme vapaa-ajan toimikunta, Virkkari, järjestää henkilöstöllemme joka kuukausi tapahtumia – tosin suurin osa on tapahtumista järjestetään tällä hetkellä virtuaalisesti. Maaliskuussa tapasimme toisiamme ulkoilutapahtumassa, mikä mahdollisti turvallisen työkaverin kohtaamisen näin korona-aikaan. 

Aurinkoista pyöräilykevättä odottaen!

kotihoidon avohilmo -tilastointi

Kotihoidon Avohilmo -tilastointi Hilkka-järjestelmässä

Kotihoidon Avohilmo -tilastointi on maksullinen rajapinta. Voit kysyä lisätietoja Avohilmon hinnasta ja kytkennästä tällä lomakkeella.  Käyttöönoton yhteydessä asiakkaalle lähetetään ohjeet toimenpiteistä, jotka tulee tehdä ennen kuin Fastroi kytkee rajapinnan käyttöön. Tämän jälkeen tiedot tilastoituvat automaattisesti käyttöönottoajankohdasta lähtien. 

Mikä on Hoitoilmoitusjärjestelmä Hilmo?

Hilmo on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä, joka koostuu kolmesta eri osiosta: sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteristä (sosiaali-Hilmo), terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteristä (terveys-Hilmo) ja perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteristä (Avohilmo). Hilmoista saatuja tietoja hyödynnetään mm. sosiaali- ja terveydenhuollon seurantaan ja kehittämiseen. Löydät tarkempaa tietoa Hilmo Hoitoilmoitusjärjestelmästä täältä.

Kotihoidon Avohilmo -tilastoinnissa huomioitavaa

Kotihoidon tiedot kerätään sähköisenä päivittäin tapahtuvana automaattisena tiedonsiirtona suoraan Hilkka-järjestelmästä kansalliseen kotihoidon Hilmo-tiedonkeruuseen. Tiedon jatkojalostuksen ja käytettävyyden kannalta on ehdottoman tärkeää,  että tiedoissa on mukana tieto käynnin toteuttaneen ammattilaisen ammatista ja tieto palvelumuodosta (kotihoito, kotisairaanhoito tai kotipalvelu). Hilkka 3.37-versiosta alkaen on Avohilmo-tilastoinnissa pakollisena tietona ollut Palvelumuoto ja Ammattitieto. Mikäli ammatti- ja palvelumuoto tiedot puuttuvat, kotihoidon Avohilmo-tilastoinnit eivät siirry Hilmoon. Lisätietoa Avohilmosta Hilkan käyttöohjeesta kohdasta ”Avohilmo”.

Miten lisäät Ammattitiedon ja Palvelumuodon Hilkka-järjestelmässä?

Pääkäyttäjän on siis määritettävä palvelumuoto ja tieto käynnin toteuttaneen ammattilaisen ammatista, jotta Kotihoidon Avohilmojen tilastointi jatkossakin onnistuu. 

Pääkäyttäjä määrittää Palvelumuodon tapahtumatyyppikohtaisesti Hilkka-järjestelmässä. Ylläpito- Tyypit – Tapahtuma – tapahtumatyypin nimestä muokataan tapahtumatyyppiä ja asetetaan Palvelumuoto-sarakkeeseen alasvetovalikosta oikea tieto (alla olevassa kuvassa punaisella).

Hilkassa on saatavilla Henkilöstöhallinnassa Valviran Ammattioikeudet -ammattilistaus. Tieto lisätään henkilöstöhallinnassa käyttäjän tietoihin kohtaan “Ammatti”  jokaiselle työntekijälle, joka asiakaskäyntejä toteuttaa. Esimerkkinä alla olevassa kuvassa työntekijälle on valittu ammatti laillistettu sairaanhoitaja.

Lisätietoja Kotihoidon Avohilmo -tilastoinnista

Lisätietoja Kotihoidon tietojen tiedonkeruusta löytyy THL:n sivuilta ja pikaraportilta voi ajantasaisesti seurata kotihoidon tietojen siirtymistä Hilmoon. 

Jos haluat lisätietoja Avohilmosta ja kytkennästä, ota yhteyttä Fastroin tiimiin tällä lomakkeella.