Hoiva-alan tietojärjestelmätoimittaja Fastroi Oy osaksi eurooppalaista myneva -konsernia

Fastroin toiminta jatkuu kaikissa sen toimipisteissä Suomessa ja Isossa-Britanniassa, ja se jatkaa tietojärjestelmäkehitystä sekä palvelujen toimitusta asiakkailleen normaalisti.

Myneva Group on johtava sosiaali- ja hoivapalveluiden järjestelmätoimittaja kotimaassaan Saksassa. Lisäksi sillä on toimipisteitä Itävallassa, Sveitsissä sekä Alankomaissa. Hampurissa vuonna 2017 perustetulla myneva -konsernilla on yli 3 000 asiakasta, yli 300 työntekijää kahdeksassa Euroopan maassa. Sen liikevaihto Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Benelux maissa, Suomessa ja Isossa Britanniassa on yhteensä 36 miljoonaa euroa.

Kuvassa vasemmalta: Dr. Hartmut Clausen, toimitusjohtaja, myneva Group GmbH, Risto Jalovaara, toimitusjohtaja, Fastroi ja Michael Robert, varatoimitusjohtaja, myneva Group Gmb.

Yrityskauppa mahdollistaa uusimman järjestelmämme käytön laajenemisen Keski-Euroopan markkinoille, ja reaaliaikaisten ohjelmistojen kehitys tulee vahvistumaan entisestään. Yhtiöt täydentävät toisiaan erinomaisesti sekä henkilöstön osaamisen,  tuotteiden että palveluiden osalta, joten pystymme jatkossa palvelemaan nykyisiä asiakkaitamme entistä paremmin, sanoo Fastroi Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Risto Jalovaara.

Fastroin kansainvälistyminen alkoi Ison-Britannian markkinoilta, missä se on toiminut vuodesta 2018. Uusin brittiasiakas on Pohjois-Yorkshiren maakunnan vanhusten kotihoivapalvelut.

Myneva Groupille kauppa merkitsee maantieteellisen laajentumisen lisäksi yhtiön teknologiaosaamisen kartuttamista. 

Arvostamme Fastroin pitkää kokemusta ohjelmistopalvelujen tuotantoon perustuvasta liiketoiminnasta sekä sen henkilöstön korkeaa teknologiaosaamista. Olemme yrityskaupan myötä paljon lähempänä tavoitettamme olla Euroopan johtava sosiaalialan järjestelmätoimittaja, sanoo myneva Groupin varatoimitusjohtaja Michael Robert. 

Kaupan osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkaista. Risto Jalovaara jatkaa Fastroi Oy:n toimitusjohtajana.  Fastroin kaikki osakkaat jatkavat myös myneva Group GmbH:n omistajina. Yhtiön 70 työntekijää Suomessa ja Isossa-Britanniassa jatkavat Fastroin palveluksessa. 

Lisätietoja

Risto Jalovaara, CEO
+358 50 60 357
risto.jalovaara@fastroi.com 

Johanna Tanninen, markkinointi- ja viestintäjohtaja
+358 440 386117
johanna.tanninen@fastroi.com 

Lehdistökuva vapaaseen julkaisuun: https://fastroi.com/wp-content/uploads/2022/03/C7A0873_Fastroi_Myneva-scaled.jpg

Kuva: Fastroi Oy

Fastroi Oy

Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen järjestelmätoimittaja. Hilkka™- , Nappula™- ja Real-Time Care™-järjestelmämme tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa rutiineista tärkeämpiin tehtäviin. Teemme asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen, kotihoidon ja lastensuojelun ammattilaisille. Olemme palvelleet sekä yksityistä että julkista sektoria jo yli 18 vuotta. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella, Vantaalla ja Skelmersdalessa (UK). Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 6,1 miljoonaa euroa ja se työllistää 70 henkilöä. Fastroi on osa myneva GmbH -konsernia. www.fastroi.com  

Fastroin yritysvideo: https://youtu.be/jLo18WQZCfg 

myneva Group GmbH

Myneva -konserni on eurooppalainen sosiaali- ja hoivasektorin järjestelmätoimittaja, jolla on yhtiöissään yhteensä 50 vuoden kokemus alalta. Heti perustamisesta lähtien yhtiön fokus on ollut selkeä: väestönkehityksen tuomat haasteet voidaan ratkaista vain sosiaalisesti vastuullisella tavalla ja digitalisaation avulla. Hoiva-alan haasteet jaetaan eri maissa, ne ovat yhteisiä. Myneva korostaa konsernissaan yhteisen oppimisen ja inspiroitumisen merkitystä. Hampurissa vuonna 2017 perustetulla konsernilla on yli 3 000 asiakasta, yli 300 työntekijää kahdeksassa Euroopan maassa. Sen liikevaihto Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Benelux maissa, Suomessa ja Isossa Britanniassa on yhteensä 36 miljoonaa euroa. www.myneva.eu 

Yksityisen palveluntuottajan tehtävät Sosiaalihuollon Kanta-valmisteluissa

Valmistele ja tee päätös arkiston käyttöönotosta


Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoprosessi etenee vaiheittain ja kestää noin 6 kuukautta organisaation lähtötilanteesta riippuen. Voit tutustua aluksi Kanta-palvelujen käsikirjaan sosiaalihuollon toimijoille. Lisätietoja yksityisen palveluntuottajan liittymisestä arkiston käyttäjäksi löytyy täältä. Kanta.fi-sivustolla on lisäksi katsottavissa käyttöönottojen ohjaustallenteita ja voi ilmoittautua tuleviin ohjaustunteihin

Yksityinen palveluntuottaja tekee valmistelut yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajan, sosiaalihuollon organisaation johdon, tietohallinnon, tietosuojavastaavan, asiakirjahallinnon ja asiakastyötä tekevien ammattilaisten kanssa.

Muistathan ottaa yhteyttä tietojärjestelmätoimittajaan ja tilata käyttöönoton järjestelmätoimittajalta heti valmisteluvaiheessa. Myös Kela ja THL tukevat organisaatioita käyttöönottovalmisteluissa ja tehtäviä käydään läpi mm. yhteisissä valmistelutilaisuuksissa. 

Ilmoittaudu käyttöönottoon

Valmistelujen jälkeen palveluntuottaja ilmoittautuu käyttöönottoon itselleen sopivan aikataulun mukaan.  Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ilmoittautumislomakkeet löytyvät Kanta-palvelujen sivuilla. 

Suunnittele ja ota käyttöön uusia toimintatapoja

Ilmoittautumisen jälkeen alkaa projektin organisointi ja on hyvä määritellä mm. projektin vastuuhenkilöt ja aikataulutus.

Palveluntuottajan kannattaa tarkastella mitä palveluprosesseja ja toimintatapoja on tarve uudistaa. On mietittävä esimerkiksi mitä asiakasasiakirjoja on jatkossa käytössä ja onko tarvetta henkilöstön kirjaamiskoulutukselle. Kannattaa tutustua myös Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä -oppaaseen. Oppaassa käsitellään tarkemmin kirjaamista ja sitä, mitä se pitää sisällään eri palvelutehtävissä.

Palveluntuottajan on määriteltävä järjestelmässä käyttöoikeudet sosiaalihuollon asiakastietoihin kaikille niille työntekijöille, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää asiakastietojen käsittelyä. Työntekijällä on oltava pääsy vain niihin asiakasasiakirjoihin, mitkä on työtehtävien suorittamisen kannalta välttämättömiä. 

Asiakkaille ja sidosryhmille (esim. omaiset tai huoltajat) on informoitava asiakastietojen tallentamisesta Kanta-palveluihin, tietojen käyttötarkoituksesta sekä heidän oikeudestaan tietojen tarkasteluun. Asiakkaiden informoinnista ei vielä löydy tietoa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston osalta Kanta-palvelujen sivuilta, mutta tietoa tullee sivuille lähiaikoina. 

Laadi tietoturvasuunnitelma ja tietosuojaselosteet

THL on julkaissut 3/2021 määräyksen, joka ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita laatimaan tietoturvasuunnitelman. Suunnitelman laatimisesta ja noudattamisesta vastaa sote-organisaation johtaja.  Määräys on osa 1.11.2021 voimaan tulleen asiakastietolain toimeenpanoa. Uudessa asiakastietolaissa aiemman lain tietosuojan ja tietoturvallisuuden sekä tietojärjestelmien käytön omavalvontasuunnitelma on korvautunut tietoturvasuunnitelmalla. Suunnitelma edistää asiakas- ja potilastietojen turvallista käsittelyä sekä sote-toimijoiden tietosuojaa ja tietoturvaa. Huomioitavaa on, että tietoturvasuunnitelma ei ole julkinen asiakirja ja sitä ei tule yhdistää julkisesti saatavilla oleviin omavalvontasuunnitelmiin. THL:n sivuilla on saatavilla tietoturvasuunnitelman mallipohja, mitä organisaatio voi hyödyntää. 

Organisaation on myös suunniteltava asiakirjojen hallinnan käytännöt: asiakastietojen käsittelystä tulee laatia tietosuojaselosteet sekä määritellä paperisten asiakastietojen säilyttäminen jatkossa.

Varmenteiden hankinnat sekä henkilöstön koulutus

Digi- ja väestötietovirasto myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttien varmenteilla tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden luotettava sähköinen tunnistaminen eri järjestelmissä. Lisäksi varmenteilla allekirjoitetaan sähköisesti asiakasasiakirjoja (esim. rajoituspäätökset) ja lääkemääräyksiä.

Henkilöstön kouluttaminen on erityisen tärkeää Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotossa. On hyvä käydä läpi henkilöstön kanssa Kanta-palveluiden ja asiakastiedon arkiston perustiedot, järjestää kirjaamiskoulutuksia sekä ohjeistaa asiakirjojen laadintaan, käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvissä asioissa. Sosiaalihuollon Kanta-koulutuksia löytyy kanta.fi -sivustolla. 

Järjestelmätoimittajan tehtävät Sosiaalihuollon Kannan käyttöönotossa

Kun asiakas on tilannut käyttöönoton järjestelmätoimittajalta, tilaus otetaan käsittelyyn. Sovimme yhdessä asiakkaan kanssa mm. aikatauluista, käyttöönottokokeista ja tuotantokäyttöön lähtemisestä. 

Järjestelmätoimittaja vastaa siitä, että järjestelmä on Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston vaatimusten mukainen. Järjestelmätoimittajana varmistamme, että Hilkka- ja Nappula-ohjelmistoissa on saatavilla tarvittavat asiakirjarakenteet ja muut tarvittavat toiminnot arkiston käyttöönottoa ajatellen.

Järjestelmätoimittaja tarjoaa käyttöönoton tueksi ohjeita ja videoita sekä järjestää koulutuksia. 

Seuraavissa blogeissa käymme läpi mikä on Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tilanne Hilkka- ja Nappula-järjestelmissä. 

“Helppo ja selkeä käyttää” – Asiakkaiden tyytyväisyys Hilkkaan kasvussa

Kyselyyn osallistui 258 vastaajaa. Kysely lähetettiin sähköpostitse asiakkaillemme ja kyselyn linkki oli saatavilla myös Hilkan kirjautumissivulla. Haluamme kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita vastaajia! Saimme jälleen arvokasta palautetta, jonka pohjalta voimme kehittää toimintaamme.

Kyselyyn vastanneista 91,1% on erittäin tai melko tyytyväisiä Hilkkaan ja tyytyväisyys Hilkkaan on kasvanut +3,3 prosenttiyksikköä. Vastaajista 89,1% suosittelee ehdottomasti tai todennäköisesti Hilkka-järjestelmää muille (vuonna 2020 87,8%, kasvua + 1,3%*). Suurin osa kehuista tuli Hilkan helppokäyttöisyydestä ja selkeydestä.

Laaja järjestelmä muokattavissa omiin tarpeisiin

Vastaajista lähes puolet ilmoitti työskentelevänsä hoitajina (45%).  Loput vastaajat olivat hoiva-alan yrittäjiä, ylintä johtoa, tiimin esimiehiä, projektipäälliköitä, tieto- tai taloushallinnon asiantuntijoita, toimistotyöntekijöitä sekä muuta henkilöstöä, kuten sosionomeja ja ohjaajia. 

Kotiin annettavissa palveluissa työskenteli 27 % ja vanhusten asumispalveluissa 32% vastanneista.

Vastauksista esille nousi Hilkka-järjestelmän laajuus, sen hyvä muokattavuus ja monipuolinen hyödynnettävyys  erilaisissa organisaatioissa. Hilkan keskeisten toiminnallisuuksien eli asiakastietojen- ja töiden hallinnan lisäksi monet ominaisuudet kuten esimerkiksi Hilkka-mobiilityövuorosuunnittelu, sopimushallinta ja laskutus sekä Omaisviestintä auttavat asiakkaitamme sosiaalityön arjessa.

Koulutuksilla tehokkuutta Hilkka-järjestelmän käyttöön

Osassa vastauksista kerrottiin että vaativimpien toimintojen käyttöön asiakkaamme haluaisivat lisää koulutusta, koska Hilkkaa ei käytetä organisaatioissa niin monipuolisesti kuin olisi mahdollista. Huomasimme, että vastaajista peräti 60,1% ei ole osallistunut koulutuksiimme. Haluaisimmekin tässä kohtaa muistuttaa ilmaisista kaikille avoimista webinaareista, joissa käymme toiminnot läpi askel askeleelta. Toteutamme myös mielellämme asiakaskohtaisen tarpeen mukaisesti räätälöityjä maksullisia lisäkoulutuksia.

Viime vuonna olemme järjestäneet kymmenkunta  ilmaista webinaaria. Webinaareissa on käsitelty niin peruskäyttöä kuin vaativampiakin toimintoja kuten sopimushallintaa ja laskutusta.  Otamme koko ajan vastaan webinaaritoiveita, joita voit lähettää meille tätä kautta

Webinaareissa on mahdollista esittää kysymyksiä, mikäli jokin kyseisen toiminnon kanssa on epäselvää. Mikä parasta, kolahtaa linkki webinaaritallenteeseen suoraan ilmoittautuneiden henkilöiden sähköpostiin jälkikäteen, joten paikan päällä ei välttämättä tarvitse olla juuri silloin kun webinaari on käynnissä. Webinaarien tallenteet ovat kaikkien Hilkka- käyttäjien nähtävillä myös käyttöohjeen kautta. Tulossa olevista webinaareista ilmoitamme niin ikään kirjeessämme. Myös vuotuisilla koulutuspäivillämme pureudutaan Hilkan käyttöön ja sosiaalialan ajankohtaisiin asioihin kokonaisen päivän ajan. Tervetuloa mukaan!

Rakenteinen kirjaaminen mietitytti

Tulossa oleva sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyvä kirjaaminen on puhuttanut paljon viime vuoden aikana ja tämä tuli esille kyselyssäkin – saimme useita kehittämisehdotuksia kirjaamiseen liittyen mm. kirjaamisen poistoon ja päivitykseen, kategorioihin, valmiisiin vaihtoehtoihin ja tekstin tallennukseen. Tuotetiimiimme käsittelevät kaikki kehitysehdotukset. Muistathan myös, että otamme kehitysehdotuksia jatkuvasti vastaan esimerkiksi tämän lomakkeen  tai helpdeskin kautta.

Tuotepäivitysten pääkohdat kerromme versiopäivityksen yhteydessä lähetettävässä asiakaskirjeessä ja ne löytyvät myös Hilkan käyttöohjeista. Asiakaskirje lähtee Hilkassa olevalle yhteyshenkilö -sähköpostilistalle, ja Hilkassa kannattaakin katsoa nyt alkuvuodesta oman organisaation yhteyshenkilöt ajan tasalle.

Yhteyshenkilö lisätään Hilkka-järjestelmään seuraavasti:

  1. Valitse valikosta Henkilöstöhallinta
  2. Klikkaa työntekijän nimeä ja ruksita kenttä Yhteyshenkilö Fastroihin.
  3. Varmista että täytät työsähköpostiosoitteen kenttiin Sähköp. ja Työsähköp. Huom! Molemmat sähköpostiosoitteeseen viittaavat kentät ovat pakolliset.

Huomaattehan, että organisaatiolla/yksiköllä voi olla useampi yhteyshenkilö. Suosittelemme merkitsemään yhteyshenkilötietoihin henkilökohtaisen työsähköpostiosoitteenne.

Vastaajien kesken arvoimme tabletin, voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea voittajalle ja erittäin isot kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille! Yhteistyöllä voimme kehittää Hilkkaa jouhevasti eteenpäin vuonna 2022!

* Fastroin asiakastyytyväisyystutkimus 10/2020, 460 vastaajaa

Digitalisaatio vaikuttavuuden mittarina

Vanhuspalveluissa hoitoalan ammattilaisten määrä suhteessa palveluiden piirissä oleviin vanhuksiin ja hoitoisuuteen ei kohtaa ja jo perustyön hoitaminen tuo omia haasteitaan esimiehille ja päättäjille. Erilaiset digitaaliset sovellukset ja palvelut tuovat oman haasteensa hoitotyöhön lisääntyvän kirjaamisen ja useiden sovellusten yhtäaikaisen käytön muodossa. Eli dataa on, mutta mitä sillä tehdään?

Yksittäiset tapahtumat esim. hälytykset, käynnit asiakkaan luona, kirjautuvat automaattisesti luoden kuvan esimiehille ja päättäjille siitä miten paljon aikaa hoitoalan ammattilaisella kuluu oman asiakasryhmänsä hoitamiseen. Lääkehoidon suunnittelu ja lääkitysmuutokset tuovat vielä oman lisänsä ja vaativat tarkkaa hallittavuutta sekä seurantaa. Asiakkaan luona tapahtuvat kirjaukset täydentävät kertyvää datamäärää ja kuvaavat sen hetkistä tilannetta asiakkaan voinnista.

Mutta miten asiakas voi?

Asiakkaan luona vietetty aika on rajallinen niin hoitoalan ammattilaisen kuin asiakkaankin näkökulmasta. Asioita kirjataan, dokumentoidaan säännöllisesti ja jotkin toimintatavat ovat juurtuneet niin syvälle käytäntöön vuosien saatossa, että saatavilla oleva data asiakkaasta jää joko osin, tai kokonaan hyödyntämättä käytännössä. Tähän vaikuttaa datan määrä ja laatu, sekä käytössä olevat digitaaliset palvelut. Palveluiden keskiössä on kuitenkin aina asiakas. Oli asiakas kotihoidon, palveluasumisen tai muun palvelun piirissä, kokonaiskuva asiakkaan voinnista ja sen muutoksista saattaa jäädä hyvinkin huomiotta kertyvän tiedon varjoon.

Vaikuttavuutta pitää arvioida asiakkaan näkökulmasta myös digitaalisissa palveluissa. Palvelutarpeen arvioinnissa objektiiviset hyvinvoinnin mittarit jatkuvasta voinnin kehityksestä ja muutoksista lisäävät digitaalisten palveluiden luotettavuutta ja varmuutta siitä, että ammattilaisen asiakkaalle tuottama palvelu on oikeaa, oikea-aikaista ja vaikuttavaa.

Digitaalisten palveluiden kilpailutus vaatii rohkeutta, rohkeutta ennen kaikkea toimintatapojen muutokseen. Objektiivinen, jatkuva digitaalinen mittaus asiakkaan hyvinvoinnista ja sen muutoksista vakuuttaa myös palvelun tilaajan siitä, että tuotettu palvelu on vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä.

Vivago mukana Fastroin koulutuspäivillä 10.-11. marraskuuta

Vivago osallistuu Fastroin kumppanina Hilkka- ja Nappula-koulutuspäiville Tampereen Sokos Hotel Tornissa 10.-11. marraskuuta. Koulutuspäivät järjestetään hybridi-tapahtumana. Vivagon tiimi on paikalla niin lähitapahtumassa kuin virtuaalilalustalla!

Vivago ja Fastroi mahdollistavat yhdessä uuden asiakaslähtöisen toimintatavan, jossa reaaliaikainen hyvinvointitieto on hyödynnettävissä automaattisesti Hilkka-ohjelmistossa asiakkaiden hoito- ja palvelutarpeen arviointiin ja asiakaslähtöisten palveluiden tuottamisessa. Vivagon ja Fastroin yhteisratkaisun avulla hoito- ja palvelusuunnitelma vastaavat aina asiakkaan hyvinvointia ja asiakasta koskevat päätökset on helppo perustaa luotettavan tiedon avulla.

Lisätietoja Vivagon ratkaisusta: myynti@vivago.com tai https://www.vivago.fi/

Pohjois-Yorkshire valitsi Fastroin reaaliaikaisen hoivajärjestelmän

Pohjois-Yorkshiren maakuntahallinto ja Fastroi ovat allekirjoittaneet sopimuksen reaaliaikaisen hoivajärjestelmän toimituksesta vanhusten kotihoidon, hoivakotien sekä erityisen tuen toimipisteiden käyttöön. Järjestelmää tulee käyttämään noin 1200 maakunnan sosiaali- ja terveysalan työntekijää.

Fastroin Real-Time CareTM -järjestelmä tehostaa ajanvarausten aikataulutusta sekä sisäisen tiedonkulun jouhevuutta ja raportointia.

Fastroi on sekä kotihoidon ja asumispalvelujen toiminnanohjausjärjestelmien sekä lastensuojelun asiakastietojärjestelmien markkinajohtaja Suomessa. Sopimus Pohjois-Yorkshiren kanssa on jatkoa yhtiön kasvulle Isossa- Britanniassa, missä Leedsin kaupunki on jo ottanut vastaavan järjestelmän käyttöönsä.

“On hienoa päästä aloittamaan yhteistyö Pohjois-Yorkshiren maakunnan kanssa. Saamme arvokasta lisäkokemusta suurista ulkomaisista palveluntuottajista ja niiden toiminnasta. Samalla tuomme brittiasiakkaillemme 18 vuoden kokemuksemme suomalaisista sosiaalialan järjestelmistä ja niiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä,” kertoo Fastroin tuotejohtaja Mervi Hyvärinen-Saarelainen.

Nyt allekirjoitettu sopimus on tehty kolmeksi vuodeksi kahden lisävuoden jatkomahdollisuudella.

“Tämä on erinomainen mahdollisuus Fastroille, sillä yli 600 000 asukkaan Pohjois-Yorkshire on sekä kooltaan että painoarvoltaan huomattava ja se tuottaa laajoja palvelukokonaisuuksia asukkailleen. Uskomme, että Real-Time CareTM -ohjelmistomme auttaa heitä saamaan aikaan mittavia parannuksia niin työtavoissa kuin tarjoamissaan palveluissa,” iloitsee Fastroin Ison-Britannian myyntipäällikkö Mike Richards.

Lisätietoja:

Mervi Hyvärinen-Saarelainen, tuotejohtaja
+358 40 581 5736
mervi.hyvarinen@fastroi.com 

Johanna Tanninen, markkinointi- ja viestintäjohtaja
+ 358 440 386117
johanna.tanninen@fastroi.com 

Fastroi Oy

Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen järjestelmätoimittaja. Hilkka™- ja Nappula-järjestelmämme tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa rutiineista tärkeämpiin tehtäviin. Teemme asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen, kotihoidon ja lastensuojelun ammattilaisille. Olemme palvelleet sekä yksityistä että julkista sektoria jo yli 18 vuotta. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella, Vantaalla ja Skelmersdalessa (UK). www.fastroi.com

North Yorkshire

Pohjois -Yorkshiren piirikunnan terveys- ja aikuispalvelut tarjoaa monenlaisia hoito- ja tukipalveluja alueen asukkaille. Palvelut sisältävät henkilökohtaista hoitoa tietyissä Extra Care -palveluissa, kotihoidossa sekä vanhusten hoivakodeissa. Hoitoa tarjotaan myös rajoitetusti kotiutuspalvelujen kautta, joka hoitaa ja tukee itsenäisyyttä ja palautumista. Lisätietoja https://www.northyorks.gov.uk/ .

Fastroi asiakaspäivät

Hilkka- ja Nappula-koulutuspäivät 10.-11. marraskuuta

Viime tapaamiskerrasta on jo aikaa ja toivomme kovasti, että pääsisimme  marraskuussa tapaamaan asiakkaitamme yhteisen pöydän ääreen. Sinne, missä parhaat ja mieleenpainuvimmat keskustelut yleensä käydään. Kuntapuolen Hilkka-asiakaspäivän puolestaan järjestämme  11.marraskuuta kokonaan etäyhteydellä.

Koulutuspäivien teemana on Yhdessä Kohdaten ja tämä tulee näkymään tapahtuman kaikissa koulutuksissa. Tapahtuma on osallistujille myös hieno tilaisuus verkostoitua alan eri toimijoiden kanssa. 

Lähetämme kutsun ja tarkemman ohjelman päiville syksyn alkupuolella, mutta laitathan päivämäärät jo nyt kalenteriisi!

Yksityisten palveluntarjoajien koulutuspäivässä pureudutaan ajankohtaisiin aiheisiin

Yksityisten palveluntarjoajien Hilkka- ja Nappula-päivät järjestetään hybriditapahtumana  keskiviikkona 10. marraskuuta Solo Sokos Hotel Tornissa. Ennen kaikkea toivomme, että koronatilanne sallisi meidän taas nähdä asiakkaitamme, mutta jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua tapahtumaan maksullisen livestreamin kautta. Livestreamin ansiosta saamme myös muutettua tapahtuman kokonaan virtuaaliseksi, mikäli tilanne niin vaatii.

Ohjelmistojen käyttökoulutukset takaavat, että osallistujat saavat kattavan tietopaketin ohjelmiston käytöstä. Käymme läpi ajankohtaisia asioita kuten Fastroin ja yhteistyökumppaneiden kuulumisia, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston sekä asiakastietolain ajankohtaisia asioita. Koulutuspäivissä varataan aikaa myös keskusteluille ja kysymyksille. Hilkka- ja Nappula-päivän lopuksi järjestämme osallistujille yhteisen illallisen.  Odotamme näihin koulutuspäiviin useita satoja osallistujia tänäkin vuonna! 

Täsmäkoulutuksia asiakastoiveet huomioiden

Hilkan käyttökoulutuksessa kerrataan peruskäytön lisäksi mm. Hilkan uusien ominaisuuksien hyötyjä sekä asiakaskyselyn pohjalta tulleita, tärkeitä ja ajankohtaisia koulutusaiheita. Lisäksi käymme läpi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ajankohtaisia asioita. 

Nappula-koulutuspäivän ohjelmassa on otettu huomioon asiakkaidemme toiveet liittyen sosiaalihuollon Kanta-palveluihin ja niihin valmistautumiseen. Järjestämme myös työpajoja Nappula-järjestelmän käyttäjille. 

Asiakaspäivämme ovat olleet mukavia kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja. Järjestetyissä työpajoissa voimme oppia toisiltamme parhaita käytänteitä ja saada uusia vinkkejä.

Paikalla myös yhteistyökumppanimme

Kahvi- ja ruokatauoilla on tuote-esittelypisteillä mahdollisuus tutustua esimerkiksi Nappula-järjestelmään, Hilkka-järjestelmään ja sen Omaisviestintä- ja Hilkka-mobiilisovellukseen sekä yhteistyökumppaneidemme ratkaisuihin. Yhteistyökumppanimme ovat mukana myös koulutuspäivien ajan mm. esittelypisteillä. 

Kuntapuolen Hilkka-päivä virtuaalitapahtumana

Järjestämme yhteistyökumppanimme Kuntien Tiera Oy:n kanssa yhteisen Hilkka Mobiili kotihoito -koulutuspäivän torstaina 11. marraskuuta. Maksulliseen virtuaalitapahtumaan ovat tervetulleita kaikki Hilkka-järjestelmää käyttävät kunta-asiakkaat. Koulutuksessa on tarjolla mm. paneelikeskusteluja, asiakaskokemuksia, luentoja ajankohtaisista asioista sekä kertausta Hilkan käytöstä eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. 

Katso tunnelmia asiakaspäiviltä vuodelta 2019

Aurinkoista kesää asiakkaillemme! 


Lisätietoja tapahtumasta:

Jos sinulla on kysyttävää tapahtumasta jo nyt tai haluat esittää toivomuksia koulutuspäivien sisältöön, niin otathan yhteyttä Fastroin Katariina Kamppuriin. Ilmoitathan koulutustoiveesi Katariinalle viimeistään elokuun alussa.

katariina.kamppuri@fastroi.com
050 476 5818

Fastroi pyöräetu

Fastikset saavat pyöräedun käyttöön

Välitämme työntekijöistä arvojemme mukaisesti. Pyöräetu-mahdollisuuden tullessa voimaan, halusimme ottaa sen käyttöön työntekijöillemme mahdollisimman pian. 

Fastroi haluaa kannustaa työntekijöitään pyöräilyyn työmatkoilla ja vapaa-ajalla. Pyöräily auttaa voimaan paremmin sekä tarjoaa hyvää vastapainoa näyttöpäätteellä tehtävälle työlle. Jokainen voi hankkia itselleen sopivan pyörän vaikkapa maasto-, maantie- tai kaupunkiajoon. Samalla pyöräily säästää luontoa ja pienentää hiilijalanjälkeämme. 

Mikä on pyöräetu työntekijälle?

Verottoman työsuhdepyörän (vuositasolla 1200 euroon saakka) voi hankkia jokainen työntekijä, jonka työnantaja sallii edun hyödyntämisen. Työnantaja voi tarjota pyöräedun työntekijöilleen eri tavoin. Etu voidaan tarjota osana palkkaa tai palkanlisänä, taikka työnantaja voi hankkia pyörät omakseen tai solmia leasing-puitesopimuksen.

Fastroilla päädyttiin ottamaan pyörät leasing-yhtiön puitesopimuksen kautta, jotta työsuhdepyörien hallinnointi on sekä yritykselle että työntekijälle vaivattominta. Lisäksi työntekijä voi valita pyörän haluamastaan liikkeestä ja mikä parasta, pyöräetuun kuuluvat myös kohtuulliset tai toteutuneet pyöränhuoltokulut.

Lisätietoja ja ohjeita voit katsoa esimerkiksi verottajan sivuilta tai eri polkupyöriä tarjoavien leasing-yhtiöiden kotisivuilta.

Fastikset nauttivat useita työsuhde-etuja

Perinteiset työntekijäedut kuten liikunta- ja kulttuuriedut ovat meillä suosittuja. Yrityksessämme huolehditaan laajasti työntekijöiden hyvinvoinnista ja meillä on mm. laajat terveys-, matka- ja tapaturmavakuutukset. Varsinkin laajat terveysvakuutukset mahdollistavat työntekijän kokonaishyvinvoinnin  näkökulmasta paljon; pääset nopeasti lääkäriin ja tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin esimerkiksi leikkauksiin.

Lisäksi henkilöstölle on otettu käyttöön tulospalkkiojärjestelmä. Yrityksen ja tiimien tavoitteet asetetaan vuosittain ja niiden saavuttamisesta palkitaan tulospalkkion muodossa. 

Palkitsemme työntekijöitä myös työvuosista, kuten 5, 10 ja 15 vuoden työurista, matkalahjakortin ja palkallisten lisälomapäivien muodossa.

Fastroi työsuhde-edut

Yrityksemme vapaa-ajan toimikunta, Virkkari, järjestää henkilöstöllemme joka kuukausi tapahtumia – tosin suurin osa on tapahtumista järjestetään tällä hetkellä virtuaalisesti. Maaliskuussa tapasimme toisiamme ulkoilutapahtumassa, mikä mahdollisti turvallisen työkaverin kohtaamisen näin korona-aikaan. 

Aurinkoista pyöräilykevättä odottaen!

kotihoidon avohilmo -tilastointi

Kotihoidon Avohilmo -tilastointi Hilkka-järjestelmässä

Kotihoidon Avohilmo -tilastointi on maksullinen rajapinta. Voit kysyä lisätietoja Avohilmon hinnasta ja kytkennästä tällä lomakkeella.  Käyttöönoton yhteydessä asiakkaalle lähetetään ohjeet toimenpiteistä, jotka tulee tehdä ennen kuin Fastroi kytkee rajapinnan käyttöön. Tämän jälkeen tiedot tilastoituvat automaattisesti käyttöönottoajankohdasta lähtien. 

Mikä on Hoitoilmoitusjärjestelmä Hilmo?

Hilmo on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä, joka koostuu kolmesta eri osiosta: sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteristä (sosiaali-Hilmo), terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteristä (terveys-Hilmo) ja perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteristä (Avohilmo). Hilmoista saatuja tietoja hyödynnetään mm. sosiaali- ja terveydenhuollon seurantaan ja kehittämiseen. Löydät tarkempaa tietoa Hilmo Hoitoilmoitusjärjestelmästä täältä.

Kotihoidon Avohilmo -tilastoinnissa huomioitavaa

Kotihoidon tiedot kerätään sähköisenä päivittäin tapahtuvana automaattisena tiedonsiirtona suoraan Hilkka-järjestelmästä kansalliseen kotihoidon Hilmo-tiedonkeruuseen. Tiedon jatkojalostuksen ja käytettävyyden kannalta on ehdottoman tärkeää,  että tiedoissa on mukana tieto käynnin toteuttaneen ammattilaisen ammatista ja tieto palvelumuodosta (kotihoito, kotisairaanhoito tai kotipalvelu). Hilkka 3.37-versiosta alkaen on Avohilmo-tilastoinnissa pakollisena tietona ollut Palvelumuoto ja Ammattitieto. Mikäli ammatti- ja palvelumuoto tiedot puuttuvat, kotihoidon Avohilmo-tilastoinnit eivät siirry Hilmoon. Lisätietoa Avohilmosta Hilkan käyttöohjeesta kohdasta ”Avohilmo”.

Miten lisäät Ammattitiedon ja Palvelumuodon Hilkka-järjestelmässä?

Pääkäyttäjän on siis määritettävä palvelumuoto ja tieto käynnin toteuttaneen ammattilaisen ammatista, jotta Kotihoidon Avohilmojen tilastointi jatkossakin onnistuu. 

Pääkäyttäjä määrittää Palvelumuodon tapahtumatyyppikohtaisesti Hilkka-järjestelmässä. Ylläpito- Tyypit – Tapahtuma – tapahtumatyypin nimestä muokataan tapahtumatyyppiä ja asetetaan Palvelumuoto-sarakkeeseen alasvetovalikosta oikea tieto (alla olevassa kuvassa punaisella).

Hilkassa on saatavilla Henkilöstöhallinnassa Valviran Ammattioikeudet -ammattilistaus. Tieto lisätään henkilöstöhallinnassa käyttäjän tietoihin kohtaan “Ammatti”  jokaiselle työntekijälle, joka asiakaskäyntejä toteuttaa. Esimerkkinä alla olevassa kuvassa työntekijälle on valittu ammatti laillistettu sairaanhoitaja.

Lisätietoja Kotihoidon Avohilmo -tilastoinnista

Lisätietoja Kotihoidon tietojen tiedonkeruusta löytyy THL:n sivuilta ja pikaraportilta voi ajantasaisesti seurata kotihoidon tietojen siirtymistä Hilmoon. 

Jos haluat lisätietoja Avohilmosta ja kytkennästä, ota yhteyttä Fastroin tiimiin tällä lomakkeella.

Fastroi osallistuu hoiva-alan virtuaalitapahtumiin

Fastroi mukana virtuaalitapahtumissa ja Asiakaspäivät 2021

Voit ottaa ennakkoon yhteyttä tiimiimme, sopia tapaamisen etänä tai tulla suoraan virtuaaliosastolle kuulemaan yrityksestämme, tuotteistamme ja uramahdollisuuksista Fastroilla.  Tiimimme yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme.

Fastroin tapahtumat keväällä 2021: 

Yrityspäivät 3.- 4.2.

Poikkeuksellinen vuosi tuo mukanaan muutoksia myös Yrityspäiviin, kun tapahtuma järjestetään 3.-4.2.2021 virtuaalisena. Yrityspäiville osallistuu lukuisia opiskelijoita ja yrityksiä. Virtuaalisilla Yrityspäivillä on myös uudenlaista ohjelmaa, kuten tapahtumasivulla pyörivä livestream, jonka kautta pääset kuuntelemaan mielenkiintoisia puhujia sekä ajankohtaisia paneeleja. Tapahtumapäivien päätteeksi järjestetään Kahoot! -tietokilpailut, joista voit voittaa lahjakortteja.

Fastikset tiimin yritysesittelyt ovat 3.2 seuraavasti.

  • 10.00 – 11.00 
  • 12.00 – 13.00 
  • 14.00 – 15.15 

Lisäksi tapahtuman osallistujat voivat varata tapaamisen tästä linkistä meidän henkilöstöpäällikön, Kristiinan, kanssa. 

Kehittyvä Vanhustyö 8.-14.2

Fastroi on näytteilleasettajana Kehittyvä Vanhustyö -virtuaalitapahtumassa. Tapahtuma järjestetään turvallisesti ja vastuullisesti verkossa 8.-14.2.2021. Fastroi tuo näytteilleasettajana esille virtuaalitapahtumassa Fastroin Hilkka-järjestelmää ja sen Omaisviestintä-ominaisuutta. Virtuaaliosastollamme Fastroin myyntitiimi vastailee chatissa kysymyksiin. Lue lisää blogistamme

Hilkka- ja Nappula-koulutuspäivät Tampereella 10.-11. marraskuuta

Järjestämme suositut Hilkka- ja Nappula-asiakaspäivät asiakkaillemme Solo Sokos Hotel Tornissa Tampereella 10.-11.marraskuuta 2021. Asiakaspäivillä käydään läpi ohjelmistojen käyttöä ja niiden uusia ominaisuuksia. Tapahtumassa on myös mukana Fastoin yhteistyökumppaneita, vieraspuhujia ja järjestämme iltatapahtuman 10. marraskuuta. Tapahtuma on osallistujille myös hieno tilaisuus verkostoitua alan eri toimijoiden kanssa! 

Asiakkaamme saavat tietoa koulutustapahtumasta asiakaskirjeistämme kesällä. Lähetämme siis kutsun ja tarkemman ohjelman kesällä, mutta laitathan päivämäärät jo nyt kalenteriisi!

Fastroi asiakaspäivät

Webinaareja Hilkka- ja Nappula-ohjelmistojen käytöstä 

Järjestämme lukuisia ilmaisia webinaareja asiakkaillemme ja näistä tiedotamme myös asiakaskirjeissämme pitkin vuotta. 

Tiedotamme loppuvuoden tapahtumista myöhemmin. Tapaamisiin niin virtuaalisesti kuin toivottavasti myös paikan päällä!

fastroi kehittyvä vanhustyö

Fastroi mukana Kehittyvä Vanhustyö -virtuaalitapahtumassa

Fastroi tuo näytteilleasettajana esille virtuaalitapahtumassa Fastroin Hilkka-järjestelmää ja sen Omaisviestintä-ominaisuutta. Virtuaalisastollamme Fastroin myyntitiimi vastailee chatissa kysymyksiin.

Voit osallistua myös Kiitoskaupan -lahjakortin (arvo 59,90 €)  arvontaan osastollamme! Arvomme kaikkien vastaajien kesken lahjakortin 16.2.2021 ja ilmoitamme voittajalle henkilökohtaisesti.

Fastroi Kehittyvä Vanhustyö

Kehittyvä Vanhustyö -virtuaalitapahtuma verkossa ja luentopäivä

Kehittävä Vanhustyö on vanhustyöalan ammattilaisille suunnattu perinteinen koulutus- ja näyttelytapahtuma. Kehittyvä Vanhustyö järjestetään 8.–14.2.2021. Tällä kertaa tapahtuma järjestetään turvallisesti ja vastuullisesti verkossa.

Luvassa on ajankohtaista ja monipuolista ohjelmaa, loistavia esityksiä, ideoita ja työkaluja päivittäiseen työhön ja tekemiseen. Mukana on tuttuun tapaan myös laaja ja monipuolinen vanhustyöalan näyttely. Vain livestreamiin on erillinen ilmoittautuminen ja pääsymaksu, kaikki muu ohjelma ja näyttely maksutta tarjolla! 

Tapahtumassa on tarjolla viikon aikana 8.–14.2.2021:

  • Tutustu virtuaalisiin näyttelyosastoihin (maksuton)
  • Katso luentotallenteita (maksuton)
  • Katso päivän teemakeskustelut livenä klo 12.30 (maksuton)
  • Katso livestreamattuja luentoja livenä ti 9.2.2020 klo 9-16 (maksullinen, erillinen ilmoittautuminen)

Hilkka-järjestelmä kotihoitoon ja asumispalveluihin

Fastroin Hilkka™-järjestelmä on tehokas ja helppokäyttöinen toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmä yksityisten palveluntarjoajien ja kuntien kotihoitoon, kotiin annettaviin palveluihin ja asumispalveluihin. Hilkka-järjestelmä on kehitetty yhdessä hoitotyön ammattilaisten kanssa ja Hilkkaa käyttää päivittäin yli 35.000 sosiaalialan ammattilaista. Hilkka on tutkitusti käyttäjäystävällisin järjestelmä yksityisellä sektorilla ja sosiaalihuollossa.

Hilkka-järjestelmän Omaisviestintä vapauttaa aikaa hoivatyöhön

Omaisviestintä vapauttaa aikaa hoivatyöhön. Sähköinen viestintä lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta hoitohenkilöstön ja omaisten välillä. Omaisviestintä on sähköistä ja tietoturvallista yhteydenpitoa hoivapalvelun tarjoajan ja hoivapalveluasiakkaan omaisten välillä. Omaisviestintä-ominaisuus on saatavilla Hilkka-ohjelmistoon. 

Hilkka-järjestelmän Omaisviestintä vapauttaa aikaa hoivatyöhön

Katso video tai tutustu Omaisviestintään verkkosivullamme. Sivullamme voit osallistua myös lahjakortin arvontaan!

Tervetuloa Kehittyvä Vanhustyö -virtuaalitapahtumaan ja tutustumaan Fastroin virtuaaliosastoon!