tiedolla johtaminen

Fastroi ja Productivity Leap yhteistyöhön tuotekehityksessä

Joensuu, 14. elokuuta 2020. Fastroi tuo tiedolla johtamista tukevan data-analyysi-  ja raportointimoduulin osaksi uutta hoiva-alan toiminnanohjausjärjestelmäänsä.

”Tiedolla johtaminen on noussut tärkeään rooliin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Fastroin asiakkaat ovat toivoneet tähän tehokkaita työkaluja, jotka tuomme jatkossa osaksi toiminnanohjausjärjestelmäämme”, Fastroin toimitusjohtaja Risto Jalovaara sanoo. 

Fastroi toteuttaa ominaisuudet yhteistyössä tietojohtamiseen erikoistuneen Productivity Leapin kanssa. Moduulin kehitystyö on alkanut tänä keväänä.

”Halusimme toteutukseen luotettavan kumppanin, jolla on osaamista ja kokemusta sekä hoiva-alalta että ratkaisun edellyttämästä teknologiasta”, Risto Jalovaara sanoo. Productivity Leapin asiantuntijat työskentelevät  tuotekehitysprojektissa useissa eri rooleissa.

Productivity Leap tuottaa palveluitaan malliohjatusti automaatiota hyödyntäen niin, että manuaalisen työn ja toteutukseen tarvittavan ajan tarve vähenee merkittävästi. 

”Olemme erittäin ylpeitä siitä, että markkinajohtaja Fastroi valitsi meidät toteuttamaan sosiaalihuollon uuden sukupolven toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmien tiedonhallinnan ja raportoinnin kokonaisuutta”, Productivity Leapin toimitusjohtaja Kari Natunen sanoo.

”Yhteisessä hankkeessamme olemme selvästi huomanneet Fastroin sitoutuneisuuden tuottaa seuraavan sukupolven tuotekokonaisuus, jossa asiakkaiden kannalta ensiarvoisen tärkeä tietotuotanto on huomioitu alusta lähtien”, Kari Natunen jatkaa.

Data-analyysi- ja raportointimoduuli tulee ensimmäiseksi käyttöön Fastroin reaaliaikaisessa hoivajärjestelmässä, jota yhtiö toimittaa Ison-Britannian markkinoille.

Tiedolla johtaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että operatiivista toimintaa seurataan reaaliaikaisesti erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen avulla. Johtamista tukeva informaatio tuotetaan sekä visualisointeina että lukuina. Visualisoinnit auttavat nopeasti hahmottamaan operatiivisen toiminnan tilanteen – missä mennään. Taulukkomuotoiset luvut mahdollistavat tarkemman analysoinnin – mistä tämä johtuu. Isoja seurattavia tietokokonaisuuksia Fastroin uudessa data-analyysi-  ja raportointimoduulissa ovat asiakkaat, työntekijät, palvelun laatu ja toiminnan tehokkuus.

Lisätietoja:
Risto Jalovaara
toimitusjohtaja, Fastroi Oy
+358 50 60 357
risto.jalovaara(at)fastroi.com

Kari Natunen
toimitusjohtaja, Productivity Leap Oy
+358 40 836 9962
kari.natunen(at)productivityleap.com

Fastroi Oy
Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen järjestelmätoimittaja. Hilkka™- ja Nappula™-järjestelmämme tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa rutiineista tärkeämpiin tehtäviin. Teemme asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen, kotihoidon ja lastensuojelun ammattilaisille. Olemme palvelleet sekä yksityistä että julkista sektoria jo yli viisitoista vuotta. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella, Vantaalla ja Skelmersdalessa (UK). Lisätietoja www.fastroi.com.

Productivity Leap Oy
Productivity Leap on ketterä ICT-yritys, jonka ratkaisut parantavat yritysten tuottavuutta. Yhtiö tuottaa palveluja tietovarastoinnin, tietojohtamisen, raportoinnin ja koneoppimisen alueilla. Tuotamme myös integraatio-, robotiikka- ja low-code-palveluja. Productivity Leapilla on 23 työntekijää. Toimistomme sijaitsevat Turussa, Tampereella ja Joensuussa. Nopeasti kasvava Productivity Leap tavoittelee vuonna 2020 2,5 miljoonan euron liikevaihtoa. Lisätietoja: www.productivityleap.com/

Työhyvinvoinnin lotto

Blogini tarkoituksena ei ole avata koko henkilöstöhallinnon kenttää, vaan mennä astetta syvemmälle hämmennykseen. Aihealueena on hyvinvointi ja sen mittaaminen, mistä se koostuu sekä mihin se vaikuttaa. Tärkeimpänä asiana miten ihmeessä sitä voisi parantaa. 

Pelkästä ajatuksesta menee maitohapoille. Työhyvinvoinnin kehittäminen on pitkäjänteistä tekemistä laajasti läpi koko organisaation eikä lottoamista, vaikka joskus tuntuukin, että 1:18 000 000 olisi helpompi osua. 

Työympäristöllä on väliä

Työskentelen HR-tehtävissä ohjelmistoalalla ja näen alan työtäni helpottavana tekijänä.  Työtäni tukee itseohjautuvat ihmiset asiantuntijaorganisaatiossa, työyhteisön yhtenäisyys, työturvallisuus, joustavat työajat, paikasta riippumaton työ ja alan tietynlainen muu turvallisuus. Esimerkiksi korona-ajan vaikutukset ovat kohtuullisen pieniä ja yrityksen taloudellinen tila on vakaa. Koen olleeni siis HR-tehtävissä onnekas.

Millä mittaamme työhyvinvointia?

Teemme laajan työhyvinvointikyselyn kerran vuodessa. Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat olleet erittäin hyviä vuodesta toiseen ja tänä vuonna vastausprosentti oli jopa 90%. Sairaslomien määriä ja vaihteluita seuraamme kuukausittain. Sairaslomien keskiarvo kuukausitasolla liikkuu 0-5% välillä ja vuoden kumulatiivinen  ~2%. Lisäksi teemme eNPS  -kyselyn puolivuosittain. Yrityksemme eNPS-kyselyn trendi on ollut nousujohteinen ja viimeisin tulos oli koko organisaation tasolla +35.

Uusi työterveyspalvelujen toimittajamme toteuttaa tänä syksynä omaan terveyteen keskittyvän kyselyn ja se toistetaan jatkossa kolmen vuoden välein. Meillä käydään varhaisen välittämisen keskustelut mieluummin etu- kuin takakenossa. 

Lisäksi kahdesti vuodessa käydyissä kehityskeskusteluissa on fiilismittari, jota seurataan. Fiilismittari sai vuoden 2020 keskusteluissa kouluarvosanan 8,3. Eikä meillä harjoittelijakaan jää väliinputoajaksi vaan puolen vuoden perehdytyksessä käydään yhdessä keskustelut esimiehen ja HR:n kanssa kolmen ja viiden kuukauden kohdalla.     

Työvälineitä on, jos vaan osaamme ja haluamme käyttää niitä

Kaikista yllä olevista kyselyistä ja keskusteluista meillä on dataa käsiteltäväksi. Data pitää olla muodossa, jossa siitä on hyötyä organisaatio-, tiimi- ja henkilötasolla. Tätä dataa puretaan vuoden aikana läpi koko organisaation eli tiimeissä, johtoryhmässä, työterveyshuollossa ja henkilökohtaisella tasolla. 

Konkreettisesti hyvinvoinnin parantaminen ja kehittäminen jakautuu meillä kolmelle eri tasolle: organisaatio, tiimi ja henkilökohtainen. Samalla, kun tulokset puretaan tiimeittäin mietitään mitä asioille voidaan tehdä noilla kolmella eri tasolla. 

Työmme on fyysisesti näyttöpäätetyötä ja työkalumme ongelmanratkaisussa aivot. Työvälineemme on oltava kunnossa; niin ergonomian kuin elämän tasapainon. Kehityskeskusteluissa mietimme yhdessä tulevaa ja tavoitteita tekemiseen.

Viimeisten kolmen vuoden aikana olemme työstäneet aktiivisesti työhyvinvointia ja  laajentaneet etuja mm. koko perhettä koskeviksi. Ajatus lähtee siitä, että työntekijä viettää työpaikalla noin kolmasosan ajastaan. Tehdystä työstä maksetaan palkkaa, kun meillä on tullut yhteistä matkaa viisi, kymmenen ja viisitoista vuotta, on Fastroin aika antaa takaisin koko perheelle. Työntekijä saa palkallista vapaata yhteiseen aikaan lähimpien kanssa ja mahdollisuuden reissuun.

Olemme mahdollistaneet henkilökohtaisen kasvun työssä ja yrityksessä. Siitä hyvänä esimerkkinä meidän uratarinat. Tutustu tarinoihin täällä

Jos ei kysytä tai vastata – ei tiedetä eikä voi tehdä mitään 

Kun vastaukset ovat saatavilla, yrityksellä on vastuu käsitellä tulokset ja ryhtyä toimenpiteisiin yhdessä henkilöstön kanssa. Kehitetään niitä asioita, joita henkilöstö kokee aiheelliseksi ja keksitään keinoja siihen eli vastuu on meillä kaikilla. Joskus kehittäminen ei näy heti, vaan se on pitkäjänteistä. Toisinaan ehdotuksen ja toimenpiteiden välinen suora yhteys ei ole näkyvää ja siten se voi olla vaikeaa havaita. Tässä meillä on oppimisen paikka itsellä, tehdä siitä työstä entistä näkyvämpää. 

Toimitusjohtajamme, Risto, kirjoitti blogin etätyöstä aiemmin ja se tulee puhuttamaan meitä työnhyvinvoinnissakin. Etätyön tullessa osaksi arkea, se tulee vielä haastamaan työhyvinvointia. Katsotaan, opitaan ja kehitetään sekä etsitään yhdessä ratkaisut kohti parempaa työelämää.

Kiitän Fastroin henkilöstöä sillä te olette se voima, joka tekee Fastroista hyvän työpaikan, jossa voimme hyvin. We Care #Fastikset

Fastroille myönnettiin Kauppalehden Menestyjä- ja Kasvaja-serfikaatit

Fastroilla on käytössä ISO 9001 ja ISO 14001 -johtamisjärjestelmät, jotka toimivat takeina toimintamme ja yrityksen kustannustehokkuudesta, hyvästä riskienhallinnasta sekä ympäristövaikutukset huomioivasta toiminnasta. Fastroi Oy on myös  ISO 27001:2013 -sertifioitu ja sertifiointi osoittaa, että Fastroi Oy noudattaa tietoturvaa koskevaa kansainvälistä standardia. Tuotteidemme käyttäjät kaikkialla maailmassa voivat luottaa siihen, että heidän tietojaan käsitellään ja säilytetään turvallisesti.

Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatti

Fastroille on myönnetty uudelleen Menestyjä-sertifikaatti.
Menestyjä-yritys kuuluu joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Taloudellinen menestys rakentuu useista eri osa-alueista:

 • osaavasta yritysjohdosta
 • omistautuneesta henkilökunnasta
 • tehokkaista prosesseista
 • asiakkaan ymmärtämisestä. 1) 

Analyysissä yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuudella eri osa-alueella eli kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Kullakin osa-alueella yritystä verrataan oman kokoluokkansa yrityksiin, kaikkiin yrityksiin Alma Talent Tietopalveluiden yritystietokannassa ja oman toimialansa yrityksiin. 1)

Kauppalehden Kasvaja 2020 -sertifikaatti

Fastroille myönnettiin ensimmäistä kertaa myös Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatti toukokuussa 2020. Kasvaja-sertifikaatti voidaan myöntää yritykselle, joka on harjoittanut liiketoimintaa vähintään neljä vuotta, kasvattanut liikevaihtoaan merkittävästi kolmen viimeisen vuoden aikana sekä tehnyt vähintään 500 000 euron liikevaihdon viimeisimmän vuoden aikana.2)

Merkittävä liikevaihdon kasvu viittaa siihen, että yrityksen liikevaihdon vuotuinen kasvu on ylittänyt alan keskimääräiset kasvulukemat vähintään 10 prosentilla.

Fastroi Oy

Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen järjestelmätoimittaja. Hilkka™- ja Nappula-järjestelmämme tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa rutiineista tärkeämpiin tehtäviin. Teemme asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen, kotihoidon ja lastensuojelun ammattilaisille. Olemme palvelleet sekä yksityistä että julkista sektoria jo yli viisitoista vuotta. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella, Vantaalla ja Skelmersdalessa (UK). Lisätietoja www.fastroi.com

Lähteet (viitattu 30.6.2020)

1) https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/palvelut/yritystietopalvelut/menestyja-sertifikaatti
2) https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/palvelut/yritystietopalvelut/kasvaja-sertifikaatti

Uudistimme verkkosivumme

Löydät nettisivumme jatkosta osoitteesta www.fastroi.com.  Olemme panostaneet erityisesti tuotetiedon entistä parempaan saatavuuteen. Kerromme  sivuillamme laajasti Hilkka- ja Nappula-ohjelmistojen hyödyllisistä ominaisuuksista mm. Hilkka- ja Nappula-tuotesivuillamme ja blogissamme.  

Sähköpostiosoitteemme vaihtuvat 

Uudistuksen yhteydessä päivitimme sähköpostiosoitteemme ja ne ovat jatkossa muotoa etunimi.sukunimi@fastroi.com. Löydät yhteystietomme kätevästi täältä. Vanhaan @fastroi.fi  osoitteeseen lähetetyt viestit välittyvät kuitenkin vielä toistaiseksi, joten viestintä toimii sujuvasti. 

Yhteistyökumppanina Fabrik ja AtFlow

Sivuston ulkoasun suunnittelusta vastasi mainostoimisto Fabrik ja teknisestä toteutuksesta AtFlow. Starttasimme projektiin alkuvuonna ja sivut valmistuivat sovitussa aikataulussa. Iso kiitos yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä!

Asiakkaiden kokemuksia ohjelmistojemme käytöstä

Halusimme tuoda sivuilla paremmin esille myös asiakkaidemme kokemuksia Hilkka- ja Nappula-ohjelmistojen käytöstä. Minulla on ollut ilo haastatella etänä useita asiakkaitamme alkuvuoden ja kevään aikana ja kuulla palautetta ja kehitysehdotuksia tuotteistamme sekä kuulla mitä asiakkaiden arkeen kuuluu tänä poikkeuksellisena aikana. Lämmin kiitos asiakkaillemme yhteistyöstä kevään aikana!

Helpdesk-sivut asiakkaillemme

Asiakkaamme löytävät helpdeskimme yhteystiedot ja tukipyyntölomakkeen kätevästi täältä. Sivultamme löytyvät myös useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset tuotteistamme. 

Kehitysideat ja palautteet

Jos sinulla on palautetta nettisivuistamme, laitathan viestiä markkinointi@fastroi.com. Otamme mielellämme palautetta ja kehitysehdotuksia vastaan!  

Tervetuloa tutustumaan yritykseemme, tuotteisiimme ja asiakkaisiimme uudistetuilla sivuillamme. 

Aurinkoista kesää ja iso kiitos kaikille nettisivuprojektissamme mukana olleille!

Hilkka-työvuorosuunnittelu

Hilkka-työvuorosuunnittelu tukee päivittäistä työtä

Tehtyjen tuntien siirtäminen onnistuu myös palkkaohjelmistoon rajapinnan avulla. Työvuorosuunnittelu on Hilkka-järjestelmään kuuluva lisämaksullinen ominaisuus.

Mitä työvuorosuunnittelussa tulee ottaa huomioon?

Työvuorosuunnittelua ohjataan pitkälti työaikalainsäädännön sekä työehtosopimusten kautta. Suunnitteluun vaikuttavat lisäksi hoitajamitoitusvaatimukset, työn luonne, työntekijöiden toiveet, vuosilomat, arkipyhät ja moni muu asia. Sekä työntekijän että työnantajan kannalta onnistunut työvuorosuunnitelma on aina monen asian lopputulos, ja Hilkka-työvuorosuunnittelu tukee suunnittelijaa tässä työssä esimerkiksi työehtosopimuslaskentojen ja hoitajavahvuustaulukoiden avulla. Tässä kirjoituksessa käsitelläänkin Hilkka-työvuorosuunnittelun keskeisimpiä toiminnallisuuksia työvuorosuunnittelijan näkökulmasta.

Hilkka-työvuorosuunnittelun ominaisuuksia

Jokaiselle työntekijälle määritellään oma työsopimuksensa, johon merkitään tiedot sovitusta työajasta ja mahdollisesta osa-aikaisuudesta, noudatettava työehtosopimus ja esimerkiksi tieto palkattomasta lounastauosta. Näiden tietojen pohjalta ohjelma laskee kullekin työntekijälle suunniteltavan työaikajakson tuntitiedot ja näyttää ne samassa näkymässä kuin missä työvuorosuunnittelua tehdään. Näin työvuorojen suunnittelu ja tuntien tasaaminen sujuvat helposti yhdessä ikkunassa. Samasta taulukosta saa näkyviin myös tiedot vuorojen jakautumisesta esimerkiksi aamu-, ilta- ja yövuoroihin, joten tasapuolista suunnittelua on kätevä seurata.

Vahvuustaulukoiden avulla voidaan seurata, mistä vuoroista puuttuu työntekijöitä tai onko niitä suunniteltu joihinkin vuoroihin liikaa. Värikoodausten avulla näkee helposti, kun suunnitellut vuorot vastaavat määriteltyä tarvetta. Vahvuustaulukoita voi seurata myös toteutuneiden vuorojen näkökulmasta, jolloin voidaan tarkastella työvuorojen todellista hoitajamitoitusta. 

Suunnitellut työvuorolistat siirtyvät työntekijöiden nähtäviksi Hilkka-työvuorosuunnittelun työaika-näkymään. Paperisia työvuorolistoja ei siis tarvitse erikseen tulostaa, vaan työntekijät näkevät suunnitelmansa heti listan julkaisun jälkeen. Suunnitellut vuorot näkyvät myös Hilkassa ajanvarauksen työpöydällä, jolloin asiakaskäynnit on helppo kohdistaa työvuorossa oleville työntekijöille.  

Jotta paperisilta työvuorovihkoilta ja lapuilta vältytään, siirtyvät työvuorotoiveet ja kuitatut työvuorototeumat työntekijöiltä suunnittelijan nähtäväksi. Työntekijöiden tekemät toiveet kulkevat vaivatta työaika-näkymästä työvuorosuunnittelijan hyväksyttäväksi. Toteutunutta työaikaa työntekijä voi kuitata suoraan joko Hilkka-mobiilista tai -järjestelmästä. Hilkka-mobiilissa on mahdollista käyttää myös aloita/lopeta työaika -toimintoa, jolloin toteumaan siirtyy tarkalleen työntekijän merkitsemä työaika. Työvuorosuunnitteluun siirtynyttä toteumaa voi suunnittelun puolella tarpeen mukaan muokata, ja mikäli tarvetta, jaksolle kertyneitä yli- tai alitunteja voi siirtää seuraaville työaikajaksoille. 

Ohjelmasta on mahdollista hakea myös erilaisia poissaolotilastoja – esimerkiksi kaikkien tai vain tietyn työntekijän koulutuspäivät tai sairauspoissaolot. Työvuorosuunnittelun palkkaraporteissa on eroteltuna niin erilaiset palkanmaksun lisät kuin lomapäivätkin ja tänä vuonna mahdollistuu API-pohjaiset rajapinnat eri palkkajärjestelmiä varten.

Hilkka-mobiili

Hilkka™-mobiilisovellus kotiin annettaviin palveluihin

Helppokäyttöinen Hilkka™-mobiili tukee kotihoidon liikkuvan työn luonnetta ja sen avulla työntekijät näkevät kaiken oleellisen tiedon päivän asiakaskäynteihin liittyen. Työntekijä näkee päivän työt & käynnit suoraan mobiilisovelluksesta ja pääsee lähtemään seuraavaan määränpäähänsä suoraan asiakkaalta hyödyntäen tarvittaessa puhelimen navigointia. Kotikäynnin aikana työntekijä voi tarkistaa mobiilisovelluksesta mm. asiakkaan perustiedot, kerätä asiakaspalautetta sekä aloittaa ja lopettaa työn Hilkka-mobiilin avulla.

Jos käytössäsi on Hilkka-järjestelmän työvuorosuunnittelu, työaikojen kirjaaminen on mahdollista tehdä suoraan Hilkka-mobiilisovelluksella. Toteutuneet työt siirtyvät Hilkka-järjestelmän työraporteille jai tarvittaessa aina laskutukseen asti.

Mobiilisovellus tukee rakenteista kirjaamista reaaliajassa ja voit hyödyntää puheentunnistusta

Hilkka-mobiili tukee hoitotyön sähköistä ja reaaliaikaista rakenteista kirjaamista kotiin annettavissa palveluissa. Kirjauksissa pystyt käyttämään omia kirjausotsikoita tai halutessasi rakenteellista kirjaamista. Voit myös sanella kirjauksen, jolloin kirjaus on mahdollista tehdä nopeasti ja asiakkaan kanssa yhdessä.

Mobiilisovellus toimii Android-puhelimissa. Käyttäjä näkee mobiilista asiakastiedot kätevästi yhdellä silmäyksellä. Hoivatyöntekijä voi tarkistaa mobiilista mm. asiakkaan yleistiedot, lääkelistan, mittaukset ja arviot sekä asiakkaan yhteyshenkilöt. Sovelluksen avulla voidaan kirjata monipuolisesti erilaisia mittaustuloksia (verenpaine, verensokeri, paino jne.) sekä tarkistaa lääkelistan tai asiakkaaseen liittyvät kirjaukset. Tietoja on mahdollista kirjata myös puhelimen ollessa matkapuhelinverkon ulottumattomissa.

Väestön ikääntymisen myötä kotihoidon tarve kasvaa ja kotihoidon organisointiin tarvitaan tehokkaita työkaluja.

Tietoturvallista sisäistä viestintää myös mobiilissa

Hilkka-järjestelmään tallennetut työntekijöiden, asiakkaan ja muiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät keskitetysti Hilkka-mobiilisovelluksesta ja näin yhteydenpito on kätevää. Hilkka-mobiili tarjoaa myös tietoturvallisen viestikanavan työntekijöille ja koko organisaatiolle. Työntekijä voi lähettää Hilkka-viestejä työntekijöille, viestiryhmille tai koko yksikölle. Hän voi tarkastella saapuneita, lähetettyjä viestejä ja yksikön huomioita (=Hilkka-järjestelmän ilmoitustaulun huomioita) mobiilissa.

Mobiili Hilkka-järjestelmä mahdollistaa lisää aikaa hoitotyöhön

Väestön ikääntymisen myötä kotihoidon tarve kasvaa ja kotihoidon organisointiin tarvitaan tehokkaita työkaluja. Hilkka-järjestelmän ja -mobiilin avulla hallitaan tehokkaasti ja reaaliaikaisesti palveluja, kotikäyntejä kentällä tekeviä työntekijöitä,  asiakastietoja sekä laskutusta. Hilkka-järjestelmä mahdollistaa lisää aikaa varsinaiseen hoito- ja asiakastyöhön — näin tehtäväkuorma jakautuu työntekijöiden kesken tasaisemmin.

Jos sinulla heräsi lisäkysymyksiä mobiilista, voit kysyä lisätietoja myynnistämme.

Kotihoito ja kotipalvelut

Fastroin varautuminen koronavirukseen ja palvelutasomme varmistaminen

Koronavirus leviää nopeasti myös Suomessa ja iso osa asiakkaistamme toimii koronaviruksen riskiryhmien eli iäkkäiden ja/tai jonkin perussairauden omaavien parissa. Suomen hallituksen 12.3.2020 ja 16.3.2020 pitämien tiedotustilaisuuksien toivomusten ja valmisteilla olevan valmiuslain mukaisesti olemme tässä hyvin tarkkoja, emme halua vaarantaa asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa terveyttä.

Varmistaaksemme asiakkaidemme, henkilöstömme, sidosryhmiemme ja yhteistyökumppaniemme terveyden ja turvallisuuden, olemme ryhtyneet alla oleviin toimiin vähentääksemme koronaviruksen leviämisriskiä:

 • Noudatamme THL:n ohjeita koronaviruksen ehkäisyssä toimistoillamme.
 • Noudatamme kahden viikon karanteeniaikaa henkilöillä, jotka ovat matkustaneet ulkomailla.
 • Fastroilla etätyö on ollut mahdollista jo useita vuosia. Kannustamme työntekijöitämme etätyöhön erityisesti tässä tilanteessa.
 • Rajoitamme henkilöstön työhön liittyvää matkustamista. Pyrimme hoitamaan kaikki asiakastapaamiset ja koulutukset etänä toistaiseksi. Lisäksi matkustamme toistaiseksi ei-julkisilla välineillä.
 • Emme osallistu koti- ja ulkomaan messuille tai erilaisiin tapahtumiin keväällä tai 2020.
 • Rajoitamme vierailuja toimitiloihimme myös yhteistyökumppaneidemme osalta ja pyrimme hoitamaan kokoukset etänä.

Jatkuvat palvelut ja palvelutasomme varmistaminen

Asiakaspalvelumme ja palvelutuotantomme toimii poikkeusoloista huolimatta tällä hetkellä normaalisti. Palveluidemme hallinta, ylläpito ja operointi voidaan toteuttaa etäyhteyksin, joten palveluiden jatkuvuus voidaan turvata tapauksissa, joissa esimerkiksi pääsy fyysisiin tiloihin on estynyt. Jatkuvuussuunnitelmamme kattaa toimintaohjeet liittyen vikatilanteisiin ja muihin liiketoiminnan epäjatkuvuuksiin.

Välitämme – tunti työaikaa viikossa auttamiseen

Me välitämme

Arvojemme mukaisesti me välitämme. Poikkeustilanteen aikana jokainen Fastroin työntekijä voi tarvittaessa käyttää työaikaansa yhden tunnin viikossa apua tarvitsevien auttamiseen. Tällaista apua voi olla vaikkapa kaupassa käynti iäkkäille omaisille, sukulaisille tai naapurille. Poikkeustilanteesta selviämme yhdessä ja vastuullisesti toimien.

Tiedottaminen tilanteesta

Seuraamme tilannetta THL:n, Suomen hallituksen ja terveydenhuollon viranomaisten sivuilta sekä tiedotustilaisuuksista. Tiedotamme ajankohtaisista asioista asiakkaitamme sähköpostilla ja blogissamme aktiivisesti.

Mahdollisissa kysymyksissä, olethan yhteydessä omaan yhteyshenkilöösi Fastroilla. Yhteystietomme löytyvät nettisivuiltamme.

Fastroi Nappula-ohjelmiston käyttöliittymä

Nappula-ohjelmisto pärjäsi parhaiten sosiaalialan asiakastietojärjestelmien tutkimuksessa

 Fastroin asiakastietojärjestelmistä mukana kyselyssä oli Nappula-ohjelmisto, jota käytetään erityisesti lastensuojelussa sekä vammaispalveluissa. Sosiaalialan kyselyn teemoina olivat:

 • tekninen toimivuus
 • käytettävyys
 • tuki asiakastapauksen hahmottamiselle ja oman työn hallinnalle
 • yhteistyö ja tiedonkulku
 • järjestelmien hyödyt ja haitat.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1145 eri palvelutehtävissä työskentelevää sosiaalialan ammattilaista, joista 80 %:a työskenteli kunnissa tai kuntayhtymissä ja 17 %:a yksityisellä sektorilla, järjestöissä tai yhteisöissä. Tutkimuksen toteuttivat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto,  Lapin yliopisto,  Aalto-yliopisto, HUS Tulehduskeskus, ja Helsingin yliopisto.¹

Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä

Seitsemästä tutkitusta sosiaalialan asiakastietojärjestelmästä Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon 7,7 (71 vastaajaa) kaikkien järjestelmien keskiarvon ollessa 6,7. Vastaajista  91,5 %:n mielestä rutiinitehtävien suorittaminen on suoraviivaista ja asiakastietojen kirjaaminen on näppärää ja sujuvaa Nappula-järjestelmällä. Lisäksi 88,7%:n mielestä Nappula on tekniseltä toimivuudeltaan vakaa ja ohjelmistosta saa ajantasaisen sekä luotettavan käsityksen asiakkaan tilanteesta.

sosiaalialan asiakastietojarjestelmien tutkimus 2020 Nappula

Tutkimuksessa ilmeni myös kehitettävää Nappula-ohjelmiston osalta muun muassa yhteistyön ja tiedonkulun osalta erityisesti ammattilaisten ja asiakkaiden välillä sekä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Lisäksi oman työn hallinta määräaikojen noudattamisen ja ajankäytön osalta tulisi olla Nappulassa helpompaa.¹

Kompromisseista käytettävyyteen

Tutkimuksessa todetaan “Sosiaalialan tietojärjestelmien kehittämisen haasteena on alan monimuotoisuus, kuten keskenään erilaiset ja erikoistuneet toimintaympäristöt, -kulttuurit, asiakaskunnat ja työmenetelmät”¹. Palveluna tarjottavan (SaaS) asiakastietojärjestelmän näkökulmasta tämä tarkoittaa usein kompromisseja, joissa erilaisista vaihtoehdoista pyritään löytämään mahdollisimman monia käyttäjiä mahdollisimman hyvin palveleva ratkaisu. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto yhtenäistää omalta osaltaan toimintatapoja ja toivottavasti parantaa esimerkiksi monialaista yhteistyötä ja tiedonkulkua ammattilaisten välillä. Yhtenäiset valtakunnalliset toimintatavat mahdollistavat myös järjestelmäkehityksessä keskittymisen parhaaseen mahdolliseen käyttäjäkokemukseen kompromissien sijaan. Toiveenamme onkin saada käyttäjät mukaan sosiaalihuollon Kanta-palveluiden toteuttamiseen Nappulassa ja lähetämme tästä lisää tietoa asiakasorganisaatioillemme kevään aikana.

Me välitämme

Pyrimme noudattamaan Fastroin arvoa Me välitämme toteuttamalla aktiivisesti eri kanavien kautta käyttäjiltä saamiamme kehitysehdotuksia. Nappulaa kehitetään yhteistyössä sosiaalialan ammattilaisten kanssa ja ohjelmistokehitystämme ohjaa käyttäjiltä saamamme palaute ja ideat. Esimerkiksi sosiaalihuollon asiakkaan osallisuutta tukeva  Nappula Väylä on kehitetty yhdessä Nappulan käyttäjien kanssa.

asiakastyytyvaisyys Nappula ohjelmisto 2019

Kartoitamme myös vuosittaisessa kyselyssä käyttäjien tyytyväisyyttä tuotteisiimme. Vuoden 2019 kyselyn mukaan Nappula-järjestelmää suosittelisi kollegoilleen 96 % vastaajista ja 95 % vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväisiä Nappula-ohjelmistoon (444 vastaajaa, 11/2019). Tavoitteemme on tyytyväiset käyttäjät myös tulevaisuudessa.

Lähde:

¹ Ylönen, K., Salovaara, S., Kaipio, J., Tyllinen, M., Tynkkynen, E., Hautala, S., & Lääveri, T. 2020:  Sosiaalialan asiakastietojärjestelmissä paljon parannettavaa: käyttäjäkokemukset 2019. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 12(1), 30-43. https://doi.org/10.23996/fjhw.88583. Viitattu 12.3.2020.

Hilkka-optimointi

Hilkka™-järjestelmä – Hoitajien työpäivien ja asiakaskäyntien suunnittelu optimoinnin avulla kotihoidossa

Hilkka™-toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan määritellä ja ottaa huomioon käyttäjän toimesta mm. siirtymäajat, ruokatauot, ruuhkahuiput, pysäköintiin kuluvan ajan ja kesä- sekä talvikeliolosuhteet. Ohjelmistossa on automaattinen työnjako eli optimointi.

Hoitajien työpäivien ja asiakaskäyntien suunnittelu optimoinnin avulla

Optimoinnin parametrien avulla voidaan huomioida käyntien käyntivälin säilyttäminen ja käyntien välimatkan huomioiminen siirtymäajassa eri kulkuneuvoille (esimerkiksi pyörä, auto, kävely tai käyttäjän määrittelemä kulkuväline). Tarvittaessa käyntien väliin voidaan automaattisesti lisätä siirtymäajan lisäksi ennalta määritelty minuuttimäärä (esim. 10 minuuttia), jolloin optimointi huomioi tuon ajan ja näin voidaan huomioida mm. pysäköintiin käytettävä aika. Ohjelmistoon on mahdollista kirjoittaa myös pysäköintiohje (nähtävissä työntekijän matkapuhelimen käyttöliittymässä), joka voi tietyissä tilanteissa nopeuttaa myös työntekijän pysäköintiä.

Työntekijöille voidaan määritellä aikapuskuri työvuoron alkuun ja loppuun. Tämä tarkoittaa sitä, että toimistolle tullessa hoitajalla on aikaa hakea asiakaskäynneillä tarvittavat tavarat, esimerkiksi avaimet. Lisäksi työvuoron viimeinen käynti voidaan tarvittaessa suunnitella päättyväksi hyvissä ajoin ennen työpäivän loppua. Lounastauot voidaan määritellä optimoinnin avulla niin, että lounas on joko toimistolla tai muualla. Mikäli lounas on toimistolla, järjestelmän avulla voidaan huomioida matka-aika asiakkaalta toimistolle ja toimistolta seuraavalle asiakkaalle.

Ruuhkahuiput voidaan huomioida sopivan kestoisilla aikaikkunoilla, jotka asiakkaamme voi määritellä itse (esimerkiksi 7.00-9.00 välisenä aikana tehdään aamukäynnit). Lisäksi käyntien suunnittelunäkymän avulla on mahdollista kohdistaa ns. ei aikakriittisiä hoitokäyntejä ns. ruuhkahuippujen ulkopuolelle, jolla voidaan tasata hoitajien työtehtäviä koko käytössä olevalle työajalle.

Kesä- ja talvikeliolosuhteet voidaan huomioida matka-ajan kertoimella. Jos alkuperäinen matka-aika on esimerkiksi 10 minuuttia ja kertoimen ollessa talvella 150 %, matka-aika muuttuu 15 minuutiksi.

Optimoinnin avulla voidaan siis jakaa asiakastöitä työntekijöille organisaation määrittelemien parametrien ja priorisoinnin mukaisesti. Asiakkaamme voivat huomioida optimointipohjassa yllä mainittujen lisäksi mm. omahoitajuuden sekä työntekijöiden rajoitteita kuten esimerkiksi allergioita. Lopullisen työnjaon parametrit määrittelee aina asiakasorganisaation edustaja ja tarkistaa, miten järjestelmällä määritetyt päivän työvuorot toimivat. Tarpeen vaatiessa tarkistuksen jälkeen voidaan tehdä vielä muutoksia päivään manuaalisesti.

Henkilöstöresurssien huomioiminen

Sijaisten saaminen on usein haasteellista kotihoidossa. Hilkka-järjestelmä ilmoittaa työnjakajalle, mikäli työntekijöitä ei ole tarpeeksi tekemään päivän kaikkia asiakaskäyntejä. Näin työnjakaja voi ottaa asian huomioon päivän työnsuunnittelussa ja jakaa töitä tarvittaessa käsin päivän työvuorossa oleville.

Ohjelmistojamme ja palvelujamme kehitetään tietoturvallisesti sekä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa

Yksi yrityksemme arvoista on laatu. Käytössämme on ISO 9001 ja ISO 14001 -johtamisjärjestelmät, jotka toimivat takeina toimintamme ja yrityksen kustannustehokkuudesta, hyvästä riskienhallinnasta sekä ympäristövaikutukset huomioivasta toiminnasta. Fastroille myös tietoturva on äärimmäisen tärkeää ja osoituksena tästä, Fastroi on saavuttanut ISO 27001 -tietoturvasertifikaatin vuonna 2019.

Hilkka asiakastyytyvaisyys 2019

Kehitämme tuotteitamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Hilkka on tutkitusti käyttäjäystävällisin ohjelmisto yksityisellä sektorilla ja sosiaalialalla. Vuonna 2019 tehdyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä 81,5 % suosittelisi Hilkka-järjestelmää kollegoilleen ja 85,5 % ohjelmiston käyttäjistä oli erittäin tai melko tyytyväisiä ohjelmistoon (486 vastaajaa). Saimme asiakkailtamme myös kehitysehdotuksia tuotteisiimme ja palveluihimme. Kehitämme tuotteitamme eteenpäin niin asiakastoiveiden, käytettävyyden kuin lakisääteisten vaatimusten osalta.

Webinaari: työpäivien ja asiakaskäyntien suunnittelu optimoinnin avulla kotihoidossa

Järjestimme kunta-asiakkaillemme webinaarin työpäivien ja asiakaskäyntien suunnittelusta optimoinnin avulla kotihoidossa alkuvuodesta. Webinaari on katsottavissa Hilkka-järjestelmän käyttöohjeissa.

Fastikset pyöräimässä

Fastikset starttasivat matkalle maailman ympäri

Olemme onnistuneet yhdessä polkemaan polkupyörillä yhden kuukauden aikana yli 5000km keväisin useampana vuonna. Nälkä kasvaa syödessä ja tänä vuonna päätimme laittaa paremmaksi!

Fastikset matkaavat kunnianhimoisesti maailman ympäri vuoden aikana eli 1.2.2020-31.1.2021 ajalla. Tavoitteemme on liikuttaa Fastroilaisia yhteensä yli 41 000 km verran, juoksemalla, kävelemällä, pyöräilemällä, soutamalla, uimalla, luistelemalla, hiihtämällä – kaikilla liikuntamuodoilla millä vaan tulee kilometrejä kasaan.

Tämä tarkoittaa, että Fastroilaisten pitäisi liikkua 3333km kuukaudessa.

Ilmastotalkoot ja hyvinvointi käsi kädessä

Samalla, kun liikumme jollain muulla kuin autolla osallistumme ilmastotalkoisiin, nostamme kuntoamme ja voimme paremmin.

Matkamme lopussa on vielä porkkana – Fastroi lahjoittaa 500€ hyväntekeväisyyteen, jos saavutamme vuositavoitteemme. Summa lahjoitetaan työntekijöiden valitsemalle hyväntekeväisyysjärjestölle, joka tekee merkittävää ilmastotyötä.

Fastikset ulkoilemassa ja pihapelejä pelaamassa

Välitämme ja opimme uutta

Matkamme maailman ympäri nivoutuu myös meidän arvoihin. Siihen, että välitämme ympäristöstämme, välitämme toisistamme ja opimme samalla uusia asioita.

Haasteessa pääsemme kiertämään maailman ympäri ja esittelemme blogissamme useita paikkoja,  joissa haluaisimme käydä ihan oikeasti muun muassa Manchester, Hawaiji ja Chicago. Meillä on esittelyssä myös paikkoja joista meidän työntekijät ovat kotoisin, saamme ihan paikallistietoa ja vinkkejä mielenkiintoisista paikoista ja kulttuureista.

Tule mukaan matkallemme ja seuraa blogiamme vuoden 2020 aikana!

Fastroi goes around the world