THL:n vierasblogi- Kotihoidon tietojen keruu Avohilmon kautta

Laadukas tietopohja rakentuu kattavasta ja laadukkaasta kirjaamisesta. Tiedon jatkojalostuksen ja käytettävyyden kannalta on ehdottoman tärkeää, että asiakaskohtaamisessa kirjatuissa tiedoissa on mukana esim. tieto käynnin toteuttaneen ammattilaisen ammatista ja tieto palvelumuodosta (kotihoito, kotisairaanhoito tai kotipalvelu). Nämä ovat Hilkka-järjestelmässä pakollisia tietoja, eivätkä kotihoidon ammattilaisen kirjaamat tiedot siirry Avohilmoon, mikäli ne puuttuvat. Ajantasaisen tiedon oman organisaation osalta voi tarkastaa Avohilmon pikaraportilta.

Kattava tietopohja muodostuu pienistä puroista, kotihoidon ammattilaisen ja asiakkaan kohtaamisista ja niissä tehdyistä kirjauksista. Osa tietopohjaan tarvittavista tiedoista on jo tallennettu potilastietojärjestelmiin taustatiedoiksi, jotta asiakaskohtaamisessa tietojen kirjaaminen olisi ammattilaiselle mahdollisimman sujuvaa. Tästä lisää myös aikaisemmassa blogissa: Kotihoidon Avohilmo -tilastointi Hilkka-järjestelmässä

Kotihoidon asiakkaana on vuodessa noin 250 000 suomalaista. Näistä 75 vuotta täyttäneitä, säännöllisen kotihoidon tukea saavia on noin 87 000. Kotihoidon käyntejä tehdään viikon aikana 850 000. Kuukaudessa käyntejä kertyy jo lähes 4 miljoonaa.

Kotihoidon tietojen pohjalta voidaan tarkastella tarkemmin kotihoidon palvelujen käyttöä. Tiedoista pystytään profiloimaan palveluja käyttävää asiakaskuntaa, mm. ikä- ja sukupuolirakennetta tai palvelujen käytön intensiteettiä. Palvelujen käyttöä kuvaavan tiedon avulla puolestaan on mahdollista kohdentaa paikallisessa toiminnassa voimavaroja ja muotoilla palveluprosesseja. Kotihoidon palvelujen käytöstä julkaistaan vuosittain tilastoraportti, ja tämän lisäksi vuosi-, kuukausi- ja päivätasolla päivittyviä tietokantaraportteja.

Kotihoidon tietojen pohjalta mm. nähdään lukuina koronaepidemian vaikutukset palvelujen toteutumisessa. Tietojen pohjalta voidaan pureutua syvemmälle tarkasteluun ja laskea arvioita epidemian vaikutuksista tulevaan palvelutarpeeseen. THL:n verkkosivuilla on tarkasteltavissa viikoittain päivittyvä raportti koronaepidemian vaikutuksista hyvinvointiin, palveluihin ja talouteen.

Kotihoidon tietoja käytetään myös alueilla johtamisen tukena ja kustannusten seurantaan. Jokainen tieto ja kirjaus kotihoidon palveluketjussa ovat siis tärkeitä, ja tietoja todella hyödynnetään!

Lisätietoja kotihoidon tietojen tiedonkeruusta ja Hilmosta löytyy THL:n verkkosivulta:
THL – Ohjeet tiedonkeruusta
Avohilmo – Käynnit palveluntuottajittain

Kirjoittajat: Sanna-Mari Saukkonen, erikoissuunnittelija ja Kaisa Mölläri, kehittämispäällikkö

Vahvalta pohjalta on hyvä ponnistaa

Luottoluokitusjärjestelmä maksukyvyn arviointiin

Luottoluokitustuotteita myyvä Bisnode Finland Oy lanseerasi automaattisen luottoluokitusjärjestelmän Suomessa 1993. Analysoimalla yritysten toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa tietoa viranomaisilta tulleista dokumenteista, järjestelmä arvioi yritysten kykyä hoitaa talouteensa liittyvät velvoitteet ja määrittelee luottokelpoisuutta ajantasaisesti. 

Luottotiedot ovat tärkeä taloudellinen mittari, joka maksukyvyn lisäksi kertoo luotettavuudesta. AAA-luottoluokitus jaetaan seitsemään eri luokkaan, jossa C-luokan yritykset ovat luottoriskiltään suurimpia kun taas AAA-luokan yrityksissä riski on minimaalisin. 

Yltääkseen parhaaseen AAA-luokkaan tulee liikevaihdon olla yli 170 000, sijoitetun pääoman tuoton ylittää 15 prosenttia ja omavaraisuusaste olla yli 50 prosenttia. Näiden lisäksi maksuvalmiuden, maksutapatietojen ja yrityksen taustojen tulee olla kunnossa ja toimintaa taustalla yli kaksi vuotta. Vai vajaa kolme prosenttia yrityksistä pääsee kolmen A:n luokkaan, joten saavutuksesta on syytäkin olla ylpeä.

Menestyjästä Kestomenestyjäksi

Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatti puolestaan arvioi muutakin kuin maksuvalmiutta ja maksuhäiriöttömyyttä. Alma Talentin mukaan Menestyjä-yrityksen todennäköisyys ajautua konkurssiin on kokonaisuudessaan parin promillen luokkaa, kun vertailujoukossa luku on kymmenkertainen. Tänä vuonna Fastroi sai Kestomenestyjä-sertifikaatin, joka myönnetään yrityksille, jotka ovat olleet Menestyjiä viiden vuoden ajan. 

Kauppalehden Fastroille myöntämä Kasvuyritys-merkki kertoo puolestaan yrityksen jatkuvasta liikevaihdon kasvusta viimeisen kolmen vuoden aikana. Merkittävä kasvu tarkoittaa alan keskimääräisen kasvulukeman ylittämistä vähintään 10 prosentilla.

Myönnetyt sertifikaatit ovat asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme osoitus siitä, että olemme kehittäneet liiketoimintaamme siten, että he voivat luottaa meidän talouden olevan koko ajan vahvalla pohjalla. Kasvun myötä meillä on ollut koko ajan mahdollisuus lisätä asiakasrajapinnassa työskentelevien henkilöiden määrää sekä panostaa myös tuotekehitykseen ja silti liiketoimintamme on pysynyt kannattavana, tiivistää Fastroin toimitusjohtaja Risto Jalovaara.

Lähteet

Bisnode, https://finland.bisnode.fi/syvenna-osaamistasi/ajatuksiamme/mita-vaaditaan-etta-yritys-nousee-korkeimpaan-aaa-luottoluokkaan/ (30.4.2021)
Bisnode, tilastot Q1-2020 https://finland.bisnode.fi/tilastot-ja-tutkimukset/tilastot/rating-tilastot/ (30.4.2021)
Lue lisää AAA-sertifikaatin vaatimuksista
Alma Talent, https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/palvelut/yritystietopalvelut/kasvaja-sertifikaatti
Alma Talent, https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/palvelut/yritystietopalvelut/menestyja-sertifikaatti/menestyjat-faq (30.4.2021)