Vuosi 2022 – Fastronautit uuteen omistukseen

Uusi omistus takaa Fastroin osaamisen siirtyvän myös osaksi Keski-Euroopan sosiaalitoimialan kehittämistä DACH alueella. Samassa yhteydessä entiset omistajat päättivät jatkaa tulevaisuudessa myös Myneva Groupin omistajina.

Miten tiivistää sopivasti kuluneen vuoden tapahtumat, kun kuitenkin mielenkiintoisia ja positiivisia asioita on tapahtunut pitkin vuotta. Samalla maailmalta on kuulunut negatiivisia uutisia koko kuluneen vuoden ajan: korona kurittaa edelleen, sota on tullut lähemmäksi meitä ja inflaatio sekä kohonnut energian hinta pyörii uutisissa lähes päivittäin.

Miten uusi omistajuus näkyy Fastroilla ja asiakkaillamme?

Omistajuuden vaihdos tapahtui käytännössä maaliskuun lopussa. Tämä toi mukanaan meille sisaryhtiöt sekä uusia työkavereita Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä, Hollannista, Belgiasta ja Luxemburgista. Samalla uuden kansainvälisen Real-Time Care™ (RTC)-tuotteemme kehitykseen tuli mukaan uusia asiantuntijoita ja yhteisenä tavoitteena on kehittää tuotteitamme myös palvelemaan edellä mainituilla markkinoilla toimivia asiakkaita. Nykyiset käytössämme olevat tietojärjestelmät vaihtuvat vähitellen konserniratkaisujen suuntaan ja muutkin toimintaprosessit yhtenäistyvät koko konsernin muiden yhtiöiden kanssa. Tämä vaatii henkilöstöltä sopeutumista moniin muutoksiin ja varmaankin tämä on osittain tuonut mukanaan normaalia suurempaa vaihtuvuutta Fastroilla. Joku viisaampi on kuitenkin kai joskus todennut, että muutos on mahdollisuus ja siihen haluan itse aina vahvasti uskoa. Asiakkaiden suuntaan tämä näkyy jatkossa vielä aikaisempaa suurempina tuotekehityspanostuksina ja sitä kautta myös toivottavasti aikaisempaa parempana tuotteiden sekä palvelujen laatuna..

Kohti uusien hyvinvointialueiden aikaa

Kuluneen vuoden aikana osallistuimme myös Kuntien Tieran järjestämään kilpailutukseen asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän toimituksesta, jonka asiakkaita tulevat olemaan jatkossa uudet hyvinvointialueet. Se päättyi kannaltamme positiiviseen lopputulokseen ja syksyn aikana olemme tehneet tuote- ja palvelukonseptikehitystä yhteistyössä Tieran ja ensimmäisten hyvinvointialueiden kanssa. Parhaillaan olemme valmistautumassa ensimmäisiin käyttöönottoihin, jotka tapahtuvat 2022-2023 vuodenvaihteessa. On ollut mielenkiintoista seurata melko läheltä ja kuulla myös käytännössä, millainen urakka tämä on hyvinvointialueiden oman toiminnan osalta ainoastaan IT:n osalta ja puhumattakaan operatiivisen toiminnan organisoinnista. Varmasti kaikki osapuolet pyrkivät tekemään parhaansa, mutta saattaa olla niin, että uusi maailma ei ole vielä kaikilta osin ihan valmis, kun se lähtee jo operatiiviseen toimintaan.

Brittiasiakkaat tuotantokäyttöön

Järjestimme ensimmäiset asiakaspäivät Birminghamissa kesällä. Tapahtuman aikana oli tarkoitus  tavata asiakkaitamme, auttaa heitä verkostoitumaan keskenään, esitellä kehitettyjä ja kehitteillä olevia toiminnallisuuksia sekä ottaa palautetta niistä vastaan. Positiivista oli tässä tapahtumassa oli se, että paikalle saatiin asiantuntijoita kaikilta neljältä asiakkaalta (Leeds, Surrey, North Yorkshire ja Leicestershire). Keskustelu ja vuorovaikutus oli aktiivista ja siitä iso kiitos tapahtumaan osallistuneille. RTC:n tuotekehitys on tämän jälkeen edennyt siihen vaiheeseen, että kaikki UK:n asiakkaat on saatu vietyä tuotantokäyttöön syksyn aikana.

Asiakaspäivät Tampereella ja verkossa

Marraskuussa järjestettiin asiakaspäivät Tampereella sekä etäyhteyksin verkossa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta kuin kaikki kolme tapahtumaa (Hilkka- ja Nappula-koulutuspäivät sekä Fastroin& Kuntien Tieran mobiili kotihoito päivä) järjestettiin yhtä aikaa yhden päivän aikana ns. hybriditapahtumana. Tapahtumaan osallistui 200 henkilöä eri puolilta Suomea ja järjestelyt onnistuivat hyvin. Iso kiitos tapahtumaan osallistuneille asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme (Kuntien Tiera, Vivago, Tunstall ja Procomp), uuden omistajan edustajille (Michael ja Horst) ja ulkopuolisille asiantuntijollemme, jotka olivat rikastuttamassa päiväämme omilla esityksillään. Tuleva vuosi 2023 on Fastroin 20 -vuotisen taipaleen vuoksi juhlan arvoinen ja toivottavasti ensi vuonna teemme asiakaspäivien osallistujamäärässä uuden ennätyksen!

Asiakastyytyväisyys edelleen korkealla tasolla 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksena saimme tietää, että ohjelmistoihimme ollaan tyytyväisiä (12/2022, yhteensä 319 vastaajaa Hilkka-kyselyyn ja 838 vastaajaa Nappula-kyselyyn) . Hilkka-kyselyyn vastanneista 92,4 prosenttia on erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Hilkkaan, tyytyväisyys on kasvanut hieman edellisestä vuodesta (vuonna 2021 91,1%). Nappulan asiakkaista huikeat 96,3 prosenttia on erittäin tai melko tyytyväisiä (vuonna 2021 97,6%) ohjelmistoon. Kerromme tarkemmat tulokset tulevissa blogeissa.

Haluan kiittää kaikkia asiakkaita ja henkilöstöämme kuluneen vuoden 2022 aikana tehdystä rakentavasta sekä hyvästä yhteistyöstä ja toimivasta vuoropuhelusta, ilman niitä emme voisi saavuttaa näitä tuloksia! Joululahjan lisäksi kaikki Fastronautit saivat joululahjaksi yhden ylimääräisen palkallisen vapaapäivän, kuten kaikki myneva -konsernin työntekijät. 

Jouluna 2022 tuemme Pelastakaa Lapset -järjestön kotimaan työtä. Joululahjoitusten turvin ehkäistään syrjäytymistä ja autetaan kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille oikein rauhallista joulua ja menestystä uudelle vuodelle 2023! 

Joustavuutta ja helppoutta kotihoidon arkeen avaimettoman ovenavauksen avulla

Palvelu tuo turvaa, joustavuutta ja ajansäästöä kotihoidon asiakaskäynteihin. Avaimia ei enää tarvita asiakaskäynneillä, koska työntekijän mukana kulkeva älypuhelin ja siinä käytettävä TESApp-sovellus toimivat digitaalisena avaimena.

Avaimeton ovenavaus, tai ”sähkölukko”, on käytössä jo yli sadassa eri kaupungissa ja kunnassa ympäri Suomea. Osassa paikkakunnista palvelu on ollut käytössä yli seitsemän vuotta, ja käyttäjämäärä kasvaa vuosittain.

Syksyllä 2022 Tunstall keräsi käyttäjäkokemuksia avaimettomaan ovenavaukseen liittyen. Kyselyssä kartoitettiin, miten palvelun käyttäjät kokevat avaimettoman ovenavauksen hyödyt. Vastaajina (N=50) oli perus- ja lähihoitajia, sairaanhoitajia sekä myös mm. fysioterapeutteja ja opiskelijoita. Vastaajista lähes jokainen käyttää palvelua päivittäin tai aina työvuorossa ollessaan.

Teknologia on korvaamaton apuväline kotihoidon työntekijöille

Tänä päivänä kotihoidon arjessa käytetään erilaisia teknologisia työvälineitä, sovelluksia ja kirjaamistyökaluja. Mikäli jokin työväline koetaan aidosti tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, sitä alutaan
käyttää, ja sillä voidaan tuoda hyötyä koko työyhteisöön. Tunstallin kyselyssä 98 % vastaajista kertoi kokevansa avaimettoman ovenavauksen olevan hyödyllinen tai erittäin hyödyllinen. Lisähyötyä tuo myös palvelun yhdistämismahdollisuus kirjausjärjestelmiin, kuten esimerkiksi MobiiliHilkkaan.

Hilkka-mobiiliin yhdistäminen mahdollistaa mm. työnaloitusleiman muodostumisen automaattisesti oven avaamisesta Tunstallin sovelluksessa. Näin manuaalista työn aloitusta ei tarvitse erikseen tehdä MobiiliHilkassa.

Digitaaliset avaimet tuovat mielenrauhaa kotihoidon henkilöstölle

Avaimetonta ovenavausta käyttävät kunnat säästävät aikaa, kun fyysisiä avaimia ei tarvita asiakaskäynneillä. Palvelu tuo mielenrauhaa ja lisää turvallisuutta henkilöstölle, kun kaikki avaimet ovat lukitussa mobiilisovelluksessa. Useampi vastaaja kertoi avaimettoman ovenavauksen tuovan helppoutta muuttuviin tilanteisiin. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi se, että asiakaan luokse menevä hoitaja vaihtuu päivän aikana, jolloin avaimia ei tarvitse erikseen hakea. Avaimia ei tarvitse myöskään odottaa vuoronvaihdoissa ja asiakaskäyntejä voidaan vaihtaa nopeastikin ns. lennosta. Lisäksi asiakas saa nopeammin avun äkillisessä tilanteessa, kun hoitajan tai auttajien ei tarvitse erikseen hakea asiakkaan avaimia esimerkiksi kotihoidon tiloista.

”Turvapuhelinhälytyksille lähtiessä ei hoitajan tarvitse poiketa toimiston avainkaapin kautta, vaan käynnille voi lähteä suoraan. Nopeuttaa myös asiakkaan avun saantia ja lisää turvallisuutta. Omassa työnkuvassani tämä helpottaa turvakäyntien kohdistamista, kun näen Hilkan pöytäversiosta suoraan, onko asiakkaalla sähkölukko. Näin ollessa voin helpommin ja nopeammin kohdistaa käynnin alueella liikkuvalle hoitajalle.”

Lähihoitaja, Hämeenlinnan kotihoito.

Avaimettoman ovenavauksen neljä tärkeintä ominaisuutta

Tunstallin teettämässä kyselyssä ilmeni selvästi palvelun hyödyllisyys. Neljäksi palvelun tärkeimmäksi ominaisuudeksi vastaajat nimesivät lisääntyneen turvallisuuden ja mielenrauhan (82%), työn mielekkyyden lisääntymisen ylimääräisen avainlogistiikan pois jäädessä (78 %), helppokäyttöisyyden (76 %), sekä ajansäästön (60 %).

”Ei tarvitse odotella avaimia, kun työvuoro vaihtuu. Pääsee aloittamaan työvuoron rauhallisin mielin.”

Lähihoitaja, Ylä-Savon sote.

Palvelun helppo käytettävyys on tärkeää, sillä sitä todennäköisemmin sen käyttö on aktiivista. Myöskään käytön opetteluun ei tarvitse käyttää liikaa aikaa, jolloin myös lyhytaikaiset sijaiset voivat ottaa avaimettoman ovenavauksen käyttöön vaivatta. Työsuhteen päättyessä pääkäyttäjä voi sulkea tunnukset helposti taustajärjestelmästä.

Avaimettoman älylääkekaapin avain kätevästi samassa sovelluksessa

Tunstallin avaimeton ovenavaus (Tiera Seesam) on laajennettavissa myös Tunstallin älylääkekaappeihin. Avaimeton älylääkekaappi toimii samalla sovelluksella kuin ovien avaus, joten tässäkään ei tarvita fyysisiä avaimia. Kotihoidoissa on havaittu, että älylääkekaapin käyttö on vähentänyt lääkkeiden väärinkäyttöä ja luonut turvallisuutta myös asiakkaalle ja asiakkaan lääkehoitoon osallistuville hoitajille. Avaimettoman ovenavauksen laajentaminen lääkekaappeihin tuo myös lisää hyötyjä mm. ajansäästön kannalta, kun asiakaskäynneille ei tarvita lääkekaappien avaimia.

”Sähkölukon käyttö vähentää avainten kuljettamista mukana, joten ei tarvitse pelätä, että avaimia häviäisi. Meillä käytössä asiakkailla myös älylääkekaappeja, joiden aukaisu tapahtuu sähkölukolla, joten lääkkeiden väärinkäyttö myös vähentynyt.”

Sairaanhoitaja, Eksote.

Paikallinen lukkoliike asentaa Avaimettoman ovenavauksen laitteet

Asiakkaiden ovissa olevien lukkojen lisälaitteet (ovenavausmoduulit) on helppo ja nopea asentaa. Asennukset tekee Tunstallin valtuuttama kumppani. Asennus on myös mahdollista taloyhtiön yleisiin tiloihin, kuten kerrostalojen pääoviin. Lisälaitteet ovat helposti poistettavissa sekä siirrettävissä asiakkaan muuttaessa. Käytännössä asuntojen ovissa oleva vääntönuppi korvataan ”moottoroidulla vääntimellä”, jota ohjataan auki matkapuhelimella asunnon ulkopuolelta. Kun tarve lakkaa, lisälaite poistetaan ja alkuperäinen vääntönuppi palautetaan.

Ratkaisua on helppo suositella

Meidän Tunstallilaisten on helppo suositella palveluamme, ja uskomme vahvasti, että avaimeton ovenavaus tuo kotihoidon arkeen kaivattua helppoutta, turvallisuutta ja teknologiaa, jotka on helppo ottaa käyttöön sekä ajansäästöä, jonka myötä myös kotihoidon resursseja voidaan käyttää enemmän asiakkaiden kohtaamisiin ja itse hoitotyöhön.

Voit lukea lisää avaimettomasta ovenavauksesta:
https://www.tunstall.fi/uutiset–tapahtumat/esitteet/kotihoitoesite/

”Asiakkaat ovat työn parasta antia ja tärkeä voimavara”

Monipuolinen myynnin ammattilainen iloitsee, kun järjestelmistä on konkreettista apua niin sosiaalihuollon ammattilaisille kuin heidän asiakkailleen. Myyntiuralle hakeutuvia hän kannustaa olemaan rohkea kokeilemaan uusia toimialoja.

Daniel Mikkolan työpäivä alkaa, kun lapsiperheen aamukiireet on hoidettu. Päivän aikana tiedossa on tarjousten laadintaa, potentiaalisten asiakkaiden kontaktointia, tuotedemoja etänä sekä paljon yhteydenottoja puhelimella – kokonaisuus muodostuu vaihtelevista työtehtävistä. 

  • Tämä on ihmisen näköistä työtä. Onneksi työnantaja joustaa perhe-elämän kiireissä ja meillä on etätyön mahdollisuus, kertoo Daniel, joka toimii Fastroin Vantaan toimipisteessä Senior Sales Managerina. 

Pian viisi vuotta Fastroilla työskennellyt myynnin ja markkinoinnin asiantuntija kiinnostui sote-alan ja IT-järjestelmien yhtälöstä omakohtaisen kokemuksen myötä. 

  • Isäni oli sairaana ja hoidin hänen asioitaan yhä enemmän. Huomasin, että kotihoidon käyttämät järjestelmät olivat lasten kengissä. Keskustelin kotihoidon työntekijöiden kanssa lähes päivittäin, ja tuli ajatus siitä, miten voisin auttaa niitä ihmisiä, jotka hoitavat isääni.

Kun Daniel alkoi selvitellä mahdollisia sote-alan IT-järjestelmiin liittyviä työpaikkoja, LinkedInissä vastaan tuli Fastroi, jonne haettiin myynnin asiantuntijaa. Kun yhtiön arvomaailmakin vastasi odotuksia, päätös lähteä Fastroille oli helppo. Töiden aloitus oli ikimuistoinen.

  • Aloitin työt marraskuussa, ja saavuin Joensuuhun suoraan Fastroin pikkujouluihin. Se oli hauska tapa tutustua uusiin työkavereihin, Daniel muistelee.

Laaja kokemus eri toimialoilta 

Daniel Mikkola opiskeli Tampereen yliopistossa markkinointia ja kesätyöt löytyivät myynnin parista. Tutuksi tulivat niin puhelinmyynti kuin työt huonekalu- ja vaateliikkeissä. Yliopisto-opintojen loppusuoralla, Daniel lähti vakuutusalalle OP Pohjolan yritysmyyntiin ja neuvontaan, missä vierähti kolmisen vuotta.

  • Siellä syntyi into yrityspuolen myynnistä ja sai olla ihmisten parissa tekemisessä. 

Vakuutusalaa seurasi IT -järjestelmämyynnin työtehtävät Oscar Software Oy:llä toiminnanohjausjärjestelmien parissa. 

  • Ymmärsin että tietojärjestelmät ovat tulevaisuuden tuotteita. Opin valtavasti liiketoimintaprosesseista, kun näin työssäni satojen pk-yritysten toimintaa. 

Hoiva-alan teknologioissa Danielia kiinnostaa alan nopea kehitys aina sote-uudistuksista uusiin hyvinvointialueisiin. Hän kokee, että alalla yhdistyy konkreettinen auttaminen ja teknologian mahdollisuudet.

Asiakkaat ja rennot työkaverit ovat työn suola

Danielille asiakkaat ovat työn parasta antia ja tärkeä voimavara. Hän myös arvostaa kompaktia ja rentoa myyntitiimiä, jossa kaverilta on helppo kysyä asiaa kuin asiaa.  

  • Kaikki messut ja asiakaspäivät ovat työn kohokohtia. Siellä tapaa asiakkaita ja muita tiimiläisiä. 

Vapaa-ajalla Daniel latautuu kuntosalitreeneissä, välillä on myös mukava rentoutua elokuvien ja kirjojen parissa. Muu aika meneekin lapsiperheen arjen pyörityksessä, jota työnantajan joustavuus helpottaa huomattavasti.

  • Otetaan erilaiset elämäntilanteet huomioon. Jos lapset ovat kipeänä, löytyy joustoa ja työaikoja on helppo ja luonteva sopia, Daniel kertoo.