Asiakkaiden tyytyväisyys Hilkka-ohjelmistoon lisääntynyt – Kiitokset asiakkaillemme!

Kysyimme lokakuussa asiakkailtamme mielipiteitä palveluistamme ja Hilkka-järjestelmästämme. Olemme kiitollisia, että saimme asiakkailtamme peräti 435 vastausta. Kiitokset asiakkaillemme aktiivisesta osallistumisesta!

Asiakkaiden tyytyväisyys Hilkka-ohjelmistoon lisääntynyt

Kyselymme mukaan asiakastyytyväisyys Hilkka-järjestelmään on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana. Vastaajista 89,2% oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä Hilkka -järjestelmään. Tässä on 3,7% kasvu vuoden takaiseen tulokseen, jonka otamme ilolla vastaan.

Hilkka on helppokäyttöinen ja selkeä järjestelmä

Saamassamme palautteessa Hilkka-ohjelmiston parhaiksi puoliksi nousivat järjestelmän helppokäyttöisyys, yksinkertaisuus ja selkeys, kirjausten tekemisen helppous ja toimintavarmuus. Ohjelmiston käyttöönoton helppouteen oli tyytyväisiä peräti 94,5 %:ia vastaajista. Kyselyn tulokset vahvistavat omaan käsitystämme, että olemme tehneet oikeita asioita kuluneen vuoden aikana ja menemme yhdessä oikeaan suuntaan. Työmme ei luonnollisestikaan pääty, vaan pyrimme parantamaan jatkuvasti omaa tekemistämme, jotta asiakkaidemme arvokkaaseen työhön olisi Hilkasta mahdollisimman suuri apu.

Fastroi Hilkka - käyttöönotto ja käyttökokemus
Lähde: Fastroin asiakastyytyväisyyskysely 2020,
436 vastaajaa (2019, 486)

Tuotteen suosittelu kasvanut merkittävästi

Samassa yhteydessä kysyimme myös Hilkan suosittelua kollegoille ja vastaaville yrityksille. Kyselyyn vastanneista 87,8 % suosittelisi Hilkka ehdottomasti tai todennäköisesti myös muille. Suosittelu nousi merkittävästi vuoden takaisesta, peräti 7,7%. Muutoksen olemme huomanneet myös arjessamme, kuulemme entistä enemmän varsin hyvää palautetta Hilkasta.

Saimme erittäin arvokkaita kehitysideoita esimerkiksi navigoinnin selkeyttämiseen, ohjelmiston suorituskyvyn parantamiseen, työvuorosuunnitteluunOmaisviestintään sekä Hilkka-mobiiliin. Saamamme kehityspalaute on käyty läpi tuotetiimissämme ja tulemme ottamaan palautteen perusteella useita toimintoja tuotekehitykseemme työn alle. Lähiaikojen suurimpana kehityskohteena meillä on Hilkan liittäminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, josta voit lukea lisää blogistamme.

Fastroi Hilkka - suosittelu ja tyytyväisyys
Lähde: Fastroin asiakastyytyväisyyskysely 2020,
436 vastaajaa (2019, 486)

Hilkka-ohjelmiston käyttöön järjestetään koulutuksia ja ilmaisia webinaareja

Huomasimme myös, että iso osa kyselyyn vastanneista ei ole käyttänyt tarjoamiamme koulutuspalveluita. Yllättävän monet käyttäjät eivät myöskään ole osallistuneet järjestämäämme käyttöönottokoulutukseen tai pitämiimme webinaareihin.

Webinaarit ovat ilmainen, helppo ja nopea tapa päivittää omat tiedot eri aihealueista ja siten sujuvoittaa Hilkan arkikäyttöä. Webinaareissa käsitellään käytännön tasolla Hilkan käyttöä toivottujen aihepiirien mukaisesti. Webinaaritallenteet löytyvät Hilkan käyttöohjeiden lopusta Webinaarit -kohdasta, josta niitä voi katsoa kukin haluamanaan ajankohtana. Toki koulutamme mielellämme myös organisaatiokohtaisesti Teitä joko etäyhteyksin tai paikan päällä.  

Jatkamme aktiivista tiedottamista tuotepäivityksien pääkohdista asiakaskirjeissämme, tarkemmat versiokuvaukset löytyvät edelleen Hilkan käyttöohjeista.

Arvoimme vastaajien kesken tabletin. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea voittajalle ja erittäin suuret kiitokset Teille kaikille kyselyyn vastanneille! Yhdessä toisistamme välittäen tulemme pärjäämään myös jatkossa.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Blogi

Fastroin koulutuspäivät onnistuneesti ohi

Blogi

Tervetuloa Hilkka-webinaariin

Blogi

Fastroi osallistuu Lastensuojelupäiville