Digitalisaatio vaikuttavuuden mittarina

Digitalisaatio muuttaa koko yhteiskuntaa ja on olennainen osa tänä päivänä kaikkia palvelumuotoja niin julkisella- kuin yksityisellä sektorilla.

Vanhuspalveluissa hoitoalan ammattilaisten määrä suhteessa palveluiden piirissä oleviin vanhuksiin ja hoitoisuuteen ei kohtaa ja jo perustyön hoitaminen tuo omia haasteitaan esimiehille ja päättäjille. Erilaiset digitaaliset sovellukset ja palvelut tuovat oman haasteensa hoitotyöhön lisääntyvän kirjaamisen ja useiden sovellusten yhtäaikaisen käytön muodossa. Eli dataa on, mutta mitä sillä tehdään?

Yksittäiset tapahtumat esim. hälytykset, käynnit asiakkaan luona, kirjautuvat automaattisesti luoden kuvan esimiehille ja päättäjille siitä miten paljon aikaa hoitoalan ammattilaisella kuluu oman asiakasryhmänsä hoitamiseen. Lääkehoidon suunnittelu ja lääkitysmuutokset tuovat vielä oman lisänsä ja vaativat tarkkaa hallittavuutta sekä seurantaa. Asiakkaan luona tapahtuvat kirjaukset täydentävät kertyvää datamäärää ja kuvaavat sen hetkistä tilannetta asiakkaan voinnista.

Mutta miten asiakas voi?

Asiakkaan luona vietetty aika on rajallinen niin hoitoalan ammattilaisen kuin asiakkaankin näkökulmasta. Asioita kirjataan, dokumentoidaan säännöllisesti ja jotkin toimintatavat ovat juurtuneet niin syvälle käytäntöön vuosien saatossa, että saatavilla oleva data asiakkaasta jää joko osin, tai kokonaan hyödyntämättä käytännössä. Tähän vaikuttaa datan määrä ja laatu, sekä käytössä olevat digitaaliset palvelut. Palveluiden keskiössä on kuitenkin aina asiakas. Oli asiakas kotihoidon, palveluasumisen tai muun palvelun piirissä, kokonaiskuva asiakkaan voinnista ja sen muutoksista saattaa jäädä hyvinkin huomiotta kertyvän tiedon varjoon.

Vaikuttavuutta pitää arvioida asiakkaan näkökulmasta myös digitaalisissa palveluissa. Palvelutarpeen arvioinnissa objektiiviset hyvinvoinnin mittarit jatkuvasta voinnin kehityksestä ja muutoksista lisäävät digitaalisten palveluiden luotettavuutta ja varmuutta siitä, että ammattilaisen asiakkaalle tuottama palvelu on oikeaa, oikea-aikaista ja vaikuttavaa.

Digitaalisten palveluiden kilpailutus vaatii rohkeutta, rohkeutta ennen kaikkea toimintatapojen muutokseen. Objektiivinen, jatkuva digitaalinen mittaus asiakkaan hyvinvoinnista ja sen muutoksista vakuuttaa myös palvelun tilaajan siitä, että tuotettu palvelu on vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä.

Vivago mukana Fastroin koulutuspäivillä 10.-11. marraskuuta

Vivago osallistuu Fastroin kumppanina Hilkka- ja Nappula-koulutuspäiville Tampereen Sokos Hotel Tornissa 10.-11. marraskuuta. Koulutuspäivät järjestetään hybridi-tapahtumana. Vivagon tiimi on paikalla niin lähitapahtumassa kuin virtuaalilalustalla!

Vivago ja Fastroi mahdollistavat yhdessä uuden asiakaslähtöisen toimintatavan, jossa reaaliaikainen hyvinvointitieto on hyödynnettävissä automaattisesti Hilkka-ohjelmistossa asiakkaiden hoito- ja palvelutarpeen arviointiin ja asiakaslähtöisten palveluiden tuottamisessa. Vivagon ja Fastroin yhteisratkaisun avulla hoito- ja palvelusuunnitelma vastaavat aina asiakkaan hyvinvointia ja asiakasta koskevat päätökset on helppo perustaa luotettavan tiedon avulla.

Lisätietoja Vivagon ratkaisusta: myynti@vivago.com tai https://www.vivago.fi/