Erilainen vuosi 2020

Fastroin vuosi 2020 alkoi mukavissa merkeissä ja normaali ohjelmistoyrityksen työ ja touhu kuljettivat meitä eteenpäin tammikuun ajan.

Fastroi erilainen vuosi 2020

Helmikuussa maailman uutiskanavat alkoivat pukata eetteriin koronavirukseen liittyviä uutisia aluksi maailmalta ja myöhemmin myös kotimaasta. Huomasimme pian, että koronavirus etenee pandemian muodossa ja myös meidän yrityksemme on syytä käynnistää sairastumiseen liittyvien riskien hallintaan toimenpiteitä. Helmikuun loppupuolella siirryimme varsin kokonaisvaltaisesti etätyöhön. Meillä oli aikaisemminkin tehty jonkin verran etätyötä ja tekniset valmiudet siihen olivat sen vuoksi jo valmiiksi hyvällä tasolla.

Kaikki suoraan asiakasrajapinnassa tehtävä työ, kuten myynti, koulutukset ja projektit muuttuivat etätyökaluilla tehtäväksi kevään aikana. Oli mukava huomata samanaikaisesti, että myös asiakkaiden valmiudet siihen ovat 10-15 vuoden aikana kehittyneet merkittävästi. Siitä voimme yhdessä kiittää  aikaisempaa helppokäyttöisempiä ja teknisesti paremmin toimivia videoneuvottelu-ohjelmistoja. Niihin ei enää entiseen tapaan tarvita monen tonnin laitteita ja kalustoa, vaan jokainen voi sujuvasti liittyä mukaan palaveriin suoraan omalta henkilökohtaiselta työasemalta.

Työhyvinvointikyselyissä parhaat tulokset kautta aikojen

Mielenkiintoinen ilmiö oli se, että vaikka olemme työskennelleet etänä, siitä huolimatta vai juuri siksi, työhyvinvointikyselyt ovat kertoneet meille parhaasta työhyvinvoinnista kautta aikojen. Toisaalta ihan loppuvuoden aikana on alkanut kuulua jo enemmän pientä kaipuuta oman tiimin lähityöskentelyyn. Olemme toki tehneet pienryhmissä kehitystyötä aika ajoin myös toisiamme tavaten kuluneen vuoden aikana. Töitä on tehty kuitenkin normaalia suuremmissa tiloissa ja turvavälejä käyttämällä riskejä halliten. Lisäksi järjestimme myös elokuussa henkilökunnan kanssa yhteisen kehittämispäivän, mihin oli mahdollisuus osallistua etänä sekä isossa salissa työskennellen paikan päällä Joensuussa.

Tänä vuonna on nähty sekin ilmiö, että valtakunnalliset sekä kansainväliset messut ja tapahtumat ovat muuttuneet virtuaalisiksi etäyhteyksin tapahtuviksi. Niidenkin teknisessä toteutuksessa on havaittu vielä olevan paljon kehitettävää. Itse en usko henkilökohtaisesti, että ne tulevat pysyvästi kokonaan korvaamaan paikan päällä tapahtuvia tapahtumia. Henkilökohtainen tapaaminen on kuitenkin aina kokonaisvaltaisempi kokemus, tapahtuipa se messuilla, asiakkaan luona tai meidän toimistolla.

Liikevaihdon kasvua ja asiakastyytyväisyys lisääntyi

Liiketoiminnallisesti alkuvuosi näytti todennäköisesti koronan vuoksi rauhallisemmalta, mitä olimme ennustaneet. Loppuvuoden aikana tilanne on kuitenkin vähitellen palannut normaalille tasolle. Liikevaihtomme tullee kasvamaan hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja uskomme tuloksemme olevan koko vuoden tasolla myös positiivinen. Iloinen asia vuodessa 2020 oli se, että molempien tuotteidemme, sekä Hilkan että Nappulan asiakastyytyväisyys nousi verrattuna edelliseen vuoteen. Lisäksi Nappula menestyi myös valtakunnallisessa sosiaalialan asiakastietojärjestelmien tutkimuksessa, saaden alan ammattilaisilta tutkimuksessa annettujen vastausten parhaan keskiarvon. 

Vuoden 2021 näkymät Suomessa ja Iso-Britanniassa

Tulevana vuonna jatkamme järjestelmiemme ja palveluidemme kehittämistä entiseen tapaan. Hyödynnämme kehityksessä asiakaspalautteita sekä tämän vuoden asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä esiin nousseita kehitysideoita. Lisäksi etenemme ensi vuoden aikana molempien tuotteiden osalta myös valtakunnallisen sosiaalialan arkiston suuntaan ja toivomme, että loppuvuonna pääsisimme ensimmäisten asiakkaiden kanssa testaamaan tietojen hakua ja tallentamista. Tämä vaatii tietysti myös sen, että myös valtakunnan tasolla tapahtuva sosiaalialan arkiston kehitystyö pysyy aikataulussaan ja lisäksi toisetkin järjestelmät pystyvät liittymään tarjolla oleviin rajapintoihin. 

Liiketoimintamme UK:ssa on ollut kuluneen vuoden aikana paikallisen erittäin haastavan koronatilanteen vuoksi aikalisällä. Siellä jo aloitettujen rokotusten myötä olemme saaneet siitä suunnasta aikaisempaa positiivisempia viestejä. Uskomme, että uusi Real-Time CareTM -ohjelmistomme saa siellä ensimmäiset tuotantotason käyttäjänsä alkavan vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Digitaalisille ratkaisuille näyttää olevan nyt tarvetta UK:ssa.

Olemme tänä vuonna lahjoittaneet joulumuistamisiin tarkoitettuja varoja Joensuun, Tampereen ja Vantaan Hope ry:lle. Lahjoitusvaroja käytetään tavarahankintoihin perheille, harrastusten tukemiseen sekä myös pienten elämysten tarjoamiseen Hopen asiakasperheiden lapsille ja nuorille.

Toivotan kaikille asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja henkilöstöllemme tervettä, rauhallista ja rentouttavaa joulua sekä onnellista uutta vuotta 2021!

Tuemme jouluna 2020 Hope ry