Fastikset maailmalla

Vuosi 2021 toi Fastroille lisää kansainvälisiä tuulia. Otimme lähtölaukauksen kohti kansainvälisiä markkinoita sekä kansainvälistyimme myös työyhteisönä. Uuden tuotteemme, Real-Time Care™-ohjelmiston, kehitystyötä on tehty kiivaasti. Mahtavaa tuotekehitystä on tehty myös Hilkka™- ja Nappula™-tiimeissä, joihin on saatu lisää uutta, vahvaa osaamista.

On jälleen aika tiivistää tämän vauhdikkaasti kuluneen vuoden tapahtumat. Viime vuonna korona toi muutoksia monen yrityksen toimintaan – kuin myös meidänkin. Nyt arki on jo tietyllä tapaa asettunut uomiinsa – liikumme luontevasti etäpalaverista toiseen ja kehitämme erilaisia uusia virtuaalisia kohtaamispaikkoja. Kuinka helppoa onkaan nykyisin hypätä mukaan eri puolilta Suomea, UK:sta tai vaikka Portugalista mukaan palaveriimme! Voin myös ilolla kertoa, että maailmalle sekä kansainvälistymään ollaan päästy myös muutenkin kuin virtuaalisesti. Uusi Real-Time Care (RTC) -tuotteemme on nyt saanut hyvän vastaanoton ja jalansijan UK:n markkinoilta. Lisäksi tiimiimme on loppusyksystä liittynyt uusia työkavereita myös Portugalista ja he olivat myös muutama viikko sitten tutustumassa Suomen syyssäähän ja uusiin työkavereihinsa Suomesta, Iranista, Vietnamista, Pakistanista, Venäjältä ja Yhdysvalloista. Monikulttuurinen työyhteisö on mielestäni tosi hieno asia. Talvea ja lunta ei valitettavasti saatu ajoissa Joensuuhun Portugalin nuorille miehille ihmeteltäväksi. Ehkä seuraavalla vierailulla se sitten onnistuu?!

Kohti kansainvälisiä markkinoita

Liiketoiminta Isossa Britanniassa on siis kehittynyt kuluneen vuoden aikana toivotulla tavalla, aiemman Leedsin sopimuksen lisäksi olemme voittaneet tänä vuonna kolme julkista tarjouskilpailua mm. Pohjois-Yorkshiren ja pari muutakin julkisen sektorin toimijaa. Tiedotamme uusista sopimuksista sitten lisää alkuvuonna 2022. Tarjouskilpailujen yhteydessä ja jo meneillään olevissa käyttöönotoissa on kehuttu mm. RTC:n käyttöliittymän modernia visuaalisuutta ja käytön helppoutta. Lisäksi muutama yhteistyössä Leedsin kanssa kehitetty uusi ominaisuus on saanut hyvää palautetta myös muilta asiakkailta. Ilolla voi todeta, että RTC-tiimimme on tehnyt hienoa työtä.

Tällä hetkellä tarjoamme Isossa Britanniassa tuotetta julkisille toimijoille ja vuoden 2022 lopussa toivomme että tuotteemme olisi tarjottavissa siellä myös yksityisen sosiaalialan palveluntarjoajille.

Hilkan ja Nappulan tuotekehitystä vahvistettu

Loistavaa kehitystyötä on tehty myös kotimaan puolella. OIemme vahvistaneet niin ikään Hilkka- ja Nappula-tiimejä tuotekehityksen puolella ja asiakasrajapinnassa. Olemme palkanneet Hilkka- Nappula-tiimeihin yhteensä 7  henkilöä. Tällä hetkellä Hilkassa ja Nappulassa työskennellään kiivaasti sosiaalihuollon Kanta-arkistojen parissa, unohtamatta jatkuvaa tuotekehitystä ja parannuksia käytettävyteen ja toimivuuteen sekä Hilkka-mobiiliin.  

Asiakastyytyväisyystutkimuksen (12/2021, yhteensä 707 vastaajaa) tuloksena saimme tietää, että ohjelmistoihimme ollaan tyytyväisiä. Hilkka-kyselyyn vastanneista 91,1 prosenttia on erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Hilkkaan, tyytyväisyys on kasvanut hieman edellisestä vuodesta (vuonna 2020 89,2%). Nappulan asiakkaista huikeat 97,6 % on erittäin tai melko tyytyväisiä (vuonna 2020 98,2%) ohjelmistoon. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja toimivasta vuoropuhelusta, ilman niitä emme voisi saavuttaa näitä tuloksia.

Kasvokkain kohtaamisten tärkeys

Vaikka etäkohtaamiset ovat varmasti tulleet jäädäkseen, on myös kasvokkain kohtaamisen tärkeys tullut vahvasti esiin. Toimistolla kysymme luontevasti kohdatessa toistemme kuulumiset ja samalla keskustelemme myös työhön liittymättömistä asioista, ehkä rupattelemme tai jopa turisemme joskus myös työn ohessa, kuten täällä Itä-Suomessa on tapana sanoa. Etänä nämä pienet tarinatuokiot saattavat jäädä helposti puuttumaan. Suurin osa meistä fastiksista viihtyy kuitenkin hyvin kotitoimistolla ja ⅔ haluaa jatkaa ainakin osittain etätyötä. Ne, jotka mieluummin viihtyvät toimistolla, ovat onneksi tänä vuonna päässeet kohtaamaan enenevissä määrin valtakunnallisen etätyösuosituksen päätyttyä.  Käytännössä meillä Fastroilla tämä tarkoittaa sitä, että toimistoilla näkee taas muitakin ja käytäviltä kuuluu välillä iloinen puheensorina ja nauru. 

Kohtaamisten ja vuorovaikutuksen tärkeys oman kollegan ja asiakkaan kanssa nousi esiin myös tämän vuoden Hilkka- ja Nappula-koulutuspäivillämme. Koulutuspäivät järjestettiin ensimmäistä kertaa hybriditapahtumana, jolloin osallistuminen oli mahdollista paikan päällä Tampereella tai virtuaalialustan kautta. Koulutuspäiville saatiin tänä vuonna ennätysjoukko kävijöitä ja lähitapahtumaan osallistujat olivat iloisia päästessään jakamaan asioita kasvokkain. Olemme päässeet vierailemaan myös messuilla, kuten Valtakunnallisilla Lastensuojelupäivillä ja UK:ssa parissa eri tapahtumassa. 

Innolla kohti uutta vuotta

Tulevalle vuodelle on viime kuukausien aikana asetettu uusia tavoitteita, tehty toimintasuunnitelmia toiminnoittain, mietitty tarvittavia uusia resursseja ja viimeistelty budjettia. Vaikka omalla tavallaan siitä on osittain tullut jo vuosien varrella rutiinia, silti uuden vuoden suunnittelu ja sen käynnistäminen on innostavaa. Ja vaikka kuinka hyvin suunnitellaan ja mietitään, niin aina siellä tulevaisuudessa niitä yllätyksiä on odottamassa, jotka vaativat joskus nopeita ja toisinaan taas maltillisempia muutoksia suunnitelmiin sekä käytännön toimintaan. Muutoksiin reagoinnin kautta punnitaan yrityksen kyky menestyä myös pidemmällä tähtäimellä.  Ja jokainen uusi vuosi muutoksineen tuo mukanaan henkilökohtaisella tasolla myös uuden oppimista, mikä on mielestäni yksi niistä parhaista mausteista työelämässä. 

Asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja henkilöstöllemme iso kiitos kuluneesta vuodesta sekä hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna 2021!

Lopuksi haluan toivottaa kaikille oikein rauhallista joulua ja menestystä uudelle vuodelle 2022!