Joustavuutta ja helppoutta kotihoidon arkeen avaimettoman ovenavauksen avulla

Tunstallin avaimeton ovenavaus, myös Tiera Seesamina tunnettu, on palvelu, joka kokoaa kotihoidon avaimet mobiilisovellukseen korvaten fyysiset avaimet digitaalisilla.

Palvelu tuo turvaa, joustavuutta ja ajansäästöä kotihoidon asiakaskäynteihin. Avaimia ei enää tarvita asiakaskäynneillä, koska työntekijän mukana kulkeva älypuhelin ja siinä käytettävä TESApp-sovellus toimivat digitaalisena avaimena.

Avaimeton ovenavaus, tai ”sähkölukko”, on käytössä jo yli sadassa eri kaupungissa ja kunnassa ympäri Suomea. Osassa paikkakunnista palvelu on ollut käytössä yli seitsemän vuotta, ja käyttäjämäärä kasvaa vuosittain.

Syksyllä 2022 Tunstall keräsi käyttäjäkokemuksia avaimettomaan ovenavaukseen liittyen. Kyselyssä kartoitettiin, miten palvelun käyttäjät kokevat avaimettoman ovenavauksen hyödyt. Vastaajina (N=50) oli perus- ja lähihoitajia, sairaanhoitajia sekä myös mm. fysioterapeutteja ja opiskelijoita. Vastaajista lähes jokainen käyttää palvelua päivittäin tai aina työvuorossa ollessaan.

Teknologia on korvaamaton apuväline kotihoidon työntekijöille

Tänä päivänä kotihoidon arjessa käytetään erilaisia teknologisia työvälineitä, sovelluksia ja kirjaamistyökaluja. Mikäli jokin työväline koetaan aidosti tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, sitä alutaan
käyttää, ja sillä voidaan tuoda hyötyä koko työyhteisöön. Tunstallin kyselyssä 98 % vastaajista kertoi kokevansa avaimettoman ovenavauksen olevan hyödyllinen tai erittäin hyödyllinen. Lisähyötyä tuo myös palvelun yhdistämismahdollisuus kirjausjärjestelmiin, kuten esimerkiksi MobiiliHilkkaan.

Hilkka-mobiiliin yhdistäminen mahdollistaa mm. työnaloitusleiman muodostumisen automaattisesti oven avaamisesta Tunstallin sovelluksessa. Näin manuaalista työn aloitusta ei tarvitse erikseen tehdä MobiiliHilkassa.

Digitaaliset avaimet tuovat mielenrauhaa kotihoidon henkilöstölle

Avaimetonta ovenavausta käyttävät kunnat säästävät aikaa, kun fyysisiä avaimia ei tarvita asiakaskäynneillä. Palvelu tuo mielenrauhaa ja lisää turvallisuutta henkilöstölle, kun kaikki avaimet ovat lukitussa mobiilisovelluksessa. Useampi vastaaja kertoi avaimettoman ovenavauksen tuovan helppoutta muuttuviin tilanteisiin. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi se, että asiakaan luokse menevä hoitaja vaihtuu päivän aikana, jolloin avaimia ei tarvitse erikseen hakea. Avaimia ei tarvitse myöskään odottaa vuoronvaihdoissa ja asiakaskäyntejä voidaan vaihtaa nopeastikin ns. lennosta. Lisäksi asiakas saa nopeammin avun äkillisessä tilanteessa, kun hoitajan tai auttajien ei tarvitse erikseen hakea asiakkaan avaimia esimerkiksi kotihoidon tiloista.

”Turvapuhelinhälytyksille lähtiessä ei hoitajan tarvitse poiketa toimiston avainkaapin kautta, vaan käynnille voi lähteä suoraan. Nopeuttaa myös asiakkaan avun saantia ja lisää turvallisuutta. Omassa työnkuvassani tämä helpottaa turvakäyntien kohdistamista, kun näen Hilkan pöytäversiosta suoraan, onko asiakkaalla sähkölukko. Näin ollessa voin helpommin ja nopeammin kohdistaa käynnin alueella liikkuvalle hoitajalle.”

Lähihoitaja, Hämeenlinnan kotihoito.

Avaimettoman ovenavauksen neljä tärkeintä ominaisuutta

Tunstallin teettämässä kyselyssä ilmeni selvästi palvelun hyödyllisyys. Neljäksi palvelun tärkeimmäksi ominaisuudeksi vastaajat nimesivät lisääntyneen turvallisuuden ja mielenrauhan (82%), työn mielekkyyden lisääntymisen ylimääräisen avainlogistiikan pois jäädessä (78 %), helppokäyttöisyyden (76 %), sekä ajansäästön (60 %).

”Ei tarvitse odotella avaimia, kun työvuoro vaihtuu. Pääsee aloittamaan työvuoron rauhallisin mielin.”

Lähihoitaja, Ylä-Savon sote.

Palvelun helppo käytettävyys on tärkeää, sillä sitä todennäköisemmin sen käyttö on aktiivista. Myöskään käytön opetteluun ei tarvitse käyttää liikaa aikaa, jolloin myös lyhytaikaiset sijaiset voivat ottaa avaimettoman ovenavauksen käyttöön vaivatta. Työsuhteen päättyessä pääkäyttäjä voi sulkea tunnukset helposti taustajärjestelmästä.

Avaimettoman älylääkekaapin avain kätevästi samassa sovelluksessa

Tunstallin avaimeton ovenavaus (Tiera Seesam) on laajennettavissa myös Tunstallin älylääkekaappeihin. Avaimeton älylääkekaappi toimii samalla sovelluksella kuin ovien avaus, joten tässäkään ei tarvita fyysisiä avaimia. Kotihoidoissa on havaittu, että älylääkekaapin käyttö on vähentänyt lääkkeiden väärinkäyttöä ja luonut turvallisuutta myös asiakkaalle ja asiakkaan lääkehoitoon osallistuville hoitajille. Avaimettoman ovenavauksen laajentaminen lääkekaappeihin tuo myös lisää hyötyjä mm. ajansäästön kannalta, kun asiakaskäynneille ei tarvita lääkekaappien avaimia.

”Sähkölukon käyttö vähentää avainten kuljettamista mukana, joten ei tarvitse pelätä, että avaimia häviäisi. Meillä käytössä asiakkailla myös älylääkekaappeja, joiden aukaisu tapahtuu sähkölukolla, joten lääkkeiden väärinkäyttö myös vähentynyt.”

Sairaanhoitaja, Eksote.

Paikallinen lukkoliike asentaa Avaimettoman ovenavauksen laitteet

Asiakkaiden ovissa olevien lukkojen lisälaitteet (ovenavausmoduulit) on helppo ja nopea asentaa. Asennukset tekee Tunstallin valtuuttama kumppani. Asennus on myös mahdollista taloyhtiön yleisiin tiloihin, kuten kerrostalojen pääoviin. Lisälaitteet ovat helposti poistettavissa sekä siirrettävissä asiakkaan muuttaessa. Käytännössä asuntojen ovissa oleva vääntönuppi korvataan ”moottoroidulla vääntimellä”, jota ohjataan auki matkapuhelimella asunnon ulkopuolelta. Kun tarve lakkaa, lisälaite poistetaan ja alkuperäinen vääntönuppi palautetaan.

Ratkaisua on helppo suositella

Meidän Tunstallilaisten on helppo suositella palveluamme, ja uskomme vahvasti, että avaimeton ovenavaus tuo kotihoidon arkeen kaivattua helppoutta, turvallisuutta ja teknologiaa, jotka on helppo ottaa käyttöön sekä ajansäästöä, jonka myötä myös kotihoidon resursseja voidaan käyttää enemmän asiakkaiden kohtaamisiin ja itse hoitotyöhön.

Voit lukea lisää avaimettomasta ovenavauksesta:
https://www.tunstall.fi/uutiset–tapahtumat/esitteet/kotihoitoesite/