THL:n vierasblogi- Kotihoidon tietojen keruu Avohilmon kautta

Kotihoidon tietojen keruu ja tilastointi on vuodesta 2019 alkaen hoitunut THL:n Avohilmon kautta ja niitä käytetään laajasti palvelujen käytön seurantaan.

Laadukas tietopohja rakentuu kattavasta ja laadukkaasta kirjaamisesta. Tiedon jatkojalostuksen ja käytettävyyden kannalta on ehdottoman tärkeää, että asiakaskohtaamisessa kirjatuissa tiedoissa on mukana esim. tieto käynnin toteuttaneen ammattilaisen ammatista ja tieto palvelumuodosta (kotihoito, kotisairaanhoito tai kotipalvelu). Nämä ovat Hilkka-järjestelmässä pakollisia tietoja, eivätkä kotihoidon ammattilaisen kirjaamat tiedot siirry Avohilmoon, mikäli ne puuttuvat. Ajantasaisen tiedon oman organisaation osalta voi tarkastaa Avohilmon pikaraportilta.

Kattava tietopohja muodostuu pienistä puroista, kotihoidon ammattilaisen ja asiakkaan kohtaamisista ja niissä tehdyistä kirjauksista. Osa tietopohjaan tarvittavista tiedoista on jo tallennettu potilastietojärjestelmiin taustatiedoiksi, jotta asiakaskohtaamisessa tietojen kirjaaminen olisi ammattilaiselle mahdollisimman sujuvaa. Tästä lisää myös aikaisemmassa blogissa: Kotihoidon Avohilmo -tilastointi Hilkka-järjestelmässä

Kotihoidon asiakkaana on vuodessa noin 250 000 suomalaista. Näistä 75 vuotta täyttäneitä, säännöllisen kotihoidon tukea saavia on noin 87 000. Kotihoidon käyntejä tehdään viikon aikana 850 000. Kuukaudessa käyntejä kertyy jo lähes 4 miljoonaa.

Kotihoidon tietojen pohjalta voidaan tarkastella tarkemmin kotihoidon palvelujen käyttöä. Tiedoista pystytään profiloimaan palveluja käyttävää asiakaskuntaa, mm. ikä- ja sukupuolirakennetta tai palvelujen käytön intensiteettiä. Palvelujen käyttöä kuvaavan tiedon avulla puolestaan on mahdollista kohdentaa paikallisessa toiminnassa voimavaroja ja muotoilla palveluprosesseja. Kotihoidon palvelujen käytöstä julkaistaan vuosittain tilastoraportti, ja tämän lisäksi vuosi-, kuukausi- ja päivätasolla päivittyviä tietokantaraportteja.

Kotihoidon tietojen pohjalta mm. nähdään lukuina koronaepidemian vaikutukset palvelujen toteutumisessa. Tietojen pohjalta voidaan pureutua syvemmälle tarkasteluun ja laskea arvioita epidemian vaikutuksista tulevaan palvelutarpeeseen. THL:n verkkosivuilla on tarkasteltavissa viikoittain päivittyvä raportti koronaepidemian vaikutuksista hyvinvointiin, palveluihin ja talouteen.

Kotihoidon tietoja käytetään myös alueilla johtamisen tukena ja kustannusten seurantaan. Jokainen tieto ja kirjaus kotihoidon palveluketjussa ovat siis tärkeitä, ja tietoja todella hyödynnetään!

Lisätietoja kotihoidon tietojen tiedonkeruusta ja Hilmosta löytyy THL:n verkkosivulta:
THL – Ohjeet tiedonkeruusta
Avohilmo – Käynnit palveluntuottajittain

Kirjoittajat: Sanna-Mari Saukkonen, erikoissuunnittelija ja Kaisa Mölläri, kehittämispäällikkö

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Blogi

Fastroin koulutuspäivät onnistuneesti ohi

Blogi

Tervetuloa Hilkka-webinaariin

Blogi

Fastroi osallistuu Lastensuojelupäiville