Nappula pärjäsi sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä parhaiten

Keväällä 2019 on kartoitettu ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti sosiaalialan ammattilaisten käyttäjäkokemuksia asiakastietojärjestelmistä ja tulokset julkaistiin 6. maaliskuuta 2020.

Nappula pärjäsi sosiaalialan asiakastietojärjestelmien tutkimuksessa

 Fastroin asiakastietojärjestelmistä mukana kyselyssä oli Nappula-ohjelmisto, jota käytetään erityisesti lastensuojelussa sekä vammaispalveluissa. Sosiaalialan kyselyn teemoina olivat:

  • tekninen toimivuus
  • käytettävyys
  • tuki asiakastapauksen hahmottamiselle ja oman työn hallinnalle
  • yhteistyö ja tiedonkulku
  • järjestelmien hyödyt ja haitat.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1145 eri palvelutehtävissä työskentelevää sosiaalialan ammattilaista, joista 80 %:a työskenteli kunnissa tai kuntayhtymissä ja 17 %:a yksityisellä sektorilla, järjestöissä tai yhteisöissä. Tutkimuksen toteuttivat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto,  Lapin yliopisto,  Aalto-yliopisto, HUS Tulehduskeskus, ja Helsingin yliopisto.¹

Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä

Seitsemästä tutkitusta sosiaalialan asiakastietojärjestelmästä Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon 7,7 (71 vastaajaa) kaikkien järjestelmien keskiarvon ollessa 6,7. Vastaajista  91,5 %:n mielestä rutiinitehtävien suorittaminen on suoraviivaista ja asiakastietojen kirjaaminen on näppärää ja sujuvaa Nappula-järjestelmällä. Lisäksi 88,7%:n mielestä Nappula on tekniseltä toimivuudeltaan vakaa ja ohjelmistosta saa ajantasaisen sekä luotettavan käsityksen asiakkaan tilanteesta.

sosiaalialan asiakastietojarjestelmien tutkimus 2020 Nappula

Tutkimuksessa ilmeni myös kehitettävää Nappula-ohjelmiston osalta muun muassa yhteistyön ja tiedonkulun osalta erityisesti ammattilaisten ja asiakkaiden välillä sekä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Lisäksi oman työn hallinta määräaikojen noudattamisen ja ajankäytön osalta tulisi olla Nappulassa helpompaa.¹

Kompromisseista käytettävyyteen

Tutkimuksessa todetaan “Sosiaalialan tietojärjestelmien kehittämisen haasteena on alan monimuotoisuus, kuten keskenään erilaiset ja erikoistuneet toimintaympäristöt, -kulttuurit, asiakaskunnat ja työmenetelmät”¹. Palveluna tarjottavan (SaaS) asiakastietojärjestelmän näkökulmasta tämä tarkoittaa usein kompromisseja, joissa erilaisista vaihtoehdoista pyritään löytämään mahdollisimman monia käyttäjiä mahdollisimman hyvin palveleva ratkaisu. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto yhtenäistää omalta osaltaan toimintatapoja ja toivottavasti parantaa esimerkiksi monialaista yhteistyötä ja tiedonkulkua ammattilaisten välillä. Yhtenäiset valtakunnalliset toimintatavat mahdollistavat myös järjestelmäkehityksessä keskittymisen parhaaseen mahdolliseen käyttäjäkokemukseen kompromissien sijaan. Toiveenamme onkin saada käyttäjät mukaan sosiaalihuollon Kanta-palveluiden toteuttamiseen Nappulassa ja lähetämme tästä lisää tietoa asiakasorganisaatioillemme kevään aikana.

Me välitämme

Pyrimme noudattamaan Fastroin arvoa Me välitämme toteuttamalla aktiivisesti eri kanavien kautta käyttäjiltä saamiamme kehitysehdotuksia. Nappulaa kehitetään yhteistyössä sosiaalialan ammattilaisten kanssa ja ohjelmistokehitystämme ohjaa käyttäjiltä saamamme palaute ja ideat. Esimerkiksi sosiaalihuollon asiakkaan osallisuutta tukeva  Nappula Väylä on kehitetty yhdessä Nappulan käyttäjien kanssa.

asiakastyytyvaisyys Nappula ohjelmisto 2019

Kartoitamme myös vuosittaisessa kyselyssä käyttäjien tyytyväisyyttä tuotteisiimme. Vuoden 2019 kyselyn mukaan Nappula-järjestelmää suosittelisi kollegoilleen 96 % vastaajista ja 95 % vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväisiä Nappula-ohjelmistoon (444 vastaajaa, 11/2019). Tavoitteemme on tyytyväiset käyttäjät myös tulevaisuudessa.

Lähde:

¹ Ylönen, K., Salovaara, S., Kaipio, J., Tyllinen, M., Tynkkynen, E., Hautala, S., & Lääveri, T. 2020:  Sosiaalialan asiakastietojärjestelmissä paljon parannettavaa: käyttäjäkokemukset 2019. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 12(1), 30-43. https://doi.org/10.23996/fjhw.88583. Viitattu 12.3.2020.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Blogi

Fastroin koulutuspäivät onnistuneesti ohi

Blogi

Tervetuloa Hilkka-webinaariin

Blogi

Fastroi osallistuu Lastensuojelupäiville