Nappula on helppokäyttöinen asiakastietojärjestelmä sosiaalihuollon työntekijöille

Nappula-asiakastietojärjestelmän avulla tieto kulkee sujuvasti ja turvallisesti työntekijältä toiselle. Järjestelmä sopii käytettäväksi yhden henkilön yrityksistä suuriin organisaatioihin.

Nappula-ohjelmisto on käytössä lastensuojelussa

Nappulan toimintoja ja sisältöjä on mahdollista räätälöidä organisaation tarpeita vastaaviksi. Räätälöitävyys ja helppokäyttöisyys mahdollistavat järjestelmän käytön esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollossa ja avopalveluissa, vammaispalveluissa, päihdekuntoutuksessa, mielenterveyskuntoutuksessa, perhekuntoutuksessa ja erilaisissa asumispalveluissa.

Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä

Keväällä 2019 kartoitettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti sosiaalialan ammattilaisten käyttäjäkokemuksia asiakastietojärjestelmistä ja tulokset julkaistiin 6. maaliskuuta 2020. Seitsemästä tutkitusta sosiaalialan asiakastietojärjestelmästä Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon 7,7 (71 vastaajaa) kaikkien järjestelmien keskiarvon ollessa 6,7. Vastaajista  91,5 %:n mielestä rutiinitehtävien suorittaminen on suoraviivaista ja asiakastietojen kirjaaminen on näppärää ja sujuvaa Nappula-järjestelmällä. Lisäksi 88,7 %:n mielestä Nappula on tekniseltä toimivuudeltaan vakaa ja ohjelmistosta saa ajantasaisen sekä luotettavan käsityksen asiakkaan tilanteesta.

Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä

Asiakastietojärjestelmä auttaa päivittäisessä kirjaamisessa ja raportoinnissa sosiaalihuollossa

Sosiaalialan asiakastyöhön liittyy paljon kirjaamista, erilaisten lomakkeiden käsittelyä ja tietojen tarkastelua. Järjestelmästä löytyvät lomake- ja raportointipohjat ovat helposti muokattavissa organisaation tarpeiden mukaisesti. Nappulan avulla päivittäinen raportointi on helppoa ja nopeaa. Hakutoiminto mahdollistaa aiempien asiakaskirjausten etsinnän erilaisia hakuehtoja hyödyntäen sekä kirjausten koostamisen yhdelle raportille valitulta ajanjaksolta.

Nappula tukee asiakkuuden hallintaa sekä huomioi eri asiakasryhmien erilaiset tarpeet raportoinnissa ja tiedonkeruussa. Ohjelmiston avulla on mahdollista huomioida jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet, hoidon ja huolenpidon tavoitteet ja lisäksi Nappulassa löytyy niiden seurantaan erilaisia vaihtoehtoja.

Palveluna tarjottava ohjelmisto (SaaS) takaa asiakastiedon viiveettömän ja tietoturvallisen käsittelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Nappula-ohjelmistosta saa ajantasaisen sekä luotettavan käsityksen asiakkaan tilanteesta, mikä antaa henkilöstölle enemmän aikaa keskittyä asiakkaiden kohtaamiseen.

Rajoituspäätökset kirjataan lakien mukaisesti ja tietoturvallisesti

Nappula pitää sisällään lastensuojeluun tai vammaispalveluihin liittyvää lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi valmiit lomakkeet rajoitustoimenpiteiden kirjaamiselle. Järjestelmän avulla rajoitukset kirjataan aina lastensuojelu- tai erityishuoltolain vaatimusten mukaisesti ja tietoturvallisesti. Oikein kirjatut päätökset takaavat myös työntekijän oikeusturvan. Lainsäädännön vaatimat muutokset tuodaan järjestelmään automaattisesti. Voit tarkistaa rajoitukset suoraan järjestelmästä, mikä nopeuttaa ja helpottaa käytännön työtä.

Helpottaa laskutusta ja puitesopimuksen hallintaa

Nappula auttaa myös laskutus- ja puitesopimuksien hallinnassa. Nappulaan voi kirjata asiakkaan läsnä- ja poissaolot sekä asiakkaalle tarjottavat erilaiset palvelut, joiden pohjalta voidaan koostaa aineistoa laskutusta ja tilastointia varten.

Nappula-ohjelmisto tukee kuntoutustyötä

Helppokäyttöinen Nappula tukee laadukasta kuntoutustyötä esimerkiksi päihde- ja mielenterveystyössä, vammaispalveluissa sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä. Päivittäinen kuntoutustyö ja sen raportointi helpottuu Nappulan avulla. Nappulaan on mahdollista tehdä yksilöllinen kuntouttava hoitosuunnitelma asiakkaan tarpeet ja tavoitteet huomioiden sekä seurata hoitosuunnitelman toteutusta erilaisten tehtävien ja/tai mittareiden avulla. Järjestelmän avulla on mahdollista toteuttaa lääkehoidon ja siihen mahdollisesti liittyvien mittausten seuranta kuten esimerkiksi verenpaine-, INR- tai klotsapiinimittaukset. Nappulassa on myös mahdollista täyttää sosiaalihuollon hoitoilmoitukset (HILMO).

Nappula-ohjelmisto tukee kuntoutustyötä

Nappula-asiakastietojärjestelmän ominaisuudet tiivistettynä:

  • Päivittäinen raportointi
  • Lomake-editori asiakassuunnitelmille ja kausikoosteille
  • Lääkitysten seuranta
  • Rajoitustoimenpiteet
  • Puitesopimus- ja laskutustietojen hallinta
  • Viestivihko helpottaa sisäistä viestintää ja tieto kulkee kätevästi työntekijältä toiselle
  • Nappula Väylä mm. asiakaspalautteen ja vaikuttavuuden arviointiin (lisämaksullinen ominaisuus)
  • Paikkakyselyt, jonka avulla voi hallinnoida organisaatioon tulevia kyselyjä vapaista asiakaspaikoista sekä seurata moniko niistä johtaa asiakkuuteen (maksuton lisätoiminto)
  • Sijais-/tukiperheet, jonka avulla voi ylläpitää tietoja perheistä, perheille tarjottavasta tuesta sekä perhehoitajien palkkioista (lisämaksullinen ominaisuus)

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Olemme aloittaneet Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston valmistelut. Fastroi on mukana Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston II-vaiheessa, jolloin mm. ostopalveluissa käytössä oleva rekisterinkäyttöoikeus on kansallisesti saatavilla. Tiedotamme Nappula-järjestelmän valmiudesta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon tulevissa nettisivuillamme vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoa myynnistämme, löydät yhteystiedot kotisivuiltamme.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Blogi

Fastroin koulutuspäivät onnistuneesti ohi

Blogi

Tervetuloa Hilkka-webinaariin

Blogi

Fastroi osallistuu Lastensuojelupäiville