Nappulan käyttäjistä 98,2 % on tyytyväisiä ohjelmistoon!

Teimme lokakuussa 2020 jokavuotisen asiakastyytyväisyyskyselyn Nappula-järjestelmän asiakkaille ja kyselyyn vastasi 345 Nappulan käyttäjää. Peräti 98,2 prosenttia kyselyyn vastanneista on tyytyväisiä Nappula-järjestelmään.

Nappulan käyttäjistä 98,2 % on tyytyväisiä ohjelmistoon

Arvoimme vastaajien kesken tabletin. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea palkinnon voittajalle! Erittäin suuret kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille ja runsaasta avoimesta palautteesta! 

Kaikkien aikojen paras tulos tuotteen tyytyväisyydessä

Saavutimme kaikkien aikojen parhaan tuloksen tyytyväisyydessä tuotteeseen, eli vastanneista 98,2 % on erittäin tai hyvin tyytyväinen Nappula-järjestelmään.  Kyselyn mukaan kokonaistyytyväisyys ohjelmistoon on siis kasvanut vuoden aikana 3,0 prosenttiyksikköä vuoteen 2019 verrattuna. Tämä innostaa tiimiämme kehittämään ohjelmistoa ja palvelujamme edelleen hyvässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 

Fastroi Nappula - suosittelu ja tyytyväisyys

Kyselyyn vastanneista käyttäjistä 64,6 % työskenteli lastensuojelun sijaishuollossa, 22,9 % lastensuojelun avopalveluissa ja 13,6 % vammaispalveluissa. 

Nappulan käyttäjistä 97,1% suosittelee ohjelmistoa

Kysyimme asiakkailtamme suosittelevatko he tuotetta muille ja vastaajista 97,1 prosenttia suosittelisi erittäin tai hyvin todennäköisesti Nappula-ohjelmistoa. Tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 prosenttiyksikköä. Ohjelmiston helppokäyttöisyyteen oli tyytyväisiä 96,2%, ohjelmiston toimintavarmuuteen 94,5 % ja käyttöönoton helppouteen 98,6 % vastanneista. 

Vastanneista suurin osa koki ohjelmiston parhaiksi puoliksi selkeyden sekä helppokäyttöisyyden. 

Fastroi Nappula - käyttöönotto ja käyttökokemus

Kehitysehdotuksia ja palautetta järjestelmästä ja palveluistamme

Kysyimme asiakkailtamme myös avointa palautetta Nappulasta ja palveluistamme. Saimme useita satoja avoimia palautteita ja Nappula-tiimi on käynyt palautteet läpi. Monet kehitystoiveet otetaan työn alle ensi vuonna. Isoimmista kehityskohteista otamme työn alle paljon toivotun Nappulan käytettävyyden parantamisen mobiililaitteissa sekä työntekijöiden välisen viestinnän kehittämisen. 

Palvelujemme osalta asiakkaamme olivat tyytyväisiä mm. Fastroin asiakastukeen sekä chat-palveluumme nettisivuillamme. Moni vastaajista ei ollut osallistunut Fastroin järjestämää käyttökoulutukseen omassa organisaatiossaan.  Järjestämme useita ilmaisia webinaareja ohjelmiston käytön tehostamiseen vuosittain sekä teemme käyttökoulutuksia asiakkaillemme myös tilauksesta. Kaikki webinaarimme löytyvät Nappulan Info -moduulista, josta jokainen käyttäjä voi tarkastella vinkkejä Nappulan käyttöön sopivana ajankohtana. 

Järjestämme myös vuosittain koulutuspäivät asiakkaillemme, seuraavan kerran Nappula-päivä on marraskuussa 2021. 

Tiedotamme ajankohtaisista asioista ja webinaareistamme asiakaskirjeisssämme sekä Nappulan Info -moduulissa tulevan vuoden aikana.