Reaaliaikainen hyvinvointitieto on hyödynnettävissä Hilkka-ohjelmistossa asiakkaiden hoito- ja palvelutarpeen arviointiin sekä asiakaslähtöisten palveluiden tuottamiseen

Vivago Hilkka blogi

Vivago osallistui Fastroin kumppanina Jyväskylän Hilkka-päiville, jossa kerroimme Vivagon hyvinvointitiedon merkityksestä tuottaa uudenlaista asiakaslähtöistä hoivapalvelua. Tapahtumassa järjestämämme kyselyn mukaan 100% kyselyyn vastaajista piti asiakkaalta saadun yksilöllisen hyvinvointitiedon tuomista näkyviin Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmään tärkeänä tai erittäin tärkeänä.

Mitä tämä toiminnanohjausjärjestelmän näkökulmasta tarkoittaa? Tyypillisesti sisältö toiminnanohjausjärjestelmään saadaan hoito- ja palvelusuunnitelmasta, asiakkaalle tehdyistä kokeista ja muiden taustalähteiden tuottamaa tietoa yhdistämällä. Näitä tekijöitä tarkastelemalla voidaan havaita, että tieto toiminnanohjausjärjestelmään syntyy asiakkaan hoitohistoriasta. Ennen kuin tästä tiedosta muodostuu tehtävä ammattilaiselle, on aikaa saattanut kulua jo varsin paljon. Tällöin aikaa asiakkaan tarvitseman palvelun antamiseen ei ole enää riittävästi.

Miten asia pitäisi ratkaista? Lähtökohtia on varmasti useita, mutta toimivin niistä on hyödyntää reaaliaikaista ja luotettavaa hyvinvoinnin mittausta ajantasaiseen hoito- ja palvelusuunnitelman toteuttamiseen. Asiakkaalle annettava palvelu on kuvattu hänelle laaditussa hoito- ja palvelusuunnitelmassa, joka pitää sisällään henkilön omia tarpeita ja useiden ammattilaisten tekemiä havaintoja. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tulee päivittää jatkuvasti, jotta se vastaisi tarkoitustaan.

Asiakkaan reaaliaikainen ja luotettava hyvinvoinnin mittaus on onnistuneen hoito- ja palvelusuunnitelman perustana

Ihmisen vanhentuessa hänen kokonaishyvinvointinsa muuttuu jatkuvasti. Osa hyvinvoinnin muutoksesta on esim. flunssan tai muun vastaavan hetkellisen sairauden vuoksi lyhytaikaista, jonka jälkeen tilanne normalisoituu. Tilanne muuttuu helposti toisenlaiseksi, mikäli hyvinvointi ei enää palaudu sairastumista edeltävään tasoon tai kuntoisuus heikkenee edelleen. Mikäli hyvinvoinnin muutosta ei havaita, tilanne eskaloituu perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon palveluissa kiireenä ja hoitopalvelujen kustannusten kasvuna.

Onnistuneen hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuuden perustana on asiakkaan reaaliaikainen ja luotettava hyvinvoinnin mittaus. Tämä helpottaa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman päivittämistä, sillä ammattilaisella on aina ajantasainen tieto asiakkaan hyvinvoinnista ja siinä tapahtuvista muutoksista. Yhteistyökumppanimme ovat Vivago-ratkaisun avulla onnistuneet päivittämään asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmia mm. seuraavissa tapauksissa:

  • Reseptilääkkeen muutoksesta aiheutunut lääkkeen ainesosien sopimattomuus, jonka yhteydessä asiakkaan toimintakyky on heikentynyt. Vivagon avulla saatu automaattinen tieto voinnin muutoksesta on auttanut lääkäriä lääkityksen muutoksessa. Jatkotoimenpiteenä otettiin käyttöön Vivago-ohjelmiston mahdollistama vaikuttavuusjakso, joka antoi ammattilaisille ajantasaisen tilannetiedon siitä, että asiakkaan toimintakyky on palautunut sairautta edeltävälle tasolle.
  • Asiakkaan intervallijakson suunnittelu, jossa kuntoutusjakson toteuttamisessa Vivagon hyvinvointitieto auttoi palveluntuottajaa määrittämään kuntoutusjaksolle saapuvan asiakkaan lähtötason, määrittelemään jakson tavoitteita, sekä seuraamaan tavoitteiden täyttymistä myös asiakkaan kotona. Vivagon avulla asiakas sai käyttöönsä mittarin, jolla kuntoutuksen vaikuttavuutta voidaan luotettavasti mitata.
  • Palvelutarpeen arviointi, jossa asiakkaalle määritetyistä yöllisistä tarkastuskäynneistä Vivagon avulla luovuttiin. Tässä tapauksessa seurattiin yö-käyntien yhteydessä asiakkaan nukkumista. Seuranta osoitti, että aina tarkistuskäynnin aikana asiakas heräsi ja hänen nukahtaessaan uudelleen kului aikaa tai se ei ollut mahdollista. Kun yölliset tarkastuskäynnit lopetettiin, huomattiin hyvinvointitiedoista positiivinen tulos – Asiakkaan hyvinvointi ja elämänlaatu parani ja asiakkaan tarve laitospaikkaan peruttiin.

Yllä olevat esimerkit ovat mahdollisia ratkaisulla, jonka mittausmenetelmän perustana on asiakkaan päivittäisen aktiivisuustason, vuorokausirytmin, sekä unen ja unen laadun luotettava reaaliaikainen mittaus. Lääkinnällisen laitteena hyväksytty Vivago Vista -ohjelmisto analysoi kerätyn tiedon edelleen.

Vivago ja Fastroi mahdollistavat yhdessä uuden asiakaslähtöisen toimintatavan, jossa reaaliaikainen hyvinvointitieto on hyödynnettävissä automaattisesti Hilkka-ohjelmistossa asiakkaiden hoito- ja palvelutarpeen arviointiin ja asiakaslähtöisten palveluiden tuottamisessa. Vivagon ja Fastroin yhteisratkaisun avulla hoito- ja palvelusuunnitelma vastaavat aina asiakkaan hyvinvointia ja asiakasta koskevat päätökset on helppo perustaa luotettavan tiedon avulla.

Kysy Vivagolta loppuvuoden 2018 tarjousta ratkaisusta. Ota yhteyttä: myynti@vivago.com lisätietoja Vivagon tarjoamista ratkaisuista www.vivago.fi.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä