Hilkka-järjestelmä käyttäjäystävällisin yksityisellä sektorilla ja sosiaalihuollossa

Sairaanhoitajaliiton tutkimuksessa Hilkka-järjestelmä sai eniten pisteitä. Hoitajien näkökulman ottaminen huomioon tietojärjestelmien kehittämistyössä on tunnistettu tärkeäksi aiheeksi, mikä on ollut Fastroin periaate jo yrityksen perustamisesta lähtien.

hilkka sairaanhoitajaliiton tutkimus

Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä -tutkimus

Tutkimuksessa haluttiin selvittää sairaanhoitajien kokemuksia eri potilastietojärjestelmien käytöstä sekä potilastietojärjestelmien hyödyistä sairaanhoitotyössä.

Vastauksia etsittiin muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka paljon tietojärjestelmien käytettävyys tukee työtä, ja missä määrin tietojärjestelmät lisäävät työn mielekkyyttä ja laatua?
  • Mikä on sairaanhoitajien tiedonhallinnan osaaminen liittyen tietojärjestelmän käyttöön?
  • Mitkä tekijät liittyvät sairaanhoitajien tiedonhallinnan osaamiseen?

Sairaanhoitajien kokemuksia potilastietojärjestelmistä on kartoitettu tähän mennessä vain vähän, niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää kokemuksia niin hoitokertomusrakenteen kuin järjestelmätason ongelmista, kuten käytettävyydestä, yhteen toimivuudesta, tietojärjestelmien kyvyttömyydestä tukea työtehtäviä sekä koulutuksen puutteesta. Hoitokertomusjärjestelmien käyttö vaatii paljon muistamista, ulkoa opettelua, mekaanista klikkailua ja paljon työaikaa. Tietojärjestelmien helppokäyttöisyys ja toiminnalliset ratkaisut helpottavat hoitajien työtä, tukien hoitotietojen hallintaa sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua.

Hilkka™ käyttäjäystävällisin yksityisellä sektorilla ja sosiaalihuollossa

Tutkimuksen mukaan Hilkka™-ohjelmisto on käyttäjäystävällisin yksityisellä sektorilla sekä sosiaalihuollossa käytettävä potilastietojärjestelmä. Tutkimuksessa ollaan yksimielisiä siitä, että tietojärjestelmät lisäävät työn mielekkyyttä, laatua sekä vaikuttavuutta.

Fastroin ohjelmistokehityksen kulmakivenä on aina ollut käyttäjälähtöinen lähestymistapa, ohjelmistoa on kehitetty vuosien ajan yhteistyössä hoitajien kanssa. Teemme myös vuosittain laajan asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka kehitysehdotusten pohjalta olemme kehittäneet järjestelmää asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Tämä työ näkyi myös sairaanhoitajatutkimuksen tuloksissa, sillä Hilkka™-ohjelmisto rankattiin parhaimmaksi useassa eri kategoriassa, muun muassa ohjelmiston käytettävyyden kuin käyttöönotonkin helppoudessa. Hilkka™ sai sosiaalihuollon arvosanaksi kouluasteikolla 7,4 ja yksityisellä sektorilla 7,2. Hilkka™-järjestelmällä on tilaa parantaa ja tähdätä sinne vahvaan kiitettävään yhteistyössä Hilkka™-ohjelmiston käyttäjien kanssa.

Tutkimuksen mukaan hoitajien välisen yhteistyön sekä hyödyllisyyden kannalta Hilkka™ -ohjelmisto on paras yksityisellä sektorilla. Potilastietojen ja sähköisen reseptin saatavuus sekä hoitotyön rakenteinen kirjaaminen sairaanhoitajan sijainnista riippumatta, on katsottu olevan tärkeää ja hyödyllistä. Yksityissektorilla työskentelevistä 78 % on sitä mieltä, että he ovat saaneet riittävästi perehdytystä Hilkka™-järjestelmän käyttöönotosta johtuvien toimintatapojen muutoksiin. Sosiaalihuollon yksiköissä toimivat Hilkka™- ja Pegasos -käyttäjät ilmoittivat vähiten vakavia haittatapahtumia.

Tutkimuksesta kehitysehdotuksia uuteen Hilkka™ -ohjelmistoon

Tutkimuksessa selvisi tietojärjestelmien parannusehdotuksia, joita voimme hyödyntää uuden Hilkka™-ohjelmiston kehityksessä, palautteen keräämisessä sekä järjestelmän koulutusten suunnittelussa. Yksi keskeisimmistä korjattavista järjestelmien ongelmista oli saman asian kirjaaminen moneen paikkaan. Yksityissektorilla työskentelevien hoitajien mukaan potilastietojärjestelmien toiminnallisuutta voisi nopeuttaa ja hoitotyön yhteenvedon koostamista sekä sen epäloogisuutta voisi selkeyttää. Sosiaalihuollossa työskentelevien mielestä hoitotyön yhteenvedon koostamisessa sekä tavassa hakea tietoa toisessa organisaatiossa hoidetusta potilaasta oli vaikeuksia.

Teemana meillä uuden järjestelmän kehityksessä on nopeus, klikkailujen vähentäminen ja hoitotyön tukeminen ohjelman avulla. Tiedostamme, että hoitoalan työntekijöille tärkeintä on ihmisten hoitaminen ja hoivaaminen ja tietojärjestelmien käyttäminen pitäisi olla sivuosassa. Me Fastroilla pyrimme helpottamaan tätä työtä tarjoamalla ketterän ja mahdollisimman helppokäyttöisen asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän, joka auttaa jokaista käyttäjäänsä päivittäisessä työssään.

Jatkossa pyrimme parantamaan myös tiedonkeruuta järjestelmän sisällä, esimerkiksi mahdollistamalla tuotekehityspalautteen antamisen suoraan järjestelmän sisällä. Uskon, että näin voimme myös jatkossa kerätä arvokasta tietoa siitä, mitkä ohjelmiston osa-alueet kaipaavat parannusta ja mitkä osiot toimivat parhaiten. On kuitenkin selvää, että tällaisten tutkimusten ja käyttäjien palautteen perusteella voimme kehittää mahdollisimman hyvän asiakastietojärjestelmän juuri hoiva-alan asiakkaiden tarpeita varten.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Blogi

Fastroin koulutuspäivät onnistuneesti ohi

Blogi

Tervetuloa Hilkka-webinaariin

Blogi

Fastroi osallistuu Lastensuojelupäiville