Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto – Hilkka- ja Nappula-järjestelmien kehitystyöt käynnissä

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston valmistelut ovat käynnissä Fastroilla. Hilkka- ja Nappula-järjestelmien arkiston toteutukset tulevat kehitystyönä vaiheittain tulevina vuosina. Myös kansallisella tasolla sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toiminnallisuudet tulevat käyttöön vaiheittain. 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto - Hilkka- ja Nappula-järjestelmät

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyminen tapahtuu kansallisissa käyttöönottojen aalloissa ja muutamat kunnat sekä kuntayhtymät ovat jo liittyneet arkistoon. Hilkka-järjestelmä on mukana sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 7. aallossa ja Nappula-järjestelmä 8. aallossa. Voit tutustua sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon ja kansallisiin käyttöönoton aaltoihin tarkemmin Kanta-sivustolla.

Fastroi mukana sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston II-vaiheessa

Fastroi on mukana sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston II-vaiheessa, jolloin mm. ostopalveluissa käytössä oleva rekisterinkäyttöoikeus on kansallisesti saatavilla. Kun rekisterinpitäjä (eli useimmiten kunta tai kuntayhtymä) on liittynyt arkistoon, rekisterinpitäjä voi myöntää palveluntuottajalle rekisterinkäyttöoikeuden. Rekisterinkäyttöoikeus mahdollistaa palveluntuottajalle asiakastietojen arkistoinnin palvelunjärjestäjän rekisteriin. Arkistointi on ollut mahdollista valtakunnallisesti palvelunjärjestäjän rekisteriin ensi kertaa toukokuussa 2020, sitä mukaa kuin tietojärjestelmät ovat tukeneet vaiheen II toiminnallisuuksia.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymiseen ei ole tällä hetkellä velvoittavaa lainsäädäntöä. (Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos 2020; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.) Osa kunnista tai kuntayhtymistä voi kuitenkin velvoittaa omilla ostopalvelusopimuksillaan yksityisiä tuottajia liittymään sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Mikäli liittymisvelvoite tulee kunnan ostopalvelusopimuksella yksityiselle palveluntarjoajalle, tulee tiedustella kunnalta tai kuntayhtymältä, minkälainen aikataulu heillä on rekisterinkäyttöoikeustoiminnallisuuden käyttöönotossa omassa tietojärjestelmässään. Molemmilla osapuolilla tulee olla rekisterinkäyttöoikeus-toiminnallisuus omassa tietojärjestelmässään, ennen kuin Kanta-arkistointi rekisterinkäyttöoikeuden avulla on mahdollista.

Kansallisen sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto tapahtuu organisaation käyttöönottoprojektissa, johon myös käytettävän sosiaalihuollon tietojärjestelmän toimittaja osallistuu. Kun asiakasorganisaatiossa valmistellaan liittymistä Hilkka- tai Nappula-tietojärjestelmällä, tulee heti alussa ottaa yhteyttä myös tietojärjestelmätoimittajaan Fastroihin. Tällöin varmistetaan yhteisen käyttöönottoprojektin aikataulu ja tarvittavat resurssit, jonka lisäksi käymme yhdessä läpi Hilkka- tai Nappula-järjestelmän Kanta-toiminnallisuudet. 

Käyttöönotto noudattaa kansallista käyttöönotto-mallia. Kansallisen mallin mukaan esivalmisteluissa organisaatiossa tulee tutustua valtakunnallisiin ohjeisiin ja yhtenäisiin toimintamalleihin.

Fastroi mukana sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston II-vaiheessa

Uusi asiakastietolaki voimaan 2021

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, eli asiakastietolaki, on uudistumassa keväällä 2021. Samalla asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin tulee muutoksia Kanta-palveluissa. Tämän hetkisen tiedon mukaan muutokset tulevat voimaan vaiheittain. Lain toteutuessa, kaikille asiakkaille tulee antaa uusi informointi Kanta-palveluista ja niihin liittyvistä oikeuksista. Asiakas voi kieltää yhdellä kertaa kaikkien potilastietojen luovuttamisen ja suostumus potilastietojen luovuttamiseen hoitoon osallistuville henkilöille poistuu. Samalla myös Resepti-palvelun suullinen suostumus poistuu, koska asiakas- ja potilastiedon luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta perustuu asiakkaan informointiin ja asiakkaan antamiin kieltoihin. Voit lukea asiakastietolain tämän hetkisestä aikataulusta ja vaikutuksista tietojen luovuttamiseen tarkemmin täältä: https://www.kanta.fi/ammattilaiset/tietojen-luovutusten-hallinta

Tiedotamme Hilkka- ja Nappula-järjestelmien valmiuksista sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon tulevissa blogeissa ja asiakaskirjeissämme vuoden 2020-2021 aikana.  Mikäli liittyminen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon on ajankohtainen asia organisaatiossasi tällä hetkellä, olethan yhteydessä Fastroin myyntiin tai sales.fi@myneva.eu

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Blogi

Fastroin koulutuspäivät onnistuneesti ohi

Blogi

Tervetuloa Hilkka-webinaariin

Blogi

Fastroi osallistuu Lastensuojelupäiville