Vahvalta pohjalta on hyvä ponnistaa

Miksi yritysten verkkosivujen alareunassa komeilevat aat ovat niin haluttuja ja hehkutettuja, että AAA-merkinnän saaneista yrityksistä julkaistaan listoja niin Suomen Yrittäjien kuin Taloussanomienkin sivuilla säännöllisin väliajoin? Kolmen aan logo on myös ilmestynyt Fastroin sivuille kertoen juuri myönnetystä AAA-sertifikaatista vuoden 2020 tuloksen pohjalta. Lisäksi logorimpsuun on ilmestynyt Kauppalehden Kestomenestyjä ja Kasvuyritys -sertifikaatit. Mitä näiden merkintöjen takana on?

Luottoluokitusjärjestelmä maksukyvyn arviointiin

Luottoluokitustuotteita myyvä Bisnode Finland Oy lanseerasi automaattisen luottoluokitusjärjestelmän Suomessa 1993. Analysoimalla yritysten toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa tietoa viranomaisilta tulleista dokumenteista, järjestelmä arvioi yritysten kykyä hoitaa talouteensa liittyvät velvoitteet ja määrittelee luottokelpoisuutta ajantasaisesti. 

Luottotiedot ovat tärkeä taloudellinen mittari, joka maksukyvyn lisäksi kertoo luotettavuudesta. AAA-luottoluokitus jaetaan seitsemään eri luokkaan, jossa C-luokan yritykset ovat luottoriskiltään suurimpia kun taas AAA-luokan yrityksissä riski on minimaalisin. 

Yltääkseen parhaaseen AAA-luokkaan tulee liikevaihdon olla yli 170 000, sijoitetun pääoman tuoton ylittää 15 prosenttia ja omavaraisuusaste olla yli 50 prosenttia. Näiden lisäksi maksuvalmiuden, maksutapatietojen ja yrityksen taustojen tulee olla kunnossa ja toimintaa taustalla yli kaksi vuotta. Vai vajaa kolme prosenttia yrityksistä pääsee kolmen A:n luokkaan, joten saavutuksesta on syytäkin olla ylpeä.

Menestyjästä Kestomenestyjäksi

Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatti puolestaan arvioi muutakin kuin maksuvalmiutta ja maksuhäiriöttömyyttä. Alma Talentin mukaan Menestyjä-yrityksen todennäköisyys ajautua konkurssiin on kokonaisuudessaan parin promillen luokkaa, kun vertailujoukossa luku on kymmenkertainen. Tänä vuonna Fastroi sai Kestomenestyjä-sertifikaatin, joka myönnetään yrityksille, jotka ovat olleet Menestyjiä viiden vuoden ajan. 

Kauppalehden Fastroille myöntämä Kasvuyritys-merkki kertoo puolestaan yrityksen jatkuvasta liikevaihdon kasvusta viimeisen kolmen vuoden aikana. Merkittävä kasvu tarkoittaa alan keskimääräisen kasvulukeman ylittämistä vähintään 10 prosentilla.

Myönnetyt sertifikaatit ovat asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme osoitus siitä, että olemme kehittäneet liiketoimintaamme siten, että he voivat luottaa meidän talouden olevan koko ajan vahvalla pohjalla. Kasvun myötä meillä on ollut koko ajan mahdollisuus lisätä asiakasrajapinnassa työskentelevien henkilöiden määrää sekä panostaa myös tuotekehitykseen ja silti liiketoimintamme on pysynyt kannattavana, tiivistää Fastroin toimitusjohtaja Risto Jalovaara.

Lähteet

Bisnode, https://finland.bisnode.fi/syvenna-osaamistasi/ajatuksiamme/mita-vaaditaan-etta-yritys-nousee-korkeimpaan-aaa-luottoluokkaan/ (30.4.2021)
Bisnode, tilastot Q1-2020 https://finland.bisnode.fi/tilastot-ja-tutkimukset/tilastot/rating-tilastot/ (30.4.2021)
Lue lisää AAA-sertifikaatin vaatimuksista
Alma Talent, https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/palvelut/yritystietopalvelut/kasvaja-sertifikaatti
Alma Talent, https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/palvelut/yritystietopalvelut/menestyja-sertifikaatti/menestyjat-faq (30.4.2021)