Vaikuttavuuden työkalut Nappulassa

Menestyksekkään yhteistyön ja pilotoinnin seurauksena kehitimme Nappula™-järjestelmään vaikuttavuuden arviointityökalut. Onnistumisia ja niiden taustalla olevia tekijöitä saadaan nyt näkyville, kuten myös yksikkökohtaisia saavutuksia. Syntyvä aineisto auttaa yritystä kehittämään toimintaansa ja tuottamaan aiempaa laadukkaampaa palvelua.

Pääosin lastensuojelussa käytettävän Nappula™-järjestelmän arviointityökalu mahdollistaa asioiden automaattisen ja kattavan raportoinnin. Asioita arvioidaan asiakkaan, henkilökunnan ja asiakkaan sidosryhmän näkökulmasta, eli arviointityökalu ei koske pelkän palveluntuottajan mittarointia.

Fastroin myyntijohtaja Mika Sipilä kertoo pilotoinnin tuoneen esille, että työkalujen kautta lasten ajatukset voidaan huomioida aiempaa selkeämmin.

Nyt kun nuoren on mahdollista täyttää tiedot omatoimisesti järjestelmään, ei ole riskiä että tieto muuttuu matkalla kun se ensin kirjoitetaan paperille ja sitten siirretään koneelle. Tulosten näkeminen itse voi avata nuoren silmiä ja auttaa hahmottamaan omaa tilannettaan, Sipilä kertoo ja jatkaa että pilotoinnissa saatiin todella hyviä kokemuksia asiasta.

Apua kehitystyöhön

Silmät voivat avautua myös yrityksen toimintayksikön puolella. Arviointityökalujen kautta voidaan vertailla yksikön toiminnan vaikuttavuutta valmiin kysymyspohjan ja mittariston avulla. Näin yrityksen sisäinen kehittyminen tulee näkyväksi ja yksikkökohtaisia eroja voidaan seurata. Asioiden yhdessä arviointi mahdollistaa tavotteidenkin asettamisen yhdessä. Sähköisessä muodossa olevaa tietoa voidaan vertailla vaikka koko maan laajuisesti. 

Isoilla toimijoilla on useita yksiköitä, jolloin tulosten kautta voidaan sparrata toimintaa yksiköiden välillä. Jokaisella yksiköllä on omat vahvuudet ja nyt voimme verrata, millaista toiminnan vaikuttavuus missäkin on, Sipilä summaa.

Raportointi palvelun maksajalle, kunnalle, on Nappulan kautta helppoa. Tieto liikkuu sähköisesti ja tietoturvallisesti anonyyminä. Kun samankaltaista dataa lähetetään eri toimintayksiköistä, ovat tiedot vertailukelpoisia ja niiden analysointi on huomattavasti aiempaa helpompaa.

Yhdenmukainen tapa mitata

Sipilä toivoo, että Nappulan asiakkaiden keskuudessa vaikuttavuuden työkalut tulisivat mahdollisimman laajasti käyttöön, jolloin lastensuojelussa olisi yhdenmukainen tapa mitata ja arvioida onnistumisia ja sitä kautta hoidon vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden arviointi saadaan käyttöön myös muihin järjestelmiin.

Nappulassa on jo olemassa tiedonsiirto kuntien pääjärjestelmiin. Vaikuttavuusdatan siirtäminen järjestelmien välillä on määrittely- ja tahtokysymys. Sinne siirretään jo tällä hetkellä paljon tietoa, ei kuitenkaan vielä tätä vaikuttavuustietoa, Sipilä kertoo.

Alkuperäinen teksti julkaistu Sosiaali- ja Kuntatalous -lehdessä 2/2021 (Toimittaja Tomi Valha)

https://yritma.fi/uutiset/sosiaali-ja-kuntatalous/nappula-tm-jarjestelma-mahdollistaa-nyt-kattavan-vaikuttavuuden-arvioinnin

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Blogi

Fastroin koulutuspäivät onnistuneesti ohi

Blogi

Tervetuloa Hilkka-webinaariin

Blogi

Fastroi osallistuu Lastensuojelupäiville