Sähköpostin vastuuvapauslauseke

Tämä sähköpostiviesti mahdollisine liitteineen saattaa sisältää tietoa, jonka hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua tai muutoin säädeltyä sovellettavissa olevan lainsäädännön tai sitä koskevien sopimuksien mukaan. Tämä viesti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä sitä pidä pitää myynti-, osto- tai muuna tarjouksena tai virallisena vahvistuksena mistään liiketoimesta eikä myöskään Fastroi Oy:n virallisena kantana, ellei siinä nimenomaisesti todeta niin. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen ja hallussapito on kiellettyä. Sinun on heti poistettava viesti ja kaikki sen kopiot järjestelmästäsi. Tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään välittää viestiä eteenpäin etkä käyttää viestiä hyväksesi. – Sähköpostin ei voida taata olevan turvallinen tai virheetön. Emme vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua viestin tai sen tietojen vastaanottamisesta tai käyttämisestä.

E-mail disclaimer

This email and any attachments may contain information, which may be possessed, protected as to confidentiality and/or publicised subject to limitations or other regulation by applicable law or contractually. This message is intended only for information and is not to be regarded as a sales, purchase or other offer or official confirmation of any business transaction, nor as the official position of Fastroi Ltd., unless it expressly indicates so. The contents is only for the designated recipient. If this message is not intended for you, the use, copying, amending and possession thereof is prohibited. You must immediately remove the message and any copies from your system. By law you are bound by confidentiality regarding such a message and you must not forward or use the message. – The email cannot be guaranteed to be safe or flawless. We do not assume any responsibility for any direct nor indirect damage that may be caused by the receipt or usage of the message or the information therein.

Yhteystiedot / Contact information

Fastroi Oy
Länsikatu 15
80110 Joensuu
Puh/Tel. +358 10 327 8000
Sähköposti/email: privacy@fastroi.com