Fastroille ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti

Joensuu 27. marraskuuta 2019. DNV GL on myöntänyt Fastroille ISO 27001 -sertifikaatin. Sertifikaatti todistaa, että Fastroin tietoturvan johtamisjärjestelmä on sertifioitu parhaiden käytäntöjen mukaisesti, ja että se täyttää kaikki standardin asettamat vaatimukset.

Sertifikaatti todistaa, että Fastroin tietoturvan johtamisjärjestelmä täyttää kaikki ISO 27001 -standardin vaatimukset. Sertifikaatti on myös valmistautumista kansainvälisille markkinoille, jotka vaativat tietoturvalta paljon.

ISO 27001 on merkittävä kansainvälinen tietoturvallisuuden standardi. Se määrittelee pääpiirteet oleellisille tietoturvan prosesseille sekä hallinta- ja lähestymistavoille. Yrityksen tulee huomioida ja hallita ne käsitelläkseen ja hallitakseen tietoturvariskejä käytännössä järkevillä sekä asianmukaisilla tavoilla.

“Tietoturvasertifikaatti ei ole todellakaan pelkkä taulu yrityksen seinällä. Se todistaa, että koko henkilöstö on osallistunut tietoturvan parissa käytyihin keskusteluihin ja koulutuksiin. Ymmärrys tietoturvaan liittyvissä asioissa on yrityksessämme nyt lisääntynyt. Samalla tuotteiden sekä palvelujen tietoturva on noussut vielä aikaisempaa korkeammalle tasolle”, Fastroin toimitusjohtaja Risto Jalovaara sanoo.

Erityistä hyötyä sertifikaatista on Fastroin kansainvälistymisessä. Yhtiö laajeni vuonna 2018 Iso-Britanniaan ja on solminut siellä jo ensimmäiset kauppansa.

“Projektin yhteydessä tekemämme tietoturvatyö on samalla myös kansainvälisille markkinoille valmistautumista. Vaatimustaso siellä on vielä kotimarkkinoitakin korkeampi, myös tietoturvan osalta”, Jalovaara sanoo.

Fastroilla on entuudestaan käytössä ISO 9001 – ja ISO 14001 -johtamisjärjestelmät. Ne toimivat osoituksena yrityksen toiminnan kustannustehokkuudesta, hyvästä riskienhallinnasta sekä ympäristövaikutukset huomioivasta toiminnasta. Nyt ansaittu ISO 27001 -sertifikaatti on harmonisoitu näiden johtamisjärjestelmästandardien kanssa.

Lisätietoja:
Risto Jalovaara
toimitusjohtaja, Fastroi Oy
+358 50 60 357
risto.jalovaara@myneva.eu

Fastroi Oy
Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen ohjelmistoyritys ja alansa markkinajohtaja Suomessa. Yhtiön kehittämiä asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen järjestelmiä käytetään asumispalveluissa, kotihoidossa ja lastensuojelussa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Hilkka™-, Nappula-™ ja Real-Time Care™ -järjestelmät tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa suoraan asiakastyöhön. Olemme palvelleet sekä yksityistä että julkista sektoria kaksikymmentä vuotta. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella, ja Skelmersdalessa (UK). Lisätietoja www.fastroi.com.