Vaikuttavuuden työkalut Nappulassa

Pääosin lastensuojelussa käytettävän Nappula™-järjestelmän arviointityökalu mahdollistaa asioiden automaattisen ja kattavan raportoinnin. Asioita arvioidaan asiakkaan, henkilökunnan ja asiakkaan sidosryhmän näkökulmasta, eli arviointityökalu ei koske pelkän palveluntuottajan mittarointia.

Fastroin myyntijohtaja Mika Sipilä kertoo pilotoinnin tuoneen esille, että työkalujen kautta lasten ajatukset voidaan huomioida aiempaa selkeämmin.

Nyt kun nuoren on mahdollista täyttää tiedot omatoimisesti järjestelmään, ei ole riskiä että tieto muuttuu matkalla kun se ensin kirjoitetaan paperille ja sitten siirretään koneelle. Tulosten näkeminen itse voi avata nuoren silmiä ja auttaa hahmottamaan omaa tilannettaan, Sipilä kertoo ja jatkaa että pilotoinnissa saatiin todella hyviä kokemuksia asiasta.

Apua kehitystyöhön

Silmät voivat avautua myös yrityksen toimintayksikön puolella. Arviointityökalujen kautta voidaan vertailla yksikön toiminnan vaikuttavuutta valmiin kysymyspohjan ja mittariston avulla. Näin yrityksen sisäinen kehittyminen tulee näkyväksi ja yksikkökohtaisia eroja voidaan seurata. Asioiden yhdessä arviointi mahdollistaa tavotteidenkin asettamisen yhdessä. Sähköisessä muodossa olevaa tietoa voidaan vertailla vaikka koko maan laajuisesti. 

Isoilla toimijoilla on useita yksiköitä, jolloin tulosten kautta voidaan sparrata toimintaa yksiköiden välillä. Jokaisella yksiköllä on omat vahvuudet ja nyt voimme verrata, millaista toiminnan vaikuttavuus missäkin on, Sipilä summaa.

Raportointi palvelun maksajalle, kunnalle, on Nappulan kautta helppoa. Tieto liikkuu sähköisesti ja tietoturvallisesti anonyyminä. Kun samankaltaista dataa lähetetään eri toimintayksiköistä, ovat tiedot vertailukelpoisia ja niiden analysointi on huomattavasti aiempaa helpompaa.

Yhdenmukainen tapa mitata

Sipilä toivoo, että Nappulan asiakkaiden keskuudessa vaikuttavuuden työkalut tulisivat mahdollisimman laajasti käyttöön, jolloin lastensuojelussa olisi yhdenmukainen tapa mitata ja arvioida onnistumisia ja sitä kautta hoidon vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden arviointi saadaan käyttöön myös muihin järjestelmiin.

Nappulassa on jo olemassa tiedonsiirto kuntien pääjärjestelmiin. Vaikuttavuusdatan siirtäminen järjestelmien välillä on määrittely- ja tahtokysymys. Sinne siirretään jo tällä hetkellä paljon tietoa, ei kuitenkaan vielä tätä vaikuttavuustietoa, Sipilä kertoo.

Alkuperäinen teksti julkaistu Sosiaali- ja Kuntatalous -lehdessä 2/2021 (Toimittaja Tomi Valha)

https://yritma.fi/uutiset/sosiaali-ja-kuntatalous/nappula-tm-jarjestelma-mahdollistaa-nyt-kattavan-vaikuttavuuden-arvioinnin

Heidi Harjula

Hoitotyöstä IT-alalle

Heidi Harjula työskenteli sairaanhoitajana kotihoidossa vielä pari vuotta terveystieteiden maisteriksi valmistumisen jälkeen. Taka-alalla kyti kuitenkin ajatus maisteritutkinnon hyödyntämisestä työuralla. Alkuperäinen suunnitelma ammattikorkeakouluopettajan työstä ei houkutellut tarpeeksi, sillä Harjula ei kokenut perinteistä opettajan roolia omakseen. Kun Fastroin ohjelmistokouluttajan työpaikkailmoitus tuli vastaan ja Harjula päätti sitä hakea, oli IT-maailma täysin vieras. Uusia opeteltavia ohjelmia oli useita ja tietokoneen käyttöjärjestelmässäkin kaikki oli nurin kurin. Mutta jotain tuttuakin oli. Asiakkaat ja heidän kohtaamisensa sekä tunne siitä, että tehty työ on tärkeää, ovat yhdistäviä tekijöitä Harjulan entisessä työssä hoitajana ja nykyisessä työssä Nappula-ohjelmiston kouluttajana.  Nyt asiakkaat ovat ikäihmisten sijaan sosiaalialan ammattilaisia.

– Aiemmassa työssäni julkisella puolella en pystynyt vaikuttamaan moniin työhöni vaikuttaviin tekijöihin, kuten resursointiin. Ero entiseen on suuri, sillä nyt pystyn itse päättämään, miten rytmitän työpäiväni ja lomani. Sen lisäksi minulla on paljon vaikutusmahdollisuuksia siihen, miten työtehtäviäni muokataan, kertoo Harjula, joka on kouluttamisen lisäksi syventänyt osaamistaan muuan muassa järjestelmätestaukseen.

Ihmiseltä ihmiselle

Harjula kokee asiakastyön itselleen tärkeäksi: niin hoitajana kuin kouluttajanakin hän haluaa, että asiakas kohdataan yksilöllisesti. Aiempi työ hoitoalalla antaa myös hyvän pohjan työskennellä sosiaalialan ammattilaisten kanssa. Ohjelmallakin on väliä Harjulalle, sillä hän ei kokisi omakseen työskennellä esimerkiksi peliteollisuudessa, vaan haluaa kehittää juuri sosiaalialaa.

– Ymmärrän sosiaalialan asiakastyön arkea. Käytettävän ohjelman tulee tukea perustyötä mahdollisimman hyvin. Hoitajana ajattelin, että järjestelmä, johon kirjaan, on jotain sellaista, mihin minulla ei ole vaikutusvaltaa. Täällä Fastroilla puolestaan kuunnellaan Nappulan asiakkaita. Saamme heiltä kehitysehdotuksia, joita myös toteutetaan paljon. Meillä Nappula-tiimissä ohjelmaa tehdään oikeasti suoraan asiakkaille, sanoo Harjula ja jatkaa kertoen, että on yhä hämmästynyt siitä, miten paljon hän itsekin voi vaikuttaa lopputulokseen, joka on niin monen työntekijän työväline.

Asiantuntijatiimissä luotto pelaa

Nappula-tiimin työkaverit saavat paljon kehuja Harjulalta. Asiantuntijaympäristön ilmapiiri on toisia kunnioittava sekä työyhteisö avoin ja toimiva. Harjulan aloittaessa työt Fastroilla reilu kolme vuotta sitten, sai hän rauhassa perehtyä ja opetella asiat yksi kerrallaan. Työnkuva on laajentunut pikkuhiljaa, ja tulevaisuuden isona kokonaisuutena Harjulan tontilla on Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, jonka käyttöönotto aiheuttaa paljon toimia sosiaalialan organisaatioissa. 

– Meidän tiimissä jeesataan toisia aina. Jos minulle tulee tekninen ongelma, heitän kysymyksen Slackiin ja eikä vastausta tarvitse kauaa odottaa. Vaikka olemmekin olleet nyt paljon etätöissä, ei työ ole missään nimessä yksinäistä
, kiittelee Harjula.

Harjula käy edelleen satunnaisesti tekemässä hoitotyötä. Hän haluaa ylläpitää kädentaitoja ja pysyä ajan tasalla alan muutoksista, mutta paluuta hoitajaksi hän ei kuitenkaan suunnittele.

– En ole katunut lainkaan alan vaihtoa. Nykyisessä työssä sosiaalialan muuttuva kenttä on kiehtova ja haastava. Opin koko ajan uutta ja minulla on vaikutusmahdollisuuksia tekemässäni työssä. Ja edelleenkin saan tehdä tärkeää työtä, jolla on myös vaikutusta sosiaalialan ammattilaisten sujuvampaan arkeen.

Lue lisää: Heidin haastattelu IteWikissä

Heidille työkaveriksi? Nappula-tiimiin etsitään ohjelmistosuunnittelijaa. Katso lisää!

Nappulan käyttäjistä 98,2 % on tyytyväisiä ohjelmistoon

Nappulan käyttäjistä 98,2 % on tyytyväisiä ohjelmistoon!

Arvoimme vastaajien kesken tabletin. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea palkinnon voittajalle! Erittäin suuret kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille ja runsaasta avoimesta palautteesta! 

Kaikkien aikojen paras tulos tuotteen tyytyväisyydessä

Saavutimme kaikkien aikojen parhaan tuloksen tyytyväisyydessä tuotteeseen, eli vastanneista 98,2 % on erittäin tai hyvin tyytyväinen Nappula-järjestelmään.  Kyselyn mukaan kokonaistyytyväisyys ohjelmistoon on siis kasvanut vuoden aikana 3,0 prosenttiyksikköä vuoteen 2019 verrattuna. Tämä innostaa tiimiämme kehittämään ohjelmistoa ja palvelujamme edelleen hyvässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 

Fastroi Nappula - suosittelu ja tyytyväisyys

Kyselyyn vastanneista käyttäjistä 64,6 % työskenteli lastensuojelun sijaishuollossa, 22,9 % lastensuojelun avopalveluissa ja 13,6 % vammaispalveluissa. 

Nappulan käyttäjistä 97,1% suosittelee ohjelmistoa

Kysyimme asiakkailtamme suosittelevatko he tuotetta muille ja vastaajista 97,1 prosenttia suosittelisi erittäin tai hyvin todennäköisesti Nappula-ohjelmistoa. Tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 prosenttiyksikköä. Ohjelmiston helppokäyttöisyyteen oli tyytyväisiä 96,2%, ohjelmiston toimintavarmuuteen 94,5 % ja käyttöönoton helppouteen 98,6 % vastanneista. 

Vastanneista suurin osa koki ohjelmiston parhaiksi puoliksi selkeyden sekä helppokäyttöisyyden. 

Fastroi Nappula - käyttöönotto ja käyttökokemus

Kehitysehdotuksia ja palautetta järjestelmästä ja palveluistamme

Kysyimme asiakkailtamme myös avointa palautetta Nappulasta ja palveluistamme. Saimme useita satoja avoimia palautteita ja Nappula-tiimi on käynyt palautteet läpi. Monet kehitystoiveet otetaan työn alle ensi vuonna. Isoimmista kehityskohteista otamme työn alle paljon toivotun Nappulan käytettävyyden parantamisen mobiililaitteissa sekä työntekijöiden välisen viestinnän kehittämisen. 

Palvelujemme osalta asiakkaamme olivat tyytyväisiä mm. Fastroin asiakastukeen sekä chat-palveluumme nettisivuillamme. Moni vastaajista ei ollut osallistunut Fastroin järjestämää käyttökoulutukseen omassa organisaatiossaan.  Järjestämme useita ilmaisia webinaareja ohjelmiston käytön tehostamiseen vuosittain sekä teemme käyttökoulutuksia asiakkaillemme myös tilauksesta. Kaikki webinaarimme löytyvät Nappulan Info -moduulista, josta jokainen käyttäjä voi tarkastella vinkkejä Nappulan käyttöön sopivana ajankohtana. 

Järjestämme myös vuosittain koulutuspäivät asiakkaillemme, seuraavan kerran Nappula-päivä on marraskuussa 2021. 

Tiedotamme ajankohtaisista asioista ja webinaareistamme asiakaskirjeisssämme sekä Nappulan Info -moduulissa tulevan vuoden aikana.

Sote-tietojärjestelmien luokituksen A- ja B-luokat

Sosiaalihuollon tietojärjestelmien A- ja B-luokat

Sote-tietojärjestelmien luokituksen A ja B alkuperäinen tarkoitus on määrittää tietojärjestelmän tapa liittyä sekä terveyden- että sosiaalihuollon kansallisiin arkistoihin. Valviran verkkosivuilla luokat on määritelty seuraavasti:

 • Luokka A: Kansaneläkelaitoksen ylläpitämät Kanta-palvelut sekä tietojärjestelmät, jotka on tarkoitettu liitettäväksi Kanta-palveluihin joko suoraan tai teknisen välityspalvelun kautta. Luokkaan A kuuluu myös välityspalvelu.
 • Luokka B: Muut tietojärjestelmät kuuluvat luokkaan B.

Mediassa olleiden tietojen pohjalta luokitusten tilanne saattaa siis näyttäytyä hieman yksioikoisesti ja virheellisesti. Ehkä räikein tästä kuulemani esimerkki on, että mainitun järjestelmäluokituksen perusteella sosiaalihuollon palveluntarjoajat voitaisiin jakaa A- ja B-luokan toimijoiksi, joita koskevat eri lait ja määräykset. Tämä ei luonnollisesti pidä paikkaansa.

A- ja B-luokan järjestelmiä velvoittaa sama lainsäädäntö

Riippumatta siitä kuuluuko tietojärjestelmä A- vai B-luokkaan, valmistajaa ja ylläpitäjää velvoittava lainsäädäntö on sama. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä määrittää olennaiset vaatimukset tietojärjestelmille, mukaan lukien niiden tietoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Lakitekstissä ei ole tarkoituksenmukaista mennä kovin yksityiskohtaiselle tasolle esimerkiksi tietoturvaan liittyvistä vaatimuksista. Tämän vuoksi lain 5 a lukuun on kirjattu; “Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä olennaisten vaatimusten sisällöstä.” Nämä tarkemmat määräykset koskettavat lähtökohtaisesti sekä A- että B-luokan järjestelmiä.

Velvoittavan lainsäädännön osalta keskeisin ero A- ja B-luokan järjestelmissä on vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa. Tästä säädetään lain 5 a luvussa. Molempien luokkien osalta järjestelmän valmistajan tulee antaa selvitys siitä, että järjestelmä täyttää lain ja mahdollisten tarkempien määritysten mukaiset olennaiset vaatimukset. A-luokan järjestelmä tulee tämän lisäksi läpäistä nk. yhteistestaus kansalliseen arkistoon liittyvän tiedonsiirron toimivuudesta sekä hankkia tietoturvallisuuden arviointilaitoksen myöntämä vaatimuksenmukaisuustodistus, johon viime päivien mediakeskusteluissa viitataan järjestelmän julkisena valvontana.

A- ja B-luokan järjestelmiä velvoittaa sama lainsäädäntö

Fastroin Nappula- ja Hilkka järjestelmien luokitukset

Vastaan Fastroilla Nappula-asiakastietojärjestelmän liiketoiminnasta. Olen työskennellyt tiiviisti Nappulan kehityksessä käytännössä järjestelmän julkaisusta saakka. Valviran rekisterissä Nappula on B-luokan järjestelmä. Myös B-luokan järjestelmillä kuten Nappula-järjestelmällä on mahdollista liittyä sosiaalihuollon Kanta-palveluihin vuoden 2021 aikana.Tietoturva on aina ollut meille keskeisin osa kehitystyössä, kaiken tulee tapahtua sen ehdoilla. Olemme erittäin tietoisia Nappulaan liittyvän lainsäädännön ja tarkempien määritysten vaatimuksista ja huolehdimme että ne täyttyvät jatkossakin. Meille yhtä itsestään selvää on, että valvonnan puute tai sen vähäisyys, ei millään muotoa oikeuta poikkeamaan näistä vaatimuksista, tai estä käyttämästä vaatimuksia tiukempiakin keinoja tietoturvan takaamiseksi.

Teemme määrätietoisesti töitä Hilkka-  ja Nappula-järjestelmiemme tietoturvan eteen sekä tietoteknisessä, että henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Viime vuoden näkyvin ilmentymä tekemästämme työstä on Fastroin saavuttama kansainvälinen ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti. Voit lukea lisää miten huomioimme tietoturvan Fastroilla ja palveluissamme blogistamme

Toinen Fastroin ylläpitämä järjestelmä, Hilkka, on luokiteltu A-luokan järjestelmäksi Kanta-välitys- ja eResepti -palvelujen osalta. A-luokan ominaisuuksien vuoksi Fastroille on tehty KMPG:n toimesta Tietoturva-auditointi määräajoin.

Ehdotus B-luokan järjestelmien vaatimustenmukaisuustodistukselle

Ehdottaisin, että myös kaikki B-luokan järjestelmät velvoitettaisiin jatkossa hankkimaan arviointilaitoksen myöntämä vaatimuksenmukaisuustodistus. Tämä olisi yksi keino poistaa hieman virheellisen luokittelun aiheuttamaa huolta sekä asiakkailtamme, mutta erityisesti asiakkaidemme asiakkailta. Heidän huolensa on erittäin ymmärrettävä.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto - Hilkka- ja Nappula-järjestelmät

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto – Hilkka- ja Nappula-järjestelmien kehitystyöt käynnissä

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyminen tapahtuu kansallisissa käyttöönottojen aalloissa ja muutamat kunnat sekä kuntayhtymät ovat jo liittyneet arkistoon. Hilkka-järjestelmä on mukana sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 7. aallossa ja Nappula-järjestelmä 8. aallossa. Voit tutustua sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon ja kansallisiin käyttöönoton aaltoihin tarkemmin Kanta-sivustolla.

Fastroi mukana sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston II-vaiheessa

Fastroi on mukana sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston II-vaiheessa, jolloin mm. ostopalveluissa käytössä oleva rekisterinkäyttöoikeus on kansallisesti saatavilla. Kun rekisterinpitäjä (eli useimmiten kunta tai kuntayhtymä) on liittynyt arkistoon, rekisterinpitäjä voi myöntää palveluntuottajalle rekisterinkäyttöoikeuden. Rekisterinkäyttöoikeus mahdollistaa palveluntuottajalle asiakastietojen arkistoinnin palvelunjärjestäjän rekisteriin. Arkistointi on ollut mahdollista valtakunnallisesti palvelunjärjestäjän rekisteriin ensi kertaa toukokuussa 2020, sitä mukaa kuin tietojärjestelmät ovat tukeneet vaiheen II toiminnallisuuksia.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymiseen ei ole tällä hetkellä velvoittavaa lainsäädäntöä. (Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos 2020; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.) Osa kunnista tai kuntayhtymistä voi kuitenkin velvoittaa omilla ostopalvelusopimuksillaan yksityisiä tuottajia liittymään sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Mikäli liittymisvelvoite tulee kunnan ostopalvelusopimuksella yksityiselle palveluntarjoajalle, tulee tiedustella kunnalta tai kuntayhtymältä, minkälainen aikataulu heillä on rekisterinkäyttöoikeustoiminnallisuuden käyttöönotossa omassa tietojärjestelmässään. Molemmilla osapuolilla tulee olla rekisterinkäyttöoikeus-toiminnallisuus omassa tietojärjestelmässään, ennen kuin Kanta-arkistointi rekisterinkäyttöoikeuden avulla on mahdollista.

Kansallisen sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto tapahtuu organisaation käyttöönottoprojektissa, johon myös käytettävän sosiaalihuollon tietojärjestelmän toimittaja osallistuu. Kun asiakasorganisaatiossa valmistellaan liittymistä Hilkka- tai Nappula-tietojärjestelmällä, tulee heti alussa ottaa yhteyttä myös tietojärjestelmätoimittajaan Fastroihin. Tällöin varmistetaan yhteisen käyttöönottoprojektin aikataulu ja tarvittavat resurssit, jonka lisäksi käymme yhdessä läpi Hilkka- tai Nappula-järjestelmän Kanta-toiminnallisuudet. 

Käyttöönotto noudattaa kansallista käyttöönotto-mallia. Kansallisen mallin mukaan esivalmisteluissa organisaatiossa tulee tutustua valtakunnallisiin ohjeisiin ja yhtenäisiin toimintamalleihin.

Fastroi mukana sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston II-vaiheessa

Uusi asiakastietolaki voimaan 2021

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, eli asiakastietolaki, on uudistumassa keväällä 2021. Samalla asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin tulee muutoksia Kanta-palveluissa. Tämän hetkisen tiedon mukaan muutokset tulevat voimaan vaiheittain. Lain toteutuessa, kaikille asiakkaille tulee antaa uusi informointi Kanta-palveluista ja niihin liittyvistä oikeuksista. Asiakas voi kieltää yhdellä kertaa kaikkien potilastietojen luovuttamisen ja suostumus potilastietojen luovuttamiseen hoitoon osallistuville henkilöille poistuu. Samalla myös Resepti-palvelun suullinen suostumus poistuu, koska asiakas- ja potilastiedon luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta perustuu asiakkaan informointiin ja asiakkaan antamiin kieltoihin. Voit lukea asiakastietolain tämän hetkisestä aikataulusta ja vaikutuksista tietojen luovuttamiseen tarkemmin täältä: https://www.kanta.fi/ammattilaiset/tietojen-luovutusten-hallinta

Tiedotamme Hilkka- ja Nappula-järjestelmien valmiuksista sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon tulevissa blogeissa ja asiakaskirjeissämme vuoden 2020-2021 aikana.  Mikäli liittyminen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon on ajankohtainen asia organisaatiossasi tällä hetkellä, olethan yhteydessä Fastroin myyntiin tai sales@fastroi.com

Nappula-ohjelmisto on käytössä lastensuojelussa

Nappula on helppokäyttöinen asiakastietojärjestelmä sosiaalihuollon työntekijöille

Nappulan toimintoja ja sisältöjä on mahdollista räätälöidä organisaation tarpeita vastaaviksi. Räätälöitävyys ja helppokäyttöisyys mahdollistavat järjestelmän käytön esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollossa ja avopalveluissa, vammaispalveluissa, päihdekuntoutuksessa, mielenterveyskuntoutuksessa, perhekuntoutuksessa ja erilaisissa asumispalveluissa.

Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä

Keväällä 2019 kartoitettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti sosiaalialan ammattilaisten käyttäjäkokemuksia asiakastietojärjestelmistä ja tulokset julkaistiin 6. maaliskuuta 2020. Seitsemästä tutkitusta sosiaalialan asiakastietojärjestelmästä Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon 7,7 (71 vastaajaa) kaikkien järjestelmien keskiarvon ollessa 6,7. Vastaajista  91,5 %:n mielestä rutiinitehtävien suorittaminen on suoraviivaista ja asiakastietojen kirjaaminen on näppärää ja sujuvaa Nappula-järjestelmällä. Lisäksi 88,7 %:n mielestä Nappula on tekniseltä toimivuudeltaan vakaa ja ohjelmistosta saa ajantasaisen sekä luotettavan käsityksen asiakkaan tilanteesta.

Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä

Asiakastietojärjestelmä auttaa päivittäisessä kirjaamisessa ja raportoinnissa sosiaalihuollossa

Sosiaalialan asiakastyöhön liittyy paljon kirjaamista, erilaisten lomakkeiden käsittelyä ja tietojen tarkastelua. Järjestelmästä löytyvät lomake- ja raportointipohjat ovat helposti muokattavissa organisaation tarpeiden mukaisesti. Nappulan avulla päivittäinen raportointi on helppoa ja nopeaa. Hakutoiminto mahdollistaa aiempien asiakaskirjausten etsinnän erilaisia hakuehtoja hyödyntäen sekä kirjausten koostamisen yhdelle raportille valitulta ajanjaksolta.

Nappula tukee asiakkuuden hallintaa sekä huomioi eri asiakasryhmien erilaiset tarpeet raportoinnissa ja tiedonkeruussa. Ohjelmiston avulla on mahdollista huomioida jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet, hoidon ja huolenpidon tavoitteet ja lisäksi Nappulassa löytyy niiden seurantaan erilaisia vaihtoehtoja.

Palveluna tarjottava ohjelmisto (SaaS) takaa asiakastiedon viiveettömän ja tietoturvallisen käsittelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Nappula-ohjelmistosta saa ajantasaisen sekä luotettavan käsityksen asiakkaan tilanteesta, mikä antaa henkilöstölle enemmän aikaa keskittyä asiakkaiden kohtaamiseen.

Rajoituspäätökset kirjataan lakien mukaisesti ja tietoturvallisesti

Nappula pitää sisällään lastensuojeluun tai vammaispalveluihin liittyvää lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi valmiit lomakkeet rajoitustoimenpiteiden kirjaamiselle. Järjestelmän avulla rajoitukset kirjataan aina lastensuojelu- tai erityishuoltolain vaatimusten mukaisesti ja tietoturvallisesti. Oikein kirjatut päätökset takaavat myös työntekijän oikeusturvan. Lainsäädännön vaatimat muutokset tuodaan järjestelmään automaattisesti. Voit tarkistaa rajoitukset suoraan järjestelmästä, mikä nopeuttaa ja helpottaa käytännön työtä.

Helpottaa laskutusta ja puitesopimuksen hallintaa

Nappula auttaa myös laskutus- ja puitesopimuksien hallinnassa. Nappulaan voi kirjata asiakkaan läsnä- ja poissaolot sekä asiakkaalle tarjottavat erilaiset palvelut, joiden pohjalta voidaan koostaa aineistoa laskutusta ja tilastointia varten.

Nappula-ohjelmisto tukee kuntoutustyötä

Helppokäyttöinen Nappula tukee laadukasta kuntoutustyötä esimerkiksi päihde- ja mielenterveystyössä, vammaispalveluissa sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä. Päivittäinen kuntoutustyö ja sen raportointi helpottuu Nappulan avulla. Nappulaan on mahdollista tehdä yksilöllinen kuntouttava hoitosuunnitelma asiakkaan tarpeet ja tavoitteet huomioiden sekä seurata hoitosuunnitelman toteutusta erilaisten tehtävien ja/tai mittareiden avulla. Järjestelmän avulla on mahdollista toteuttaa lääkehoidon ja siihen mahdollisesti liittyvien mittausten seuranta kuten esimerkiksi verenpaine-, INR- tai klotsapiinimittaukset. Nappulassa on myös mahdollista täyttää sosiaalihuollon hoitoilmoitukset (HILMO).

Nappula-ohjelmisto tukee kuntoutustyötä

Nappula-asiakastietojärjestelmän ominaisuudet tiivistettynä:

 • Päivittäinen raportointi
 • Lomake-editori asiakassuunnitelmille ja kausikoosteille
 • Lääkitysten seuranta
 • Rajoitustoimenpiteet
 • Puitesopimus- ja laskutustietojen hallinta
 • Viestivihko helpottaa sisäistä viestintää ja tieto kulkee kätevästi työntekijältä toiselle
 • Nappula Väylä mm. asiakaspalautteen ja vaikuttavuuden arviointiin (lisämaksullinen ominaisuus)
 • Paikkakyselyt, jonka avulla voi hallinnoida organisaatioon tulevia kyselyjä vapaista asiakaspaikoista sekä seurata moniko niistä johtaa asiakkuuteen (maksuton lisätoiminto)
 • Sijais-/tukiperheet, jonka avulla voi ylläpitää tietoja perheistä, perheille tarjottavasta tuesta sekä perhehoitajien palkkioista (lisämaksullinen ominaisuus)

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Olemme aloittaneet Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston valmistelut. Fastroi on mukana Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston II-vaiheessa, jolloin mm. ostopalveluissa käytössä oleva rekisterinkäyttöoikeus on kansallisesti saatavilla. Tiedotamme Nappula-järjestelmän valmiudesta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon tulevissa nettisivuillamme vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoa myynnistämme, löydät yhteystiedot kotisivuiltamme.

Nappula pärjäsi sosiaalialan asiakastietojärjestelmien tutkimuksessa

Nappula pärjäsi sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä parhaiten

 Fastroin asiakastietojärjestelmistä mukana kyselyssä oli Nappula-ohjelmisto, jota käytetään erityisesti lastensuojelussa sekä vammaispalveluissa. Sosiaalialan kyselyn teemoina olivat:

 • tekninen toimivuus
 • käytettävyys
 • tuki asiakastapauksen hahmottamiselle ja oman työn hallinnalle
 • yhteistyö ja tiedonkulku
 • järjestelmien hyödyt ja haitat.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1145 eri palvelutehtävissä työskentelevää sosiaalialan ammattilaista, joista 80 %:a työskenteli kunnissa tai kuntayhtymissä ja 17 %:a yksityisellä sektorilla, järjestöissä tai yhteisöissä. Tutkimuksen toteuttivat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto,  Lapin yliopisto,  Aalto-yliopisto, HUS Tulehduskeskus, ja Helsingin yliopisto.¹

Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä

Seitsemästä tutkitusta sosiaalialan asiakastietojärjestelmästä Nappula-järjestelmä sai parhaan keskiarvon 7,7 (71 vastaajaa) kaikkien järjestelmien keskiarvon ollessa 6,7. Vastaajista  91,5 %:n mielestä rutiinitehtävien suorittaminen on suoraviivaista ja asiakastietojen kirjaaminen on näppärää ja sujuvaa Nappula-järjestelmällä. Lisäksi 88,7%:n mielestä Nappula on tekniseltä toimivuudeltaan vakaa ja ohjelmistosta saa ajantasaisen sekä luotettavan käsityksen asiakkaan tilanteesta.

sosiaalialan asiakastietojarjestelmien tutkimus 2020 Nappula

Tutkimuksessa ilmeni myös kehitettävää Nappula-ohjelmiston osalta muun muassa yhteistyön ja tiedonkulun osalta erityisesti ammattilaisten ja asiakkaiden välillä sekä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Lisäksi oman työn hallinta määräaikojen noudattamisen ja ajankäytön osalta tulisi olla Nappulassa helpompaa.¹

Kompromisseista käytettävyyteen

Tutkimuksessa todetaan “Sosiaalialan tietojärjestelmien kehittämisen haasteena on alan monimuotoisuus, kuten keskenään erilaiset ja erikoistuneet toimintaympäristöt, -kulttuurit, asiakaskunnat ja työmenetelmät”¹. Palveluna tarjottavan (SaaS) asiakastietojärjestelmän näkökulmasta tämä tarkoittaa usein kompromisseja, joissa erilaisista vaihtoehdoista pyritään löytämään mahdollisimman monia käyttäjiä mahdollisimman hyvin palveleva ratkaisu. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto yhtenäistää omalta osaltaan toimintatapoja ja toivottavasti parantaa esimerkiksi monialaista yhteistyötä ja tiedonkulkua ammattilaisten välillä. Yhtenäiset valtakunnalliset toimintatavat mahdollistavat myös järjestelmäkehityksessä keskittymisen parhaaseen mahdolliseen käyttäjäkokemukseen kompromissien sijaan. Toiveenamme onkin saada käyttäjät mukaan sosiaalihuollon Kanta-palveluiden toteuttamiseen Nappulassa ja lähetämme tästä lisää tietoa asiakasorganisaatioillemme kevään aikana.

Me välitämme

Pyrimme noudattamaan Fastroin arvoa Me välitämme toteuttamalla aktiivisesti eri kanavien kautta käyttäjiltä saamiamme kehitysehdotuksia. Nappulaa kehitetään yhteistyössä sosiaalialan ammattilaisten kanssa ja ohjelmistokehitystämme ohjaa käyttäjiltä saamamme palaute ja ideat. Esimerkiksi sosiaalihuollon asiakkaan osallisuutta tukeva  Nappula Väylä on kehitetty yhdessä Nappulan käyttäjien kanssa.

asiakastyytyvaisyys Nappula ohjelmisto 2019

Kartoitamme myös vuosittaisessa kyselyssä käyttäjien tyytyväisyyttä tuotteisiimme. Vuoden 2019 kyselyn mukaan Nappula-järjestelmää suosittelisi kollegoilleen 96 % vastaajista ja 95 % vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväisiä Nappula-ohjelmistoon (444 vastaajaa, 11/2019). Tavoitteemme on tyytyväiset käyttäjät myös tulevaisuudessa.

Lähde:

¹ Ylönen, K., Salovaara, S., Kaipio, J., Tyllinen, M., Tynkkynen, E., Hautala, S., & Lääveri, T. 2020:  Sosiaalialan asiakastietojärjestelmissä paljon parannettavaa: käyttäjäkokemukset 2019. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 12(1), 30-43. https://doi.org/10.23996/fjhw.88583. Viitattu 12.3.2020.

Fastroi sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto blogikuva

Kohti Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa

Kun rekisterinpitäjä eli useimmiten kunta tai kuntayhtymä on liittynyt arkistoon, voi hän myöntää palveluntuottajalle rekisterinkäyttöoikeuden. Rekisterinkäyttöoikeus mahdollistaa palveluntuottajalle asiakastietojen arkistoinnin palvelunjärjestäjän rekisteriin. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon on mahdollista arkistoida tällä hetkellä (vaihe I) vain oman organisaation rekisteriin kuuluvia tietoja (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019).  Arkistointi on mahdollista valtakunnallisesti palvelunjärjestäjän rekisteriin ensi kertaa toukokuussa 2020, sitä mukaa kuin tietojärjestelmät tukevat vaihe II toiminnallisuuksia.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liitytään kansallisissa käyttöönottojen aalloissa. Käyttöönoton aalloissa arkistoon ovat jo aiemmin liittyneet eräät kunnat ja kuntayhtymät, jolloin heillä on ollut mahdollisuus arkistoida tietoja I-vaiheen mukaisesti omaan rekisteriin. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymiseen ei ole tällä hetkellä velvoittavaa lainsäädäntöä. (Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos 2020; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.) Osa kunnista tai kuntayhtymistä voi kuitenkin velvoittaa omilla ostopalvelusopimuksillaan yksityisiä tuottajia liittymään sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Kansallinen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto

Kansallisen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto tapahtuu organisaation käyttöönottoprojektissa, johon myös käytettävän sosiaalihuollon tietojärjestelmän toimittaja osallistuu.  Kun asiakasorganisaatiossa valmistellaan liittymistä Hilkka- tai Nappula-tietojärjestelmällä, tulee heti alussa ottaa yhteyttä myös tietojärjestelmätoimittajaan Fastroihin. Tällöin varmistetaan yhteisen käyttöönottoprojektin aikataulu, tarvittavat resurssit ja Hilkka- tai Nappula-järjestelmän Kanta-toiminnallisuudet.

sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto
Valmistautuminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Kuva: Fastroi Oy

Käyttöönotto noudattaa kansallista käyttöönotto-mallia. Ohjeet kansalliseen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon löytyvät Kanta-sivustolta.

Kansallisen mallin mukaan esivalmisteluissa organisaatiossa tulee tutustua valtakunnallisiin ohjeisiin ja yhtenäisiin toimintamalleihin. Liittymispäätöksen mukaisissa valmistelutilaisuuksissa asiakasorganisaatio saa ohjeistusta ja tietoa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton valmisteluissa tulee ottaa huomioon myös organisaation tekninen valmius mm. tietoliikenteen, tietojärjestelmän, laitteiston ja varmennekorttien osalta. Ennen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston varsinaista käyttöönottoa tietojärjestelmässä, tulee organisaation tehdä Kanta-palveluiden käyttöönotosta hakemus sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöä varten. Kun hakemus on hyväksytty sovitaan ja suoritetaan tietojärjestelmässä käyttöönottokoe, jonka jälkeen organisaation varmennekortin omaavat henkilöt voivat aloittaa arkistoinnin tietojärjestelmän avulla. Kun arkistointi on käytössä, tulee organisaatiossa toimia sovittujen toimintatapojen mukaisesti ja ylläpitää jokaisen henkilön osaamista. Organisaatiolla on myös velvollisuus varmistaa tietoturvan toteutuminen, valvoa lokiseurannalla toimintojen käyttöä sekä seurata häiriötilanteita. (THL 2019.)

Tiedotamme lisää Hilkka- ja Nappula-järjestelmiemme valmiuksista Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon tulevissa asiakaskirjeissämme vuoden 2020 aikana.  Mikäli liittyminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon on ajankohtainen asia organisaatiossasi tällä hetkellä, olethan yhteydessä Fastroin myyntiin tai sales@fastroi.com.

Lähteet:

Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos 10.01.2020. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Lainattu 27.1.2020.
THL. 2019. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto: Sote-organisaatio. Lainattu 28.1.2020.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 11.12.2019. Hallinnollinen käynnistäminen. Lainattu 27.1.2020.

Nappula Väylä mahdollistaa asiakaspalautteen kirjaamisen ja anylysoinnin

Nappula Väylä mahdollistaa asiakkaiden ja läheisten osallisuuden tietoturvallisesti

Helppokäyttöisellä Nappula Väylällä voidaan lähettää asiakastyytyväisyyskyselyitä, vaikuttavuuden arviointiin liittyviä kyselyitä tai oikeastaan mitä tahansa asiaa mittaavia kyselyitä asiakkaille, huoltajille tai lähiomaisille, sosiaalityöntekijöille sekä muille tärkeille sidosryhmille.

Organisaatio voi luoda haluamansa kyselyt helposti Nappulan hallinnassa ja tarkastella jaettujen lomakkeiden vastaushistoriaa halutulta ajanjaksolta, yksikkö-, toimiala- tai maksajakohtaisesti. Nappula Väylän kautta lähetetään tekstiviestillä kertakäyttöinen linkki, jonka avaamalla vastaanottaja voi vastata kyselyyn helposti omalla mobiililaitteellaan/puhelimellaan. Kyselytuloksista voidaan muokata Nappulassa selkeitä ja informatiivisia kuvaajia.

Nappula Väylän uudet ominaisuudet ja kehityksen suuntaviivat

Nappula Väylää kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeita. Nappula Väylään on lisätty mahdollisuus tarkastella organisaatio- ja yksikkötasolla Väylän kautta lähetettyjen viestien määriä kuukausittain ja vuosittain. Lisäksi Väylään on toteuttu paljon toivottu mahdollisuus lähettää asiakaskohtainen kysely usealle asiakkaalle samalla kertaa eli joukkolähetys-toiminto.

Ensi vuonna jatkamme Väylän kehittämistä mahdollistamalla anonyymien kyselyjen lähettämisen Väylän kautta. Vastaukset koostetaan Tilasto-moduuliin siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Vastauksia ei siis liitetä henkilöihin ja tämä mahdollistaa kyselyjen lähettämisen laajemmalle joukolle. Esimerkiksi pienet organisaatiot ovat toivoneet mahdollisuutta lähettää palautekyselyjä asiakkaiden ja heidän läheistensä lisäksi myös työntekijöille. Lisäksi pyrimme kehittämään Väylä-vastauksien koosteita siten, että niitä on aiempaa helpompaa jatkojalostaa sekä käyttää esimerkiksi organisaation omassa markkinoinnissa.

Nappula Väylä -webinaaritallenne asiakkaille

Mikäli Nappula Väylä ei ole tuttu toiminto tai haluat tutustua Väylän uusiin toimintoihin, kannattaa katsoa Nappula Väylä -webinaaritallenne.  Webinaaritallenne on katsottavissa Nappulan Info-moduulin kautta.

Lisätietoja myynnistämme

Nappula Väylä on lisämaksullinen toiminto, josta on saatavilla eri kokoisia paketteja (viestejä per kuukausi) erilaisiin tarpeisiin. Tekstiviestien lähetyksen lisäksi hinta sisältää Väylä-toiminnon ylläpidon ja jatkokehittämisen. Kysy lisätietoja Nappula-ohjelmistosta tai Väylästä myynnistämme.

Fastroi koulutuspäivät

Yhdessä tehden – Kiitos Fastroin ja Tieran koulutuspäiviin osallistuneille!

Fastroin ja Tieran yhteiset koulutuspäivät järjestettiin Tampere-talossa 4.-5.syyskuuta. Koulutuspäivillä oli yhteensä yli 220 osallistujaa. Teemana oli Yhdessä Tehden ja pyrimme huomioimaan teeman kaikessa ohjelmassa. Järjestimme tapahtuman yhteistyössä Kuntien Tieran tiimin kanssa. Päivien aikana pidettiin lukuisia työpajoja Hilkka- ja Nappula-järjestelmien eri ominaisuuksista, käytiin monia kiinnostavia keskusteluja sosiaalialan eri toimijoiden kesken ja verkostoiduttiin. Iltaohjelmassa oli hemmottelu- ja käsityöpisteitä, illallinen ja musiikkia.

Hilkka-päivät kunta-asiakkaille ja yksityisille palveluntuottajille 4.9.

Fastroi-Tiera-asiakaspaivat-2019

Hilkka-päivien aamupäivän ohjelmassa kuultiin mm. miten Hilkka-järjestelmän kehitystyössä hyödynnetään uusia kehitysmenetelmiä, miten ohjelmistoja tehdään ja mihin järjestelmiin Hilkka-järjestelmä on liitettävissä. Lisäksi yhteistyökumppanimme eli Kuntien TieraAtostekCausalusParasta PalveluaRaisoftTunstallVisma Solutions/Netvisor ja Vivago esittäytyivät ja kertoivat miten heidän ohjelmisto on hyödynnettävissä Hilkka-järjestelmän asiakkaillemme.

Iltapäivän koulutus oli jaettu yksityisten palveluntuottajien sekä kunta-asiakkaidemme osalta erikseen ja ohjelmassa oli mm. PSOP-asiaa, Kuopion kaupungin puheenvuoro, Kanta-katsaus, luento uudistuvasta kirjaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä työpajoja Hilkka-järjestelmän ominaisuuksista asumispalvelu- ja kotihoitoasiakkaillemme.

Nappula-päivä lastensuojelun ammattilaisille

Nappula-päivässä käytiin läpi ohjelmiston käyttövinkkejä, järjestettiin työpajoja mm. muokattavista lomakepohjista, tietoturvasta sekä osallisuuden toteutumisesta päivittäisessä kirjaamisessa.  Teppo Taskinen Socom Oy:stä oli myös puhumassa miten yksityisen sosiaalihuollon palvelunantaja voi valmistautua sosiaalihuollon arkiston käyttöönottoon ja Lakimiespalvelut Aavalex Oy:n Kati Saastamoinen kävi läpi lastensuojelulain muutoksia.

Tiera mobiili kotihoito -päivä 5.9 Tieran ja Fastroin kunta-asiakkaille

Tiera mobiili kotihoitopäivään osallistui yli 70 osallistujaa. Päivän aikana ohjelmassa oli mm. Maiju Rannan puheenvuoro vuorovaikutus ja teknologia -aiheesta, sekä Kajaaniin ammattikorkeakoulun Jaana Kemppaisen puheenvuoro teemalla “DIGIOS – Digitaalisen osaamisen kehittäminen soten koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa. Lisäksi päivän aikana käytiin paneelikeskustelu kotihoidon tulevaisuudesta ja pidettiin Tieran kehitysryhmä kehityksen uusista tuulista.

Palautetta koulutuspäiviltä

Kyselin tapahtumaan osallistuneilta palautetta paikan päällä. Päällimmäisenä keskusteluista jäi minulle mieleen, että pienryhmissä tapahtuvat koulutukset koetaan erittäin hyödylliseksi omaan työhön liittyen, toisten kokemukset & käytänteet ohjelmiston käytöstä auttavat miettimään ohjelmiston käyttöä omissa työtehtävissä ja verkostoituminen toisten osallistujien kanssa on myös iso osa koulutuspäivien antia.

Lisäksi sain useita kehitysehdotuksia ohjelmien tai koulutusten sisältöihin.

Toteutimme myös tapahtuman jälkeen palautekyselyn ja kokonaisuutena kaikkiin koulutuspäiviin ja -sisältöihin oltiin lähes 82,3 % tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Tiera Mobiili kotihoito -päivien kokonaisuus sekä koulutussisällöt ylsivät 100 % tyytyväisyyslukemiin (18 vastaajaa). Asiakkaamme arvostavat vuotuisia koulutuspäiviämme ja on ilo huomata, että onnistuimme koulutussisällön osalta lähes yhtä hyvin kokonaisuutena kuin aiemmin.

Lähde: Sähköinen palautekysely tapahtumasta. Vastaajien määrä 34 (Hilkka-päivä) ja 9 (Nappula-päivä). 

Koulutuspäivien ja koulutusten kehittämisideoita tuli myös runsaasti ja näitä huomioimme ensi vuoden tapahtuman suunnittelussa. Saimme muutamia toiveita mm. pääkäyttäjien ja ns. peruskäyttäjien erillisistä koulutuksista sekä asiakaspuheenvuoroja toivottiin lisää. Pyrimmekin kehittämään tapahtumaa niin, että luomme täysin uudenlaista ohjelmaa seuraaviin koulutuspäiviin.

Iso kiitos koulutuksiin osallistuneille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Tapahtuman tunnelmat välittyvät videostamme ja lisäksi voit katsoa tapahtuman kuvia Fastroin Facebookissa.

Toivottavasti tapaamme seuraavilla asiakaspäivillä uudestaan!