Hilkka ja Nappula-ohjelmistot tehostavat työtä

Hilkka™- ja Nappula™-ohjelmistot tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa rutiineista tärkeämpiin tehtäviin. Fastroi on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen järjestelmätoimittaja. Teemme asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen, kotihoidon ja lastensuojelun ammattilaisille.

Hilkka- ja Nappula ohjelmistot sosiaali- ja terveyshuoltoon

Tehokkaat järjestelmät mahdollistavat lisää aikaa hoitotyöhön

Tehokkaalla toiminnanohjauksella ja helppokäyttöisellä asiakastietojärjestelmällä hyödyt eivät ole vain taloudellisesti mitattavissa: aikaa jää enemmän varsinaiseen hoitotyöhön ja tehtäväkuorma jakautuu työntekijöiden kesken tasaisemmin. Myös hermoja raastavan paperityön määrä vähenee sekä hankalien, vanhanaikaisten järjestelmien käyttö poistuu vaikeuttamasta arkea.

 

Ohjelmistomme mukautuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeisiin. Kehitämme ohjelmistojamme asiakkaiden tarpeiden mukaan sosiaali- ja terveyspalvelun lainsäädäntö ja vaatimukset huomioiden. Haluamme tarjota tietoturvallisia ratkaisuja, joilla hoito- ja sosiaalityön suunnittelu, raportointi, tiedonkeruu ja analysointi, asiakastietojen järjestely sekä resurssienhallinta jouhevoituvat.

Fastroi on sosiaalialan johtava järjestelmätoimittaja

Fastroi on toimittanut järjestelmäratkaisuja niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille jo yli 15 vuoden ajan. Fastroi Hilkka on käytössä jo yli 1000 yksityisen- ja julkisen sektorin toimipisteessä ympäri Suomea, loppukäyttäjien määrän ollessa pitkälti yli 35 000 henkilön. Nappula on käytössä 350 yrityksessä ja yhteisössä ja järjestelmällä on käyttäjiä yli 8000.

Hilkka-™ ja Nappula™-järjestelmät ovat liitettävissä moniin kymmeniin järjestelmiin rajapintojen avulla. Järjestelmiemme monipuolisuutta lisäävät niiden integrointimahdollisuudet mm. eri potilastieto-, hoitajakutsu-, turvaranneke-, palkanlaskenta-, taloushallinto- ja laatujärjestelmien kanssa. Ohjelmistomme avulla työ suoraviivaistuu, kun tieto kulkee helposti ja varmasti tekijältä toiselle ja tieto on reaaliaikaista.

Ratkaisumme hyödyttää siten kaikkia, niin työntekijöitä kuin apua tarvitsevia asiakkaitakin. Ihmisiä, joista välitetään –  ja jotka välittävät.