Omaisviestintä Hilkka-ohjelmistoon

Omaisviestintä on sähköistä ja tietoturvallista yhteydenpitoa hoivapalvelun tarjoajan ja hoivapalveluasiakkaan omaisten välillä. Tietoturvallinen ominaisuus on saatavilla Hilkka-ohjelmistoon. Toiminnan läpinäkyvyys parantaa hoidon laatua ja lisää aikaa hoitotyöhön, kun puhelinsoitot vähenevät.

Omaisviestintä helpottaa henkilökunnan ja omaisten välistä viestintää

Omaisviestintä helpottaa sähköistä yhteydenpitoa hoitohenkilökunnan ja hoivapalvelujen asiakkaan omaisten välillä. Palvelu mahdollistaa hoitohenkilökunnan ja omaisten keskinäisen kommunikoinnin sähköisesti sekä läheisen päiväohjelman seurannan kätevästi.

Fastroin Omaisviestinnän ominaisuudet

  • Mahdollistaa hoitohenkilökunnan ja omaisten keskinäisen kommunikoinnin sähköisesti.
  • Helpottaa yhteydenpitoa poikkeusaikana. Palvelu mahdollistaa paikasta riippumattoman yhteydenpidon.
  • Kalenterin avulla hoivapalvelun asiakkaan päiväohjelma tulee näkyville, ja omainen voi seurata läheisensä päivän tapahtumia helposti.
  • Toiminnan läpinäkyvyys parantaa hoidon laatua.
  • Omaisviestintä säästää työaikaa – puhelinsoitot vähenevät ja itse hoitotyöhön jää enemmän aikaa.
  • Kotihoidossa käytettävä reissuvihko voidaan korvata uudella viestintäkanavalla.

Fastroin asiakkaat

Palvelu on saatavilla Hilkka-ohjelmiston käyttäjille lisämaksusta. Palvelun käyttöönotto on vaivatonta. Hoitokirjauksien teko ja omaisille niistä tiedottaminen onnistuu yhdellä klikkauksella suoraan Hilkka-ohjelmistossa. Kalenterin avulla hoivapalvelun asiakkaan päiväohjelma tulee omaisten näkyville. Fastroi opastaa käyttöönotossa ja järjestää käyttökoulutusta, kysy lisätietoja myynnistämme!

Hoivapalvelun omaiset

Omaiset voivat ottaa palvelun käyttöön heti, kun palvelusta on sovittu läheisen hoivapalvelun tarjoajan kanssa. Omaiset saavat palvelun käyttöön www.omaisviestinta.fi -sivuston kautta. Omainen kirjautuu palveluun puhelinnumeron ja PIN-koodin avulla selaimella.