Hilkka-optimointi auttaa hoitajien työpäivien ja asiakaskäyntien suunnittelussa

Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmän ja sen optimointi -ominaisuuksien avulla voidaan määritellä ja ottaa huomioon käyttäjän toimesta mm. siirtymäajat, ruokatauot, ruuhkahuiput, pysäköintiin kuluvan ajan ja kesä- sekä talvikeliolosuhteet. Ohjelmistossa on automaattinen työnjako eli optimointi.

Hilkka-optimointi auttaa hoitajien työpäivien suunnittelussa

Miten Hilkka-optimoinnin hyödyntäminen auttaa kotihoidon työnsuunnittelussa?

Hilkka-optimointi auttaa erityisesti kotihoidon työnsuunnittelussa ja tehostaa työn ja asiakaskäyntien organisointia. Optimoinnin parametrien avulla voidaan huomioida asiakaskäyntien käyntivälin säilyttäminen ja käyntien välimatkan huomioiminen siirtymäajassa eri kulkuneuvoille (esimerkiksi pyörä, auto tai kävely). Tarvittaessa käyntien väliin voidaan automaattisesti lisätä siirtymäajan lisäksi ennalta määritelty minuuttimäärä. Hilkkaan on mahdollista kirjata ylös myös pysäköintiohje (nähtävissä työntekijän matkapuhelimen käyttöliittymässä).

Työntekijöille voidaan määritellä aikapuskuri työvuoron alkuun ja loppuun. Tämä tarkoittaa sitä, että toimistolle tullessa hoitajalla on aikaa hakea asiakaskäynneillä tarvittavat tavarat. Lisäksi työvuoron viimeinen käynti voidaan tarvittaessa suunnitella päättyväksi hyvissä ajoin ennen työpäivän loppua. Lounastauot voidaan määritellä optimoinnin avulla niin, että lounas on joko toimistolla tai muualla.

Ruuhkahuiput voidaan huomioida sopivan kestoisilla aikaikkunoilla, jotka asiakkaamme voi määritellä itse (esimerkiksi 7.00-9.00 välisenä aikana tehdään aamukäynnit). Lisäksi käyntien suunnittelunäkymän avulla on mahdollista kohdistaa ns. ei aikakriittisiä hoitokäyntejä ns. ruuhkahuippujen ulkopuolelle, jolla voidaan tasata hoitajien työtehtäviä koko käytössä olevalle työajalle.

Kesä- ja talvikeliolosuhteet voidaan huomioida matka-ajan kertoimella. Jos alkuperäinen matka-aika on esimerkiksi 10 minuuttia ja kertoimen ollessa talvella 150 %, matka-aika muuttuu 15 minuutiksi.

Optimoinnin avulla voidaan siis jakaa asiakastöitä työntekijöille organisaation määrittelemien parametrien ja priorisoinnin mukaisesti. Asiakkaamme voivat huomioida optimointipohjassa yllä mainittujen asioiden lisäksi mm. omahoitajuuden sekä työntekijöiden rajoitteita kuten esimerkiksi allergioita. Lopullisen työnjaon parametrit määrittelee aina asiakasorganisaation edustaja, joka tarkistaa miten järjestelmällä määritetyt päivän työvuorot toimivat. Tarkistuksen jälkeen päivään voidaan tarpeen vaatiessa tehdä vielä muutoksia manuaalisesti.

Hilkka-optimointi lyhyesti:

Hilkka-optimointi on Hilkka-järjestelmään saatava maksullinen ominaisuus ja sitä hyödynnetään erityisesti kotihoidossa. Asiakas tarvitsee vain tietokoneen, matkapuhelimen tai tabletin internetyhteydellä ja Hilkka-ohjelman käyttö voi alkaa. Ohjelmiston ja optimoinnin käyttöönottokoulutuksessa opiskellaan niiden käyttö. Helpdeskimme palvelee ohjelmistoon käytössä ja ongelmatilanteissa niin puhelimitse kuin sähköisesti. Ratkaisuamme voidaan laajentaa asiakkaan tarpeisiin lukuisien rajapintojen ja lisäpalvelujen kautta.

Hilkka-optimointi – ominaisuudet:

  • Kotihoidon hoitajien työpäivien ja asiakaskäyntien suunnittelu helpottuu optimoinnin avulla.
  • Optimoinnin avulla voidaan organisoida keskitetysti ja tehokkaasti asiakastöitä työntekijöille organisaation määrittelemien parametrien ja priorisoinnin mukaisesti.
  • Töiden hallinta helpottuu henkilökunnan päivittäisten tehtävien suunnittelun ja reaaliaikaisen seurannan avulla.
  • Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmän ja sen optimointi -ominaisuuksien avulla voidaan määritellä ja ottaa huomioon käyttäjän toimesta mm. siirtymäajat, ruokatauot, ruuhkahuiput, pysäköintiin kuluvan ajan ja kesä- sekä talvikeliolosuhteet. Ohjelmistossa on automaattinen työnjako eli optimointi.
  • Asiakkaamme voivat huomioida optimointipohjassa yllä mainittujen lisäksi mm. omahoitajuuden sekä työntekijöiden rajoitteita kuten esimerkiksi allergioita.
  • Hilkka-järjestelmän toimivuutta lisäävät sen monet rajapinnat mm. hoitajakutsu-, turvaranneke-, palkanlaskenta-, taloushallinto- ja laatujärjestelmiin.