Hilkka-Sopimushallinta ja laskutus -ominaisuudet auttavat töiden ja palveluiden laskutuksessa

Hilkka-Sopimushallinta ja laskutus -ominaisuudet auttavat töiden ja palveluiden laskutuksessa koti- ja asumispalveluissa.

Hilkka-Sopimushallinta ja laskutus -ominaisuudet

Hilkka-Sopimushallinta ja laskutus -ominaisuudet auttavat töiden ja palveluiden laskutuksessa koti- ja asumispalveluissa. Sopimushallinta ja laskutus -ominaisuuksien avulla on mahdollista muodostaa töiden ja palveluiden laskutusaineisto taloushallinnon järjestelmää varten. Laskutus voi perustua asiakkaan sopimuksiin, läsnäoloon, tehtyihin töihin, toimitettuihin palveluihin tai tavaroihin. Asiakkaan käyttämistä palveluista voidaan laskuttaa haluttaessa useita eri tahoja. Järjestelmässä on myös mahdollista esikatsella asiakkaalle lähtevää laskutusaineistoa. Sopimushallintaan voidaan luoda yleiset vastaanottajat esimerkiksi tapauksessa, jos kunta maksaa asiakkaan asumisesta ja siihen liittyvistä palveluista.

Sopimushallinnan sopimukseen tai palvelupakettiin voidaan kytkeä erilaisia hinnoitteluja kuten kiinteä hinnoittelu-, läsnäolohinnoittelu-, tapahtumahinnoittelu ja tuotehinnoittelu. Kiinteä hinnoittelu voi koskea esimerkiksi tiettyä kiinteähintaista tuotepakettia tai vuokraa, läsnäolohinnoittelu liittyy asukkaan läsnäolopäivien hinnoitteluun ja tapahtumahinnoittelu voi liittyä esimerkiksi kodinhoidon palveluihin.

Hilkka-järjestelmän toimivuutta lisäävät sen monet rajapinnat ja laskutusaineisto saadaan lähetettyä rajapinnan kautta useisiin laskutus-, ja taloushallintojärjestelmiin.

Hilkka-Sopimushallinta ja laskutus – hyödyt asiakkaillemme

Järjestelmään kirjattujen käyntien tai asiakkaan läsnäolon perusteella Hilkka tuottaa laskutusaineiston automaattisesti, mikä vähentää organisaation kuluja ja tehostaa prosesseja. Laskutuksen automatisointi helpottaa myös tilitoimiston työtä kirjaamisessa, kun laskutusta ei tarvitse tehdä käsin ja virheen mahdollisuudet pienenevät.

Palvelusetelien laskuttaminen on helppoa Hilkka-järjestelmässä. Järjestelmään tallennettuja palveluseteleitä käytetään asiakkaan erilaisten palveluiden maksamiseen. Organisaatio laskuttaa asiakkaalta omavastuuosuuden ja laskutus ottaa huomioon palvelusetelin käytölle asetetut rajoitukset. Hilkka-ohjelmiston ominaisuuksien avulla yrittäjä voi tarkastella jälkikäteen asiakkaan tietoja palvelusetelin käytöstä: mitä tapahtumia setelillä on maksettu, milloin sekä kuinka paljon seteliä on käytetty. Palveluseteleitä voidaan käyttää läsnäoloperusteisiin, kiinteähintaisiin ja tapahtumaperusteisiin palveluihin, joita ovat mm. tuettu asumispalvelu, vuokrat ja kotiin annettavat palvelut.

Järjestelmässä on myös sähköiset Palse- ja PSOP-setelitoiminnallisuudet, jotka mahdollistavat nopean ja vaivattoman palvelusetelien käytön, tapahtumien tilityksen ja asiakkaiden omavastuuden laskuttamisen. Lisätietoja palveluseteleistä löydät blogistamme.

Sopimushallinta- ja laskutus koti- ja asumispalveluissa

Hilkka-järjestelmän Sopimushallinta- ja laskutusominaisuudet hyödyttävät asumis- ja kotipalveluja. Asiakas tarvitsee vain tietokoneen, matkapuhelimen tai tabletin internetyhteydellä ja Hilkka-ohjelman käyttö voi alkaa. Ohjelmiston käyttöönottokoulutuksessa opiskellaan ohjelmiston käyttö. Helpdeskimme palvelee ohjelmiston käytössä ja ongelmatilanteissa niin puhelimitse kuin sähköisesti. Ratkaisuamme voidaan laajentaa asiakkaan tarpeisiin lukuisien rajapintojen ja lisäpalvelujen kautta.

Hilkka™-järjestelmän sopimushallinta- ja laskutus -ominaisuudet:

  • Hilkan sopimushallinta ja laskutus -ominaisuudet mahdollistavat töiden ja palveluiden laskutusaineiston muodostamisen mm. taloushallinnon järjestelmää varten. Laskutusperusteet voivat perustua asiakkaan sopimuksiin, tehtyihin töihin, toimitettuihin palveluihin ja tavaroihin.
  • Hilkka tuottaa laskutusaineiston automaattisesti järjestelmään kirjattujen käyntien tai asiakkaan läsnäolon perusteella ja vähentää yrityksen hallintotyötä.
  • Laskutuksen automatisointi helpottaa myös tilitoimiston työtä kirjaamisessa, kun laskutusta ei tarvitse tehdä käsin ja virheen mahdollisuudet pienenevät.
  • Hilkka-järjestelmästä suoraan työntekijöiden tuntitoteumat ja tiedot saa siirrettyä kätevästi palkanlaskentaohjelmistoon mikä helpottaa palkanlaskennan työtä.
  • Järjestelmän avulla palvelusetelien laskuttaminen on helppoa.
  • Järjestelmässä on myös sähköinen palvelusetelitoiminnallisuus, joka mahdollistaa nopean ja vaivattoman palvelusetelien (PSOP ja palse.fi) käytön ja laskuttamisen.
  • Hilkka-järjestelmän toimivuutta lisää sen monet rajapinnat mm. hoitajakutsu-, turvaranneke-, palkanlaskenta-, taloushallinto- ja laatujärjestelmiin.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä