Hilkka-työvuorosuunnittelu mahdollistaa työntekijöiden työvuorojen suunnittelun ja raportoinnin kätevästi

Hilkka-työvuorosuunnittelu mahdollistaa työntekijöiden työvuorojen suunnittelun ja raportoinnin kätevästi ja tukee työvuorosuunnittelijan päivittäistä työtä.

Hilkka-työvuorosuunnittelu mahdollistaa työvuorojen suunnittelun

Työvuorosuunnittelu huomioi eri työehtosopimukset ja tehtyjen tuntien siirtäminen onnistuu myös palkkaohjelmistoon rajapinnan avulla. Työvuorosuunnittelu on Hilkka-järjestelmään kuuluva lisämaksullinen ominaisuus.

Mitä hoitoalan työvuorosuunnittelussa tulee ottaa huomioon?

Työvuorosuunnittelu on pitkälti lakisääteinen ja työehtosopimuksen ohjaama prosessi. Suunnittelun kautta pyritään tarjoamaan riittävä ja osaamiseltaan oikea henkilöresursointi  työnantajan määräämien työtehtävien hoitamiseksi. Työvuorosuunnitteluun vaikuttavat lisäksi työn luonne, hoitajamitoitusvaatimukset, työntekijöiden toiveet, arkipyhät, vuosilomat  ja moni muu asia. Sekä työntekijän että työnantajan kannalta onnistunut työvuorosuunnitelma on aina monen asian lopputulos. Hilkka-työvuorosuunnittelu tukee suunnittelijaa tässä työssä esimerkiksi työehtosopimuslaskentojen ja hoitajavahvuustaulukoiden avulla. Hilkka-työvuorosuunnittelu mahdollistaa oman työehtosopimuksen määrittelyn jokaiselle työntekijälle, mikä helpottaa työvuorojen suunnittelua ja tuntien tasaamista.

Hilkka-työvuorosuunnittelun käyttöönotto ja -koulutus

Hilkka-työvuorosuunnittelu on Hilkka-järjestelmään saatava maksullinen ominaisuus. Asiakas tarvitsee vain tietokoneen internetyhteydellä ja Hilkan työvuorosuunnittelun käyttö voi alkaa. Ohjelmiston ja työvuorosuunnittelun käyttöönottokoulutuksessa opiskellaan niiden käyttö. Helpdeskimme palvelee ohjelmistoon käytössä ja ongelmatilanteissa niin puhelimitse kuin sähköisesti. Ratkaisuamme voidaan laajentaa asiakkaan tarpeisiin lukuisien rajapintojen ja lisäpalvelujen kautta.

Hilkka-työvuorosuunnittelun tärkeimmät ominaisuudet: 

  • Työvuorosuunnittelu -ominaisuus mahdollistaa työntekijöiden työvuorojen suunnittelun ja raportoinnin nopeasti ja eri työehtosopimukset huomioiden. 
  • Ominaisuus mahdollistaa oman työehtosopimuksen määrittelyn jokaiselle työntekijälle, mikä helpottaa työvuorojen suunnittelua ja tuntien tasaamista. 
  • Tehtyjen tuntien siirtäminen palkkaohjelmistoon rajapinnan avulla.
  • Työntekijöiden on mahdollista lisätä toiveita työvuoroista ohjelmistossa ja tieto kulkee kätevästi suunnittelijalle. 
  • Suunnitellut työvuorolistat siirtyvät työntekijöiden nähtäviksi Hilkka-työvuorosuunnittelun työaika-näkymään ja paperisia työvuorolistoja ei tarvitse tulostaa erikseen.
  • Suunnitellut vuorot näkyvät myös Hilkassa ajanvarauksen työpöydällä, jolloin asiakaskäynnit on helppo kohdistaa työvuorossa oleville työntekijöille.  
  • Työntekijä voi kuitata toteutunutta työaikaa suoraan joko Hilkka-mobiilista tai -järjestelmästä. Hilkka-mobiilissa on mahdollista käyttää myös aloita/lopeta työaika -toimintoa, jolloin toteumaan siirtyy tarkalleen työntekijän merkitsemä työaika.
  • Vahvuustaulukoiden avulla voidaan seurata, mistä vuoroista puuttuu työntekijöitä tai onko niitä suunniteltu joihinkin vuoroihin liikaa sekä seurata toteutuneita vuoroja ja tarkastella työvuorojen todellista hoitajamitoitusta. 
  • Ohjelmasta on mahdollista hakea myös erilaisia poissaolotilastoja – esimerkiksi kaikkien työntekijöiden tai vain tietyn työntekijän koulutuspäivät tai sairauspoissaolot.
  • Hilkka-järjestelmän toimivuutta lisäävät sen monet rajapinnat mm. hoitajakutsu-, turvaranneke-, palkanlaskenta-, taloushallinto- ja laatujärjestelmiin.