Nappula-järjestelmä – Lastensuojelun ammattilaisen työkalu

Nappula™-järjestelmä auttaa erityisesti lastensuojelu- ja vammaispalveluita tarjoavien yritysten, yhdistysten ja säätiöiden toiminnan tehostamisessa ja sosiaalityön raportoinnissa.

Nappula™-järjestelmä on sosiaalihuollon asiakastiedon tallentamiseen ja käsittelemiseen tarkoitettu selainkäyttöinen asiakastietojärjestelmä. Ohjelmiston avulla työ suoraviivaistuu, kun tieto kulkee helposti ja varmasti tekijältä toiselle. Nappulaa käyttää päivittäin yli 8000 sosiaalialan ammattilaista. Fastroi Nappula™ on luokiteltu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäluokkaan B. Valvira ylläpitää ja julkaisee tätä tietojärjestelmärekisteriä omilla verkkosivuillaan.

Nappula™-asiakastietojärjestelmän räätälöitävyys ja helppokäyttöisyys mahdollistavat järjestelmän tehokkaan käytön esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollossa ja avopalveluissa, vammaispalveluissa, päihdekuntoutuksessa, mielenterveyskuntoutuksessa, perhekuntoutuksessa ja erilaisissa asumispalveluissa. Nappulan käyttäjistä 98,2% on erittäin tai hyvin tyytyväisiä ohjelmistoon ja 97,1 % käyttäjistä suosittelee ohjelmistoa (Fastroin asiakastyytyväisyystutkimus 11/2020, 345 vastaajaa).

Miten tietoturvallinen Nappula™-järjestelmä auttaa sosiaalityön kirjaamisessa?

Nappulan käyttöoikeutta hallitaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla, sekä työasema- ja organisaatiokohtaisilla varmenteilla. Raporttien kirjaaminen, erilaisten lomakkeiden käsittely, tietojen keruu sekä tarkastelu on tehty helppokäyttöisiksi, jotta asiakastyöhön vapautuisi lisää aikaa. Helppokäyttöisyyden ansiosta perehdyttäminen on vaivatonta.
Muokattavissa oleva yleisnäkymä antaa mahdollisuuden tuoda esille ne toiminnot jotka ovat oleellisia omassa työssä.

Nappula-ohjelmisto pitää sisällään lastensuojeluun tai vammaispalveluihin liittyvää lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi valmiit lomakkeet rajoitustoimenpiteiden kirjaamiselle. Ominaisuus säästää huomattavasti aikaa, koska aikaa ei tarvitse käyttää rajoituspäätöksen etsimiseen. Ohjelmiston avulla rajoitukset kirjataan lakien vaatimusten mukaisesti ja tietoturvallisesti.
Nappula-asiakastietojärjestelmä on liitettävissä moniin rajapintoihin, mikä takaa ohjelmiston monipuolisen hyödyntämisen sosiaalityössä ja tiedonsiirto helpottuu.

Nappula™-järjestelmä

Nappula-järjestelmän ominaisuudet ja käyttöönotto

Nappula-asiakastietojärjestelmä sai parhaan keskiarvon sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä 2019 tehdyssä tutkimuksessa, jossa teemoina olivat mm. tekninen toimivuus, käytettävyys, yhteistyö ja tiedonkulku sekä järjestelmien hyödyt & haitat. Nappula-ohjelmistoa kehitetään ja ylläpidetään niin kutsutun jatkuvan ohjelmistokehityksen menetelmällä lakisääteisten vaatimusten, asiakaspalautteen ja kehitysehdotusten pohjalta. Nappulasta löytyykin paljon hyödyllisiä ominaisuuksia kuten:

 • Asiakastietojen hallinta
 • Päivittäinen raportointi
 • Lomake-editori asiakassuunnitelmille ja kausikoosteille
 • Kalenteri yksikön/osaston arjen järjestämiseen
 • Lääkitysten seuranta
 • Rajoitustoimenpiteet
 • Puitesopimus- ja laskutustietojen hallinta
 • Viestivihko sisäiseen viestintään
 • Nappula Väylä mm. asiakaspalautteen ja vaikuttavuuden arviointiin.
 • Paikkakyselyt organisaation vapaiden asiakaspaikkojen hallinnointiin sekä asiakkuuden seurantaan
 • Sijais-/tukiperheet -toiminto perheiden, perheille tarjottavan tuen sekä perhehoitajien palkkioiden tietojen ylläpitoon
 • Tilastot-toiminto asiakkaiden tilanteista sekä yleistilastoista
 • Nappula-asiakastietojärjestelmä on liitettävissä moniin rajapintoihin, mikä takaa ohjelmiston monipuolisen hyödyntämisen sosiaalityössä.

Asiakas tarvitsee vain tietokoneen sekä internetyhteyden ja Nappula-ohjelman käyttö voi alkaa. Ohjelmiston käyttöönottokoulutuksessa opiskellaan ohjelmiston käyttö. Helpdeskimme palvelee ohjelmistoon käytössä ja ongelmatilanteissa niin puhelimitse kuin sähköisesti. Ratkaisuamme voidaan laajentaa asiakkaan tarpeisiin rajapintojen ja lisäpalvelujen kautta.

Nappula Väylä

Nappula Väylä mahdollistaa palautteen keräämisen
Nappula Väylä
Fastroi yhteystiedot

Yhteydenotto

Kiinnostuitko Nappulasta? Jätä yhteystietosi.
Yhteydenottolomake

Helpdesk

Tuliko ongelmia? Ota yhteyttä tekniseen tukeemme.
Helpdesk palvelee