Nappula Toimintakykymittarit antavat mahdollisuuden arvioida sosiaalityön vaikuttavuutta

Nappulan Toimintakykymittarit antavat mahdollisuuden arvioida sosiaalityön vaikuttavuutta lastensuojelun sijais- ja avohuollossa.

Lapset ovat oman elämänsä parhaita eksperttejä, joten on tärkeää saada lapsen oma ääni kuuluviin. Lastensuojelutyöstä ovat puuttuneet aiemmin mittarit, joilla mitata työn onnistumisia ja esimerkiksi sijaisperheessä asuvan lapsen tilanteen kehittymistä. Nappulan Toimintakykymittareiden avulla pystytään nyt arvioimaan annettujen palveluiden vaikuttavuutta paremmin. Toimintakykymittarit on toteutettu yhteistyössä Familar Oy:n kanssa.

Miten Nappulan Toimintakykymittarit auttavat vaikuttavuuden arvioinnissa?

Mittaria täytetään esimerkiksi kolmen kuukauden välein lapsen, omaohjaajan ja vanhemman kesken. Lapsi saa itse vastata kysymyksiin, jotka käsittelevät arkisia asioita. Helposti lähestyttävien kysymysten avulla avautuva keskusteluyhteys lähentää ohjaajan ja lapsen suhdetta. Mittareissa on useita kymmeniä kysymyksiä ja eri osa-alueita – kuten esimerkiksi vuorovaikutus, itsestä huolehtiminen, oppiminen ja koulu, käytös sekä psyykkinen vointi. Kysymysten perusteella sovellukseen piirtyy kuvaaja, josta on helppo seurata vaikuttavuutta ja tilanteen muutoksia ja kehittymistä ajan kuluessa.

Mittarin käytön koetaan lisäävän ja kehittävän perheyhteistyötä. Sen lisäksi että nähdään lapsen tilanteen kehittyminen, voidaan nähdä myös koko organisaation kehittyminen laajemmassa kuvassa. Kerätty data auttaa hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa.

Nappula Toimintakykymittareiden hyödyt

Nappulan Toimintakykymittarit auttavat lastensuojelun toimijoita kehittämään toimintaansa ja tuottamaan aiempaa laadukkaampaa palvelua. Tämä voi johtaa lapsen parempaan hyvinvointiin sekä siihen, että lastensuojelun työntekijä tuntee työnsä entistäkin merkityksellisemmäksi. Toimintakykymittarin avulla lapsi tulee näkyväksi sekä perheelle, että häntä hoitavalle työryhmälle. Mittarin tulokset voivat auttaa myös lasta hahmottamaan omaa tilannettaan ja sen kehittymistä paremmin.

Nappula-ohjelmistossa löytyvät seuraavat mittarit:

  • Sijaishuollon toimintakykymittari
  • Avohuollon toimintakykymittari (jälkihuolto)
  • Avohuollon toimintakykymittari (perhetyö, perhekuntoutus)
  • Avohuollon toimintakykymittari (ammatillinen tukihenkilötyö)

Nappula Toimintakykymittarit ovat lisämaksullinen toiminto. Kysy lisätietoja Nappula-ohjelmistosta tai Toimintakykymittareista myynnistämme.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Blogi

Laadukasta asiakastietoa rakenteisesti kirjaamalla

Blogi

Nappula-kyselyyn ennätysmäärä vastaajia!