Enemmän aikaa asiakastyöhön hyvinvointialueilla

Hilkan™ optimointi auttaa työnjaossa ja asiakaskäyntien organisoinnissa

Optimoinnin tarkoituksena on jakaa kotihoidon työntekijöiden päivän työt Hilkka-optimointi auttaa erityisesti kotihoidon työnsuunnittelussa ja tehostaa työn ja asiakaskäyntien organisointia. Asiakaskäyntien optimoinnin tarkoituksena on jakaa kotihoidon työntekijöiden päivän työt automaattisesti mahdollisimman optimaalisesti. Ohjelmistossa on automaattinen työnjako eli optimointi. Hilkka-optimointi on ollut käytössä useilla hyvinvointialueilla jo vuosien ajan.

Hilkan uusi optimointipöytä

Uusi optimointipöytä Hilkassa laajentaa optimoinnin toiminnallisuutta tuomalla optimoinnin tuloksen graafisesti näkyville optimointiprosessin jälkeen. Optimointipöytä tarjoaa hallitun ja helppokäyttöisen asiakaskäyntien hienosäätöalustan töiden suunnittelijoille. Optimointipöydälle tuodaan optimoidut käynnit helposti havaittavassa graafisessa kalenterimuodossa. Optimointipöydällä voidaan optimoinnin tulosta vielä helposti joko hienosäätää raahaamalla käyntejä haluttuihin paikkoihin tai vaikka optimoida kaikki käynnit uudelleen. Halutun käyntisunnitelman ollessa valmis, julkaistaan käyntisuunnitelma näkyviin työntekijöille.

Työpäivien ja asiakaskäyntien optimointi kotihoidossa

Hilkka-optimointi eli automaattinen työnjako auttaa erityisesti kotihoidon työnsuunnittelussa ja tehostaa työn ja asiakaskäyntien organisointia. Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmän ja sen optimointi -ominaisuuksien avulla voidaan määritellä ja ottaa huomioon mm. siirtymäajat, ruokatauot, ruuhkahuiput, pysäköinnit ja kesä- sekä talvikeliolosuhteet. Optimoinnin avulla voidaan kohdistaa keskitetysti ja tehokkaasti asiakastöitä työntekijöille organisaation määrittelemien parametrien ja priorisoinnin mukaisesti. Asiakasorganisaation edustaja määrittelee optimoinnin parametrit ja tarkistaa että optimoinnin lopptulos on toimiva. Optimoinnin jälkeen voidaan optimointipöydällä vielä tehdä muutoksia manuaalisesti.

  • Asiakaskäyntien välimatkojen huomioiminen eri kulkuvälineille
  • Käyntien siirtymäaikojen huomioiminen
  • Työn aloitukseen ja lopetukseen sekä taukoihin kuluvan ajan huomiointi
  • Ruuhkahuippujen huomiointi käyntien suunnittelussa
  • Omahoitajuuden sekä rajoitteiden (esim. allergiat) huomioiminen
  • Automaattinen työnjako
  • Uusi optimointipöytä tuo graafisesti näkyviin optimoinnin tulokset
  • Asiakaskäyntien kätevä raahaminen ja muuttaminen optimointipöydän avulla
  • Optimointipöytä havainnollistaa ja ohjaa käyttäjää eri värien avulla suunnittelussa


Optimointi-visa

Oletko työpaikkasi Hilkka-guru - se, jolta kaikki aina kysyvät neuvoa. Vai kaipaisitko kenties lisää treeniä? Nyt voit testata tietämyksesi Hilkka-optimoinnista!