Valitse sopiva asiakastietojärjestelmä sosiaalihuoltoon

Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Tällöin niillä tulee olla käytettävissään tietojärjestelmät, jotka täyttävät niille asetetut kriteerit. Kerromme oppaassamme, mitkä vaatimukset tulee täyttyä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä. Kuvaamme myös Fastroin HilkkaTM ja NappulaTM eroja ja yhtäläisyyksiä, sekä niiden soveltuvuutta erilaisiin toimintaympäristöihin.

Valitse asiakastietojärjestelmä sosiaalihuoltoon käyttötarkoituksen ja laajuuden mukaan

Asiakastietojärjestelmän tulee palvella työn sujuvuutta ja säästää aikaa asiakkaiden kohtaamiseen. Etsitkö sopivaa järjestelmää esimerkiksi sosiaalihuollon asumispalvelujen tai kotiin annettavien palvelujen käyttöön? Entä käytetäänkö järjestelmää perustietojen tallentamiseen vai myös töiden suunnitteluun, raportointiin sekä laskutusaineiston tuottamiseen? 

Fastroin Hilkka™ ja Nappula™ -järjestelmät on kehitetty Suomessa yhteistyössä hoiva-alan ja sosiaalityön asiantuntijoiden kanssa. Kaikki asiakas- ja henkilöstötiedot ovat niissä kootusti yhdessä paikassa. Pilvipalveluna tarjottavat ohjelmistot takaavat asiakastiedon viiveettömän ja tietoturvallisen käsittelyn ajasta ja paikasta riippumatta.

Lainsäädännön vaatimat muutokset tuodaan järjestelmiin automaattisesti. Järjestelmä siis ohjaa käyttäjää toimimaan lain asetusten mukaisesti.

Tietoturvavaatimukset täyttävä asiakastietojärjestelmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmille on asetettu tiukat tietoturvavaatimukset. Olennaisimpia vaatimuksia asiakastietojärjestelmille ovat 

  • toiminnallisuus
  • toimivuus muiden tietojärjestelmien kanssa
  • tietoturva ja tietosuoja.

Ainoastaan Valviran ylläpitämään rekisteriin ilmoitettujen potilas- ja asiakastietojärjestelmien käyttöönotto on sallittua. Asiakastietojärjestelmää valittaessa kannattaa tarkistaa järjestelmätoimittajan tietoturvasertifikaatit, referenssit, taloudellinen tilanne sekä asiakastyytyväisyys itse järjestelmää kohtaan. Lue lisää Fastroin HilkkaTM ja NappulaTM saamasta asiakaspalautteesta.

Lataa opas

”Ohjelmisto on helppo ottaa käyttöön, sitä on vaivaton käyttää ja asiakastuki on erittäin hyvä.”

– Jari H. Helenius, Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalvelut