Loading...

Verksamhetsstyrnings- och kunddatasystem för socialvården

Fastroi erbjuder verksamhetsstyrnings- och kunddatasystem för socialvården, speciellt för hemvård, barnskydd och boendeservice.

Real-Time Care-programmet för hemvård och boendeservice

Ett verksamhetsstyrnings- och kunddatasystem för behoven inom hemvård och boendeservice.
Läs mer!

Kunder

Våra system används inom hemvården, boendeservicen för de äldre, den psykiatriska rehabiliteringen och missbruksvården.
Kundreferensar

Fastroi erbjuder ett verksamhetsstyrnings- och kunddatasystem för socialvården

Fastroi erbjuder ett verksamhetsstyrnings- och kunddatasystem för socialvården, speciellt för hemvård och boendeservice. Fastroi är social- och hälsovårdsbranschens innovativa systemleverantör. Real-Time Care-systemet effektiviserar arbetet och frigör tid från rutinerna för viktigare uppgifter.

Real-Time Care-systemet hjälper till att effektivisera vårdarbetets processer inom hemvård och boendeservice och frigör mer tid för arbetet hos klienterna.

Programmet har utvecklats i samarbete med professionella inom vårdarbete och över 35 000 proffs inom socialbranschen använder dagligen Real-Time Care. Enligt undersökningar är Real-Time Care det användarvänligaste systemet inom den privata sektorn och inom socialvården.

Är du intresserad av att skapa teknologi som underlättar vården?

Fastroi är social- och hälsovårdsbranschens innovativa systemleverantör. Real-Time Care™-, Hilkka™- och Nappula™-systemer effektiviserar arbetet och frigör tid från rutinerna för viktigare uppgifter. Vi vill erbjuda lösningar som gör planeringen och rapporteringen, insamlingen och analysen av data, organiseringen av kunduppgifter och resurshanteringen inom vården och socialt arbete smidigare. I över femton års tid har vi levererat systemlösningar till såväl den privata som den offentliga sektorn. Fastroi Oy grundades 2003 och dess verksamhetsställen finns i Joensuu, Tammerfors och Skelmersdale (UK). Fastroi är en del av myneva Group GmbH.

Vår verksamhet styrs av våra vision, vår mission och våra värderingar. Vår vision är att erbjuda programprodukter och de bästa verksamhetsmodellerna för aktörer inom social- och hälsovården i hela världen. Vår mission är att underlätta vården med hjälp av teknologi. Vi vill alltså erbjuda lösningar som gör planeringen och rapporteringen, insamlingen och analysen av data, organiseringen av kunduppgifter och resurshanteringen inom vården och socialt arbete smidigare. I slutändan handlar det ändå alltid om människor – oss fastisar. Är du intresserad av att skapa teknologi som underlättar vården?