Programmet kan anpassas till social- och hälsovårdstjänsternas behov

Programmet kan anpassas till social- och hälsovårdstjänsternas behov. Vi utvecklar vårt program i enlighet med kundernas behov, utifrån lagstiftning och bestämmelser om social- och hälsovårdstjänster. Vi vill erbjuda informationssäkra lösningar som gör planeringen och rapporteringen, insamlingen och analysen av data, organiseringen av kunduppgifter och resurshanteringen inom vården och socialt arbete smidigare.

Fastroi har i över 15 års tid levererat systemlösningar till både den privata och den offentliga sektorn. Fastroi Real-Time Care™ används vid fler än 1 000 enheter inom den privata och offentliga sektorn runtom i Finland, och antalet slutanvändare uppgår till drygt 35 000.

Real-Time Care-systemet effektiviserar arbetet och frigör tid från rutinerna för viktigare uppgifter. Våra system används inom hemvården, boendeservicen för de äldre, den psykiatriska rehabiliteringen, missbruksvården, hälso- och sjukvården samt i tjänsterna för personer med funktionsnedsättningar.  

Därför gynnar vår lösning alla, såväl medarbetarna som de hjälpbehövande klienterna. Människor man bryr sig om – och som bryr sig.

Hur kan kunddatasystemet underlätta den hektiska vardagen i det sociala arbetet?

Kunddatasystemet underlättar informationshantering, registrering och hjälper arbetstagarna i deras hektiska vardag. Fördelarna med effektiv verksamhetsstyrning och ett lättanvänt kunddatasystem mäts inte enbart i ekonomiska termer: det blir mer tid över till den egentliga omvårdnaden och arbetsbelastningen fördelas jämnare mellan medarbetarna. Även mängden påfrestande pappersarbete minskar, och man slipper irritationen från krångliga gammaldags system.

I ett arbete med människorna i centrum bör man behöva ägna så lite tid som möjligt åt uppgifter av sekundär betydelse. Naturligtvis är detta ofta inte fallet. Alla de timmar som slösas bort på registeringar och blankettsökande innebär mindre tid till klienter som behöver omvårdnad och uppmärksamhet. Inom vården eller barnomsorgen har man inte heller råd att göra minsta lilla fel. Därför bör överbelastade medarbetare, dubbla anteckningar och hopblandade post-it-lappar redan nu förpassas till historien.

Omfattande gränssnitt för olika system

Fastroi Real-Time Care™ integreras med tiotals olika system med hjälp av gränssnitt och fungerar sömlöst även mobilt. De olika integrationsmöjligheterna med bl.a. patientdata-, trygghetslarm-, trygghetsarmbands-, löne-, ekonomi- och kvalitetssystem ökar systemets mångsidighet. 

 

Vårt system gör arbetet rätlinjigare då data enkelt och säkert överförs mellan aktörerna och informationen är uppdaterad. 

Intresserad av våra produkter?

Real-Time Care-mobilapplikationen hemvård och hemtjänster

Real-Time Care

System för hemvård och boendeservice
Läs mer!

Helpdesk

Har du fått problem? Kontakta vår helpdesk.
Ta kontakt!
Fastroi Kontakt

Kontakt

Intresserad av våra produkter? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.
Fyll i formuläret