Real-Time Care-systemet underlättar vardagen inom boendeservice för de äldre

Sköterskor och rehabiliterare som arbetar inom boendeservicen för de äldre behöver dagligen granska flera olika klienters uppgifter relaterade till bland annat vårdhistoria, ekonomi och mediciner. Man har inte råd att göra fel, och uppgifterna måste uppdateras med jämna mellanrum.

Care Home Software Simplifies Residential and Nursing Care Services

Real-Time Care-systemet används i stor omfattning bl.a. i boendeservice för de äldre, inom intensifierat serviceboende, samt i privata vårdhem eller servicehem för de äldre.  Vår lösning har gett våra kunder både tids- och kostnadsbesparningar vid deras dagliga rutinuppgifter. Därutöver har även arbetets kvalitet ökat när det finns mer tid över till att använda för den egentliga vården.

Varför ska jag välja Real-Time Care-systemet för boendeservice för de äldre?

Den elektroniska, ofördröjda hanteringen av kunddata och de olika användarnivåerna förbättrar klienternas informationssäkerhet och effektiviserar hanteringen av deras uppgifter på många sätt. Tack vare Real-Time Care-systemet finns klienternas grunduppgifter, vårdplaner, RAI-bedömningar av funktionsförmåga, serviceplaner, nödvändiga tjänster samt eventuella stödåtgärder på ett och samma ställe.

Genom planering och optimering av arbetspass kan ledningen enkelt organisera arbetspassen på ett sätt som är optimalt både för medarbetarna och klienterna. Även vid akuta förändringar, som vid sjukdom, kan ledningen reagera snabbt, eftersom de direkt kan se medarbetarnas arbetsbelastning i realtid. Lyckligtvis kan man enkelt få kontroll över allt detta med hjälp av elektronisk verksamhetsstyrning.

Med hjälp av systemet kan vård- och rehabiliteringspersonalen enkelt se klientens uppgifter under klientbesöket till exempel i mobilen. Dessutom kan personalen sköta all besöksrelaterad dokumentation direkt i systemet och göra anteckningar till exempel om inköp och ändrad medicinering på ett smidigt sätt, var som helst, när som helst.

Programmets mångsidiga integrationsmöjligheter med bl.a. olika patientdata-, trygghetslarm-, trygghetsarmbands-, löne-, ekonomi- och kvalitetssystem gör arbetet mer effektivt.

Användning av Real-Time Care-kunddatasystemets egenskaper inom boendeservice för de äldre

Real-Time Care-kunddatasystemet tryggar de äldres vardag inom boendeservice för de äldre. Vår kund behöver endast en dator, mobiltelefon eller surfplatta med internetuppkoppling för att börja använda kunddatasystemet. Under  introduktionsutbildningen i programmet lär sig kunden använda programmet och vår helpdesk betjänar kunderna i frågor som gäller programmets användning och problemsituationer både per telefon och elektroniskt. 

Kunddatasystemets egenskaper:

  • All nödvändig information på ett och samma ställe i ett program. 
  • Enkel administration av kund- och persondata med programmet.
  • Arbetstidsplaneringen möjliggör snabb planering och rapportering av medarbetarnas arbetspass i enlighet med de olika kollektivavtalen. Överföring av genomförda timmar via löneprogrammets gränssnitt sker smidigt. 
  • Funktioner för avtalsadministration och fakturering gör det möjligt att skapa faktureringsmaterial för arbetsuppgifter och tjänster bl.a. för ekonomiförvaltningens system.
  • Registrering av socialvårdsdata i vårdanmälningssystemet HILMO (bl.a. kundräkning, vårdperiodens grunduppgifter, tjänstesektor och närvarorapportering) och statistikföring görs enkelt via programmet. Data samlas in automatiskt med hjälp av Real-Time Care-systemet och skickas till THL:s HILMO-tjänst för socialvård. 
  • Real-Time Care mobilapplikationen underlättar registrering också inom öppenvården och hemtjänsten.

Våra kunder som jobbar med äldre är de som bäst kan berätta om Real-Time Care-systemets fördelar och dess användning. Läs mer i våra kundcase.

Våra Real-Time Care kunder är de som bäst kan berätta om våra produkter.

Kunder

Våra Real-Time Care kunder är de som bäst kan berätta om våra produkter.
Läs mer!
Real-Time Care-mobilapplikationen hemvård och hemtjänster

Real-Time Care

System för hemvård och boendeservice
Läs mer!
Fastroi Kontakt

Kontakt

Intresserad av våra produkter? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.
Fyll i formuläret