Fastroi Real-Time Care™ lämpar sig för hospis, läkarhus och hemsjukhus

Fastroi Real-Time Care™ lämpar sig bl.a. för hospis, läkarhus och hemsjukhus.

Den har tagits fram i samarbete med läkare och sköterskor. Real-Time Care™-systemet är ett omfattande kund- och patientdatasystem som också bidrar till effektiva verksamhetsstyrningsprocesser inom vård- och socialbranschens samt hälsovårdens arbetsmiljöer.

Systemet effektiviserar bland annat hanteringen av klientdata, planeringen av arbetspass och pappersarbetet. De smidigare processerna gynnar både medarbetare, klienter som de anhöriga.

Hur förbättrar Real-Time Care datasäkerheten och underlättar informationshanteringen inom hälsovården?

De olika användarnivåerna i systemet förbättrar klienternas informationssäkerhet och administrationen av deras uppgifter. Automatisk säkerhetskopiering och elektroniska pärmar ser till att alla patientdata förvaras tryggt och säkert, men ändå i ordning på ett och samma ställe.

Tack vare färdiga klassificeringar och blankettmallar kan uppgifter om till exempel sjukdomar och diagnoser registreras konsekvent och noggrant. Systemet innehåller bland annat Fimeas uppdaterade läkemedelsdatabas som underlättar det dagliga arbetet med mediciner. Systemet gör arbetet smidigare och ökar noggrannheten – samt lämnar mer tid över till själva patientarbetet i stället för att behöva vända papper.

Omfattande integreringsmöjligheter gör systemet mer mångsidigt. Systemet samverkar bl.a. med olika patientdata-, löne-, ekonomi- och kvalitetssystem. Systemet kan också anslutas till systemet med elektroniska recept (eRecept).

Bland övriga tillägg finns bl.a. planering av arbetstid och kundfakturering. Det finns också möjlighet att lägga till tidbokning på webben som underlättar verksamheten på t.ex. läkarhus.

Real-Time Care-systemet underlättar arbetet inom hälsovårdstjänster

Real-Time Care-systemet underlättar arbetet inom hälsovårdstjänster och frigör mer tid för patientens vård. Man behöver endast en dator, mobiltelefon eller surfplatta med internetuppkoppling för att börja använda systemet. Vid introduktionsutbildningen lär sig kunden använda programmet. Vår helpdesk betjänar kunderna i frågor som gäller programmets användning och problemsituationer både per telefon och elektroniskt.

Real-Time Care-kunddatasystemets egenskaper inom hälsovården:

  • Alla uppgifter registreras i ett och samma system, där de finns i säkert förvar och kan redigeras när som helst.
  • Enkelt upprättande av vårdplaner, veckoscheman och utvärderingshelheter samt uppföljning.
  • Fastroi Real-Time Care™ har en integration med Kanta-arkivet och eRecept, vilket gör det smidigare att betjäna klienter och hantera klientdata.
  • Smidig tillgång till klienternas uppgifter om medicinering. I programmet ingår Fimeas uppdaterade läkemedelsdatabas.
  • Det finns också möjlighet att lägga till tidbokning på webben som underlättar verksamheten på t.ex. läkarcentraler.
  • Arbetspassplanering möjliggör snabb planering och rapportering av medarbetarnas arbetspass i enlighet med de olika kollektivavtalen. Överföring av genomförda timmar via löneprogrammets gränssnitt.
  • Funktioner för avtalsadministration och fakturering gör det möjligt att skapa faktureringsmaterial för arbetsuppgifter och tjänster bl.a. för ekonomiförvaltningens system.
  • Registrering av social- och hälsovårdsdata i vårdanmälningssystemet HILMO (bl.a. kundräkning, vårdperiodens grunduppgifter, tjänstesektor och närvarorapportering) och statistikföring görs enkelt via programmet. Data samlas in med hjälp av Real-Time Care-systemet och skickas till THL:s HILMO-tjänst för socialvård.

Våra kunder som erbjuder hälsovårdstjänster är de som bäst kan berätta om Real-Time Care-systemets fördelar och dess användning. Läs mer i våra kundcase.

Våra Real-Time Care kunder är de som bäst kan berätta om våra produkter.

Kunder

Våra Real-Time Care kunder är de som bäst kan berätta om våra produkter
Läs mer!
Real-Time Care-mobilapplikationen hemvård och hemtjänster

Real-Time Care

System för hemvård och boendeservice
Läs mer!
Fastroi Kontakt

Kontakt

Intresserad av våra produkter? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.
Fyll i formuläret