Real-Time Care-systemet används i stor omfattning inom hemvården och hemtjänsten

Real-Time Care-systemet används i stor omfattning vid mobilt arbete till exempel inom hemvården, hemtjänsten, hemsjukvården, assistans- och städtjänsterna. Real-Time Care™ är ett dagligt arbetsredskap inom hemvården för kommuner och städer och det används dagligen av över 35 000 professionella inom socialt arbete.

Real-Time Care-systemet används i stor omfattning inom hemvården och hemtjänsten

Att bo hemma är för många en viktig faktor för livskvaliteten. Hemtjänsten hjälper och stöder om klienten till följd av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp i hemmet med dagliga sysslor och personliga funktioner. Real-Time Care-systemet tryggar överföring av vårdrelaterade data i realtid, ökar klient- och patientsäkerheten samt ökar vårdens målorientering inom hemvården och hemtjänsten.

Tack vare de mångsidiga funktionerna som går att skräddarsy anpassar sig vårt program till kundernas mobila arbetsbehov och effektiviserar framför allt arbets-, tids- och resurshanteringen, faktureringen, datainsamlingen och rapporteringen inom hemvården och hemtjänsten i både den privata och den offentliga sektorn.

Vilka fördelar ger verksamhetsstyrning i hemvården?

Tack vare våra tjänster har kunderna kunnat spara upp till 25–30 procent i tid och kostnader vid skötseln av sina dagliga rutinuppgifter och dessutom har de kunnat höja vårdens kvalitet. Med hjälp av högklassig verksamhetsstyrning frigörs arbetstid i alla arbetsskeden, från planering till rapportering.


Den ofördröjda och skyddade hanteringen av elektroniska kunddata och systemets olika användarnivåer förbättrar kundernas informationssäkerhet och förenklar deras administration.

Genom planering och optimering av arbetspass kan ledningen enkelt organisera arbetspassen på ett sätt som är optimalt både för medarbetarna och kvaliteten på den service klienterna får. Även vid akuta förändringar kan ledningen reagera snabbt genom att följa situationen och vägleda personalen på fältet med hjälp av systemet.

Det lättanvända systemet, som fungerar sömlöst även mobilt, är ett utmärkt verktyg för heltäckande styrning av tjänster som tillhandahålls hemma hos klienterna. Genom applikationen ser medarbetarna alla uppgifter om dagens klientbesök direkt i sin mobil eller surfplatta. Dessutom kan de sköta all nödvändig dokumentation under besöket eller direkt efteråt.
De olika integrationsmöjligheterna med bl.a. patientdata-, trygghetslarm-, trygghetsarmbands-, löne-, ekonomi- och kvalitetssystem ökar systemets mångsidighet. 

Real-Time Care-systemets nyttiga egenskaper i hemvården och hemtjänsten

Real-Time Care-systemet kan anpassas till hemvårdens och hemtjänstens behov. Kunden behöver endast en dator, mobiltelefon eller surfplatta med internetuppkoppling för att börja använda Real-Time Care. Vid introduktionsutbildningen i programmet lär sig kunden använda programmet och vår uppskattade helpdesk betjänar i frågor som gäller programmets användning och problemsituationer både per telefon och elektroniskt.

Real-Time Care-systemets mobilapplikation

Real-Time Care-systemets nyttiga egenskaper i hemtjänsten:

  • Enkel administration av klient- och persondata med programmet.
  • Genom optimering av Real-Time Care-systemet kan man på användarens initiativ definiera och beakta bl.a. övergångstider, matraster, rusningstrafik, tid för parkering samt sommar- och vinterföre. Programmet har en automatisk arbetsfördelning dvs. optimering.
  • Real-Time Care-systemets mobilapplikation stöder det mobila arbetet och registreringen kan behändigt göras hos klienten, till exempel med hjälp av diktering eller strukturerad registrering. 
  • Administrationen av arbetsuppgifter fungerar smidigare med hjälp av daglig uppgiftsplanering och uppföljning i realtid.
  • Funktionen arbetstidsplanering möjliggör snabb planering och rapportering av medarbetarnas arbetspass i enlighet med de olika kollektivavtalen. Överföring av genomförda timmar via löneprogrammets gränssnitt sker smidigt.
  • Funktioner för avtalsadministration och fakturering gör det möjligt att skapa faktureringsmaterial för arbetsuppgifter och tjänster bl.a. för ekonomiförvaltningens system.
  • Hemvårdens AvoHilmo-statistik skapas smidigt via gränssnittet. Data samlas in från utförda klientbesök i hemvården och skickas automatiskt till THL:s Avohilmo-tjänst. Hilmo (Vårdanmälningssystemet) är ett nationellt system för datainsamling och rapportering för social- och hälsovården.
  • De olika integrationsmöjligheterna med bl.a. patientdata-, trygghetslarm-, trygghetsarmbands-, löne-, ekonomi- och kvalitetssystem ökar systemets mångsidighet.

Den bästa feedbacken om Real-Time Care-systemets fördelar och användning kommer från våra kunder inom hemvården och hemtjänsten. Läs mer i våra kundcase.

Sompion tähti kuva

Kunder

Våra Real-Time Care kunder är de som bäst kan berätta om våra produkter.
Läs mer!
Real-Time Care System för hemvård och boendeservice

Real-Time Care

System för hemvård och boendeservice
Läs mer!
Fastroi Kontakt

Kontakt

Intresserad av våra produkter? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.
Fyll i formuläret